Public tenders for consultative-engineering in Slovenia

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published June 27, 2012  -  Deadline July 26, 2012
cpvs
71310000

consultative engineering and construction services

consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published January 6, 2012  -  Deadline February 6, 2012
cpvs
71310000

consultative engineering and construction services

Consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published January 6, 2012  -  Deadline February 6, 2012
cpvs
71310000

Consultative engineering and construction services

Consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published July 23, 2016  -  Deadline August 31, 2016
cpvs

Consultative engineering and construction services

Consultative engineering and construction services

 | Published February 24, 2016
cpvs

Consultative engineering and construction services

Consultative engineering and construction services

 | Published January 6, 2016  -  Deadline January 13, 2016
cpvs

Consultative engineering and construction services

consultative engineering and construction services

Mestna občina Ljubljana | Published March 16, 2012
Winner
IMOVINA, d.o.o., Ljubljana Gosposvetska cesta 10 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA
cpvs
71300000, 71310000

Izvedba celovitega inženiringa in gradbenega nadzora pri izvajanju obnov stavbnih lupin ali drugih del v zvezi s prenovo objektov v okviru projekta Ljubljana - moje mesto.

consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published November 10, 2012
Winner
DRI upravljanje investicij, d.o.o. Ulica talcev 24 SI-2000 Maribor SLOVENIA
cpvs
71310000, 71313100

Svetovalne in inženirske storitve za izvedbo projekta izgradnja protihrupnih ograj na petih avtocestnih odsekih v Republiki Sloveniji. Projekti za katere je naročnik razpisal svetovalne in inženirske storitve so: — postavitev protihrupnih ukrepov na AC A1 0052/0652 Brezovica – Vrhnika (sklop

Consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published March 2, 2017  -  Deadline April 5, 2017
cpvs
71310000, 71247000, 71248000

Consulting and engineering services in the area of ​​investments on existing motorways and expressways managed by DARS

Consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published April 12, 2017  -  Deadline April 26, 2017
cpvs
71310000, 71247000, 71248000

Consulting and engineering services in the area of ​​investments on existing motorways and expressways managed by DARS

Consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published March 31, 2017  -  Deadline April 14, 2017
cpvs
71310000, 71247000, 71248000

Consulting and engineering services in the area of ​​investments on existing motorways and expressways managed by DARS

Consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published March 25, 2017  -  Deadline April 5, 2017
cpvs
71310000, 71247000, 71248000

Consulting and engineering services in the area of ​​investments on existing motorways and expressways managed by DARS

Consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published March 17, 2017  -  Deadline April 21, 2017
cpvs
71310000

Professional consultancy and engineering services for the project implementation additional measures to wind Razdrto - Vipava - Ajdovščina.

Consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published April 5, 2017  -  Deadline May 10, 2017
cpvs
71310000

Creating expert bases for the initiative, initiative, and analysis of guidelines for national spatial plan for the expansion of the Ljubljana motorway ring and attacked the motorway (until a decision on the preparation NSP).

Consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published November 18, 2016
Winner
DRI upravljanje investicij, d.o.o.
cpvs
71310000

Professional services in the planning part of regular maintenance, electric-mechanical maintenance, management, management of bridge structures and traffic safety.

Consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published August 25, 2016  -  Deadline August 31, 2016
cpvs

Professional services in the planning part of regular maintenance, electric-mechanical maintenance, management, management of bridge structures and traffic safety.

Consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published January 28, 2016
cpvs
71310000

The procedure concerns the conclusion of Annex no. 1 to the Contract No. 568/2013 "Implementation of professional consulting services in the implementation of the demolition of toll stations and measures on the highway in the area of ​​the platforms for the design phase including obtaining permits for the demolition of toll stations and other measures"

Consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published December 3, 2015  -  Deadline December 8, 2015
cpvs
71310000

Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja

Consultative engineering and construction services

DARS d.d. | Published February 14, 2014  -  Deadline March 26, 2014
cpvs
71310000

Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja

Consultative engineering and construction services

Mestna občina Novo mesto | Published June 15, 2013  -  Deadline June 26, 2013
cpvs
71310000

Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja