Call +44 800 9755 164

Public tenders for consultant in Raahe Finland

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

Specialist in internal medicine outpatient reception and consultation services

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä | Published February 15, 2017  -  Deadline March 10, 2017
cpvs

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää tarjouksia sisätautien erikoislääkärin suorittamista polikliinisista vastaanotto- ja konsultaatiopalveluista sisätauti- ja diabetespoliklinikoille ajalle 1.5.2017 - 31.12.2018. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sisätautien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia sisätautipotilaita. Yleisimpiä sairausryhmiä ovat sydän- ja verisuonisairaudet, ruoansulatuskanavan sairaudet ja endokrinologiset sairaudet (esim. diabetes) sekä reumataudit. Poliklinikalla toimii sisätautien hoitajan, keuhkohoitajan, reumahoitajan ja uniapneahoitajan vastaanotot. Syöpätautien hoito, mm. sytostaatti-infuusiot hoidetaan yhteistyönä OYS:n kanssa. HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ: Hankittavia tutkimuksia ovat Raahen sairaalassa tehtävät sisätautien erikoislääkärin suorittamat polikliiniset vastaanotto- ja konsultaatiopalvelut sisätauti- ja diabetespoliklinikoille. Sisätautien poliklinikan käynneistä kilpailutettavana on noin 1000 vastaanottokäyntiä sekä 1000-1200 puhelua/etäkontaktia vuodessa. Lisäksi kilpailutukseen sisältyy sisätautilääkärin konsultaatiotuki terveyskeskuslääkäreille sekä sisätautipoliklinikan hoitajille. Työnkuvaan kuuluu myös sisätautialan lähetteiden käsittely. Sisätautierikoislääkärin työ sisältää mm. kardiologiset sekä hematologiset selvittelyt ja OYS:n suosittelemat jatkohoidot. Osa vastaanottokäynneistä on lähetepotilaan tutkimista ja osa sisätautialan kontrollikäyntejä. Sisätautien erikoislääkärin työpanoksen tarve sisätautipoliklinikalla olisi noin 22-30 tuntia viikossa. Tämän kilpailutuksen piiriin eivät kuulu gastroenterologian tähystystutkimukset, ECHO-tutkimukset eikä Holter-tutkimusten analysointi. Diabetespoliklinikan kilpailutuksen piiriin tulevia sisätautierikoislääkärin vastaanottokäyntejä on arviolta 200-300 ja puheluja 100 sekä konsultaatiopalvelu tarvittaessa (8-16 tuntia viikossa). Diabetespoliklinikalla hoidetaan lähinnä tyyppi 1:n potilaat ja vaikeimmat tyyppi 2:n potilaat. Tutkimukset tehdään palvelun Tilaajan tarpeen mukaan. Kiinteää hankintamäärää ei sovita. Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat potilasasiakirjat sisältäen asianmukaiset tilastointimerkinnät. Palvelun tuottaja toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrityksen kautta ja laskuttaa tehtyjen toimenpiteiden perusteella tehdystä työstä. Muita korvauksia ja päivärahoja ei makseta. Hankinta ei sulje pois kuntayhtymän mahdollisuuksia itse suorittaa joitakin kilpailutuksessa mainituista palveluista. Vastaanottotoimintaa sitovat lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan määräykset. Mikäli lainsäädännössä tai viranomaisohjeistuksessa tapahtuu sopimuskauden aikana muutoksia, jotka vaikuttavat sopimuksen sisältöön tai ehtoihin, käydään niistä neuvottelut tilaajan ja palveluntuottajan kanssa. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää tarjouksia sisätautien erikoislääkärin suorittamista polikliinisista vastaanotto- ja konsultaatiopalveluista sisätauti- ja diabetespoliklinikoille ajalle 1.5.2017 - 31.12.2018. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sisätautien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia sisätautipotilaita. Yleisimpiä sairausryhmiä ovat sydän- ja verisuonisairaudet, ruoansulatuskanavan sairaudet ja endokrinologiset sairaudet (esim. diabetes) sekä reumataudit. Poliklinikalla toimii sisätautien hoitajan, keuhkohoitajan, reumahoitajan ja uniapneahoitajan vastaanotot. Syöpätautien hoito, mm. sytostaatti-infuusiot hoidetaan yhteistyönä OYS:n kanssa. HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ: Hankittavia tutkimuksia ovat Raahen sairaalassa tehtävät sisätautien erikoislääkärin suorittamat polikliiniset vastaanotto- ja konsultaatiopalvelut sisätauti- ja diabetespoliklinikoille. Sisätautien poliklinikan käynneistä kilpailutettavana on noin 1000 vastaanottokäyntiä sekä 1000-1200 puhelua/etäkontaktia vuodessa. Lisäksi kilpailutukseen sisältyy sisätautilääkärin konsultaatiotuki terveyskeskuslääkäreille sekä sisätautipoliklinikan hoitajille. Työnkuvaan kuuluu myös sisätautialan lähetteiden käsittely. Sisätautierikoislääkärin työ sisältää mm. kardiologiset sekä hematologiset selvittelyt ja OYS:n suosittelemat jatkohoidot. Osa vastaanottokäynneistä on lähetepotilaan tutkimista ja osa sisätautialan kontrollikäyntejä. Sisätautien erikoislääkärin työpanoksen tarve sisätautipoliklinikalla olisi noin 22-30 tuntia viikossa. Tämän kilpailutuksen piiriin eivät kuulu gastroenterologian tähystystutkimukset, ECHO-tutkimukset eikä Holter-tutkimusten analysointi. Diabetespoliklinikan kilpailutuksen piiriin tulevia sisätautierikoislääkärin vastaanottokäyntejä on arviolta 200-300 ja puheluja 100 sekä konsultaatiopalvelu tarvittaessa (8-16 tuntia viikossa). Diabetespoliklinikalla hoidetaan lähinnä tyyppi 1:n potilaat ja vaikeimmat tyyppi 2:n potilaat. Tutkimukset tehdään palvelun Tilaajan tarpeen mukaan. Kiinteää hankintamäärää ei sovita. Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat potilasasiakirjat sisältäen asianmukaiset tilastointimerkinnät. Palvelun tuottaja toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrityksen kautta ja laskuttaa tehtyjen toimenpiteiden perusteella tehdystä työstä. Muita korvauksia ja päivärahoja ei makseta. Hankinta ei sulje pois kuntayhtymän mahdollisuuksia itse suorittaa joitakin kilpailutuksessa mainituista palveluista. Vastaanottotoimintaa sitovat lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan määräykset. Mikäli lainsäädännössä tai viranomaisohjeistuksessa tapahtuu sopimuskauden aikana muutoksia, jotka vaikuttavat sopimuksen sisältöön tai ehtoihin, käydään niistä neuvottelut tilaajan ja palveluntuottajan kanssa.

