Public tenders for consultative-engineering in Denmark

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

Advisory and consultative engineering services 2015 / S 006-006562

Næstved Kommune | Published January 9, 2015  -  Deadline January 27, 2015
cpvs
71318000, 71310000, 71311200, 71311300

Advisory and consultative engineering services

Consultative engineering and construction services 2015 / S 006-006557

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse | Published January 9, 2015  -  Deadline January 29, 2015
cpvs
71310000, 45000000, 71000000, 71200000, 71210000, 71300000, 71400000, 71500000, 71600000

Consultative engineering and construction services

Consultative engineering and construction services 2015 / S 083-147789

Aarhus Kommune | Published April 29, 2015  -  Deadline June 4, 2015
cpvs
71310000

Consultative engineering and construction services Offering comprises a total of advice in connection with the establishment of a new 'shooters House' at Aarhus Ice rink, Gothenburg 9, 8200 Aarhus V. The total contract document can be downloaded here: https://aak.kontainer.com/files/ folders / shared / 73335 / 2708540965539d3a3b75eb /

Consultative engineering and construction services 2015 / S 091-163753

Boligforeningen VIBO | Published May 12, 2015  -  Deadline June 16, 2015
cpvs
71310000, 71530000

Consultative engineering and construction services Boligforeningen VIBO want to conclude framework agreements on technical advice and assistance in order to quickly buy more fixed payments from a limited number of suppliers. The framework agreements based on ABR89 and benefits bounded by Performance Descriptions from Danish Ark and FREE.

Advisory and consultative engineering services 2015 / S 064-112872

Miljøstyrelsen | Published April 1, 2015  -  Deadline May 12, 2015
cpvs
71318000, 90712000, 90712400, 90713000, 90721000

Advisory and consultative engineering services EPA needs expert assistance to the administrative tasks associated with assessment, prioritization and presentation of incoming waste and resource-related applications under MUDP 2015. The purpose of this task is to assist the Environmental Protection Agency for a limited time with this task. There is also a need for assistance to ensure rapid start-up of the projects so that they are soon favorably with a focus on achieving results and timely implementation of the projects.

Consultative engineering and construction services 2014 / S 104-183314

Vejdirektoratet | Published May 31, 2014  -  Deadline June 30, 2014
cpvs
71310000, 71420000

Consultative engineering and construction services Offering consists of 2 lots offered in parallel. It will be possible to submit a tender for one or both lots, but the Danish Road Directorate will make the allocation so that the 2 lots allocated to different bidders. Lot 1 is the 'New Course of Vestfyn - Sketch Ring in the EIA. " Lot 2 is' Railway bridge over the Vejle Fjord - Sketch Ring in the EIA. "

Advisory and consultative engineering services 2014 / S 134-240813

Region Hovedstaden, Center for Økonomi-Indkøb | Published July 16, 2014  -  Deadline September 1, 2014
cpvs
71318000, 48330000, 48331000, 71000000, 71251000, 71310000, 71315300, 71315400, 71631400, 48332000

Advisory and consultative engineering services Acquisition of an operation and maintenance system, making building analysis, condition assessment and registration of the buildings in the new system as well as on the basis analyze the renovation needs of the region's hospitals. In the case of a building lot of approx. 1 800 000 square meters of floor space spread over more than 20 land registers.

Consultative engineering and construction services 2013 / S 247-431699

Københavns Lufthavne A/S | Published December 20, 2013  -  Deadline January 17, 2014
cpvs
71310000

Consultative engineering and construction services CPH intends to conclude parallel framework agreements for engineering consulting, systems and academic techniques (electrical and plumbing) in the planning, programming, design management, design, procurement and execution of projects and maintenance tasks on all outdoor areas on and in the soil incl. runway and taxiways and aprons. Note; tasks related to deposits on the pitches offered in another separate agreement. One of the tasks of construction costs are highly variable, ranging from small construction projects to work with a construction cost up to approx. 40 million DKK.

