Public tenders for consultant in Slovenia

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!
ConsultingSlovenia

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. | Published November 24, 2017
Winner
Mašinoimpex podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.
cpvs
79000000, 79400000, 79500000

Implementation of support activities for procurement for 2018 and 2019.

IT services: consulting, software development, Internet and support

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja | Published November 17, 2017
Winner
Microsoft družba za računalniške programe in opremo d.o.o., Ljubljana
cpvs
72000000, 72250000

Support for Microsoft products (Premier Services) 2017-2020.

Civil engineering consultancy services

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | Published October 10, 2017
Winner
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
cpvs
71311000

Implementation of consulting services for realization of investments on national roads for the period 2017-2020.

Civil engineering consultancy services

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | Published November 24, 2017
Winner
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
cpvs
71311000

Implementation of consulting services for realization of investments on national roads for the period 2017-2020.

Computer support and consultancy services

MJU | Published January 16, 2016
Winner
3 GEN d.o.o.
cpvs
72600000

Implementation of the system support services, administration of the central computer system advisory and information structure of public administration.

computer support and consultancy services

AJN | Published June 19, 2012
Winner
3 GEN d.o.o. Jadranska ulica 21 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA
cpvs
72600000

Izvajanje storitev sistemske podpore, administriranja centralnega računalniškega sistema in svetovanja.

Software programming and consultancy services

FURS | Published February 24, 2017
Winner
Sapphir d.o.o.
cpvs
72200000, 72230000

Maintenance and upgrade of the information EDIS and maintenance of licensed software SAP.

Service contract maintenance and upgrades information EDIS and maintenance of licensed software SAP for a period of 2 years.

technical testing, analysis and consultancy services

ELES d.o.o., Ljubljana | Published October 6, 2012
Winner
Elektroinštitut Milan Vidmar Hajdrihova ulica 2 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA Telephone: +386 14743620 E-mail: stanevizintin@eimv.si Fax: +386 14253326 Internet address: http://www.eimv.si
cpvs
71600000

:Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja visokonapetostne opreme v razdelilnih transformatorskih postajah in izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov, meritve elektromagnetnega sevanja, elektromagnetne združljivosti, meritve vplivov na okolje in hrupa.

Consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published March 2, 2017  -  Deadline April 5, 2017
cpvs
71310000, 71247000, 71248000

Consulting and engineering services in the area of ​​investments on existing motorways and expressways managed by DARS

Web application development services and consultancy services for the implementation of REMIT information system (ARIS) — lot 1

Agency for the Cooperation of Energy Regulators | Published December 27, 2012
Winner
3rd contractor: Intrasoft International SA 2B, rue Nicolas Bové 1253 Luxembourg LUXEMBOURG
cpvs
72220000, 72222300, 72246000, 72262000, 72266000

The provision of Web application development, software maintenance and remote support to stakeholder services and IT specialised support and consultancy services for the Agency for the Cooperation of Energy Regulators.

Hardware consultancy services

OI Ljubljana | Published February 27, 2013
Winner
Marand, d.o.o. Koprska ulica 100 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA
cpvs
72100000, 72260000

Vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme ter nadgradnja aplikacije Webdoctor.

Software programming and consultancy services

ARSKTRP | Published March 7, 2013
Winner
Ixtlan Team, d.o.o. Dunajska cesta 151 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA
cpvs
72200000

Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike na podlagi sprememb (CAP 2014-2020) za neposredna plačila in tržne ukrepe ter razvoj podeželja.

Research and development services and related consultancy services

MKGP | Published April 5, 2017
Winner
Futura DDB d.o.o.
cpvs
73000000, 73200000

Design and implementation of a national campaign to promote local agricultural and food products, 2016-2019, which is the subject of the contract is part of a broader multi-annual national project.

Proposal of Communication Strategy with the idea of ​​an umbrella communication platform for the entire national campaign 2016-2019, which will function effectively in all three subject areas campaigns: the promotion of the common general and sectoral promotion of milk and meat.

For individual lots and phase of the national campaign Breakdown messages and content, creative design and preparation of scenarios and the production and implementation of the proposed channels.

Distribution and lease of media space for the performance of all three sets of national campaigns;

D. Conceptual, creative and substantial renovation of existing website www.lokalna-kakovost.si

Design of corporate identity, for a single presentation of the products referred schemes.

IT services: consulting, software development, Internet and support

Ministrstvo za javno upravo | Published November 11, 2017
Winner
NIL Podatkovne komunikacije, d.o.o.
cpvs
72000000, 72700000

Management and maintenance services of the HKOM national network.

IT consulting services for the implementation of REMIT Information System Agency (ARIS) for the Agency for the Cooperation of Energy Regulators

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder | Published April 12, 2014
Winner
S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve, d.d.Leskoškova cesta 6Ljubljana 1000
cpvs
72222300, 72246000, 72200000, 72600000, 72220000, 72266000

Providing IT consulting services for the implementation of ARIS, REMIT information system agencies, particularly specialized IT support services for the following IT areas: Safety of information technology, information technology SDLC (software development life cycle support), IT enterprise architecture, the quality of information technology, database , data warehouse design and management of complex IT systems and systems and platforms for energy trading and risk management.

software programming and consultancy services

Javni Holding Ljubljana, d.o.o. | Published June 27, 2012
Winner
Sapphir d.o.o. Rožna dolina, cesta I 15 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA
cpvs
72200000

:Uvedba SAP sistema za upravljanje odnosov s strankami, masovni obračun, upravljanje s tehničnimi evidencami in z omrežjem.

Software programming and consultancy services

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja | Published March 1, 2017  -  Deadline April 11, 2017
cpvs
72200000

Subject of the contract is the execution of maintenance services and upgrades of existing modules to customer information system, maintenance and upgrade their integration with other modules.

research and development services and related consultancy services

SODO d.o.o. | Published October 2, 2012
Winner
Elektroinštitut Milan Vidmar Hajdrihova ulica 2 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA
cpvs
73000000, 73220000

:Izvedba projekta REDOS 2040 (Razvoj elektroenergetskega distribucijskega omrežja Slovenije za obdobje do leta 2040).

Computer support and consultancy services

MJU | Published February 15, 2017
Winner
SRC d.o.o.
cpvs
72600000

Basic and additional maintenance of the entire system file.

Computer support and consultancy services

MJU | Published February 21, 2017
Winner
SRC d.o.o.
cpvs
72600000

Basic and additional maintenance of the entire system file.