Public tenders for consultative-engineering in Netherlands

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

Advisory and consultative engineering services

Agentschap NL | Published February 17, 2012  -  Deadline November 9, 2011
cpvs
71318000, 71332000

Advisory and consultative engineering services

advisory and consultative engineering services

Agentschap NL | Published February 17, 2012  -  Deadline November 9, 2011
cpvs
71318000, 71332000

advisory and consultative engineering services

advisory and consultative engineering services

ProRail BV | Published November 9, 2012  -  Deadline February 13, 2012
cpvs
71318000, 71320000, 71356100, 71600000, 71621000

advisory and consultative engineering services

Advisory and consultative engineering services

ProRail BV | Published March 12, 2016  -  Deadline March 18, 2016
cpvs
71318000

Advisory and consultative engineering services

Advisory and consultative engineering services

ProRail B.V. | Published March 2, 2013
Winner
Fugro GeoServices B.V. Postbus 63 2260 AB Leidschendam NETHERLANDS
cpvs
71318000, 71320000, 71356100, 71600000, 71621000

: De aankondiging is gepubliceerd op www.aanbesteden.prorail.nl. De op TenderNed gepubliceerde aankondiging is informatief van aard. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Werkzaamheden: De afdeling Infra Configuratie Beheer van Asset Management (AM) Informatie is verantwoordelijk voor het beheer van tekening- en databestanden met betrekking tot de rail infra. De door ICB beheerde collecties worden intern door ProRail gebruikt en door externe partijen die in opdracht van ProRail werken (ingenieursbureaus, aannemers etc). Het gehele project Grip Op Ondergrondse Infra is er op gericht om de bestaande tekening- en databestanden met betrekking tot ondergrondse infra te verbeteren en in lijn te brengen met de daadwerkelijke situatie. Het betreft een eenmalige dienst. Middels procedures is geborgd dat door projecten gerealiseerde mutaties ook in de tekening- en databestanden worden verwerkt voor de oplevering van het project. Aangezien de gehele collectie(s) moet(en) worden doorgelicht, geanalyseerd en mogelijk verbeterd, is het een omvangrijk project waarvan de uitvoering over meerdere jaren zal worden verdeeld. Voor het project zijn de volgende werkpakketten geformuleerd: 1. Voorbereidende fase a) Inventarisatie: het verzamelen van relevante informatie met betrekking tot ondergrondse infra dmv desk research uit zowel interne als externe bronnen. b) Het faciliteren van de inventarisatie: toegang verschaffing tot tekening- en databestanden, introductie bij bronnen binnen en buiten ProRail etc. c) Het analyseren van verschillen tussen bestaande tekeningen en de verzamelde informatie. 2. Veldwerk non destructief (grondradar): detecteren en lokaliseren a) Opstellen van een detectieplan waarin de opdrachtnemer moet aangeven hoe de actuele gegevens verzameld gaan worden (planning, methode, buitendienststellingen, veiligheidsorganisatie etc) b) Op locatie detecteren van exacte ligging en functie van ondergrondse infra. c) Vastleggen van aangetroffen objecten. 3. Analyse van de verschillen tussen hetgeen is aangetroffen in fase 2 en de inventarisatie in fase 1. 4. Veldwerk destructief (graven van proefsleuven): detecteren en lokaliseren a) Opstellen van een detectieplan waarin de opdrachtnemer moet aangeven hoe de actuele gegevens verzameld gaan worden (planning, methode, buitendienststellingen, veiligheidsorganisatie etc) b) Op locatie detecteren van exacte ligging en functie van ondergrondse infra. c) Vastleggen van aangetroffen objecten. 5. Analyse van de verschillen tussen hetgeen is aangetroffen in fase 4, het veldwerk in fase 2 en de inventarisatie in fase 1. 6. Aanpassen van ProRail tekening- en databestanden. 7. Kwaliteitscontrole op het proces en de resultaten van fase 1 t/m 6. Deze opdracht betreft enkel de activiteiten uit werkpakket 7. Het object van aanbesteding betreft een raamcontract met deelopdrachten voor een periode van 4 jaar. Een deelopdracht zal steeds een nader te bepalen geografische (cluster van) locaties omvatten. Het contract zal worden gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding. De houders van de raamovereenkomst voor de uitvoering van GOOI (ORS 482699) zijn uitgesloten van deelname aan deze aanbesteding aangezien deze aanbesteding ziet op het objectief controleren van de daarvoor uitgevoerde werkzaamheden.

