Public tenders for integrated-engineering in Poland

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

Integrated engineering services

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie | Published May 4, 2013  -  Deadline May 22, 2013
cpvs
71340000

Integrated engineering services

Integrated engineering services

Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Centrum S.A. | Published March 30, 2013
cpvs
71340000

Integrated engineering services

integrated engineering services

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie | Published September 1, 2012  -  Deadline September 27, 2012
cpvs
71340000

integrated engineering services

integrated engineering services

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie | Published August 30, 2012  -  Deadline September 28, 2012
cpvs
71340000

integrated engineering services

integrated engineering services

Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Centrum S.A. | Published November 17, 2012  -  Deadline December 3, 2012
cpvs
71340000

integrated engineering services

integrated engineering services

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie | Published August 30, 2012  -  Deadline September 26, 2012
cpvs
71340000

integrated engineering services

integrated engineering services

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie | Published August 30, 2012  -  Deadline September 25, 2012
cpvs
71340000

integrated engineering services

Integrated engineering services

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna | Published August 20, 2016
cpvs

Integrated engineering services

Integrated engineering services

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie | Published May 4, 2013
Winner
Konsorcjum - Partner - RGO komunikacije d.o.o. Zagreb 2HR – 10000 Zeleni trg 2 CROATIA
cpvs
71340000

Przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie, budowa i uruchomienie systemu informacji rzecznej w ramach projektu - Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry - projekt nr 2010-PL-70206 – P.

integrated engineering services

Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Centrum S.A. | Published October 13, 2012  -  Deadline November 19, 2012
cpvs
71340000

:Przedmiotem zamówienia Polskich Sieci Elektroenergetycznych – CENTRUM S.A. jest wykonanie kompleksowej wycinki drzew i krzewów w przęsłach linii od bramki w SE JANÓW do bramki w SE MORY wraz z uprzątnięciem terenu i karczowaniem w stanowiskach słupów w pasie linii 220 kV JANÓW - MORY pozyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz wypłata wszelkich odszkodowań za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia. Szczegółowe wymagania, informacje oraz opis przedmiotu zamówienia znajdują się Części II SIWZ „Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia".

integrated engineering services

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie | Published June 26, 2012
Winner
ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków POLAND E-mail: zue@zue.krakow.pl
cpvs
71340000

a) Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne infrastruktury tramwajowej na terenie Miasta Krakowa z wyłączeniem zajezdni tramwajowych. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pełnej sprawności technicznej i dotrzymania normatywnych parametrów technicznych infrastruktury pozwalających na sprawne i bezpieczne prowadzenie komunikacji tramwajowej. b) Zakres zamówienia: Zadanie A – utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne torowisk tramwajowych. W zakresie Zadania A utrzymaniem objętych jest (wg stanu na dzień 1.1.2012 r.) 186,158 kilometrów pojedynczego toru torowisk tramwajowych wydzielonych, wbudowanych w jezdnię, na estakadach i mostach, w tunelu tramwajowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie B – utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne sieci trakcyjnej, napędów, sterowań i ogrzewań zwrotnic, sygnalizacji świetlnych wzbudzanych przez tramwaj, oraz elementów detekcji tramwajowej pracujących w systemach sygnalizacji drogowych. Zadanie C – utrzymanie, konserwacja i bieżące naprawy awaryjne podstacji trakcyjnych i układu kablowego oraz prowadzenie Dyspozycji Systemu Zasilania.

integrated engineering services

Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Centrum S.A. | Published October 31, 2012  -  Deadline December 3, 2012
cpvs
71340000

:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej linii 220 kV relacji Konin - Sochaczew. Przedmiotowa dokumentacja powinna składać się z profilu podłużnego i wykazu montażowego.

integrated engineering services

Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Centrum S.A. | Published December 8, 2012
Winner
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ATEST" s.c. Al. Wojska Polskiego 124 42-207 Częstochowa POLAND Telephone: +48 343610925 E-mail: atestfirma@interia.pl Fax: +48 343610925
cpvs
71340000

:Przedmiotem zamówienia Polskich Sieci Elektroenergetycznych-CENTRUM S.A. jest wykonanie kompleksowej wycinki drzew i krzewów w przęsłach linii od bramki w SE Janów do bramki SE Mory wraz z uprzatnięciem terenu i karczowaniem w stanowiskach słupów w pasie linii 220kV Janów-Mory, pozyskanie wszystkich niezbednych uzgodnień oraz wypłata wszystkich odszkodowań za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia.

