Public tenders for consultative-engineering in Denmark

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

Consultative engineering and construction services

Femern A/S | Published March 23, 2017
Winner
Ramboll-Arup-TEC Joint Venture I/S
cpvs
71310000, 71320000, 71330000, 71520000, 71530000, 71540000, 71311230, 71311300, 71312000, 71313100, 71313000, 71314100, 71315000, 71315100, 71315200, 71317200, 71317210, 71318100

Framework agreement on building consultancy for construction of the fixed link across the Fehmarn Belt in the period until the construction phase, the design phase and the construction phase in the transition to the operational phase as well as assistance in dealing with any claims for a period after the construction phase.

The framework agreement covers building consultancy for construction of the fixed link across the Fehmarn Belt in the construction phase as well as assistance in dealing with any claims for a period after the construction phase.

The framework agreement is expected to include the following services:

1) Review of contractors' basic and detailed design for the four tunnel contracts (see following. Notices: 315514-2012, 315515-2012, 315516-2012 and 317160-2012).

2) Monitoring of contractors' work at the construction of the fixed link across the Fehmarn Belt

3) Ad hoc tasks, including:

a) Process consultancy relation. Femern A / S 'management of the lots

b) Assistance to procurement of construction works outside the tunnel entrance prices

c) Construction Supervision on smaller contracts in Denmark and Germany

d) Assistance for environmental approvals of construction work in Denmark and Germany

e) Advising on any. further geotechnical studies.

Consultative engineering and construction services

Dong Energy Wind Power A/S | Published August 17, 2016
cpvs

Lot 3 and Lot 6

Consultative engineering and construction services

Naviair | Published December 22, 2012
Winner
Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup DENMARK
cpvs
71310000

:Rammeaftalen omfatter rådgivende ingeniørydelser, herunder primært planlægning, projektering, udbud og byggeledelse for drifts- og vedligeholdelsesopgaver for følgende installationer: VVS, ventilation, el-installationer, sikringsinstallationer (ABA, ARS, ADK m.fl.) og CTS-installationer, samt eventuelt øvrige drifts- og vedligeholdelsesopgaver vedrørende Naviairs bygninger.

consultative engineering and construction services

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen - Københavns Ejendomme | Published June 29, 2012
Winner
Rubow arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 københavn k DENMARK
cpvs
71210000, 71310000, 71420000

Opgaven omfatter udarbejdelse af byggeprogram (indeholdende brugerproces), projektering af institutionog udearealer (inklusiv eventuelle adgangsforhold), byggeledelse og fagtilsyn på 2 nye integrerede børneinstitutioner. Der er tale om to selvstændige projekter, hvor totalrådgiver skal håndtere to forskellige brugergrupper, det vil sige to uafhængige ledelser, personale, børnegrupper mv. De to projekter skal udføres sideløbende og uafhængigt af hinanden, hvilket betyder at der skal udarbejdes to byggeprogrammer, to dispositionsforslag, 2 projektforslag etc. Det forudsættes at totalrådgiver udfører opgaven med eet rådgiverteam og én projektleder/projekteringsleder, der refererer til bygherres projektleder. Institutionerne skal organiseres, så der sikres gode arbejdsgange og -forhold for personalet. Den landskabsarkitektoniske del af opgaven vil være væsentlig, da gode lege- og opholdsområder har højprioritet i en daginstitution. Bygningen skal opføres som lavenergiklasse 2015 i henhold til BR10. Hensigtsmæssig fremtidig drift og vedligehold skal indtænkes i besvarelsen. Der ønskes en totalrådgiver med eventuelle underrådgivere. Rådgiverne skal varetage hele projektforløbet fra programmering / brugerinddragelse, aflevering af byggeriet og 1-års gennemgang. Vedrørende Bavnehøj Allé, matr. 18 au (Bavnehøj Børnehave og Fritidshjem) Der skal opføres en ny fem-gruppers-daginstitution (anslået 3 grupper med daginstitutionsbørn (66 børn) og to grupper med fritidshjemsbørn (44 børn)). I dag benyttes området som legeplads for tre eksisterende grupper. Institutionen skal udføres med mulighed for senere udvidelse. Byggefelt udgør ca. 1 787 m2 og selve institutionen skal udgøre ca. 800 m2. Aflevering af byggeriet skal ske til pr. 30.11.2013. Vedrørende Tranehavevej 15 - 19.3.2019 og 18e Tranehavevej 17 - 19 (Børnehuset Bavnehøj) Opgaven består i nedrivning af eksisterende 4 gruppers daginstitution på Tranehavevej 17 og opførelse af en ny daginstitution på 6 grupper på ca. 1 000 m2. Grunden (2 133 m2) er i dag bebygget med 471 m2. Aflevering af byggeri skal ske pr. 30.11.2013. Tranehavevej 15 matrikel 18 e, Valby ejes af Københavns Kommune. Det udgør et friareal på 2 453 m2. I dag er arealet asfalteret og benyttes blandt andet af Bavnehøj Skole som boldbane. Gennemførelsen af begge projekter afhænger af myndighedernes godkendelse primo 2012.