Rheumatic diseases specialist outpatient reception and consultation services

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä | Published February 15, 2017  -  Deadline March 10, 2017
cpvs

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää tarjouksia reumatautien erikoislääkärin suorittamista polikliinisista vastaanotto- ja konsultaatiopalveluista ajalle 1.5.2017 - 31.12.2018. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sisätautien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia sisätautipotilaita. Yleisimpiä sairausryhmiä ovat sydän- ja verisuonisairaudet, ruoansulatuskanavan sairaudet ja endokrinologiset sairaudet (esim. diabetes) sekä reumataudit. Poliklinikalla toimii sisätautien hoitajan, keuhkohoitajan, reumahoitajan ja uniapneahoitajan vastaanotot. Syöpätautien hoito, mm. sytostaatti-infuusiot hoidetaan yhteistyönä OYS:n kanssa. HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ: Hankittavia tutkimuksia ovat Raahen sairaalassa tehtävät reumatologian erikoislääkärin suorittamat polikliiniset vastaanotto- ja konsultaatiopalvelut. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän reumatautien poliklinikalla lääkärillä on ollut noin 600 vastaanottokäyntiä ja noin 500 puhelinkontaktia vuosittain. Lisäksi reumatautien erikoislääkäri vastaa sekä terveyskeskuslääkäreiden että reumahoitajien konsultaatioihin ja käsittelee reumatautien erikoisalalle kohdistuvat lähetteet. Reumalääkärin työpanoksen tarve on noin 22 tuntia viikossa. Reumalääkärin työn tukena toimivat osaavat reumahoitajat. Reumapotilaan hoitopolusta on tarkemmin selvitetty tarjouspyynnöön liitteenä olevassa tiedostossa nimeltä Reumapotilaan hoitopolku RASHKY. Tutkimukset tehdään palvelun Tilaajan tarpeen mukaan. Kiinteää hankintamäärää ei sovita. Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat potilasasiakirjat sisältäen asianmukaiset tilastointimerkinnät. Palvelun tuottaja toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrityksen kautta ja laskuttaa tehtyjen toimenpiteiden perusteella tehdystä työstä. Muita korvauksia ja päivärahoja ei makseta. Hankinta ei sulje pois kuntayhtymän mahdollisuuksia itse suorittaa joitakin kilpailutuksessa mainituista palveluista. Vastaanottotoimintaa sitovat lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan määräykset. Mikäli lainsäädännössä tai viranomaisohjeistuksessa tapahtuu sopimuskauden aikana muutoksia, jotka vaikuttavat sopimuksen sisältöön tai ehtoihin, käydään niistä neuvottelut tilaajan ja palveluntuottajan kanssa. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää tarjouksia reumatautien erikoislääkärin suorittamista polikliinisista vastaanotto- ja konsultaatiopalveluista ajalle 1.5.2017 - 31.12.2018. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sisätautien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia sisätautipotilaita. Yleisimpiä sairausryhmiä ovat sydän- ja verisuonisairaudet, ruoansulatuskanavan sairaudet ja endokrinologiset sairaudet (esim. diabetes) sekä reumataudit. Poliklinikalla toimii sisätautien hoitajan, keuhkohoitajan, reumahoitajan ja uniapneahoitajan vastaanotot. Syöpätautien hoito, mm. sytostaatti-infuusiot hoidetaan yhteistyönä OYS:n kanssa. HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ: Hankittavia tutkimuksia ovat Raahen sairaalassa tehtävät reumatologian erikoislääkärin suorittamat polikliiniset vastaanotto- ja konsultaatiopalvelut. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän reumatautien poliklinikalla lääkärillä on ollut noin 600 vastaanottokäyntiä ja noin 500 puhelinkontaktia vuosittain. Lisäksi reumatautien erikoislääkäri vastaa sekä terveyskeskuslääkäreiden että reumahoitajien konsultaatioihin ja käsittelee reumatautien erikoisalalle kohdistuvat lähetteet. Reumalääkärin työpanoksen tarve on noin 22 tuntia viikossa. Reumalääkärin työn tukena toimivat osaavat reumahoitajat. Reumapotilaan hoitopolusta on tarkemmin selvitetty tarjouspyynnöön liitteenä olevassa tiedostossa nimeltä Reumapotilaan hoitopolku RASHKY. Tutkimukset tehdään palvelun Tilaajan tarpeen mukaan. Kiinteää hankintamäärää ei sovita. Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat potilasasiakirjat sisältäen asianmukaiset tilastointimerkinnät. Palvelun tuottaja toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrityksen kautta ja laskuttaa tehtyjen toimenpiteiden perusteella tehdystä työstä. Muita korvauksia ja päivärahoja ei makseta. Hankinta ei sulje pois kuntayhtymän mahdollisuuksia itse suorittaa joitakin kilpailutuksessa mainituista palveluista. Vastaanottotoimintaa sitovat lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan määräykset. Mikäli lainsäädännössä tai viranomaisohjeistuksessa tapahtuu sopimuskauden aikana muutoksia, jotka vaikuttavat sopimuksen sisältöön tai ehtoihin, käydään niistä neuvottelut tilaajan ja palveluntuottajan kanssa.
  • 1