Public tenders for construction in Pleszew Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Pleszew: Construction of lighting Marszewo

Miasto i Gmina Pleszew | Published August 30, 2016  -  Deadline August 30, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Instalacji i Sieci Elektrycznych ELBUD Bogdan Paczesny, ul. Korczak 17, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.
cpvs
45231400, 45314310, 45316110

Order pn. Construction of lighting Marszewo includes: - construction of cable line nn - line supply circuit of street lighting, length. 1,226 m, - installation of lighting poles with fittings - 24 pcs., - Installation of cabinets street lighting - 2 pcs., - Installation of earthing at the vertical length of 84.00 m, - laying earthing cable in ditches 70.00 m.

Pleszew: Construction of lighting Marszewo

Miasto i Gmina Pleszew | Published July 22, 2016  -  Deadline August 9, 2016
cpvs
45231400, 45314310, 45316110

Order pn. Construction of lighting Marszewo includes: - construction of cable line nn - line supply circuit of street lighting, length. 1,226 m, - installation of lighting poles with fittings - 24 pcs., - Installation of cabinets street lighting - 2 pcs., - Installation of earthing at the vertical length of 84.00 m, - laying earthing cable in ditches 70.00 m.

Multi-dwelling buildings construction work

Miasto i Gmina Pleszew | Published February 11, 2015  -  Deadline March 2, 2015
cpvs
45211340

This property will be a public entity's own contribution to the project. 1) Subject of the project include: - Design of building-executive investment - construction projected building, - Implementation of technical infrastructure: water connections and fire protection water supply., Joins drainage and sewerage, power connections and central heating, - Land development - construction parking, road and sidewalk - Operation object - the object management. 2) Description of the needs and requirements of the public entity is available on the website of the public entity at: bip.pleszew.pl

Construction of the sidewalk on the street bung in Pleszew.

 | Published October 6, 2014  -  Deadline October 21, 2014
cpvs
45233253

Order Mon. Construction of sidewalk on the street bung in Pleszewo includes the execution of the pavement surface with a length of approx. 132 m, a width of 2 m section from the exit to the mall to the street DINO Karłowicz, on the south side of Joseph Street plugins. Pavement should be made of concrete blocks gray type holland grub. 6 cm.

Pleszew: Redevelopment of the district road No. 4325P involving the construction within walking - cycling m. Marszew

Zarząd Dróg Powiatowych | Published July 19, 2016  -  Deadline July 19, 2016
Winner
GREGBUD Grzegorz Rybarczyk, Nowy Olesiec 1, 63-313 Chocz, kraj/woj. wielkopolskie.
cpvs
45233222, 45233142

The contract is for the execution of the reconstruction of the district road No. 4325P involving the construction within walking cycling m. Marszew on length of 749.0 m and area of ​​1574 m2 ..

Pleszew: Development of the documentation for the construction of the sludge dryer

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Published January 10, 2017  -  Deadline July 14, 2016
Winner
EKOTOP Roman Sobczyk, ul. Wawelska 25/1, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.
cpvs
71000000

