Call +44 800 9755 164

Public tenders for consultant in Latvia

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

Consultant service "PPP project" E67 / A7 Ķekava "Implementation Action Plan"

VAS Latvijas Valsts ceļi | Published November 6, 2014  -  Deadline November 19, 2014
cpvs
73200000

Consultant service "PPP project" E67 / A7 Ķekava "Implementation Action Plan"

Engineering consultant services project "Complex solutions gas emissions VSIA" Strenču section 10 buildings "

VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" | Published January 15, 2015  -  Deadline January 26, 2015
cpvs
71247000

Engineering consultant services (works)

Consultant support for the Ministry of Agriculture and its subordinate institutions of information and communication technology development project

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija | Published June 16, 2016
cpvs

Consultant support for the Ministry of Agriculture and its subordinate institutions of information and communication technology development project

Consultant support for the Ministry of Agriculture and its subordinate institutions of information and communication technology development project

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija | Published April 14, 2016  -  Deadline May 16, 2016
cpvs

Consultant support for the Ministry of Agriculture and its subordinate institutions of information and communication technology development project

Systems and technical consultancy services

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija | Published April 19, 2016  -  Deadline May 16, 2016
cpvs
72220000

Consultant support for the Ministry of Agriculture and its subordinate institutions of information and communication technology development project.

Involving consultants software quality control VRAA implemented projects.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra | Published July 12, 2013  -  Deadline September 2, 2013
cpvs
72266000, 72220000, 79418000

Consultant recruitment software and documentation and quality control, as well as the technical specifications for the preparation and consulting services in the procurement of all VRAA implemented information and communication technology projects to ensure.

"Expert - consultant services of recommendations for health promotion and disease prevention measures for the implementation, development and updating of the ESF project" Complex health promotion and disease prevention measures "(identification Nr.9.2.4.1 / 16 / I / 001) within the framework of"

Veselības ministrija, 90001474921 | Published January 31, 2017  -  Deadline February 13, 2017
cpvs

"Expert - consultant services of recommendations for health promotion and disease prevention measures for the implementation, development and updating of the ESF project" Complex health promotion and disease prevention measures "(identification Nr.9.2.4.1 / 16 / I / 001) within the framework of"

"Expert - consultant services of recommendations for health promotion and disease prevention measures for the implementation of the development and updating of the ESF project" Complex health promotion and disease prevention measures "(identification Nr.9.2.4.1 / 16 / I / 001) within the framework of"

Veselības ministrija, 90001474921 | Published January 4, 2017  -  Deadline January 16, 2017
cpvs

"Expert - consultant services of recommendations for health promotion and disease prevention measures for the implementation of the development and updating of the ESF project" Complex health promotion and disease prevention measures "(identification Nr.9.2.4.1 / 16 / I / 001) within the framework of"

Increasing the competitiveness of services.

Nodarbinātības valsts aģentūra | Published April 18, 2014
Winner
Larisa GerasimenokaDainu iela 6-28Dobele 3701
cpvs
80400000

SEA organized active employment measure "competitiveness improvement measures" individual consultations (psychologist, lawyer, therapist, consultant, business plan and credit counseling and tax consultant) and group activities (courses, seminars, lectures).

Consultant service "PPP Project" E67 / A7 Kekava bypass "the implementation of the Action Plan"

VAS Latvijas Valsts ceļi | Published December 1, 2014  -  Deadline November 19, 2014
Winner
KPMG Baltics SIA
cpvs
73200000

Konsultanta pakalpojums „PPP projekta „E67/A7 Ķekavas apvedceļš” ieviešanas Rīcības plāna izstrāde”

Engineering consultant services project "Complex solutions gas emissions VSIA" Strenču section 10 buildings "

VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" | Published February 10, 2015  -  Deadline February 9, 2015
Winner
SIA "Būvuzraugi LV"
cpvs
71247000

Inženieru konsultantu pakalpojumi projekta "Kompleksi risinājumi gāze emisiju samazināšanai VSIA "Strenču 10.nodaļas ēkām"

Hygiene goods delivery Prize municipality "Pension" award "" needs

Balvu novada pašvaldība, 90009115622 | Published July 22, 2016
Winner
AS "Recipe Plus"
cpvs

Hygiene products and delivery care consultant Attraction nursing home "prize"

Deforestation and managers - advisor providing students a practical training in timber hauler in road traffic

Ogres tehnikums, 4334002981 | Published March 10, 2017
Winner
SIA "R Grupa"
cpvs

Log truck and driver - consultant providing students with practical training in work Haulage road traffic

Civil engineering consultancy services

RB Rail AS, Joint Stock Company | Published August 31, 2016  -  Deadline October 17, 2016
cpvs

The purpose of the services is to provide engineers a standardized approach to Rail Baltic/Rail Baltica design, that will be mandatory for design, construction and operations of the Rail Baltic/Rail Baltica infrastructure and will be endorsed by respective national authorities, if applicable.

Civil engineering consultancy services

RB Rail AS, Joint Stock Company | Published October 25, 2016
cpvs
71311000

The purpose of the Services is to provide engineers a standardized approach to Rail Baltic / Rail Baltica design, that will be mandatory for design, construction and operations of the Rail Baltic / Rail Baltica infrastructure and will be endorsed by respective national authorities, if applicable.

evaluation consultancy services

Finanšu ministrija | Published August 18, 2012
Winner
Piegādātāju apvienība „SIA „Vianova” un Sandis Zvidriņš” E. Melngaiļa iela 25 Lēdurga, LV-4012 LATVIA
cpvs
79419000

Būvniecības ekspertu pakalpojumu saņemšana Vadošās iestādes un Revīzijas iestādes vajadzībām.

Development consultancy services

Valsts izglītības attīstības aģentūra | Published February 13, 2013  -  Deadline February 28, 2013
cpvs
73220000

Development consultancy services

Evaluation consultancy services

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Published March 12, 2013
cpvs
79419000

Pretendenta piesaistītā eksperta pakalpojumi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – LIAA) administrētās darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3. prioritātes “Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 1.3.1. pasākuma “Nodarbinātība” 1.3.1.1. aktivitātes “Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, tai skaitā nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi” 1.3.1.1.6. apakšaktivitātes “Atbalsts darba vietu radīšanai” ietvaros iesniegto projektu iesniegumu izvērtēšanai atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 13. marta noteikumiem Nr. 179 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.6. apakšaktivitāti „Atbalsts darba vietu radīšanai”” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 179) prasībām.

Development consultancy services

Valsts izglītības attīstības aģentūra | Published March 5, 2013
Winner
Arturs Utināns „Cīrulīši", Viļānu pag., Viļānu novads Viļānu muiža, LV-4650 LATVIA
cpvs
73220000

Ekspertu pakalpojums profesijas standartu un/vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrādei vai pilnveidei.

Research consultancy services

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija | Published December 27, 2012  -  Deadline January 17, 2013
cpvs
73210000

Research consultancy services