Public tenders for consultant in Raahe Finland

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

Rheumatic diseases specialist outpatient reception and consultation services

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä | Published February 15, 2017  -  Deadline March 10, 2017
cpvs

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää tarjouksia reumatautien erikoislääkärin suorittamista polikliinisista vastaanotto- ja konsultaatiopalveluista ajalle 1.5.2017 - 31.12.2018. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sisätautien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia sisätautipotilaita. Yleisimpiä sairausryhmiä ovat sydän- ja verisuonisairaudet, ruoansulatuskanavan sairaudet ja endokrinologiset sairaudet (esim. diabetes) sekä reumataudit. Poliklinikalla toimii sisätautien hoitajan, keuhkohoitajan, reumahoitajan ja uniapneahoitajan vastaanotot. Syöpätautien hoito, mm. sytostaatti-infuusiot hoidetaan yhteistyönä OYS:n kanssa. HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ: Hankittavia tutkimuksia ovat Raahen sairaalassa tehtävät reumatologian erikoislääkärin suorittamat polikliiniset vastaanotto- ja konsultaatiopalvelut. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän reumatautien poliklinikalla lääkärillä on ollut noin 600 vastaanottokäyntiä ja noin 500 puhelinkontaktia vuosittain. Lisäksi reumatautien erikoislääkäri vastaa sekä terveyskeskuslääkäreiden että reumahoitajien konsultaatioihin ja käsittelee reumatautien erikoisalalle kohdistuvat lähetteet. Reumalääkärin työpanoksen tarve on noin 22 tuntia viikossa. Reumalääkärin työn tukena toimivat osaavat reumahoitajat. Reumapotilaan hoitopolusta on tarkemmin selvitetty tarjouspyynnöön liitteenä olevassa tiedostossa nimeltä Reumapotilaan hoitopolku RASHKY. Tutkimukset tehdään palvelun Tilaajan tarpeen mukaan. Kiinteää hankintamäärää ei sovita. Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat potilasasiakirjat sisältäen asianmukaiset tilastointimerkinnät. Palvelun tuottaja toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrityksen kautta ja laskuttaa tehtyjen toimenpiteiden perusteella tehdystä työstä. Muita korvauksia ja päivärahoja ei makseta. Hankinta ei sulje pois kuntayhtymän mahdollisuuksia itse suorittaa joitakin kilpailutuksessa mainituista palveluista. Vastaanottotoimintaa sitovat lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan määräykset. Mikäli lainsäädännössä tai viranomaisohjeistuksessa tapahtuu sopimuskauden aikana muutoksia, jotka vaikuttavat sopimuksen sisältöön tai ehtoihin, käydään niistä neuvottelut tilaajan ja palveluntuottajan kanssa. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää tarjouksia reumatautien erikoislääkärin suorittamista polikliinisista vastaanotto- ja konsultaatiopalveluista ajalle 1.5.2017 - 31.12.2018. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sisätautien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia sisätautipotilaita. Yleisimpiä sairausryhmiä ovat sydän- ja verisuonisairaudet, ruoansulatuskanavan sairaudet ja endokrinologiset sairaudet (esim. diabetes) sekä reumataudit. Poliklinikalla toimii sisätautien hoitajan, keuhkohoitajan, reumahoitajan ja uniapneahoitajan vastaanotot. Syöpätautien hoito, mm. sytostaatti-infuusiot hoidetaan yhteistyönä OYS:n kanssa. HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ: Hankittavia tutkimuksia ovat Raahen sairaalassa tehtävät reumatologian erikoislääkärin suorittamat polikliiniset vastaanotto- ja konsultaatiopalvelut. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän reumatautien poliklinikalla lääkärillä on ollut noin 600 vastaanottokäyntiä ja noin 500 puhelinkontaktia vuosittain. Lisäksi reumatautien erikoislääkäri vastaa sekä terveyskeskuslääkäreiden että reumahoitajien konsultaatioihin ja käsittelee reumatautien erikoisalalle kohdistuvat lähetteet. Reumalääkärin työpanoksen tarve on noin 22 tuntia viikossa. Reumalääkärin työn tukena toimivat osaavat reumahoitajat. Reumapotilaan hoitopolusta on tarkemmin selvitetty tarjouspyynnöön liitteenä olevassa tiedostossa nimeltä Reumapotilaan hoitopolku RASHKY. Tutkimukset tehdään palvelun Tilaajan tarpeen mukaan. Kiinteää hankintamäärää ei sovita. Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat potilasasiakirjat sisältäen asianmukaiset tilastointimerkinnät. Palvelun tuottaja toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrityksen kautta ja laskuttaa tehtyjen toimenpiteiden perusteella tehdystä työstä. Muita korvauksia ja päivärahoja ei makseta. Hankinta ei sulje pois kuntayhtymän mahdollisuuksia itse suorittaa joitakin kilpailutuksessa mainituista palveluista. Vastaanottotoimintaa sitovat lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan määräykset. Mikäli lainsäädännössä tai viranomaisohjeistuksessa tapahtuu sopimuskauden aikana muutoksia, jotka vaikuttavat sopimuksen sisältöön tai ehtoihin, käydään niistä neuvottelut tilaajan ja palveluntuottajan kanssa.