Consultative engineering and construction services

I/S Vestforbrænding | Published November 10, 2016
Winner
Rambøll A/S
cpvs
71310000

Invitation to participate in this mini-tender relating to the submission of hourly rates, so the conclusion of subsequent framework agreement for technical advice and assistance in connection with ad hoc tasks at the establishment of flying connector on unnamed addresses in Vestforbrænding area for district heating pipes.

Framework agreement for technical advice and assistance in connection with ad hoc tasks at the establishment of flying connector on unnamed addresses in Vestforbrænding area for district heating pipes.

Consultative engineering and construction services

Vejdirektoratet | Published May 11, 2017  -  Deadline June 14, 2017
cpvs
71310000, 71320000, 71313000, 71240000, 71242000

This task includes the preparation of the technical and environmental project for an eastern ring road in Copenhagen, as defined in the performance description. This feasibility study must be solved within the framework of the overall feasibility study consisting of 4 sub-tasks for respectively.

- Technical studies and environment (this task), which is managed by the Road Directorate

- Financing, organization, etc., managed by the Ministry of Transport, Building and Housing)

- Traffic, willingness to pay and social economy managed by the Road Directorate

- Copenhagen Traffic Management Plan, managed by the City of Copenhagen.

Reference is made to II.1.4) Short description.

Consultative engineering and construction services

Hofor A/S | Published January 26, 2017  -  Deadline March 2, 2017
cpvs
71310000, 71200000, 71320000, 71330000, 71350000, 71400000, 71600000

Offering includes technical and economic optimization of the parties' joint Capacity Plan 2016 for handling a 100-year rain event in and around Harrestrup. There must be a number of facilitation of delprojektgrupper to be mature construction projects. Moreover 4 range, respectively. conceptual design, contingency planning and planning management / monitoring should be prepared. The tender includes an option that is not specified in the service description, but which may consist of the same kind as the other tasks.

Offering includes building consultancy to technical and economic optimization of the parties' joint Capacity Plan 2016 for handling a 100-year rain event in and around Harrestrup. Capacity Plan includes projects at 50 different locations along Harrestrup. Capacity plan was drafted by the use of a three-way coupled hydraulic model. The project is a collaboration between 10 municipalities and their water companies. Under capacity project, a number of sub-projects set in motion the maturation of a portion of the construction projects. This work must advise facilitate. Moreover 4 range of conceptual and respectively preparedness and management / monitoring should be prepared.

Consultative engineering and construction services

Aarhus Kommune | Published November 15, 2017  -  Deadline December 14, 2017
cpvs
71310000, 71311000

Framework agreement concerning building consultancy in connection with the renewal of central Viby South

Click here https://permalink.mercell.com/76572723.aspx

Framework agreement concerning building consultancy in connection with the renewal of central Viby South.

Consultative engineering and construction services

Hinnerup Fjernvarme | Published February 4, 2016
cpvs
71310000, 71320000, 71321000, 71323200, 71314000, 71311000

Advisory services for the establishment of Biomass Plant for Hinnerup District.

Consultative engineering and construction services

Folketinget | Published November 5, 2016  -  Deadline December 9, 2016
cpvs
71310000

Parliament is responsible for interior maintenance and modification work on the buildings, parliament manages ownership (Christiansborg Castle, south wing, Southern Løngang church Løngang, Link Building, Provianthuset, Rigsdagsgården 11A-13B, and Chr. Brygge 6) and in the Parliamentary member housing Tordenskjoldsgade 1, 3, 5, 7.9 and anchor Heegaards Street 7a, b, c, a total of about 68,000 gross square meters.

consultative engineering and construction services

Thisted Gymnasium og HF-kursus | Published April 20, 2012
Winner
Brix & Kamp A/S
cpvs
71210000, 71310000

