Public tenders for consultant in Kristianstad Sweden

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!
ConsultingSwedenkristianstad

Consultant for review of municipal sewage tariff (TN 2015/1146)

Kristianstads kommun | Published September 17, 2015  -  Deadline October 9, 2015
cpvs
71321300, 71244000, 71322100, 79412000, 98000000

Consultant for review of municipal wastewater tariff.

Civil engineering consultancy services

Kristianstads kommun | Published September 25, 2015  -  Deadline November 2, 2015
cpvs
71311000

Kristianstad municipality procures framework agreement for traffic consultant. From the forthcoming agreement, data / studies which usually includes a traffic consultant's competence to be called off.

Civil engineering consultancy services

Kristianstads kommun | Published January 29, 2016
Winner
Trivector Traffic AB
cpvs
71311000

Kristianstad Municipality procures framework agreement for traffic consultant. From the forthcoming agreement, data / studies which usually includes a traffic consultant's competence to be called off.

Consultancy Light and lighting applications (TN 2016/217)

Kristianstads kommun | Published March 8, 2016  -  Deadline April 5, 2016
cpvs
71314100, 71310000

Consultant will develop strategic document for the overall lighting in the lighting program and for more detailed lighting technology in the lighting program.

Procurement consultancy services

Region Skåne, Koncerninköp | Published September 19, 2015  -  Deadline October 26, 2015
cpvs
79418000

The purpose of the procurement is to establish who can provide qualified procurement consultants to Region Skåne, as a complement to Region Skåne's own procurement activities. The consultants are current to bring in for the task at peak or in need of specialist skills. The consultant will work on behalf of Group Purchasing, Skånetrafiken or Region Service.

Consultant Broker to Invest in Skåne (Inv / 150014)

Region Skåne, Koncerninköp | Published September 28, 2015  -  Deadline November 9, 2015
cpvs
79000000, 79411100, 79400000, 79342200

Konsultstöd för aktiviteter som genomförs på den internationella marknaden med inriktning på marknads- och säljaktiviterer.B-2Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)Huvudobjekt: 79342200 Säljfrämjande åtgärder Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information Avsnitt IV: FörfarandeIV.1Typ av förfarandeIV.1.1Typ av förfarandeÖppetIV.2TilldelningskriterierIV.2.1TilldelningskriterierDet ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till:De kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller att förhandlaIV.2.2En elektronisk auktion kommer att användasNejIV.3Administrativ informationIV.3.1Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendetInv /150014IV.3.2Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandlingNejIV.3.3Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (med undantag av handlingar för ett dynamiskt inköpssystem) eller beskrivande dokument (vid konkurrenspräglad dialog)Är handlingarna avgiftsbelagda?NejIV.3.4Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar2015-11-09 (åååå-mm-dd)IV.3.6Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningarEngelska Svenska IV.3.7Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbudT.o.m: 2016-02-29 (åååå-mm-dd)IV.3.8Anbudsöppning2015-11-10 00:00 (åååå-mm-dd) Avsnitt VI: Kompletterande upplysningarVI.1Är detta en återkommande upphandling?NejVI.3 Kompletterande informationVisma TendSign-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=dizmrxmfVI.5Datum för införande av denna annons2015-09-28 (åååå-mm-dd) Källa: Visma OPIC function OpenIndividualInfo(IndividualID) { window.open('../tools/individual_info.aspx?IndividualID='+IndividualID+'','Reminders','scrollbars=yes,status=no,toolbar=no,menubar=no,location=no,directories=no,resizable=no,width=350,height=450'); } Information om den aktuella sidan På denna sida visas annonsen i sin helhet. Om en e-postadress angivits i annonsen kan du skicka ett e-postmeddelande genom att klicka på e-postadressen. Om en adress till en hemsida angivits i annonsen kan du gå in hemsidan genom att klicka på länken till hemsidan. Denna öppnas då i ett nytt fönster. Här kan du hämta inbjudan till upphandlingen om en sådan finns och upphandlingens förfrågningsunderlag. Dokumenten hämtar du hem från en ny sida som visas när du klickar på knappen ''Se/Hämta...''. Den korrenspondens angående upphandlingen som hittills förekommit visas på en ny sida om du klickar på läken ''Till frågor och Svar''. Vill du se fler detaljer om annonsen klickar du på länken ''Visa katalogdata'' längst upp till höger på sidan. Då visas detaljer om annonsen samt tillhörande CPV-koder (produktkoder) och NUTS-koder (regionkoder) på en ny sida. För att gå tillbaka till föregående sida klickar du på knappen ''Tillbaka''. © Visma TendSign 2015 --> help(''); // You are using Internet Explorer 6 browser. In order to use this application, please update your browser to at least Internet Explorer 7. Or you can download new modern browsers Google Chrome or Mozilla Firefox.

Procurement Consultants for Region Skåne (1500123)

Region Skåne, Koncerninköp | Published September 16, 2015  -  Deadline October 26, 2015
cpvs
79418000

The purpose of the procurement is to establish who can provide qualified procurement consultants to Region Skåne, as a complement to Region Skåne's own procurement activities. The consultants are current to bring in for the task at peak or in need of specialist skills. The consultant will work on behalf of Group Purchasing, Skånetrafiken or Region Service.

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Region Skåne, Koncerninköp | Published January 16, 2016
Winner
Ework Scandinavia AB
cpvs
79000000

Region Skåne, Koncerninköp, procures Consultant Broker to Invest in Skåne. The contract consists of two areas: - Consulting support for the activities carried out locally, focusing on the main field of business development. - Consulting support for the activities carried out in the international market with a focus on marketing and sales activities.