advisory and consultative engineering services

ProRail B.V. | Published October 13, 2012  -  Deadline October 22, 2012
cpvs
71318000, 71320000, 71356100, 71600000, 71621000

: De aankondiging is gepubliceerd op www.aanbesteden.prorail.nl. De op TenderNed gepubliceerde aankondiging is informatief van aard. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Werkzaamheden: De afdeling Infra Configuratie Beheer van Asset Management (AM) Informatie is verantwoordelijk voor het beheer van tekening- en databestanden met betrekking tot de rail infra. De door ICB beheerde collecties worden intern door ProRail gebruikt en door externe partijen die in opdracht van ProRail werken (ingenieursbureaus, aannemers etc). Het gehele project Grip Op Ondergrondse Infra is er op gericht om de bestaande tekening- en databestanden met betrekking tot ondergrondse infra te verbeteren en in lijn te brengen met de daadwerkelijke situatie. Het betreft een eenmalige dienst. Middels procedures is geborgd dat door projecten gerealiseerde mutaties ook in de tekening- en databestanden worden verwerkt voor de oplevering van het project. Aangezien de gehele collectie(s) moet(en) worden doorgelicht, geanalyseerd en mogelijk verbeterd, is het een omvangrijk project waarvan de uitvoering over meerdere jaren zal worden verdeeld. Voor het project zijn de volgende werkpakketten geformuleerd: 1. Voorbereidende fase a) Inventarisatie: het verzamelen van relevante informatie met betrekking tot ondergrondse infra dmv desk research uit zowel interne als externe bronnen. b) Het faciliteren van de inventarisatie: toegang verschaffing tot tekening- en databestanden, introductie bij bronnen binnen en buiten ProRail etc. c) Het analyseren van verschillen tussen bestaande tekeningen en de verzamelde informatie. 2. Veldwerk non destructief (grondradar): detecteren en lokaliseren a) Opstellen van een detectieplan waarin de opdrachtnemer moet aangeven hoe de actuele gegevens verzameld gaan worden (planning, methode, buitendienststellingen, veiligheidsorganisatie etc) b) Op locatie detecteren van exacte ligging en functie van ondergrondse infra. c) Vastleggen van aangetroffen objecten. 3. Analyse van de verschillen tussen hetgeen is aangetroffen in fase 2 en de inventarisatie in fase 1. 4. Veldwerk destructief (graven van proefsleuven): detecteren en lokaliseren a) Opstellen van een detectieplan waarin de opdrachtnemer moet aangeven hoe de actuele gegevens verzameld gaan worden (planning, methode, buitendienststellingen, veiligheidsorganisatie etc) b) Op locatie detecteren van exacte ligging en functie van ondergrondse infra. c) Vastleggen van aangetroffen objecten. 5. Analyse van de verschillen tussen hetgeen is aangetroffen in fase 4, het veldwerk in fase 2 en de inventarisatie in fase 1. 6. Aanpassen van ProRail tekening- en databestanden. 7. Kwaliteitscontrole op het proces en de resultaten van fase 1 t/m 6. Deze opdracht betreft enkel de activiteiten uit werkpakket 7. Het object van aanbesteding betreft een raamcontract met deelopdrachten voor een periode van 4 jaar. Een deelopdracht zal steeds een nader te bepalen geografische (cluster van) locaties omvatten. Het contract zal worden gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding. De houders van de raamovereenkomst voor de uitvoering van GOOI (ORS 482699) zijn uitgesloten van deelname aan deze aanbesteding aangezien deze aanbesteding ziet op het objectief controleren van de daarvoor uitgevoerde werkzaamheden.

Advisory and consultative engineering services

Ministerie van Infrastructuur en Milieu | Published January 11, 2013
Winner
TNO Postbus 49 2600 AA Delft NETHERLANDS
cpvs
71318000

Het doel van het project „Maatwerkadvies voertuigemissies, brandstoffen en geluid” is het aanleveren van technisch inhoudelijke kennis op het gebied van mobiele bronnen en daarbij te gebruiken brandstoffen, ten behoeve van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het milieubeleid, in het bijzonder inzake luchtemissies (incl. CO2) en geluid (met uitzondering van luchtvaart).

advisory and consultative engineering services

ProRail BV | Published January 25, 2012  -  Deadline February 13, 2012
cpvs
71318000, 71320000, 71356100, 71600000, 71621000

:Werkzaamheden: De afdeling ICB van Asset Management (AM) Informatie is verantwoordelijk voor het beheer van tekening- en databestanden met betrekking tot de rail infra. De door ICB beheerde collecties worden intern door ProRail gebruikt en door externe partijen die in opdracht van ProRail werken (ingenieursbureaus, aannemers etc). Het gehele project GOOI is er op gericht om de bestaande tekening- en databestanden met betrekking tot ondergrondse infra te verbeteren en in lijn te brengen met de daadwerkelijke situatie. Het betreft een eenmalige dienst. Middels procedures is geborgd dat door projecten gerealiseerde mutaties ook in de tekening- en databestanden worden verwerkt voor de oplevering van het project. Aangezien de gehele collectie(s) moet(en) worden doorgelicht, geanalyseerd en mogelijk verbeterd, is het een omvangrijk project waarvan de uitvoering over meerdere jaren zal worden verdeeld. Voor het project zijn de volgende werkpakketten geformuleerd: 1. Voorbereidende fase a) Inventarisatie: het verzamelen van relevante informatie met betrekking tot ondergrondse infra dmv desk research uit zowel interne als externe bronnen. b) Het faciliteren van de inventarisatie: toegang verschaffing tot tekening- en databestanden, introductie bij bronnen binnen en buiten ProRail etc. c) Het analyseren van verschillen tussen bestaande tekeningen en de verzamelde informatie. 2. Veldwerk non destructief (grondradar): detecteren en lokaliseren a) Opstellen van een detectieplan waarin de opdrachtnemer moet aangeven hoe de actuele gegevens verzameld gaan worden (planning, methode, buitendienststellingen, veiligheidsorganisatie etc) b) Op locatie detecteren van exacte ligging en functie van ondergrondse infra. c) Vastleggen van aangetroffen objecten. 3. Analyse van de verschillen tussen hetgeen is aangetroffen in fase 2 en de inventarisatie in fase 1. 4. Veldwerk destructief (graven van proefsleuven): detecteren en lokaliseren a) Opstellen van een detectieplan waarin de opdrachtnemer moet aangeven hoe de actuele gegevens verzameld gaan worden (planning, methode, buitendienststellingen, veiligheidsorganisatie etc) b) Op locatie detecteren van exacte ligging en functie van ondergrondse infra. c) Vastleggen van aangetroffen objecten. 5. Analyse van de verschillen tussen hetgeen is aangetroffen in fase 4, het veldwerk in fase 2 en de inventarisatie in fase 1. 6. Aanpassen van ProRail tekening- en databestanden. 7. Kwaliteitscontrole op het proces en de resultaten van fase 1 t/m 6. Deze opdracht betreft enkel de activiteiten uit werkpakket 7. Het object van aanbesteding betreft een raamcontract voor een periode van 3 jaar alsmede deelopdracht 1 van het raamcontract. Een deelopdracht zal steeds een nader te bepalen geografische (cluster van) locaties omvatten. De 2 aanbieders met de economisch meest voordelige inschrijving krijgen ieder een raamcontract. De aanbieder met de economisch meest voordelige inschrijving krijgt tevens deelopdracht 1. Per vervolg deelopdracht zal aan de houders van het raamcontract offerte gevraagd worden, waarbij steeds de economisch meest voordeligste inschrijving de opdracht zal krijgen.

consultative engineering and construction services

TenneT TSO B.V. | Published December 8, 2012
Winner
Movares Nederland BV Postbus 2855 3500 GW Utrecht NETHERLANDS
cpvs
45315400, 71310000

:Engineering van twee bestaande 110kV aardnetten stations.

Consultative engineering and construction services

Universitair Medisch Centrum Groningen | Published October 16, 2015
Winner
HaskoningDHVNederland BV
cpvs
71310000

Tender for consultancy work for the facility for the Department of Clinical Pharmacy and Pharmacology at the University Medical Center Groningen.

Consultative engineering and construction services

Universitair Medisch Centrum Groningen | Published May 15, 2015  -  Deadline July 2, 2015
cpvs
71310000

Tender for consultancy work for the facility for the Department of Clinical Pharmacy and Pharmacology at the University Medical Center Groningen.

Advisory and consultative engineering services

NV Nederlandse Gasunie | Published January 20, 2017
Winner
Witteveen + Bos Raadgevende ingenieurs BV
cpvs
71318000, 90742400

Lot 1: sound,

Lot 2: vibration and pulsation static,

Lot 3: vibration and pulsation rotating,

Lot 4: analysis and testing gas,

Lot 5: analysis and testing "non-gas".

€ 1.3 million per year for all lots together.

Advisory and consultative engineering services

ProRail BV | Published October 26, 2016
Winner
Deerns Nederland BV
cpvs
71318000

See job description.

Advisory and consultative engineering services

NV Nederlandse Gasunie | Published July 2, 2016  -  Deadline August 31, 2016
cpvs
71318000

Lot 1: Sound.

Lot 2: Vibration and Pulsation Static.

Lot 3: Vibration and Pulsation Rotating.

Lot 4: Analysis and Testing Gas.

Lot 5: Analysis and Testing Non-Gas.

Advisory and consultative engineering services

Gemeente Helmond | Published April 23, 2016
Winner
Raadhuis advies BV
cpvs
71318000

Inhuur adviseur automotive.

Consultative engineering and construction services

Universiteit Maastricht | Published July 24, 2015
Winner
Haskoning DHV Nederland
cpvs
71310000

Maastricht University is developing a new biomedical center (working title: BMC) which are required including physical plant advisory services. The full description can be found as an attachment to. This tender will take place in accordance with the restricted procedure under the Public Procurement Act. The reason for choosing this procedure is particularly the large number of potential bidders and size specifications. In the first phase after evaluation of applications - where appropriate - a selection of up to five candidates with the highest ranking, which are eligible to submit their tenders in accordance with an in phase 2 to send quotation. When two or more candidates with equal ranking qualify for the last place (s), these candidates are also selected. In this situation it is possible that invited more than five candidates for the 2nd phase of the tender.

Consultative engineering and construction services

Universiteit Maastricht | Published February 25, 2015  -  Deadline March 27, 2015
cpvs
71310000

Maastricht University is developing a new biomedical center (working title: BMC), which are required include installation consultancy work. The complete description can be found attached to. This tender will be held in accordance with the restricted procedure under the Public Procurement Act. The reason for choosing this procedure is particularly the large number of potential bidders and the size of the specifications. In the first phase, after assessing the applications - where appropriate - a selection of up to five candidates with the highest ranking, which are eligible to submit a tender in accordance with one in the 2nd phase to send quotation. When two or more candidates by an equal ranking qualify for the last place (s), these candidates are also selected. In this situation it is possible that more than five candidates will be invited for the 2nd phase of the tender.

Consultative engineering and construction services

Rijksgebouwendienst | Published October 10, 2015
Winner
Smits van Burgst Beveiliging
cpvs
71310000

Consultancy regarding making hostage proof of 29 penitentiaries. This concerns both architectural and building systems.

Consultant Engineers - Project

Gemeente Amsterdam | Published August 4, 2016  -  Deadline May 10, 2016
Winner
Yacht B.V.
cpvs
71000000

Consultant Engineers - Project

Market Consulting Engineering Services.

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau | Published February 24, 2016  -  Deadline February 29, 2016
cpvs
71300000

The engineering of the City of Amsterdam faces the challenge to fulfill the ambitions of the College of Mayor and Aldermen in the construction and home frost making the residential locations.

The engineering can not and will not achieve this task and seek collaboration with the market.

The Engineering wants cooperation with market pull emphatically knowledge from outside to inside. The engineering will send more in control and wants to share her knowledge with the market.

This mission aims to find a dedicated partner (s) for future years (hereinafter always referred to as Co-Partner (s)) who is able to accomplish this with the municipality of Amsterdam.

To adapt to proceed in a controlled manner, it is not carried out before the whole church, but subject to the large gear locations in the eastern direction as precursors.