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: - projektu budowlanego i wykonawczego, - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - kosztorysu inwestorskiego i ślepego, - uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie suszarni osadów. Suszarnia składać będzie się z dwóch hal suszarniczych o wymiarach ok. 12,0 * 110,0 metrów. Suszenie osadów komunalnych odwodnionych na prasie Bellmer typ Winkelprasen oraz alternatywnie zrębków drewnianych np.: wierzbowych powstałych w wyniku rozdrobnienia w rębaku, będzie następowało przy pomocy energii słonecznej w hali typu szklarnia. Początkowa zawartość suchej masy ca 30 % do postaci granulatu o zawartości suchej masy ca 70%. Hale suszarni wykonane zostaną w postaci konstrukcji samonośnej ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe na fundamencie. Konstrukcja hal pokryta zostanie płytami poliwęglanowymi o przepustowości światła min. 75%. Suszarnia będzie obsługiwana przez jedną wspólną przerzucarkę nawową, pozycjonowaną automatycznie w każdej hali z osobna, przemieszczanie pomiędzy nawami za pomocą platformy najazdowej z przynależnym do niej systemem sterowania i automatyki. Przerzucarka pracuje na odrębnym systemie sterowania, sterowanie przerzucarki jest zintegrowane z sterowaniem platformy tylko w momencie przemieszczania przerzucarki z jednej hali do drugiej. Materiał zadawany będzie na początku każdej z hal suszarniczych przy pomocy ładowarki kołowej, skąd odbierane i przesuwane będą w głąb hali przez automatyczną przerzucarkę. Przerzucarka porcjami pobierała będzie materiał z początku hali i równomiernie rozkładała go na całej długości i szerokości hali, mieszała, jednocześnie napowietrzając i przesuwając suszone materiały na przeciwległy koniec hali. Przerzucarka musi posiadać funkcję recyrkulacji tzn. pobierania porcji wysuszonych materiałów z jednego miejsca w hali, przewiezienia ich ponad suszonym złożem (bez kontaktu z nim), wysypania pobranej porcji materiału w dowolnym miejscu hali w celu wymieszania materiału wysuszonego z materiałem wilgotnym. Funkcja ta umożliwi również dostarczenie wysuszonego materiału w wyznaczone miejsce do odbioru - ewakuacji materiału z hali. Praca przerzucarki będzie w pełni zautomatyzowana bez konieczności angażowania personelu obsługowego, poza czynnościami serwisowymi, nadzorem nad przestawianiem przerzucarki z jednej hali do drugiej i mieszaniem osadu wysuszonego z mokrym. Suszarnia wyposażona będzie w platformę najazdową umożliwiającą zautomatyzowane przestawianie przerzucarki między halami tzn. sterowanie przejazdem przerzucarki na platformę, przejazd platformą i zjazd przerzucarki z platformy sterowane będzie za pomocą jednego sterowania radiowego, wymagane jest aby sterowanie radiowe (zdalne) miało sterowanie zastępcze- lokalne. Po zakończeniu cyklu przerzucania suszonych materiałów w jednej hali, przerzucarka wjeżdżała będzie z hali na podstawioną platformę, która przewoziła będzie ją na początek drugiej hali, pozycjonowała i ustawiała na cokołach jezdnych drugiej hali. Po podłączeniu do zasilania, przerzucarka automatycznie prowadziła będzie wszystkie zaplanowane operacje technologiczne w drugiej hali. Sterowanie, zarówno platformą jak i przerzucarką odbywać się będzie za pośrednictwem panelu operacyjnego. Dzięki funkcji recyrkulacji, załadunek i odbiór suszonych materiałów prowadzony będzie z tego samego szczytu hal. W miarę postępów suszenia materiał przesuwany będzie ku końcowi hali. Po osiągnięciu wymaganego stopnia wysuszenia materiał recyrkulowany będzie przez przerzucarkę ponad złożem do odbioru, na początek hali skąd odbierany będzie przenośnikiem ślimakowym do magazynu. Proces suszenia odbywać się będzie z wykorzystaniem wentylacji mechanicznej (wentylatory wewnątrz hal) oraz automatycznie otwieranego i zamykanego wywietrznika dachowego. Regulacja systemu wentylacji sterowana będzie automatycznie. Wydajność systemu wentylacji zostanie odpowiednio dobrana do zaprojektowanej technologii suszenia i wymiarów hali. Opisywany system wentylacji będzie układem o bardzo niskiej emisji hałasu. Wewnątrz hale wyposażone zostaną w instalacje elektryczne zasilania wentylacji, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, uchylnych okien dachowych. W halach zastosowane będą instalacje monitoringu wilgotności, temperatury, skojarzone z układem automatyki i sterowania suszarnią oraz stacja meteorologiczna monitorująca podstawowe warunki klimatyczne jak: nasłonecznienie, temperatura powietrza, opady. Zastosowane zostaną również instalacje połączeń wyrównawczych i uziomu, a także system ochrony przeciwporażeniowej. Instalacja suszenia materiału włączona zostanie w układ systemu monitoringu i sterowania oczyszczalnią ścieków. Hale suszarnicze zostaną wyposażone zarówno w ogrzewaną posadzkę jak i instalację wspomagającą suszenie ciepłym powietrzem z chłodzenia kogeneratora. System podgrzewania należy zaprojektować w taki sposób aby maksymalnie wykorzystać istniejące na oczyszczalni zasoby odpadowej energii cieplnej. Suszarnię wyposażyć w instalację fotowoltaiczną o wysokiej sprawności ogniw (min. trwałość 30 lat), zapewniającą całoroczną produkcję energii elektrycznej dla podstawowych urządzeń suszarni (m.in.: przerzucarka, wentylatory). Suszarnia wyposażona zostanie w biofiltr w celu eliminacji emisji substancji złowonnych do otoczenia. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania..

Construction and reconstruction of access roads to agricultural land and forestry macadam within the project entitled. Merging land precincts Brudzewek, Choc commune, district Pleszewski. Construction of roads No. 4, No. 6, No. 8, No. 12 and No. 14. Reconstruction of road No. 20 and No. 21.

 | Published October 31, 2014  -  Deadline November 17, 2014
cpvs
45233220

1.Przedmiotem contract is the construction and reconstruction of access roads to agricultural land and forestry macadam project pn.Scalenie land precincts Brudzewek, Choc commune, district Pleszewski. 2. The scope of work includes: 1). construction of roads: 4 (L. 0.201 km, width. 3.5 m), 6 (l. 0.360 km, width. 5.0 m), No. 8 (l. 0.084 km, width. 3.5 m) No. 12 (l. 0.106 km, width. 3.5 m) and No. 14 (l. 0.975 km, width. 3 - 5 m). 2). reconstruction of roads No. 20 (l. 0.050 km, width. 3.5 m) and No. 21 (l. 0.101 km, width. 3.5 m) .3). execution of the project organization and protection works; 4). preparatory works - setting object, demolition of existing barriers; 5). grading of land; 6). felling and grubbing stumps, 7). designed to perform a complete design of roads - the wearing of mechanically stabilized aggregate (0 / 31.5 mm) thick. 9.00 cm layer of foundation auxiliary mechanically stabilized aggregate (0 sixty-thirds mm) thick. 20 cm layer of sand filtration rate różnoziarnistości U> 5 gr. 10 cm; road width of 3.0 - 5.0 m, lateral tilt - 3%. 3. A detailed description of the contract are contained in technical projects, przedmiarach works and the technical specifications of execution and acceptance of works, annexed to the specification of essential terms of the contract. 4. The required period of warranty work performed (materials and labor) is 12 months from the date of receipt by the customer of construction and signing (without comment) of the Final Protocol ..

building pavement along the county road No. 4339P section Jedlec - Gołuchów.

 | Published October 17, 2014  -  Deadline November 3, 2014
cpvs
45233222

The contract is for the construction of sidewalk along the county road No. 4339P section Jedlec - Gołuchów. As part of the construction is expected to: preparatory work, felling trees, and grubbing up stumps, demolition of existing utwardzeń downhill possessions of the elements of concrete, construction trough the structural layers of the pavement and conventions, to complete a structure designed walkways and exits, cleaning ditch namułu, execution duct , drains and inspection, marking and setting performance BRD devices. Detailed scope of work (bill of quantities) and a description of the contract is included in the project construction - executive (Annex to the terms of the contract).

Pleszew: Construction of roads, parking and sidewalk when implemented office building of the District Veterinary Inspectorate in Pleszewie Stage I.4

Powiatowy Inspektorat Weterynarii | Published July 14, 2016  -  Deadline December 10, 2016
cpvs
45233120

Execution of roads, parking and sidewalk when implemented office building of the District Veterinary Inspectorate in Pleszewie Stage I.4.

IT software development services

OCTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Published January 4, 2017  -  Deadline January 16, 2017
cpvs
72212517, 72212000, 72212422, 72212443

The contract is for the delivery system used for the improvements currently offered e-services consultations Tax Online and dedicated system to provide a new email service called construction, according to the attached specification, technical requirements, hereinafter referred to as SWT, constituting Appendix 1 hereto. The contractor will be obliged to transfer all allowed by copyright Employer (including the right to modification) as well as installation, deployment and testing systems. As part of this contract are scheduled delivery enable the implementation of Task 1 to 3 described in SWT, constituting Appendix 1 hereto.

Pleszew: Reconstruction with the expansion of ul. Meadow in Kowalewie

Miasto i Gmina Pleszew | Published July 22, 2016  -  Deadline July 21, 2016
Winner
SIDROG Spółka z o. o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki, kraj/woj. łódzkie.
cpvs
45233220

Order pn. Reconstruction with the expansion of ul. Meadow in Kowalewo includes the construction - concrete base about Rm - 2.5 MPa with a thickness of 15 cm - 3105.60 m2 - the foundation of broken aggregate fraction 0 / 31.5 mm - lower and upper layers with a thickness of 20 cm after compaction - 3105.60 m2 - surface of asphalt mixtures, binding layer with a thickness after compaction 4 cm - 6987.60 m2 - surface of asphalt mixtures, wear layer thickness after compaction 4 cm - 6728.80 m2.

IT software development services

OCTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Published January 24, 2017
cpvs
72212517, 72212000, 72212422, 72212443

The contract is for the delivery system used for the improvements currently offered e-services consultations Tax Online and dedicated system to provide a new email service called construction, according to the attached specification, technical requirements, hereinafter referred to as SWT, constituting Appendix 1 hereto. The contractor will be obliged to transfer all allowed by copyright Employer (including the right to modification) as well as installation, deployment and testing systems. As part of this contract are scheduled delivery enable the implementation of Task 1 to 3 described in the SWT, which consists of a partnership, which describes the basic principles and requirements relating to the object of the contract and confidential, which includes the full technical specifications of the contract, the the most important innovative elements of the contract.

Pleszew: Replacement of window frames in the ZSP No. 1 in Pleszewie

Miasto i Gmina Pleszew | Published August 25, 2016  -  Deadline August 24, 2016
Winner
Zakład Ogólnobudowlany Stolarstwo Eksport Import Dariusz Nowak, ul. Mielżyńskich 12, 64-100 Leszno, ul. Mielżyńskich 12, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.
cpvs
45421000, 45000000

Order pn. Replacement of window frames in the ZSP No. 1 in Pleszewie will consist in the execution of works according to the project documentation, building permit and permission to carry out construction works at the monument entered in the register. The task includes the execution of the following works, including: - replacement of wooden window frames a box on wooden windows combined with wood laminate according to drawing and description of the diffuser, pre-finished lacquered with high durability. Varnishes should be organic, water-soluble white, semi-gloss, with a U-value for the window no more than 1.3 W / m2K. The windows should be glazed sets furnaces 4-16-4 with proven U = 1,1 with internal window sills conglomerate, the processing window jambs (internal and external) to supplement the plaster with painting the (window wall) - in quantity - 143 pcs . ie. ~ 303.202 m2; - Renovation and restoration of the front door - 6 pcs., - Replacement - 2 pcs. Door to the cellar to the metal with thermal insulation in brown.

Pleszew: Replacement of window frames in the ZSP No. 1 in Pleszewie

 | Published July 12, 2016  -  Deadline November 30, 2016
cpvs
45421000, 45000000

Order pn. Replacement of window frames in the ZSP No. 1 in Pleszewie will consist in the execution of works according to the project documentation, building permit and permission to carry out construction works at the monument entered in the register. The task includes the execution of the following works, including: - replacement of wooden window frames a box on wooden windows combined with wood laminate according to drawing and description of the diffuser, pre-finished lacquered with high durability. Varnishes should be organic, water-soluble white, semi-gloss, with a U-value for the window no more than 1.3 W / m2K. The windows should be glazed sets furnaces 4-16-4 with proven U = 1,1 with internal window sills conglomerate, the processing window jambs (internal and external) to supplement the plaster with painting the (window wall) - in quantity - 143 pcs . ie. ~ 303.202 m2; - Renovation and restoration of the front door - 6 pcs., - Replacement of 2 pcs. Door to the cellar to the metal with thermal insulation in brown.

Pleszew: Reconstruction of road No. 4311P in m. Broniszewice

Zarząd Dróg Powiatowych | Published July 25, 2016  -  Deadline October 15, 2016
cpvs
45233142, 45233222

The contract is for reconstruction of road No. 4311P in m. Broniszewice a length of 0.999 kilometers. Scope of the - preparatory works (milling the bituminous surface of the gr. 5 cm, sawing bituminous pavement, mechanical dismantling surface out of mineral - bituminous undressing the surface of a cube, mechanical cleaning surface) - execution of enlargement (mechanical performance trough, profiling and compacting the ground , executing the foundation, sprinkling the surface emulsion, making a layer of asphalt concrete) - surface (renovation of the existing surface, the alignment of the existing surface, adjustable vertical wells, sprinkling the surface emulsion, surface course of asphalt concrete) - shoulders (mechanical performance trough, carrying the surface of the aggregate broken) - ratio conventions (dismantling of pavement, curbs and edges, execution benches at the curb, setting curbs and edges, laying paving of cobblestones) a detailed description of the order contained in the technical design, the bill of quantities and technical specifications for execution and acceptance of construction works ( attachment to the terms of the contract). If the technical specifications, construction project or przedmiarze indicated brand or origin of the product or equipment to be assumed that for each name are placed words or equivalent means. The Contracting Authority allows for the inclusion in the offer and the use of other materials, devices or products than those specified in the project documentation provided that the parameters are not worse than those specified in the documentation. It is recommended that the contractor inspected the area related to the execution of the contract, thoroughly familiar with the content of tender documents, in order to offer proper preparation and proper performance of the contract ..

Provision of services of receiving and management of municipal solid waste from the area of ​​the Town and Municipality Pleszew.

Miasto i Gmina Pleszew | Published March 22, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
cpvs
90500000

The contract includes service:

1) collection of municipal waste from the owners of all properties inhabited and uninhabited real estate type allotment gardens and cottages divided into the following fractions:

a) paper.

b) metals, plastics, composite packaging,

c) white,

d) tinted glass,

e) biodegradable waste (green)

f) mixed municipal waste,

g) bulky waste m. in. furniture, strollers, bicycles, Large household appliances, etc.,

h) expired drugs,

i) waste batteries and accumulators,

j) waste electrical and electronic equipment,

k) construction and demolition waste from repairs carried out independently, as a result of construction works do not require a building permit or notification of the intention of the works to the competent administrative authority,

l) used tires,

m) other hazardous waste separated from municipal waste stream;

2) collection of municipal waste from the owners of all properties uninhabited divided into the following fractions:

a) paper.

b) metals, plastics, composite packaging,

c) white,

d) tinted glass,

e) biodegradable waste (green)

f) mixed municipal waste;

3) receipt of the above. municipal waste from containers / bags for waste, with the capacity and the colors specified in the applicable Rules of maintaining cleanliness and order in the town and commune Pleszew, with the frequency specified in the Regulations and in Annex 1 to the Terms of Reference;

4) organization and conduct of the Town and Municipality Pleszew stationary point of selective collection of municipal waste (SPSZOK) of the residents of the City and Municipality Pleszew;

5) management of municipal waste collected;

6) equipment of all property located within the Town and Municipality Pleszew in the wo ...

Refuse and waste related services

Miasto i Gmina Pleszew | Published December 8, 2015  -  Deadline January 14, 2016
cpvs
90500000

The contract includes service: 1) collection of municipal waste from the owners of all property inhabited and uninhabited real estate type allotment gardens and cottages divided into the following fractions: a) paper; b) metals, plastics, composite packaging; c) The white glass; d) The colored glass; e) the biodegradable waste (green); f) mixed municipal waste; g) including bulky waste furniture, strollers, bicycles, Large household appliances, etc .; h) expired drugs; i) waste batteries and accumulators; j) waste electrical and electronic equipment; k) the construction and demolition waste from repairs carried out independently, resulting construction works do not require a building permit or notification of the intention of carrying out works to the relevant authority; l) used tires; m) other hazardous waste separated from municipal waste stream; 2) collection of municipal waste from the owners of all properties unoccupied divided into the following fractions: a) paper; b) metals, plastics, composite packaging; c) The white glass; d) The colored glass; e) the biodegradable waste (green); f) mixed municipal waste; 3) receiving the above. municipal waste from containers / bags for waste, with the capacity and the colors specified in the applicable Rules of maintaining cleanliness and order in the Town and Municipality Pleszew, with the frequency specified in the Regulations and in Annex 1 to the terms of reference; 4) organization and conduct of the Town and Municipality Pleszew stationary point of selective collection of municipal waste (SPSZOK) of the residents of the City and Municipality Pleszew; 5) management of municipal waste collected; 6) equipment of all property located within the City and Municipality Pleszew in bags, containers (containers) for disposal.

Refuse and waste related services

Miasto i Gmina Pleszew | Published January 2, 2015
Winner
<CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME><ORGANISATION><OFFICIALNAME>Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.</OFFICIALNAME></ORGANISATION><ADDRESS>ul. Fabryczna 5</ADDRESS><TOWN>Pleszew</TOWN><POSTAL_CODE>63-300</POSTAL_CODE><COUNTRY VALUE="PL"/></CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME>
cpvs
90500000

Municipal waste collection service from the owners of all properties within the City and Municipality Pleszew and their development, in terms of: 1) the separate collection of municipal waste, in accordance with applicable during the contract Rules of maintaining cleanliness and order in the Town and Municipality Pleszew, the following fractions of waste a) paper; b) metals, plastics, composite packaging; c) white glass; d) colored glass; e) the waste is biodegradable (green); f) mixed municipal waste; g) bulky waste m. in. furniture, strollers, bicycles, Large household appliances, etc .; h) expired drugs; i) waste batteries and accumulators; j) waste electrical and electronic equipment; k) construction and demolition waste from repairs carried out independently, as a result of construction work does not require a building permit or notification of the intention to carry out the work of the relevant authority; l) used tires; m) other hazardous waste separated from the municipal waste stream; 2) receipt of the above. municipal waste from containers / bags municipal waste, with the capacity and the colors specified in the applicable Rules of maintaining cleanliness and order in the Town and Municipality Pleszew, with the frequency specified in the Regulations and the call for negotiations; 3) keep the Town and Municipality Pleszew a stationary point of selective collection of municipal waste (SPSZOK) of residents of the City and Municipality Pleszew; 4) management of municipal waste collected; 5) providing all properties located within the City and Municipality Pleszew in bags, containers (containers) for disposal. Estimated amount of municipal waste generated, you will need to pick up and develop the property inhabited and uninhabited during the 3 months - 1 860 Mg.

IT software development services

OCTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Published December 10, 2016  -  Deadline January 16, 2017
cpvs
72212517, 72212000, 72212422, 72212443

The contract is for the delivery system used for the improvements currently offered e-services consultations Tax Online and dedicated system to provide a new email service called construction, according to the attached specification, technical requirements, hereinafter referred to as SWT, constituting Appendix 1 hereto. The contractor will be obliged to transfer all allowed by copyright Employer (including the right to modification) as well as installation, deployment and testing systems. As part of this contract are scheduled delivery enable the implementation of Task 1 to 3 described in SWT, constituting Appendix 1 hereto.

The project is planned purchase:

a) Ownership of the graphic designs (UI and UX) system implementing the functionality described in SWT which is Annex 1 to the Terms of Reference

b) Ownership of the source code of a computer system implementing the functionality described in SWT which is Annex 1 to the Terms of Reference and specified as a result of development work, together with carrying out work related to the implementation of the system for use. The work will consist in properly installed and parameterization of hardware and software, connecting all devices and system startup. The planned scope of work covered by the contract results of the development work is described in the SWT (Appendix 1 hereto).

c) Property rights to the instructions for users. Manual will describe the operation of the modules, the scope of access for each user, method of operation functionality.

Pleszew: Reconstruction of the dormitory in the Education and Training Centre OHP Pleszewie

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy | Published July 18, 2016  -  Deadline September 30, 2016
cpvs
45000000, 45400000, 45421000, 45421152

The scope of the contract includes the execution of works covered by the blind cost estimate for construction work. While the outcome of the proceedings will be obtained savings that will be granted supplementary contract covering a range of works in the field of electrical parts and fittings. Robots, which applies to the specification include all activities that enable and aiming at the disassembly and demolition. The scope of work includes demolition, in particular: - a reflection of internal plaster of cement-lime; - Dismantling of the door woodwork - removal of floor coverings - dismantling partitions - demolition of wooden floors ;; - Scraping and washing old paint; - The implementation of cement-lime category III internal walls, ceilings, gear and landings - handmade plaster ordinary cat. III. - Filling, - preparing the ground for the wall coverings - wall cladding tiles, above list covers a range of basic works. The contractor should anticipate and measure any ancillary works necessary for the implementation of these basic works. The findings in this specification include steps for and aiming at the partition walls of plasterboard. They include work related to the supply of materials, workmanship and finish partitions made on the spot ..