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Region Skåne, Koncerninköp | Published October 2, 2015  -  Deadline November 9, 2015
cpvs
79342200

Region Skåne, group purchasing, procuring consultant broker to Invest in Skåne. The contract consists of two areas: - consulting support for the activities carried out locally, focusing on the main field of business development - consulting support for activities carried out in the international market with a focus on marketing and sales activities.

Consultant moisture and environmental review framework agreement (TN 2016/1081)

Kristianstads kommun | Published September 29, 2016  -  Deadline November 8, 2016
cpvs
71313000, 71300000, 71310000, 71315200, 90713000

Framework agreement for consultancy services relating to moisture and environmental studies.

Consultant; construction management & project management, framework agreements (TN 2015/1549)

Kristianstads kommun | Published December 17, 2015  -  Deadline February 9, 2016
cpvs
71540000, 71242000, 71310000, 71500000

Assignments in construction management and project management.

Plumbing consultancy services

Kristianstads kommun | Published October 18, 2016  -  Deadline October 24, 2016
cpvs
71321300

The following information does not constitute a basis for tendering purposes only and orientation.

The agreement pertains to a consultant in the VA Automation in Kristianstad.

Items are in Kristianstad. Works occurs at all VA facilities (pumping stations, treatment plants, booster stations and water) within the municipality.

The contract will be divided into two areas:

- Compartment A incl. Zones touchdown.

- Compartment B incl. Zones touchdown.

Tenders may be optional in one or both strands.

The Purchaser intends to sign agreements with two (2) providers under the blanket model.

Assignments can be called up under the hierarchy of law.

Environmental engineering consultancy services

Kristianstads kommun | Published December 24, 2016  -  Deadline February 9, 2017
cpvs
71313000

TN 2016/2486 Consultancy EL - designer, project manager and controller, a framework agreement in 2017 in Kristianstad.

The following information does not constitute a basis for tendering purposes only and orientation.

Three (3) bidders will be adopted.

The extent of detail in the documents specified under AUB.22.

The information below does not constitute a basis for tenders but is only general information to bidders on the item's main content:

Consultant Electricity - planners, project management and controller are designed to supplement existing resources. Mission, in consultation with the Client investigate and compile assignments according to client's instructions and requirements.

- Investigations,

- To early to work out a basis that can be the basis for decisions of the Client,

- Perform status inspections,

- Energy Analyses,

- Calculations,

- Calculations,

- Designing,

- Establish policy documents,

- Analyze available earlier materials prepared,

- Perform the necessary additional needs analysis,

- Based on the approved form of contract drafting complete documentation eg specifications, technical descriptions, drawings, working drawings, as-built drawings, etc.,

- Identify the mission in collaboration with the mission clients,

- Plan and organize assignments,

- Ongoing collaboration with the mission clients,

- Compilation mission status,

- Control Work.

Business and management consultancy and related services

Högskolan i Kristianstad | Published February 3, 2017  -  Deadline March 3, 2017
cpvs
79400000, 79410000, 79412000

Kristianstad University has been approved a project within the Interreg South Baltic Programme 2014- 2020 named ‘MORPHEUS — Model Areas for Removal of Pharmaceutical Substances in the South Baltic’.

As a lead partner, we will be responsible for setting up the project management and coordination. We are in need of an experienced external service provider to support the coordination, administration and financial management of the project.

Business and management consultancy and related services

Högskolan i Kristianstad | Published February 14, 2017  -  Deadline March 3, 2017
cpvs
79400000, 79410000, 79412000, 75112100, 75120000

Kristianstad University has been approved a project within the Interreg South Baltic Programme 2014- 2020 named ‘MORPHEUS — Model Areas for Removal of Pharmaceutical Substances in the South Baltic’.

As a lead partner, we will be responsible for setting up the project management and coordination. We are in need of an experienced external service provider to support the coordination, administration and financial management of the project.

Business and management consultancy and related services

Högskolan i Kristianstad | Published March 31, 2017
Winner
REM Consult Lang + Partner
cpvs
79400000, 75112100, 75120000, 79410000, 79412000

Kristianstad University has been approved a project within the Interreg South Baltic Programme 2014- 2020 named ‘MORPHEUS — Model Areas for Removal of Pharmaceutical Substances in the South Baltic’.

As a lead partner, we will be responsible for setting up the project management and coordination. We are in need of an experienced external service provider to support the coordination, administration and financial management of the project.

Business development consultancy services

Region Skåne, Koncerninköp | Published October 28, 2016  -  Deadline November 14, 2016
cpvs
79411100, 73220000, 79311400, 79311410, 79400000, 79412000, 79420000

Development consultancy services

Strategic brand consultancy (1600081)

Region Skåne, Koncerninköp | Published April 1, 2016  -  Deadline May 11, 2016
cpvs
79340000, 79341200, 79342000, 79413000, 79415200, 79416200

This contract covers consulting services in the field of Brand

Noise-control consultancy services

Kristianstads kommun | Published October 27, 2015
Winner
Tyréns AB
cpvs
71313100

The contract covers the risk assessment in conjunction with the planning. The investigation may involve a risk analysis, risk assessment and possibly risk reduction / control.

Noise-control consultancy services

Kristianstads kommun | Published July 7, 2015  -  Deadline August 28, 2015
cpvs
71313100

The contract covers a risk assessment in connection with planning. The investigation may include a risk analysis, risk assessment and possibly risk reduction / control.