Public tenders for consultant in Slovenia

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!
ConsultingSlovenia

Software programming and consultancy services

Ministrstvo za obrambo | Published April 13, 2013
cpvs
72200000

VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME ORACLE V LETIH 2013 IN 2014.

Software programming and consultancy services

ARSKTRP | Published February 22, 2013  -  Deadline March 21, 2013
cpvs
72200000

Software programming and consultancy services

Software programming and consultancy services

Elektro Maribor d.d. | Published March 15, 2013
cpvs
72200000

Software programming and consultancy services

Research and development consultancy services

MKO | Published April 10, 2013
Winner
Center za kartografijo favne in flore Antoličičeva ulica 1 SI-2204 Miklavž na Dravskem polju SLOVENIA
cpvs
73000000, 73200000, 73300000

Območje porečja Voglajne je bilo izbrano kot pilotno območje za celovito študijo v kateri se morajo obravnavati morebitni pozitivni in negativni učinki vodnogospodarskih ureditev. Naročnik ugotavlja, da obstoječi podatki ne zadoščajo za natančne analize stanja vrst in habitatov in predvidene ukrepe. Zato naloga predvideva analizo obstoječih podatkov ter terensko zbiranje podatkov o trenutnem stanju favne in flore.

Software programming and consultancy services

MF DURS Ljubljana | Published April 27, 2013
Winner
IXTLAN TEAM, d.o.o. Dunajska cesta 151 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA
cpvs
72200000, 72267100

Storitve vzdrževanja in nadgrajevanja informacijskega sistema »Register davčnih zavezancev« za obdobje 24 mesecev.

software programming and consultancy services

MF DURS LJUBLJANA | Published August 7, 2012
cpvs
72200000

Storitve dopolnjevanja davčnega informacijskega sistema eDIS; Implementacija informacijske podpore davku na nepremično premoženje večje vrednosti.

Software programming and consultancy services

Zavod za zaposlovanje | Published September 28, 2012
cpvs
72200000

Software programming and consultancy services

consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published June 27, 2012  -  Deadline July 26, 2012
cpvs
71310000

consultative engineering and construction services

software programming and consultancy services

Javni Holding Ljubljana, d.o.o. | Published June 27, 2012
Winner
Sapphir d.o.o. Rožna dolina, cesta I 15 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA
cpvs
72200000

:Uvedba SAP sistema za upravljanje odnosov s strankami, masovni obračun, upravljanje s tehničnimi evidencami in z omrežjem.

computer support and consultancy services

AJN | Published June 19, 2012
Winner
3 GEN d.o.o. Jadranska ulica 21 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA
cpvs
72600000

Izvajanje storitev sistemske podpore, administriranja centralnega računalniškega sistema in svetovanja.

Software programming and consultancy services

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja | Published December 14, 2012  -  Deadline January 22, 2013
cpvs
72200000

Software programming and consultancy services

business and management consultancy services

KZPS, d.o.o. | Published March 1, 2012
Winner
Mileridge Limited 5 Cully View, Hampshire SO24 9PD Alresford UNITED KINGDOM
cpvs
79410000

:Izbrani izvajalec bo vodil projekt ADQ in pripravil nekaj ključnih dokumentov potrebnih za njegovo izvedbo.

computer support and consultancy services

Javna agencija za javno naročanje | Published April 28, 2012  -  Deadline May 4, 2012
cpvs
72600000

computer support and consultancy services

consultative engineering and construction services

Mestna občina Ljubljana | Published March 16, 2012
Winner
IMOVINA, d.o.o., Ljubljana Gosposvetska cesta 10 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA
cpvs
71300000, 71310000

Izvedba celovitega inženiringa in gradbenega nadzora pri izvajanju obnov stavbnih lupin ali drugih del v zvezi s prenovo objektov v okviru projekta Ljubljana - moje mesto.

Computer support and consultancy services

Javna agencija za javno naročanje | Published April 28, 2012  -  Deadline May 4, 2012
cpvs
72600000

Computer support and consultancy services

consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published January 6, 2012  -  Deadline February 6, 2012
cpvs
71310000

consultative engineering and construction services

Consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published January 6, 2012  -  Deadline February 6, 2012
cpvs
71310000

Consultative engineering and construction services

software programming and consultancy services

Javni holding Ljubljana, d.o.o. | Published March 10, 2012  -  Deadline April 16, 2012
cpvs
72200000

:Uvedba SAP sistema za upravljanje odnosov s strankami, masovni obračun, upravljanje s tehničnimi evidencami in z omrežjem.

consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published November 10, 2012
Winner
DRI upravljanje investicij, d.o.o. Ulica talcev 24 SI-2000 Maribor SLOVENIA
cpvs
71310000, 71313100

Svetovalne in inženirske storitve za izvedbo projekta izgradnja protihrupnih ograj na petih avtocestnih odsekih v Republiki Sloveniji. Projekti za katere je naročnik razpisal svetovalne in inženirske storitve so: — postavitev protihrupnih ukrepov na AC A1 0052/0652 Brezovica – Vrhnika (sklop

computer support and consultancy services

Javni holding Ljubljana, d.o.o. | Published November 10, 2012
cpvs
72600000

Predmet javnega naročila so dodatne storitve v okviru dodatnega vzdrževanja enotne programske rešitve (SAP) za JHL in povezana javna podjetja.