Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Koszalin Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Engineering design services for the construction of civil engineering works

Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich | Published September 21, 2016  -  Deadline October 25, 2016

The contract includes preparation of documentation for the project. Construction of the bypass Gryfic - connection roads province. 110 (ul. Niechorska) and No. 105 (ul. Piastów).

Koszalin: The preparation of maps for design purposes for the construction of bicycle paths - divided into parts

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich | Published July 14, 2016  -  Deadline October 24, 2016
Order subject is to develop maps for design purposes for the following parts: Part 1: Dzikowo - Barlinek covers the preparation of maps for design purposes for the construction of bicycle paths on the section Dzikowo - Barlinek Part 2: Dargomyśl - Chwarszczany covers the preparation of maps for design purposes for the construction of roads cycling section Dargomyśl - Chwarszczany Part 3: Pleśna - Mielno covers the preparation of maps for design purposes for the construction of bicycle paths on the section Pleśna - Mielno Part 4: Osieki - Iwiecino covers the preparation of maps for design purposes for the construction of bicycle paths on the section Osieki - Iwiecino part 5: Darłówko - Jarosławiec and Korlino covers the preparation of maps for design purposes for the construction of bicycle paths in the section Darłówko -Jarosławiec and Korlino part 6: Ińsko - Storkowo covers the preparation of maps for design purposes for the construction of bicycle paths on the section Insko - Storkowo part 7 : Storkowo - Ginawa covers the preparation of maps for design purposes for the construction of bicycle paths on the section Storkowo - Ginawa. The Contractor may submit an offer for a maximum of three freely selected parts ..

Koszalin: Construction and reconstruction of culverts: task 1 - Construction of a culvert over dr. province. No. 178 at km 8 + 935 m in. Gostomia; task No. 2 - Construction of a culvert over dr. province. 162 km in the 67 + 468 m. Yellow; task 3 - Reconstruction of the culvert over dr. province. 172 to km 29 + 639 k / m Radacz

 | Published July 11, 2016  -  Deadline November 30, 2016
The contract includes construction and reconstruction of culverts: task 1 - Construction of a culvert over dr. province. No. 178 at km 8 + 935 m in. Gostomia; task No. 2 - Construction of a culvert over dr. province. 162 km in the 67 + 468 m. Yellow; task 3 - Reconstruction of the culvert over dr. province. 172 to km 29 + 639 k / m Radacz. A detailed description of the contract is contained in Chapter III of the Terms of Reference and priced przedmiarach works and SST. In places where the drawings in the Technical Specifications and Przedmiarach works was the indication of origin (brand, trademark, manufacturer, supplier) materials or standards referred to in Article. 30 paragraph. 1 - 3 of the Act - Public Procurement Law, the Contracting Authority is permitted to offer equivalent materials, provided that they ensure the implementation of works in accordance with the authorization given for the investment and ensure the generation of technical parameters not worse than assumed in the above-mentioned documents. In such a situation ordering requires paying the appropriate documents, for believing these materials and equipment.

Construction management services

Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich | Published September 30, 2016  -  Deadline November 3, 2016
1.Usługa includes:

Koszalin: Construction of street lighting. Gdansk on the section from the street. Oskar Lange to the city limits of Koszalin