Specialist in internal medicine outpatient reception and consultation services

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä | Published February 15, 2017  -  Deadline March 10, 2017
cpvs

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää tarjouksia sisätautien erikoislääkärin suorittamista polikliinisista vastaanotto- ja konsultaatiopalveluista sisätauti- ja diabetespoliklinikoille ajalle 1.5.2017 - 31.12.2018. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sisätautien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia sisätautipotilaita. Yleisimpiä sairausryhmiä ovat sydän- ja verisuonisairaudet, ruoansulatuskanavan sairaudet ja endokrinologiset sairaudet (esim. diabetes) sekä reumataudit. Poliklinikalla toimii sisätautien hoitajan, keuhkohoitajan, reumahoitajan ja uniapneahoitajan vastaanotot. Syöpätautien hoito, mm. sytostaatti-infuusiot hoidetaan yhteistyönä OYS:n kanssa. HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ: Hankittavia tutkimuksia ovat Raahen sairaalassa tehtävät sisätautien erikoislääkärin suorittamat polikliiniset vastaanotto- ja konsultaatiopalvelut sisätauti- ja diabetespoliklinikoille. Sisätautien poliklinikan käynneistä kilpailutettavana on noin 1000 vastaanottokäyntiä sekä 1000-1200 puhelua/etäkontaktia vuodessa. Lisäksi kilpailutukseen sisältyy sisätautilääkärin konsultaatiotuki terveyskeskuslääkäreille sekä sisätautipoliklinikan hoitajille. Työnkuvaan kuuluu myös sisätautialan lähetteiden käsittely. Sisätautierikoislääkärin työ sisältää mm. kardiologiset sekä hematologiset selvittelyt ja OYS:n suosittelemat jatkohoidot. Osa vastaanottokäynneistä on lähetepotilaan tutkimista ja osa sisätautialan kontrollikäyntejä. Sisätautien erikoislääkärin työpanoksen tarve sisätautipoliklinikalla olisi noin 22-30 tuntia viikossa. Tämän kilpailutuksen piiriin eivät kuulu gastroenterologian tähystystutkimukset, ECHO-tutkimukset eikä Holter-tutkimusten analysointi. Diabetespoliklinikan kilpailutuksen piiriin tulevia sisätautierikoislääkärin vastaanottokäyntejä on arviolta 200-300 ja puheluja 100 sekä konsultaatiopalvelu tarvittaessa (8-16 tuntia viikossa). Diabetespoliklinikalla hoidetaan lähinnä tyyppi 1:n potilaat ja vaikeimmat tyyppi 2:n potilaat. Tutkimukset tehdään palvelun Tilaajan tarpeen mukaan. Kiinteää hankintamäärää ei sovita. Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat potilasasiakirjat sisältäen asianmukaiset tilastointimerkinnät. Palvelun tuottaja toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrityksen kautta ja laskuttaa tehtyjen toimenpiteiden perusteella tehdystä työstä. Muita korvauksia ja päivärahoja ei makseta. Hankinta ei sulje pois kuntayhtymän mahdollisuuksia itse suorittaa joitakin kilpailutuksessa mainituista palveluista. Vastaanottotoimintaa sitovat lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan määräykset. Mikäli lainsäädännössä tai viranomaisohjeistuksessa tapahtuu sopimuskauden aikana muutoksia, jotka vaikuttavat sopimuksen sisältöön tai ehtoihin, käydään niistä neuvottelut tilaajan ja palveluntuottajan kanssa. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää tarjouksia sisätautien erikoislääkärin suorittamista polikliinisista vastaanotto- ja konsultaatiopalveluista sisätauti- ja diabetespoliklinikoille ajalle 1.5.2017 - 31.12.2018. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sisätautien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia sisätautipotilaita. Yleisimpiä sairausryhmiä ovat sydän- ja verisuonisairaudet, ruoansulatuskanavan sairaudet ja endokrinologiset sairaudet (esim. diabetes) sekä reumataudit. Poliklinikalla toimii sisätautien hoitajan, keuhkohoitajan, reumahoitajan ja uniapneahoitajan vastaanotot. Syöpätautien hoito, mm. sytostaatti-infuusiot hoidetaan yhteistyönä OYS:n kanssa. HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ: Hankittavia tutkimuksia ovat Raahen sairaalassa tehtävät sisätautien erikoislääkärin suorittamat polikliiniset vastaanotto- ja konsultaatiopalvelut sisätauti- ja diabetespoliklinikoille. Sisätautien poliklinikan käynneistä kilpailutettavana on noin 1000 vastaanottokäyntiä sekä 1000-1200 puhelua/etäkontaktia vuodessa. Lisäksi kilpailutukseen sisältyy sisätautilääkärin konsultaatiotuki terveyskeskuslääkäreille sekä sisätautipoliklinikan hoitajille. Työnkuvaan kuuluu myös sisätautialan lähetteiden käsittely. Sisätautierikoislääkärin työ sisältää mm. kardiologiset sekä hematologiset selvittelyt ja OYS:n suosittelemat jatkohoidot. Osa vastaanottokäynneistä on lähetepotilaan tutkimista ja osa sisätautialan kontrollikäyntejä. Sisätautien erikoislääkärin työpanoksen tarve sisätautipoliklinikalla olisi noin 22-30 tuntia viikossa. Tämän kilpailutuksen piiriin eivät kuulu gastroenterologian tähystystutkimukset, ECHO-tutkimukset eikä Holter-tutkimusten analysointi. Diabetespoliklinikan kilpailutuksen piiriin tulevia sisätautierikoislääkärin vastaanottokäyntejä on arviolta 200-300 ja puheluja 100 sekä konsultaatiopalvelu tarvittaessa (8-16 tuntia viikossa). Diabetespoliklinikalla hoidetaan lähinnä tyyppi 1:n potilaat ja vaikeimmat tyyppi 2:n potilaat. Tutkimukset tehdään palvelun Tilaajan tarpeen mukaan. Kiinteää hankintamäärää ei sovita. Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat potilasasiakirjat sisältäen asianmukaiset tilastointimerkinnät. Palvelun tuottaja toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrityksen kautta ja laskuttaa tehtyjen toimenpiteiden perusteella tehdystä työstä. Muita korvauksia ja päivärahoja ei makseta. Hankinta ei sulje pois kuntayhtymän mahdollisuuksia itse suorittaa joitakin kilpailutuksessa mainituista palveluista. Vastaanottotoimintaa sitovat lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan määräykset. Mikäli lainsäädännössä tai viranomaisohjeistuksessa tapahtuu sopimuskauden aikana muutoksia, jotka vaikuttavat sopimuksen sisältöön tai ehtoihin, käydään niistä neuvottelut tilaajan ja palveluntuottajan kanssa.