Integrated engineering services

Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Centrum S.A. | Published December 11, 2012
Winner
Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "ATAES" S.C. Al. Wojska Polskiego 42-207 Częstochowa POLAND
cpvs
71340000

:Przedmiotem zamówienia Polskich Sieci Elektroenergetycznych - CENTRUM S.A. jest wykonanie kompleksowej wycinki drzew i krzewów w przęsłach linii od bramki w SE Janów do bramki SE Mory wraz z uprzatnięciem terenu i karczowaniem w stanowiskach słupów w pasie linii 220kV Janów-Mory, pozyskanie wszystkich niezbednych uzgodnień oraz wypłata wszystkich odszkodowań za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia. Szczegółowe wymagania, informacje oraz opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Części II SIWZ "Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia".

integrated engineering services

PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin | Published March 7, 2012
Winner
Energotec Sp. z o.o. ul. Rurowa 88 21-400 Łuków POLAND Telephone: +48 257971136 E-mail: info@energotec.com.pl Fax: +48 257971137
cpvs
71340000

:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wymianie transformatorów energetycznych z podziałem na 2 zadania częściowe: — zadanie nr 1. Wymiana transformatorów rozdz. SN/nN na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Zakład Energetyczny Puławy, — zadanie nr 2. Wymiana transformatorów rozdz. SN/nN na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Zakład Energetyczny Radzyń Podlaski.

integrated engineering services

Gdynia Container Terminal S.A | Published May 8, 2012
Winner
Specbud P.B.L. i M. Spółka z o.o. Chrzanowskiego 6 81-338 Gdynia POLAND
cpvs
71311000, 71312000, 71315000, 71315200, 71340000

Celem przeprowadzenia przetargu jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi: opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania „Zasilanie elektryczne suwnic placowych RTG na terenie terminalu kontenerowego GCT w Gdyni (na obszarze zadań 9 i 10)” realizowanego w ramach projektu inwestycyjnego „Budowa infrastruktury i zakup sprzętu w ramach II etapu budowy terminalu kontenerowego GCT w Gdyni”.

Integrated engineering services

Miasto Malbork | Published February 2, 2017  -  Deadline February 16, 2017
cpvs
71340000, 71541000, 71310000, 71540000, 71520000, 79110000, 71350000, 79200000

The contract is to service the function of Contract Engineer on the project Improving energy efficiency in public buildings in Powiśle and Żuławy (along with information and education) under the Regional Operational Programme for Pomorskie 2014-2020. The scope of the contract includes, among others, supervising engineer contract on the implementation of thermo-modernization of 39 buildings in the town of Malbork, District Sztumskie, City and Municipality Sztum commune Stare Pole, Municipality of Malbork, Malbork County and the Municipality of Nowy Staw with photovoltaic on the part of them and the exchange of indoor lighting, promotion, operations information - education in the framework of the flexibility instrument, author supervision in terms of the Town and Municipality Sztum.

Integrated engineering services

Miasto Malbork | Published December 29, 2016  -  Deadline February 7, 2017
cpvs
71340000, 71541000, 71310000, 71540000, 71520000, 79110000, 71350000, 79200000

The contract is to service the function of Contract Engineer on the project Improving energy efficiency in public buildings in Powiśle and Żuławy (along with information and education) under the Regional Operational Programme for Pomorskie 2014-2020. The scope of the contract includes, among others, supervising engineer contract on the implementation of thermo-modernization of 39 buildings in the town of Malbork, District Sztumskie, City and Municipality Sztum commune Stare Pole, Municipality of Malbork, Malbork County and the Municipality of Nowy Staw with photovoltaic on the part of them and the exchange of indoor lighting, promotion, operations information - education in the framework of the flexibility instrument, author supervision in terms of the Town and Municipality Sztum.

The service includes supervising engineer contract on the implementation of thermo-modernization of 39 buildings in the town of Malbork, District Sztumskie, City and Municipality Sztum commune Stare Pole, Municipality of Malbork, Malbork County and the Municipality of Nowy Staw with photovoltaic on the part of them and the exchange of indoor lighting, promotion, operations information - education in the framework of the flexibility instrument, author supervision in terms of the Town and Municipality Sztum. Planned construction work will be carried out by a contractor selected by way of a public tender on the basis of the Law on Public Procurement. Construction work will be carried out using the "build" and "design and build".

Integrated engineering services

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku | Published April 4, 2017  -  Deadline May 11, 2017
cpvs
71340000, 73120000, 71351923, 71313000

The subject of this contract is to service "Vistula Mouth - bathymetry." The object of the task is to develop a bathymetric surveys at the mouth of the Vistula River in the years 2017-2019 (twice a year - in spring and autumn period: ie. A total of 6 bathymetry).

The subject of this contract is to service "Vistula Mouth - bathymetry." The object of the task is to develop a bathymetric surveys at the mouth of the Vistula River in the years 2017-2019 (twice a year - in spring and autumn period: ie. A total of 6 bathymetry). A detailed description of the order is included in Part III of the Terms of Reference.

Integrated engineering services

Gmina Lublin | Published June 27, 2015
cpvs
71340000

Zintegrowane usługi inżynieryjne