consultative engineering and construction services

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen - Københavns Ejendomme | Published June 29, 2012
Winner
Rubow arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 københavn k DENMARK
cpvs
71210000, 71310000, 71420000

Opgaven omfatter udarbejdelse af byggeprogram (indeholdende brugerproces), projektering af institutionog udearealer (inklusiv eventuelle adgangsforhold), byggeledelse og fagtilsyn på 2 nye integrerede børneinstitutioner. Der er tale om to selvstændige projekter, hvor totalrådgiver skal håndtere to forskellige brugergrupper, det vil sige to uafhængige ledelser, personale, børnegrupper mv. De to projekter skal udføres sideløbende og uafhængigt af hinanden, hvilket betyder at der skal udarbejdes to byggeprogrammer, to dispositionsforslag, 2 projektforslag etc. Det forudsættes at totalrådgiver udfører opgaven med eet rådgiverteam og én projektleder/projekteringsleder, der refererer til bygherres projektleder. Institutionerne skal organiseres, så der sikres gode arbejdsgange og -forhold for personalet. Den landskabsarkitektoniske del af opgaven vil være væsentlig, da gode lege- og opholdsområder har højprioritet i en daginstitution. Bygningen skal opføres som lavenergiklasse 2015 i henhold til BR10. Hensigtsmæssig fremtidig drift og vedligehold skal indtænkes i besvarelsen. Der ønskes en totalrådgiver med eventuelle underrådgivere. Rådgiverne skal varetage hele projektforløbet fra programmering / brugerinddragelse, aflevering af byggeriet og 1-års gennemgang. Vedrørende Bavnehøj Allé, matr. 18 au (Bavnehøj Børnehave og Fritidshjem) Der skal opføres en ny fem-gruppers-daginstitution (anslået 3 grupper med daginstitutionsbørn (66 børn) og to grupper med fritidshjemsbørn (44 børn)). I dag benyttes området som legeplads for tre eksisterende grupper. Institutionen skal udføres med mulighed for senere udvidelse. Byggefelt udgør ca. 1 787 m2 og selve institutionen skal udgøre ca. 800 m2. Aflevering af byggeriet skal ske til pr. 30.11.2013. Vedrørende Tranehavevej 15 - 19.3.2019 og 18e Tranehavevej 17 - 19 (Børnehuset Bavnehøj) Opgaven består i nedrivning af eksisterende 4 gruppers daginstitution på Tranehavevej 17 og opførelse af en ny daginstitution på 6 grupper på ca. 1 000 m2. Grunden (2 133 m2) er i dag bebygget med 471 m2. Aflevering af byggeri skal ske pr. 30.11.2013. Tranehavevej 15 matrikel 18 e, Valby ejes af Københavns Kommune. Det udgør et friareal på 2 453 m2. I dag er arealet asfalteret og benyttes blandt andet af Bavnehøj Skole som boldbane. Gennemførelsen af begge projekter afhænger af myndighedernes godkendelse primo 2012.

Consultative engineering and construction services

Bygningsstyrelsen | Published December 11, 2012
Winner
NNE Pharmaplan Nybrovej 80 2820 Gentofte DENMARK
cpvs
71310000

Rammeaftale om totalrådgivning til gennemførelse af udvendige og indvendige vedligeholdelsesarbejder, nybyggeri og ombygningsarbejder, laboratoriebyggeri og -indretning, foranstaltninger, der medvirker til at begrænse belastningen på miljøet mv. på Bygningsstyrelsens ejendomme på Risø m.fl.

