Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Gorzow-wielkopolski...

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!
ConstructionPolandgorzow-wielkopolski

Ostrow Wielkopolski: Construction of multifamily residential building podpiwniczonego four-Street. Klasztorna 14 in Ostrow Wielkopolski

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o. | Published July 22, 2016  -  Deadline August 31, 2017
The contract is for the execution of works related to the implementation of the investment task .: Construction of multifamily residential building podpiwniczonego four-Street. Klasztorna 14 in Ostrow Wielkopolski - marked in the project documentation as No. III - Type 1L. Building permit: Decision No RPA.6740.1.148.2012 of 5 June 2012. and RPA.6740.18.100.2013 of 11 July 2013. number of dwellings 16pcs. building area of ​​302,00 square meters total area of ​​1,132.04 m² gross cubic 3,660.00 m³.

Ostrow Wielkopolski: Execution of construction works within the framework of investment projects entitled. Watchtower Harcerska - the XXI century. Comprehensive modernization of the main building and the Execution of public tasks in the framework of local initiative - the revitalization of the area Stanica Scout green glade in Ostrow Wielkopolski

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski | Published July 22, 2016  -  Deadline November 15, 2016
Comprehensive modernization of the main building and the Execution of public tasks in the framework of local initiative - the revitalization of the area Stanica Scout green glade in Ostrow Wielkopolski. Gray Falcon 1, Ostrow Wielkopolski, plot No. 108/4, section 0185 and the plot No. 4 precinct 0184th Object of the contract describe the following documents: 1. a detailed description of the contract - Annex No. 9, 2. construction project - the modernization of the main building - industry building - appendix 10 3. construction project - the modernization of the main building - electric industry - Annex 11, 4. construction project - executive area lighting - electric industry - Annex 12, 5. technical specification and execution of construction works of modernization of the building main - the construction industry - Annex 13, 6. technical specifications of performance and acceptance of construction works of modernization of the main building - electric industry - Annex 14, 7. technical specification performance and acceptance of works area lighting - electric industry - Annex 15, 8. bill of quantities of modernization of the main building - the construction industry - Annex 16, 9. bill of quantities of modernization of the main building - electrical industry - Annex 17, 10. bill of quantities area lighting - electric industry - appendix 18 Other requirements and remarks: 1. Contractor during the implementation of the order will be insured against liability in respect of its operations for an amount not less than 200,000.00 zł. 2. The Contractor will be responsible for physical defects of the agreement under the warranty within 3 years from the date of signing the final acceptance. The warranty period is a criterion for evaluating an offer in these proceedings. 4. Before you bid it is recommended to make a site visit to the facility. WARNING! Bearing in mind that the present case assumed an inclusive price for the execution of the contract, the contractor will prepare an offer only on the basis of construction projects and technical specifications of the workmanship and the receipt of work, annexed hereto.

Ostrow Wielkopolski: Execution of project-estimate documentation, together with obtaining a building permit for the investment task .: Construction of the center hub located between the streets of the Polish Army and Dworcowa in Ostrow Wielkopolski

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski | Published July 15, 2016  -  Deadline January 31, 2017
I. Implementation of project-estimate documentation, together with obtaining a building permit for the investment task .: Construction of the center hub located between the streets of the Polish Army and Dworcowa in Ostrow Wielkopolski. I.1. General description of the object of the contract: The contract is for the execution of design-budget documentation and obtaining the legally required checks, approvals, permits, etc., Obtaining a building permit for the investment task .: Construction of the center hub located between the streets of the Polish Army and Dworcowa in Ostrow Wielkopolski . It is located on lots 1, 2, 13/1, 14/1, 15/2, 22/18, 23/2 precinct 0064th I.2. Object of the contract describe the following documents: 1. Detailed description of the contract - Annex No. 9, 2. Assumptions for functional interchange center in Ostrow Wielkopolski - Appendix 10 3. Basic map 1: 500 - Annex 11 I.3. Other requirements: 1. Before you bid it is recommended to make a site visit to the facility. 2. The Contractor will be responsible for physical defects of the agreement with the warranty in a period of 3 years from the date of signing by the contracting authority handover protocol documentation.

Gorzow Wielkopolski: Construction projects revaluation Park Spring of Nations Park and parts of them. Nicolaus Copernicus, along with the necessary technical infrastructure.

