Public tenders for consultant in Pardubice Czech Republic

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

Project management consultancy services

East Bohemian Airport a.s. | Published May 11, 2016
cpvs
72224000, 71248000, 71242000, 71241000

Consulting services in project management

Consultancy services for the Pardubice Region 2016 - 2019

Úřad práce České republiky | Published November 21, 2016
cpvs
80570000

Project management consultancy services

East Bohemian Airport a.s. | Published December 15, 2015  -  Deadline February 8, 2016
cpvs
72224000, 71248000, 71242000, 71241000

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb – zajištění financování projektu „Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara – II“ či některé z jeho dílčích stavebních částí, a to včetně veškerých služeb spojených s přípravou, získáním a následnou administrací příslušné dotace či jiné finanční subvence. Předmětný projekt je blíže specifikován v příslušném Oznámení předběžných informací uveřejněném zadavatelem a zahrnuje zejména výstavbu letištního terminálu Jana Kašpara a s ním souvisejících prvků, výstavbu vrátnice, přístřešku pro odpad, bezpečnostního oplocení, technické infrastruktury, zpevněné manipulační plochy a areálových komunikací. Služby, jež jsou předmětem této veřejné zakázky, zahrnují zejména zajištění finančních prostředků, tj. přípravu, organizační zajištění, zpracování a podání žádosti o finanční prostředky (dotace, granty, veřejné rozpočty a státní fondy ČR, programy a fondy EU a další obdobné) vč. všech příloh, zpracování příslušných finančních a ekonomických analýz a veškerých podkladových studií dle požadavků výzvy příslušného poskytovatele dotace, v zpracování studie proveditelnosti a udržitelnosti, poradenství v souladu s Implementačním dokumentem, zpráva FEA a administraci příslušného projektu, tj. průběžný monitoring, komunikaci s poskytovatelem finančních prostředků, realizaci monitorovacích zpráv, poradenství v průběhu realizace projektu, vyhodnocování výstupů, závěrečné vyhodnocení a uzavření administrace, ekonomické vyhodnocení projektu. Financování může být vítězným uchazečem zajištěno z jednoho či více zdrojů, na celý shora uvedený projekt či na jeho vybrané ucelené části, přičemž k podpisu příslušné smlouvy o poskytnutí dotace (či k vydání příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace) musí dojít nejpozději do 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. Minimální požadovaná výše získaných finančních prostředků přímo využitelných ve shora uvedeném stavebním projektu činí 40 000 000 CZK, maximální je pak stanovena výši investičních nákladů předmětného projektu (tj. cca 300 000 000 CZK).

Consultancy for Pardubice 2016 - 2019

Úřad práce České republiky | Published October 9, 2015
cpvs

The subject of the public tender is to provide implementation consulting activities for applicants and job applicants and participants in vocational rehabilitation in the years 2016 - 2019. Consulting activities will be implemented under the framework agreements concluded with only one candidate for each part of a public contract. Use a PC in search of a job "is to acquaint participants with the information portal of the MLSA and other databases of job vacancies and practical application / adoption / basic techniques of job search assistance for self-service information systems. Advisory activities will be focused on information on labor law issues, with basics of financial literacy, which is the prevention and assisting those who already have problems with over-indebtedness. Participants will gain awareness in the field of management of their property and money Advisory activities will be focused on the motivation and activation of participants to the labor market through the acquisition of knowledge for better orientation in the labor market, skills training and job search techniques and self-discovery. Advisory activities will be focused on a comprehensive assessment of the capabilities and abilities of the participant with respect to their future employment. Emphasis will be placed on individual consulting and advisory assistance to the participant. Advisory activities will be focused on individual counseling for people who need special assistance. Emphasis will be placed on an individual approach. The subject of this contract is to test using diagnostic tools, the output of which are areas in which the participant should orient his professional career track. The tender dossier and its annexes are published on the contracting entity profile at: https://mpsv.ezak.cz/profile_display_14.html. See Annex 2 of the tender dossier, see Annex 2 of the tender dossier, see Annex 2 of the tender dossier, see Annex no. 2 of the tender dossier, see Annex no. 2 of the tender dossier, see Annex no. 2 of the tender dossier

Consultancy for Pardubice 2016 - 2019

Úřad práce České republiky | Published June 19, 2015
cpvs
80570000

The subject of the tender is a framework contract with one supplier for each part VZ services consisting of consultancy activities. Implementation of this public contract is intended to ensure the fulfillment of the main tasks of the Labour Office, ie. Increase the chances of candidates and applicants for employment and vocational rehabilitation participants on the labor market, especially candidates at risk of losing work habits and loss of motivation to search for suitable jobs and removing barriers restricting certain groups of people entering the labor market and the free activation of people excluded from the labor market. PC use job search "is to acquaint participants with the information portal of the MLSA and other databases of job vacancies and practical application / adoption / basic techniques, job search assistance for self-service information systems. Advisory activities will be focused on information on labor law issues, with basics of financial literacy, which is the prevention and assisting those who already have problems with over-indebtedness. Participants will gain awareness in the field of management of their property and money. Advisory activities will be focused on the motivation and activation of participants to the labor market through the acquisition of knowledge for better orientation in the labor market, skills training, and job search techniques and self-discovery. Emphasis will be placed on individual consulting and advisory assistance to the participant. Emphasis will be placed on an individual approach. The subject of this procurement is to test using diagnostic tools, the outputs of which are areas in which the participant should orient his professional career track. Reason effectiveness of public procurement for the purposes of pre-notification:
  • 1