Consultative engineering and construction services

Holbæk Spildevand A/S, CVR nr. 3276 5572 | Published January 5, 2012
cpvs
71310000

Tilbudsgiver (rådgivende ingeniørvirksomhed) indbydes til at udarbejde et prissat forslag for udbygning af Tysinge Renseanlæg til en kapacitet på 17 000 personækvivalenter.

consultative engineering and construction services

Thisted Gymnasium og HF-kursus | Published April 20, 2012
Winner
Brix & Kamp A/S
cpvs
71210000, 71310000

Den 7.3.2011 indgik Thisted Gymnasium og HF-Kursus en kontrakt med arkitektfirmaet Friis & Moltke A/S om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med opførelse af en ny aulabygning i tilknytning til Thisted. Gymnasium. Kontrakten blev indgået på baggrund af en direkte tildeling og således uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Klagenævnet for Udbud har i kendelse af 3.1.2012 efterfølgende pålagt Thisted Gymnasium & HF-kursus, at bringe kontrakten indgået med Friis & Moltke A/S den 7.3.2011 om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med opførelse af ny aulabygning i tilknytning til Thisted Gymnasium til ophør med virkning fra den 1.3.2012. Projekteringen for aulabygningen er afsluttet, projektet er udbudt i storentrepriser, der er afholdt licitation, der er kontraheret og udførelsen er igangsat. På ovenstående baggrund har Thisted Gymnasium & HF-Kursus i totalrådgivning udbudt teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med resterende udførelse af ny aulabygning. Totalrådgivningen omfatter rådgivning i forbindelse med udførelse, herunder projekteringsledelse, projektopfølgning, byggeledelse, arkitekt og ingeniørfagtilsyn, ”som udført” og "rådgiverskrift". Herudover indeholder rådgiveropgaven også sikkerhedskoordinering. Rådgivningen påbegyndes den 16.4.2012.

Consultative engineering and construction services

Naviair | Published December 22, 2012
Winner
Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup DENMARK
cpvs
71310000

:Rammeaftalen omfatter rådgivende ingeniørydelser, herunder primært planlægning, projektering, udbud og byggeledelse for drifts- og vedligeholdelsesopgaver for følgende installationer: VVS, ventilation, el-installationer, sikringsinstallationer (ABA, ARS, ADK m.fl.) og CTS-installationer, samt eventuelt øvrige drifts- og vedligeholdelsesopgaver vedrørende Naviairs bygninger.

consultative engineering and construction services

Naviair | Published July 31, 2012  -  Deadline August 17, 2012
cpvs
71310000

:Rammeaftalen vil omfatte rådgivende ingeniørydelser, herunder primært planlægning, projektering, udbud og byggeledelse for drifts- og vedligeholdelsesopgaver for følgende installationer: VVS, ventilation, el-installationer, sikringsinstallationer (ABA, ARS, ADK m.fl.) og CTS-installationer, samt eventuelt øvrige drifts- og vedligeholdelsesopgaver vedrørende Naviairs bygninger.

Advisory and consultative engineering services 2014 / S 236-415246

Næstved Kommune | Published December 6, 2014
cpvs
71318000, 71311200, 71311300, 71320000

Advisory and consultative engineering services Preparation of project proposals, later detailed design and procurement of Stage I, and optionally the same services for stage II and III. Project Stages be offered on fixed fee on the services and hourly rates for employee categories by extra work. The service must be delivered at a high professional level, and services must be delivered within the time schedule deposed period from February to the end of July 2015, when the main contract to be broadcast in Eu-tender. Estimated cost excluding VAT: 3,000,000 DKK Lots This contract is divided into lots: no

Consultative engineering and construction services 2014 / S 059-100104

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. | Published March 25, 2014  -  Deadline April 25, 2014
cpvs
71310000, 71311000, 71314000, 71320000, 71321200, 71327000

Consultative engineering and construction services These are pre-qualification to the following: Advisory services relating to the establishment of 30 MW biomass plant in unmaturated site area. Biomass plant include fuel storage, fuel processing (drying), biomass boilers, district heating installations and equipment, management, staff facilities, as well as building and civil construction for all facilities. The advisory services include project management, assistance with design and detailed design of biomass plants and buildings, procurement, tendering and contracting for technical contracting and building and construction contracting, construction management, site supervision and project monitoring during the construction phase, safety coordination and assistance with commissioning.