Miasto Gorzów Wlkp. | Published July 27, 2016  -  Deadline December 15, 2016
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu projektu rewaloryzacji Parku Wiosny Ludów oraz części Parku im. Mikołaja Kopernika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedmiot zamówienia składa się z 2 zamówień częściowych, tj.: 1. ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 - opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej rewaloryzacji parku Wiosny Ludów obejmującej wszystkie elementy zagospodarowania terenu. 2. ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2 - opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej rewaloryzacji części parku Kopernika obejmującej modernizację ciągów pieszych, budowę nowego placu zabaw, wymianę istniejących ławek i koszy na śmieci, rewaloryzację istniejącej zieleni. Zamawiający, na podstawie uzyskanych dokumentacji projektowych, będzie się starał o dofinansowanie prac inwestycyjnych na w/w terenach ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020, OŚ Priorytetowa - 4 Środowisko i Kultura, Działanie 4.5 - Kapitał przyrodniczy regionu, TYP I - Udostępnianie zasobów przyrodniczych. W związku z powyższym, proponowane rozwiązania projektowe powinny uwzględniać: - zgodność projektu z obowiązującym Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego, - dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, - budowę lub modernizację infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i/lub gatunków, np.: wylęgarnie jaj i ikry, azyle dla zwierząt, pogłębianie i oczyszczanie naturalnych zbiorników wodnych, budowę zastawek i innych urządzeń wodnych w celu poprawy siedlisk bytowania chronionych gatunków, urządzenia do inwentaryzacji i monitoringu gatunków, - ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego - ograniczenie antropopresji na przyrodę (dewastacji i zanieczyszczenia środowiska) poprzez np. wytyczenie nowego szlaku/ścieżki spacerowej chroniącej przed niekontrolowanym ruchem turystycznym, wybudowanie kładki dla spacerowiczów/rowerzystów umieszczonej nad obszarem, który ma zostać ochroniony przed zadeptaniem, wybudowanie tarasu widokowego skupiającego odwiedzających w jednym miejscu, - ochronę kilku siedlisk i/lub gatunków cennych przyrodniczo..

Ostrow Wielkopolski: Execution of repairs in the general construction of buildings that the resources of the Municipal Department of Housing Sp. z oo in Ostrow Wielkopolski 4 split task

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o. | Published July 27, 2016  -  Deadline November 2, 2016
Task No. 1 Execution of overhaul of the roof of a residential building at ul. Gorzycka 36-38 in Ostrow Wielkopolski, performing the repair of chimneys on the roof of a residential building at ul. Commuter 2 in Ostrow Wielkopolski Task No. 2 Implementation of the renovation of the facade of the building front and rear annexe at ul. Kaliska 3 in Ostrow Wielkopolski, Overhaul balcony of a residential building at ul. Kaliska 23 in Ostrow Wielkopolski, performing the repair of the facade of the building at ul. Queen Jadwiga 28 in Ostrow Wielkopolski, Task No. 3 Implementation of renovating the facade of the building utility Street. Asnyka 4,6,8,10 which the resources MZGM Sp. z oo in Ostrow Wielkopolski, execution warming facade of the building, along with the renovation of the balconies of the building at ul. Dalbor 15 in Ostrow Wielkopolski, Task No. 4 Overhaul of the stairwell in the building at Bema 28 in Ostrow Wielkopolski.

Ostrow Wielkopolski: Development of the system of sanitary sewerage for the city of Ostrow Wielkopolski - the task of construction of the sewer system in the streets of the city of Ostrow Wielkopolski, phase V in the street. Krotoszyńska

 | Published July 13, 2016  -  Deadline November 21, 2016
The material scope of works includes:

Ostrow Wielkopolski: Development of the system of sanitary sewerage for the city of Ostrow Wielkopolski - the task of construction of the sewer system in the streets of the city of Ostrow Wielkopolski, phase V in the street. Chłapowski

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. | Published July 14, 2016  -  Deadline November 21, 2016
The material scope of works includes:

Grodzisk Wielkopolski: Redevelopment of the district road No. 3569P section Rakoniewice - Łąkie - border county

Zarząd Powiatu Grodziskiego | Published July 22, 2016  -  Deadline November 15, 2016
The contract is for reconstruction of county road No. 3569P Rakoniewice - Łąkie - border of the county. The detailed scope, type and amount of work are given in the tender documents, ie. In the construction design, detailed design, the bill of quantities, technical specifications, which are attached to the specification ..

Gorzow Wielkopolski: Reconstruction ul. ears

Miasto Gorzów Wlkp. | Published July 22, 2016  -  Deadline November 24, 2016
The subject of the contract is works involving reconstruction of the street ears Gorzow Wielkopolski. Between the intersection with the street Chabrowa to property plot no. 697/2. The length of the street ears provided for implementation is 276.90 m. A) The range of investments associated with the reconstruction of ul. Ears therefore includes: -rozbiórkę existing structure surface of the roadway ul. Ears, the construction site for recycling, redevelopment of existing conventions to property, construction of a new road signs and markings, construction of a new storm water drainage around the section of street. Ears, adjusting the vertical wells for water valves and gas wells for vertical adjustment manhole, reconstruction of the existing section of the gas network dn 125, reconstruction of the existing gas connections dn 50, 65. Parameters ul. Ears: 1) the class of the road - D, 2) the projected length - 276.90 m 3) traffic category - KR1, 4) width - 5.0 m project will be implemented on plots registration numbers: 700 and 678/4, precinct No. 3 Wawrów ..