Radiology Specialist Research and Consultancy Services Including Education Obligation

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä | Published November 1, 2017  -  Deadline November 30, 2017
cpvs
85100000

The unit is native to Yes

Polyclinic Reception and Consultancy Services for Internal Medicine Specialist

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä | Published May 23, 2018  -  Deadline June 25, 2018
cpvs
85121000

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää tarjouksia sisätautien erikoislääkärin suorittamista polikliinisista vastaanotto- ja konsultaatiopalveluista sisätauti- ja diabetespoliklinikoille ajalla 1.1.2019 - 31.12.2020. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sisätauti- ja diabetespoliklinikoilla tutkitaan ja hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita. Yleisimpiä sairausryhmiä ovat sydän- ja verisuonisairaudet, ruoansulatuskanavan sairaudet ja endokrinologiset sairaudet (esim. diabetes) sekä reumataudit. Poliklinikalla toimii sisätautien hoitajan, keuhkohoitajan, reumahoitajan, diabeteshoitajan ja uniapneahoitajan vastaanotot. Syöpätautien hoito, mm. sytostaatti-infuusiot hoidetaan yhteistyönä OYS:n kanssa. HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ: Hankittavia tutkimuksia ovat Raahen sairaalassa tehtävät sisätautien erikoislääkärin suorittamat polikliiniset vastaanotto- ja konsultaatiopalvelut. Sisätauti- ja diabetespoliklinikoiden käynneistä kilpailutettavana on noin 1300 vastaanottokäyntiä sekä noin 800 puhelua/etäkontaktia vuodessa. Lisäksi kilpailutukseen sisältyy sisätautilääkärin konsultaatiotuki terveyskeskus-, yksityis- ja työterveyshuollon lääkäreille sekä poliklinikoiden hoitajille. Työnkuvaan kuuluu myös sisätauti- ja diabetespoliklinikan lähetteiden käsittely, joita on noin 1200 vuodessa. Sisätautierikoislääkärin työ sisältää mm. kardiologiset sekä hematologiset selvittelyt ja OYS:n suosittelemat jatkohoidot. Osa vastaanottokäynneistä on lähetepotilaan tutkimista ja osa sisätautialan kontrollikäyntejä. Diabetespoliklinikalla hoidetaan lähinnä tyyppi 1:n potilaat ja vaikeimmat tyyppi 2:n potilaat. Kilpailutuksen piiriin kuuluvat myös unipolygrafiarekisteröintien lausunnot sekä uniapneapotilaiden vastaanotot. Tämän kilpailutuksen piiriin eivät kuulu gastroenterologian tähystystutkimukset, ECHO-tutkimukset, eikä Holter-tutkimusten analysointi. Tutkimukset tehdään palvelun Tilaajan tarpeen mukaan. Kiinteää hankintamäärää ei sovita. Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat potilasasiakirjat sisältäen asianmukaiset tilastointimerkinnät tilaajan potilastietojärjestelmään Tilaajan ohjeistuksen mukaan. Tarjouksessa tulee kuvata palvelun arvioinnin perusteeksi seuraavat tiedot: toimitusvarmuus, toteuttamissuunnitelma, palveluresurssit ja palvelun hinta. Palveluntuottaja toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrityksen kautta ja laskuttaa tehtyjen toimenpiteiden perusteella tehdystä työstä. Muita korvauksia ja päivärahoja ei makseta. Vastaanottotoimintaa sitovat lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan määräykset. Mikäli lainsäädännössä tai viranomaisohjeistuksessa tapahtuu sopimuskauden aikana muutoksia, jotka vaikuttavat sopimuksen sisältöön tai ehtoihin, käydään niistä neuvottelut tilaajan ja palveluntuottajan kanssa. Hankinta ei sulje pois kuntayhtymän mahdollisuuksia itse suorittaa joitakin kilpailutuksessa mainituista palveluista. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää tarjouksia sisätautien erikoislääkärin suorittamista polikliinisista vastaanotto- ja konsultaatiopalveluista sisätauti- ja diabetespoliklinikoille ajalla 1.1.2019 - 31.12.2020. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sisätauti- ja diabetespoliklinikoilla tutkitaan ja hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita. Yleisimpiä sairausryhmiä ovat sydän- ja verisuonisairaudet, ruoansulatuskanavan sairaudet ja endokrinologiset sairaudet (esim. diabetes) sekä reumataudit. Poliklinikalla toimii sisätautien hoitajan, keuhkohoitajan, reumahoitajan, diabeteshoitajan ja uniapneahoitajan vastaanotot. Syöpätautien hoito, mm. sytostaatti-infuusiot hoidetaan yhteistyönä OYS:n kanssa. HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ: Hankittavia tutkimuksia ovat Raahen sairaalassa tehtävät sisätautien erikoislääkärin suorittamat polikliiniset vastaanotto- ja konsultaatiopalvelut. Sisätauti- ja diabetespoliklinikoiden käynneistä kilpailutettavana on noin 1300 vastaanottokäyntiä sekä noin 800 puhelua/etäkontaktia vuodessa. Lisäksi kilpailutukseen sisältyy sisätautilääkärin konsultaatiotuki terveyskeskus-, yksityis- ja työterveyshuollon lääkäreille sekä poliklinikoiden hoitajille. Työnkuvaan kuuluu myös sisätauti- ja diabetespoliklinikan lähetteiden käsittely, joita on noin 1200 vuodessa. Sisätautierikoislääkärin työ sisältää mm. kardiologiset sekä hematologiset selvittelyt ja OYS:n suosittelemat jatkohoidot. Osa vastaanottokäynneistä on lähetepotilaan tutkimista ja osa sisätautialan kontrollikäyntejä. Diabetespoliklinikalla hoidetaan lähinnä tyyppi 1:n potilaat ja vaikeimmat tyyppi 2:n potilaat. Kilpailutuksen piiriin kuuluvat myös unipolygrafiarekisteröintien lausunnot sekä uniapneapotilaiden vastaanotot. Tämän kilpailutuksen piiriin eivät kuulu gastroenterologian tähystystutkimukset, ECHO-tutkimukset, eikä Holter-tutkimusten analysointi. Tutkimukset tehdään palvelun Tilaajan tarpeen mukaan. Kiinteää hankintamäärää ei sovita. Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat potilasasiakirjat sisältäen asianmukaiset tilastointimerkinnät tilaajan potilastietojärjestelmään Tilaajan ohjeistuksen mukaan. Tarjouksessa tulee kuvata palvelun arvioinnin perusteeksi seuraavat tiedot: toimitusvarmuus, toteuttamissuunnitelma, palveluresurssit ja palvelun hinta. Palveluntuottaja toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrityksen kautta ja laskuttaa tehtyjen toimenpiteiden perusteella tehdystä työstä. Muita korvauksia ja päivärahoja ei makseta. Vastaanottotoimintaa sitovat lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan määräykset. Mikäli lainsäädännössä tai viranomaisohjeistuksessa tapahtuu sopimuskauden aikana muutoksia, jotka vaikuttavat sopimuksen sisältöön tai ehtoihin, käydään niistä neuvottelut tilaajan ja palveluntuottajan kanssa. Hankinta ei sulje pois kuntayhtymän mahdollisuuksia itse suorittaa joitakin kilpailutuksessa mainituista palveluista.