Consultative engineering and construction services 2015 / S 009-010445

Boligselskabet Sjælland | Published January 14, 2015  -  Deadline February 5, 2015
cpvs
71310000, 71210000

Consultative engineering and construction services lead consultant will be responsible for the design, supply and supervision of the renovation of 21 family houses and 17 semi-detached houses with 4 apartments in each. Single-family homes to be expanded with WC / shower, 4 double houses converted to accessibility homes, 5 detached houses rebuilt by the merger and other detached houses renovated to a lesser extent. There prevented addition of 15 new single-family houses. The renovation is supported by the National Building Fund. The selected total advisers, 5 pcs., To be based on local plan, schedule, master plan for the renovation including sketches for the pooling and availability, tender remuneration for both protektering, tendering and supervision in accordance with the description of services. Planning must be done during March, April and May 2015. The work expected to be offered in the main contract, tender must be held during the month of August 2015 so that Schedule B may be sent before 17.09.2015.

Consultative engineering and construction services 2014 / S 193-340958

Københavns Kommune, Økonomiforvaltninger, Københavns Ejendomme | Published October 8, 2014  -  Deadline November 3, 2014
cpvs
71310000, 71210000, 71220000, 71320000

Consultative engineering and construction services Copenhagen Properties has received a total allocation of 82.6 million DKK to the whole renovation of Ålholm School and want to present the lead consultant offering to launch a whole renovation, to be completed in early 2018 School consists of seven buildings that partly built in 1934-35, and has conservation value 3, and partly built in 1997 and 2001, the school must while it is in operation, a whole renovated within the six defined areas: interior and exterior restoration / renovation, modernization, renovation, energy, climate adaptation, climate and availability. The task includes comprehensive advice in the whole renovation of Ålholm School. The task includes registration, user process, programming, design and construction, with the presentation of ideas, conceptual design, project proposals, project authority, the main project, tendering and site supervision (including 1-year inspection).

Consultative engineering and construction services 2015 / S 020-032507

Furesø Kommune | Published January 29, 2015  -  Deadline February 26, 2015
cpvs
71310000, 45262640, 45262690, 71311000, 71315100

Consultative engineering and construction services Furesø Municipality hereby invites all interested and qualified suppliers to request pre-qualification to tender on total advice to PCB decontamination at Solvang School in Furesø Municipality. Furesø Municipality, want to enter into a contract with one supplier for the provision of comprehensive advice for PCB decontamination of Solvang School and Solvang Hall in Farum. The advice includes design services, project management and construction management in connection with the renovation of the school, except for new buildings of 2 wings, which are not included in the contract. The counseling is carried out in accordance with Danish Ark and FREE »Performance Description Building and Planning 2012 '. Procedure: The Contracting Authority has chosen to perform this task digitally through Mercell Denmark A / S. To participate in the task copy this link to your browser: http://permalink.mercell.com/48889872.aspx Here To Register for the job by pressing the icon at the top: "Sign your interest. ' If you are not a licensee of Mercell Denmark A / S, fill out a registration of your company. This registration is required for your continued participation and without cost. After sending the registration you have free access to all documents. You will receive login codes to www.mercell.dk within normal working hours and can then send your offer / application.

Consultative engineering and construction services 2014 / S 035-057518

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste | Published February 19, 2014  -  Deadline March 18, 2014
cpvs
71310000, 71200000, 71420000

Consultative engineering and construction services Defence is by purchasing nine new shipborne helicopters labeled MH-60R SEAHAWK. The new helicopters will replace the aging Lynx helicopters. The new helicopters will be subject Squadron 723, Helicopter Wing Karup. The project concerns the expansion of existing buildings at Karup by current eskadrilleområde with the following highlights: - Nybyg of 5 pcs. dock for Seahawk (net square meters approx. 3 600 m2 - building height approx. 12m) - Nybyg of eskadrilleområde - office, welfare and workshop facilities (net square meters approx. 1 500 m2) - Nybyg of stock (net square meters approx. 500 m2 - stacking height