Public tenders for consultant in Slovenia

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!
ConsultingSlovenia

software programming and consultancy services

Zavod za zaposlovanje | Published September 28, 2012
cpvs
72200000

software programming and consultancy services

Evaluation consultancy services

DARS d.d. | Published March 1, 2017
Winner
Cenilna družba d.o.o.
cpvs
79419000

Manufacture valuation of building land and buildings for the purpose of acquiring property for obtaining building permits and the procedures for the definitive property regime, the entire AC system in the RS.

Evaluation consultancy services

DARS d.d. | Published December 16, 2016  -  Deadline January 31, 2017
cpvs
79419000

Manufacture valuation of agricultural land.

Manufacture valuation of agricultural land for the purpose of acquiring property for obtaining building permits and the procedures for the definitive property regime in the entire motorway network in Slovenia.

Evaluation consultancy services

DARS d.d. | Published November 25, 2016  -  Deadline December 1, 2016
cpvs
79419000

Manufacture valuation of building land and buildings for the purpose of acquiring property for obtaining building permits and the procedures for the definitive property regime, the entire AC system in the RS.

Financial consultancy services

ELES, d.o.o. | Published October 25, 2016
Winner
RR & CO. d.o.o.
cpvs
66171000

Financial monitoring and reports - FutureFlow.

Evaluation consultancy services

DARS d.d. | Published October 27, 2016  -  Deadline December 1, 2016
cpvs
79419000

Manufacture valuation of building land and buildings for the purpose of acquiring property for obtaining building permits and the procedures for the definitive property regime, the entire AC system in the RS.

Financial consultancy services

ELES d.o.o., Ljubljana | Published February 13, 2016  -  Deadline February 25, 2016
cpvs
66171000

Financial advisory services

Services Consulting Architects

 | Published March 25, 2016  -  Deadline April 18, 2016
cpvs

Services Consulting Architects

Technical testing, analysis and consultancy services

ELES d.o.o., Ljubljana | Published January 29, 2013
cpvs
71300000, 71323100, 71335000, 71600000, 73200000

:Izdelava projektne, investicijske, okoljske in tehnične dokumentacije Izdelava študij Diagnosticiranje, strokovna mnenja, meritve in ostala tehnična in strokovna pomoč

Business and management consultancy and related services

ELES d.o.o., Ljubljana | Published January 29, 2013
cpvs
79400000

:Podjetniško in managersko svetovanje.

technical testing, analysis and consultancy services

ELES d.o.o., Ljubljana | Published October 6, 2012
Winner
Elektroinštitut Milan Vidmar Hajdrihova ulica 2 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA Telephone: +386 14743620 E-mail: stanevizintin@eimv.si Fax: +386 14253326 Internet address: http://www.eimv.si
cpvs
71600000

:Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja visokonapetostne opreme v razdelilnih transformatorskih postajah in izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov, meritve elektromagnetnega sevanja, elektromagnetne združljivosti, meritve vplivov na okolje in hrupa.

technical testing, analysis and consultancy services

ELES d.o.o., Ljubljana | Published October 19, 2012
cpvs
71600000

Izvajanje celotnega nadzora dobave in montaže JK stebrov ter izvedba AKZ zaščite na DV 2x400 kV Beričevo-Krško.

Technical testing, analysis and consultancy services

ELES, d.o.o., Ljubljana | Published January 18, 2013  -  Deadline February 13, 2013
cpvs
71600000

:Izvajanje rednih periodičnih termografskih pregledov ELES-ovih RTP in RP.

business and management consultancy and related services

ELES d.o.o., Ljubljana | Published March 23, 2012
cpvs
79400000

:Podjetniško in managersko svetovanje.

technical testing, analysis and consultancy services

ELES d.o.o., Ljubljana | Published March 23, 2012
cpvs
71300000, 71323100, 71335000, 71600000

:— Izdelava projektne, investicijske, okoljske in tehnične dokumentacije, — izdelava študij, — diagnosticiranje, strokovna mnenja, meritve in ostala tehnična in strokovna pomoč.

technical testing, analysis and consultancy services

ELES d.o.o., Ljubljana | Published July 24, 2012  -  Deadline September 5, 2012
cpvs
71600000

:Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja visokonapetostne opreme v razdelilnih transformatorskih postajah in izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov, meritve elektromagnetnega sevanja, elektromagnetne združljivosti, meritve vplivov na okolje in hrupa.

Evaluation consultancy services

UKC Ljubljana | Published April 21, 2017
Winner
DNV GL Business Assurance B.V.
cpvs
79419000

Obtaining international accreditation for hospitals respectively. the continuation and implementation of a three-year cycle in accordance with the requirements of DNV implementation of international standards for hospitals.

Client wants on the grounds that already has the DNV standard to proceed with the execution of the three-year cycle of audits in accordance with the requirements of DNV the international quality standard for hospitals.

Evaluation consultancy services

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja | Published October 13, 2017  -  Deadline November 8, 2017
cpvs
79419000

The selection of qualified agricultural appraisers of the agricultural, forestry and construction professions.

Financial consultancy services

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | Published October 6, 2017  -  Deadline November 15, 2017
cpvs
66171000

Obtaining a financial advisor and project management support for the 2nd railway track Divača-Koper railway project.

Evaluation consultancy services

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja | Published September 28, 2017  -  Deadline November 8, 2017
cpvs
79419000

The selection of qualified agricultural appraisers of the agricultural, forestry and construction professions.