Street and storm drain construction design framework agreement for the years 2016-2019

Raahen kaupunki | Published December 22, 2015  -  Deadline January 18, 2016
cpvs
71320000, 71322000

The town of Raahe technical service center will invite bids from streets and storm drain construction planning framework for the years 2016-2019. The purpose of the framework agreement is to act as procurement flexible routine, repetitive and cost the smaller design tasks. The aim of the framework agreement is to choose those service providers who are professionally competent and capable and cooperative and that meet the price and performance ratio. Framework agreement is concluded with the three consultant. The exchange of personnel shall be agreed with the client in writing. Elective framework agreement, the companies not subject to the procurement decision ordering order. As a result of the framework agreement tie agreements will enter into force immediately after signing the contract. Starting at the end of the contract work can continue beyond the contract period, and the work in compliance with the tender and the conditions laid down in the contract. On clear on the streets zoned area of ​​the building plans for the meter price under the offer. The renovation plans, regional plans, as well as band arrangements require the plans to be made of the total price. Commissioned by making a written decision ordering the selected service provider. Additional information Offer questions regarding this call should be sent 01.08.2016 at 12.00. Questions should be sent to Tarjouspalvelu.fi -toimittaportaalista. From the same place you can also find the answers to the questions on 01/11/2016 at 15:00 at the latest. For submitting tenders shall be no later than 18.1.2016 at 15.00.

Raahe drafting of the component master plan of the southern beach area

Raahen kaupunki | Published June 13, 2016  -  Deadline August 31, 2016
cpvs
71000000

The town of Raahe technical service request quotes for the preparation of the component master plan Raahe southern beach area. Work will start in the autumn of 2016. Otherwise, the client and the consultant jointly agreed work program. content planning task: the contents of the task are invited to submit a tender, scheduled work program. The work program shall comprise the MRL process according to the formula, as well as updating the input data and expansion to meet the design boundaries. The offer must master plan file also contains the following documents: - emätilatarkastelu (map and table) - shoreline adjustment and sizing - muinaisjäännösinvestointi, Marine Region, the detection of any undersea cultural heritage - nature study - Noise Survey 2011 updating and expansion to meet the planning area demarcation (ympäistöselvitykset, the natural environment, landscape analysis , built cultural environment, soil and constructability, recommendations for further planning of land use) - Raahe southern beach area of ​​cultural and historical and / or architectural upgrading and expansion of the inventory data valuable buildings is responsible for the planning area cropping an example of the partial master plan Raahe southern beach area for drafting you can explore Piehingin master plan file, which is viewed at www.raahe.fi -> Housing and construction -> planning -> pending the general formulas -> Piehingin master plan, as well as to explore the Haapajoki-chest Karin master plan file, which is viewable at www.raahe.fi -> Housing and construction -> Planning -> Reinforced formulas -> 2009. Hanhikivi nuclear power plant area master plan can be found in, respectively, the 2013 data. issues relating to the invitation to tender must be sent 05.08.2016 at 12.00. Questions should be sent to Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. From the same place you can also find the answers to the questions no later than 08.10.2016 at 15.00 at the latest. to ensure equal treatment of tenderers in other ways to the questions raised are not answered. If the provider finds the invitation to tender ambiguities or contradictions or some thing shown in the invitation to tender is open to interpretation, the provider is obliged to bring the matter up supplying more precisely. Provider will explore the answers to both take advantage of the potential specified in an offer when giving information. Bids must be submitted no later than 31.8.2016 at 15.00. Tenders must be sent electronically Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista at https://tarjouspalvelu.fi/raahe
  • 1