Call +44 800 9755 164

Public tenders for consultant in Vantaa Finland

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

IT services: consulting, software development, Internet and support

Vantaan kaupunki | Published January 19, 2017  -  Deadline February 27, 2017

Kilpailutuksen kohteena on Vantaan kaupungin tietoliikennepalveluiden hankinta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnalla haetaan yhtä (1) kokonaisvastuullista toimittajaan toimittamaan palvelua.

Hankintaan sisältyy Optioita jotka on kuvattu kohdassa ”Kuvaus hankinnasta”.

Tarjouspyynnön kohteena on yhden (1) kokonaisvastuullisen Toimittajan kanssa tehtävä Sopimus Ratkaisun Kokonaistoimituksesta ja Ratkaisuun kuuluvista Palveluista ja Optioista alla esitetyn mukaisesti.

Ratkaisuun kuuluvien Palveluiden tulee sisältää kokonaispalveluna tarjouspyynnön mukaiset palve-lut mm.:

— Liityntäyhteydet (WAN);

— Tilaajan toimipisteiden lähiverkot (LAN);

— Tilaajan toimipisteiden langattomat lähiverkot (WLAN);

— Palomuuripalvelut;

— Internet-yhteys palomuuripalvelun yhteyteen;

— Verkkovaltuutusratkaisu; sekä

— Mahdolliset lisä- ja muutostyöt sekä lisäpalvelut.

Kokonaistoimituksen tulee sisältää Hintaliitteen mukaiset määrät WAN-, LAN-, WLAN- sekä Pa-lomuuripalvelut Internet-yhteyksineen siten, että vanhat palvelut tulee olla siirrettyinä ja uudet Palvelut tulee olla asennettuina, testattuina sekä hyväksyttyinä kokonaisuudessaan tuotantoon kahdentoista (12) kuukauden sisällä Sopimuksen allekirjoituksesta.

Verkkovaltuutusratkaisu tulee olla toimitettuna, testattuna ja hyväksytysti tuotannossa kahden-toista (12) kuukauden sisällä Sopimuksen allekirjoituksesta.

Kahdentoista (12) kuukauden kokonaistoimitusaikaan sisältyy enintään kolmen (3) kuukauden suunnittelujakso.

Kokonaistoimituksen tarkempi vaiheistus sovitaan Projektisuunnitelmassa.

Ratkaisun käyttötarkoitus kattaa kaikki Ratkaisuun kuuluvat toiminnalliset kokonaisuudet tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa.

Tarjouspyyntöön kuuluu lisäksi Optioina:

— Sandboxing/threat emulation and detection -toiminnallisuus palomuuripalveluun; (Toimitus on yhden (1) kuukauden sisällä tilauksesta),

— Verkkotunnuksen hankinta ja ylläpito; ( Palvelu on käytettävissä yhden (1) kuukauden sisällä tilauksesta),

— Kaapelointityöt; ( Palvelu on käytettävissä yhden (1) kuukauden sisällä tilauksesta),

— Lisätyöt; sekä

— Kyberturvapalvelu.

  • 1