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie | Published July 22, 2016  -  Deadline November 30, 2016
The contract: Construction of street lighting. Gdansk on the section from the street. Oskar Lange to the borders of the city of Koszalin. The scope of the contract: Stage 1 - from the street. Oskar Lange to the intersection with the street Kędzierzyńska Earthworks Laying of cable lines Installation cabinet lighting Installation of lighting fixtures road 60pcs LED 107W, installation of reflectors 1pc LED 33W, Installation of lighting poles octagonal h = 9m 60pcs Installation of lighting poles octagonal h = 7m 4p Description of performance of the contract by . technical documentation and SST Mounting signs of active Measurements Phase 2 - from the intersection. Kędzierzyn to the city limits of Koszalin Earthworks Laying of cable lines Installation cabinet lighting Installation of lighting fixtures road 91szt LED 107W, installation spotlight 1pc LED 33W, assembly fixtures crossings 4 pcs LED 107W, Installation of lighting poles octagonal h = 9m 91szt Installation of lighting poles conical h = 7m 4 pcs Mounting signs of active description of the subject of the order by. technical documentation and SST Measurements The detailed scope of the contract is included in the project construction - the executive and the detailed technical specifications, which are attached to the terms of reference. Important: The contractor is obliged to develop security documentation of works and obtaining agreements. Note: In areas where the project documentation, technical specifications and the bill of quantities indicated origin (brand, trademark, manufacturer, supplier) materials or standards referred to in Article. 30 paragraph. 1-3 Public Procurement Law, the Purchaser allows offering equivalent materials, provided that they ensure the proper execution of works and ensure the generation of technical parameters not worse than assumed in the above-mentioned documents. In such a situation ordering requires paying the appropriate documents for believing these materials and equipment ..

Construction management services

Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich | Published September 28, 2016  -  Deadline October 31, 2016

The contract is for the provision of project management services Fri .: Rebuilding provincial road No. 151 on the section Świdwin - Łobez stage I reconstruction of the bridge m. Lobez.

Engineering design services for the construction of civil engineering works

Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich | Published September 24, 2016  -  Deadline October 25, 2016
Engineering design services in the field of civil engineering

Engineering design services for the construction of civil engineering works

Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich | Published October 6, 2016  -  Deadline November 9, 2016
1. The content of the documentation covered by the contract:

Engineering design services for the construction of civil engineering works

Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich | Published October 6, 2016  -  Deadline November 8, 2016
1. The content of the documentation covered by the contract:

Engineering design services for the construction of civil engineering works

Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich | Published October 11, 2016  -  Deadline October 27, 2016
Engineering design services in the field of civil engineering

Engineering design services for the construction of civil engineering works

Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich | Published October 18, 2016  -  Deadline November 21, 2016
Contents 1. Documentation covered by the contract:

Świeszyno: Construction of energy-efficient LED lighting in m. Niekłonice and construction of lighting on the estate 26 and 27 fours in Strzekecino.

Gmina Świeszyno | Published July 27, 2016  -  Deadline October 30, 2016
Przedmiotem zamówienia jest budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice - zadanie nr 1 oraz Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości Strzekęcino zadanie nr 2. Miejsce realizacji: Zadanie nr 1 - Działki nr 33, 65, 108 w Niekłonicach, obręb Niekłonice, gmina Świeszyno. Zadanie nr 2 - Działka nr 16/89 w m. Strzekęcino, obręb Strzekęcino, gmina Świeszyno. Zakres przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 - budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Niekłonice w ilości 73 pkt. opraw LED zamontowanych na 66szt. słupach, kabel YAKXS 4x25mm2. Słupy stalowe ocynkowane montowane na fundamencie, 8m z wysięgnikiem1/1,5m. Przy drogach gminnych słupy 7m z wysięgnikiem 1/1m. Oprawy LED o następujących parametrach: moc 58W, strumień świetlny oprawy 6375lm, strumień świetny lampy 7500lm. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Zakres robót: linia kablowa oświetleniowa, wykopy rowu kablowego, przepych pod drogą, posadowienie słupów oświetleniowych, montaż opraw z podnośnika montażowego, ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Projekt oświetlenia dróg w miejscowości Niekłonice został wykonany w kwietniu 2015r. i zakładał wybudowanie instalacji oświetleniowej przed przebudową drogi. Natomiast w między czasie została wykonana przebudowa drogi powiatowej asfaltowej oraz wybudowane zostały chodniki i zatoczki autobusowe. W przypadku kolizji lamp lub kabli np. z wykonanym chodnikiem, jezdnią, zatoczką autobusową na etapie wykonawstwa należy w ramach zmiany nieistotnej przesunąć projektowane lampy i kable tak, aby nie kolidowały z przebudowanymi elementami drogi w uzgodnieniu z Zamawiającym, Powiatowym Zarządem Dróg i uzyskać akceptację projektanta. Ponadto należy przyjąć dodatkowo w stosunku do projektu ok. 80m ułożenia kabli metodą bezwykopową w rurze ochronnej - przy budynku nr 20 - ze względu na przyleganie chodnika do ściany budynku. Wysokość fundamentów dopasować do istniejącego gruntu. Należy wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie z siedzibą w Manowie o zajęcie pasa drogowego. Koszt zajęcia pasa drogowego ponosi wykonawca robót. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/15/007716 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej podpisane przez osobę upoważnioną. Zadanie nr 2 - budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Strzekęcino w ilości 8 pkt. opraw ZSD70 z lampami sodowymi 70W, zamontowanych na 8szt. słupach, kabel YAKXS 4x25mm2. Słupy stalowe ocynkowane 6m, montowane na fundamencie. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Zakres robót: linia kablowa oświetleniowa, wykopy rowu kablowego, przepych pod drogą, posadowienie słupów oświetleniowych, montaż opraw z podnośnika montażowego, ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/15/045056wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej podpisane przez osobę upoważnioną. W projekcie zaprojektowano oprawy typu LED, natomiast Zamawiający wymaga zamontowania opraw ZSD70 z lampami sodowymi 70W. W projekcie zaprojektowanych jest 14 opraw z lampami, natomiast Zamawiający wymaga wykonania i zamontowania 8 szt. opraw z lampami - pokazano na załączniku nr 9 Pozostałe elementy należy wykonać zgodne z projektem. Zamawiający jest w trakcie wydawania decyzji na wycinkę drzew na działce nr 16/89 w m. Strzekęcino. W przypadku przedłużającego się okresu wydawania decyzji Zamawiający przewiduje podpisanie Aneksu zmieniającego termin wykonania zadania nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr 10 dla zadania nr 1, nr 11 dla zadania nr 2..

Engineering design services for the construction of civil engineering works

Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich | Published September 24, 2016  -  Deadline October 25, 2016

The contract includes preparation of documentation for the project. Expansion of the provincial road No. 102 on the section Trzebiatów- Kolobrzeg.

Engineering design services for the construction of civil engineering works

Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich | Published September 24, 2016  -  Deadline October 27, 2016

The contract includes preparation of documentation for the project. Expansion of the provincial road No. 203 on the section Darłowo- border of the province.

Engineering design services for the construction of civil engineering works

Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich | Published September 24, 2016  -  Deadline October 27, 2016

The contract includes preparation of documentation for the project. Expansion of the provincial road No. 102 on the section Lędzin -Trzebiatów.

Koszalin: Delivery of used concert grand Steinway & Sons D-274 year of construction max 1990

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz | Published September 26, 2016
The contract is for delivery of a concert hall concert grand Steinway & Sons.

Koszalin: Reconstruction of pavement and construction of a bicycle path between ul. Franciscan and ul. Peasant Battalions under an investment cycle path (ul. Franciszkańska - ul. Peasant Battalions using the footbridge over the river Dzierżęcinka)

Gmina Miasto Koszalin | Published July 20, 2016  -  Deadline October 30, 2016
MATERIAL SCOPE: The project is expected to: Industry Road 1.1. Demolition of the existing pavement, the Peasant Battalions (length ca 130 m) structure: Sidewalk · 8 cm - paving concrete, gray · 4 cm - technological ballast cement and sand 1: 4 · 16 cm - the base of crushed stone 0 -31,5mm · 10 cm - improved substrate from a mixture of aggregates associated hydraulic cement Rm = 2.5 MPa. Obramowanie- periphery 8x30cm on the bench with concrete C8 / 10 Assembly barriers U11a. The bike path: · 4 cm - wear layer of mineral-bituminous KR 1-2 (AC 8S 50/70) in red, · 4 cm - a binding layer of mineral-bituminous) KR 1-2 (AC 8S 50 / 70) in black · 20 cm - the base of broken aggregate 0-31 mm · 10 cm - improved substrate from a mixture of aggregates associated hydraulic cement Rm = 2.5 MPa. Obramowanie- resistor 12x25cm on the bench concrete C8 / 10. Headband with cubes beech gray between the sidewalk and the bike path, and between the existing parking spaces and the cycle path. 1.3. Marking the target horizontal and vertical accordance with the organization of movement. 1.4. Maintenance bridge footbridge 1.5. Lawns and reconstruction of lawns, green areas: · 10 cm - a mixture of peat and fertile land with sowing grass mix (15-25g / m2), with fertilization and the first mowing. Franciscan 1.7. Adjust the vertical wells and manholes Electrical Industry 1.8. Purification columns with existing graffiti 1.9. Replacing lighting fixtures to LED luminaires park - 9units 1.10. Existing dismantled elements to pass a protocol on the base ZDM in Koszalin 1.11. Replacing the security przedlicznikowego 1.12. As-built continuity conductor and insulation resistance Industry teletechnical 1.13. Conduit pipes HDPE 110 / 6.3 with wells SKO-2g and SK-1

Koszalin: Repair of the provincial road No. 102 (ul. Stone in Kolobrzeg)

 | Published July 13, 2016  -  Deadline October 30, 2016
The contract includes the renovation of the provincial road No. 102 (ul. Stone in Kolobrzeg) at km 93 + 980 to km 94 + 650 - construction of the road sector, aimed at improving road safety.

Koszalin: Expansion ul. Chopin in Koszalin on the section from the street. R. Traugutta to the street. St. Moniuszko

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie | Published July 21, 2016  -  Deadline November 30, 2016
The contract is: Extension Street. Chopin on the section from the street. R. Traugutta to the street. St. Moniuszko. The contract scope includes the reconstruction of Chopin Street in the section from the street. R. Traugutta to the street. St. Moniuszko a length of about 270 m including: - reconstruction of the road surface, sidewalks and conventions, - construction of parking lots, - reconstruction of road lighting, - Dismantling inactive channel heating, - construction of storm water drainage. Note: 1.Wykonawca is obliged to provide site owners of equipment for the company ENERGA-OPERATOR SA under the reconstruction of cable networks and on the terms specified by the Contractor. Contractor defined in this contract will be required to be included in the schedule of - financial need access to the construction site to a third party. 2. In places where the design documentation, technical specifications and the bill of quantities indicated origin (brand, trademark, manufacturer, supplier) materials or standards referred to in Article. 30 paragraph. 1-3 Public Procurement Law, the Purchaser allows offering equivalent materials, provided that they ensure the proper execution of works and ensure the generation of technical parameters not worse than assumed in the above-mentioned documents. In such a situation ordering requires paying the appropriate documents for believing these materials and equipment. According to the art. 16 paragraph. 1 PZP Municipality of Koszalin - Municipal Roads in Koszalin, ul. Połczyńska 24 acts on its own behalf and on the basis of the agreement concluded in the name and on behalf of the Municipal Thermal Energy Sp. z oo in Koszalin, ul. Sorb 25A ..

Koszalin: Execution of fire protection circuit breakers in facilities COS SG meters. Koszalin

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego | Published July 19, 2016  -  Deadline October 31, 2016
As part of the contract included the construction works in COS SG in Koszalin, plot No. 6 (ul. Pilsudski 92) and on the plot No. 1478/4 (ul. Pilsudski 95), section 19. A detailed description of the object of the contract is contained in Annex 1 the ToR. The contract is for construction works - performing fire circuit breakers in facilities COS SG meters. Koszalin. Object of the contract covers the adaptation of buildings to fire regulations, including Regulation of the Minister of Infrastructure of 12 April 2002 on technical conditions which should be met by buildings and their location, § 183 paragraph. 2, 3, 4 and paragraphs. 1, item 6 (Dz. U. 2015. Pos. 1422 as amended). Object of the contract includes buildings No. 1, No. 2, No. 5, No. 13, No. 22, No. 41-41, No. 51 in the complex 0901 in Koszalin.