Den 7.3.2011 indgik Thisted Gymnasium og HF-Kursus en kontrakt med arkitektfirmaet Friis & Moltke A/S om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med opførelse af en ny aulabygning i tilknytning til Thisted. Gymnasium. Kontrakten blev indgået på baggrund af en direkte tildeling og således uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Klagenævnet for Udbud har i kendelse af 3.1.2012 efterfølgende pålagt Thisted Gymnasium & HF-kursus, at bringe kontrakten indgået med Friis & Moltke A/S den 7.3.2011 om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med opførelse af ny aulabygning i tilknytning til Thisted Gymnasium til ophør med virkning fra den 1.3.2012. Projekteringen for aulabygningen er afsluttet, projektet er udbudt i storentrepriser, der er afholdt licitation, der er kontraheret og udførelsen er igangsat. På ovenstående baggrund har Thisted Gymnasium & HF-Kursus i totalrådgivning udbudt teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med resterende udførelse af ny aulabygning. Totalrådgivningen omfatter rådgivning i forbindelse med udførelse, herunder projekteringsledelse, projektopfølgning, byggeledelse, arkitekt og ingeniørfagtilsyn, ”som udført” og "rådgiverskrift". Herudover indeholder rådgiveropgaven også sikkerhedskoordinering. Rådgivningen påbegyndes den 16.4.2012.

Advisory and consultative engineering services

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø | Published February 3, 2017  -  Deadline February 15, 2017
cpvs
71318000

Provision of technical advice and assistance (consulting services) for the renovation / new construction of district heating systems.

ESPD'en and specifications are uploaded without number on notice when this has not been published yet, so it is applied when the notice is published.

Press http://permalink.mercell.com/64500122.aspx

Consultative engineering and construction services

Naviair | Published December 14, 2016
Winner
Sweco Danmark A/S
cpvs
71310000

Framework agreement extensive consulting engineering services for buildings and installations.

Consultative engineering and construction services 2017 / S 031-056015

Sønderborg Affald A/S | Published February 14, 2017  -  Deadline March 17, 2017
cpvs

Consultative engineering and construction services

Sønderborg Affald A/S | Published February 14, 2017  -  Deadline March 17, 2017
cpvs
71310000

The assignment includes consulting services in connection. EIA project for the Little Belt South Wind Farm, including both aquatic and terrestrial plants - in total spread across 4 stages.

The assignment includes consulting services in connection. EIA process for the Little Belt South Wind Farm, including both aquatic and terrestrial plants - over a total of 4 phases:

Phase 1 - Planning

Phase 2 - Feasibility studies

Phase 3 - EIA

Phase 4 - Consultation and approval.

Consultative engineering and construction services

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø | Published March 28, 2017  -  Deadline April 25, 2017
cpvs
71310000

Energy Screening of a number of Aarhus' day-care centers as well as design and construction of energy-saving measures.

Tender documents are uploaded without number on notice when this has not been published yet, so it is applied when the notice is published.

Press http://permalink.mercell.com/66782002.aspx

In connection with the City of Aarhus Energy Renovation Project Aa +, there is a need for energy screening and subsequent implementation of energy saving measures by a number of municipal day-care centers.

The assignment includes holistic energy screening, where the individual property overall business case must be positive. With positive thought, that the property's overall result should give a positive net present value and internal rate of at least 3%. As such, the counselor not only focus on the low-hanging fruit, but on all approaches to the properties in which there is an energy savings and hence CO 2 saving.

Energy Screenings, design and execution of the individual properties are expected to be carried out from summer 2017 to the end of 2018. The 100 properties assigned continuously in the pools. There is thus built up a flow where a pool properties - typically a day care - energy screened and subsequently designed and made. As the construction phase may be long, there will be a need to start screening next pool of properties, while other properties will be under construction.

Energy Advisor should use Aarhus municipality web-based advisor tool developed in connection with Aa + project for calculating energy savings and economy, and subsequently recording changes.

The task will largely be based on dialogue and advisor must expect to have extensive contact with, inter alia, teaching staff as well as contractors and builders, etc.

Further information about the project and previously invited bids (tasks offered in the mini-tender under the framework agreement), can be found at www.aarhus.dk/aaplus

Consultative engineering and construction services 2017 / S 061-113800

Aarhus Kommune | Published March 28, 2017  -  Deadline April 25, 2017
cpvs

Consultative engineering and construction services 2017 / S 018-029723

HOFOR A/S | Published January 26, 2017  -  Deadline March 2, 2017
cpvs

Advisory and consultative engineering services 2017 / S 013-020130

Aarhus Kommune | Published January 19, 2017  -  Deadline February 15, 2017
cpvs

Advisory and consultative engineering services

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø | Published January 19, 2017  -  Deadline February 15, 2017
cpvs
71318000

Provision of technical advice and assistance (consulting services) for the renovation / new construction of district heating systems.

ESPD'en and specifications are uploaded without number on notice when this has not been published yet, so it is applied when the notice is published.

Press http://permalink.mercell.com/64500122.aspx

Lot 5 includes the provision of technical advice and assistance in the project and associated analyzes.

The technical advice may include:

- Preparation of project

- Walks into and company financial analysis

- Energy, fuel and climate analyzes.

Bygherrerådgivning.