Gorzow Wielkopolski: Reconstruction ul. Football - Phase II

Miasto Gorzów Wlkp. | Published July 20, 2016  -  Deadline November 30, 2016
The subject of the contract is works involving reconstruction ul. Football in Gorzow Wielkopolski. Over a length of 351.8 m. The investment includes: demolition of existing construction of roads, construction of new roads with a width of 6m and structures for traffic categories KR-2 and ground carrier G3 performance of bituminous pavement on a new foundation limited curbs concrete, execution drainage through the execution falls longitudinal and transverse to the proposed street inlets and storm water drainage according to the project. The project will be implemented on a plot of registration number: 2498/4 within the registration 6 - Sun; 2498/2 within the registration 6 - Sun; cadastral unit Gorzow Wielkopolski ..

Ostrow Wielkopolski: Reconstruction of road No. 5287P in m. Sulisław on the sect. l. approx. 500m

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim | Published July 27, 2016  -  Deadline November 15, 2016
The contract is for the execution of works for the project .: Reconstruction of road No. 5287P in m. Sulisław on the sect. l. approx. 500m. The contract includes below specified range: - preparatory works - measuring, earth-robots - demolition works, - works Drainage (laterals with PVC pipe fi 160mm, gullies, concrete street fi 500mm); - setting the curb on the concrete bench - 30x8 concrete edge on the bench concrete; - execution of pavement with concrete cobblestones - milling the bituminous surface - extension of the surface (bed, substructure concrete, a bonding layer) - the alignment of the existing road surface along with the implementation of the new wearing course of asphalt concrete; - making roadsides of aggregates broken; - finishing work - as-built geodesic inventory. A detailed description of the contract contained in the technical design, cost estimate and technical execution and acceptance of construction works ..

Ostrow Wielkopolski: Reconstruction of local road in the village Daniszyn, plot no. 1154, Municipality of Ostrow Wielkopolski. Greater

Gmina Ostrów Wielkopolski | Published July 19, 2016  -  Deadline October 30, 2016
Daniszyn, plot no. 1154. The contract scope includes - Road works: 1. Works measuring the linear earthworks - the route of roads in the plain area - 189,00 m 2 demolition work surface with tabloid - 690,00 m2 3. Laying of concrete curbs protrusions with dimensions of 15 x 22 cm - 183.00 m 4. drains rainwater drains II-IV - 721.16 m2 6. Restorations of soil stabilized with cement Rm = 1.5 MPa, layer thickness 10 cm - 721.16 m2 7. layer foundation of broken aggregates 0 / 31.5 mm thickness of 20 cm - 721.16 m2 8. the mechanical cleaning and sprinkling asphalt paving - 721.16 m2 5 cm - 706,00 m2 5 cm - 16 115.00 m2 -20 cm - material from the demolition - 467,00 m2 1. construction. The Contracting Authority requires the guarantee of quality and the extended warranty is made on the subject of the contract for a period of not less: than 60 months from the date of final acceptance. Warranty for defects and quality guarantee a) The Contractor shall be liable to the customer under the warranty for defects made object of the contract. b) Powers of the Employer under the warranty for defects expire after 60 months from the date of signing by the Employer Final Acceptance Protocol without comment. The responsibility of the Contractor under the warranty for defects of the Contract apply to defects existing at the time of the removal operations, as well as defects arising after delivery, for reasons inherent in the subject procurement at the time of delivery. d) The purchaser, in accordance with art.579 of the Civil Code may exercise the powers under the warranty for defects, regardless of the rights under the title granted by the contractor quality assurance. e) The Contractor's remuneration includes remuneration for granting the warranty for defects in the performance of obligations arising from the extended warranty. f) The Contractor shall be liable to the Purchaser under the guarantee of quality for the work performed constituting the object of the Agreement In the event that the warranty given by the manufacturer of materials, devices and pieces of equipment is longer than the warranty period by the Contractor, then the valid warranty, in which case the Contractor shall immediately after the warranty period granted to the Contractor, transfer to the Purchaser vested in him under this warranty rights, including through the issuance of relevant documents to the Employer warranty. g) The Contractor's remuneration includes remuneration for the guarantee of quality performance of obligations under the extended warranty. The contractor for the ongoing order is obliged to provide support geodesic notify owners install underground utilities to join the work, carrying out all the tests and trials, execution of built inventory, restoration of the site for construction

Gorzow Wielkopolski: Development of design documentation in the framework of the investment task .: Development of rainwater in the city of Gorzow Wielkopolski. - Phase I

Miasto Gorzów Wlkp. | Published July 21, 2016  -  Deadline January 15, 2017
The contract services consisting in the execution of project documentation and obtaining a building permit / notification of the intention of works under the project: Development of rainwater catchments in the city of Gorzow Wielkopolski. - Phase I. The purpose of the documentation will be developed adaptation (adaptation) to climate change areas located within the catchment area of ​​both the existing land use and development of land in the catchment area by increasing the retention and use of rainwater and snowmelt, design solutions eliminating now occurring flooding in catchment areas, meeting / complement of information to the extent necessary to implement hydrodynamic model drainage and performance project documentation, execution of hydraulic modeling the flow of rainwater and snowmelt, determine the status and capabilities of the technical equipment used for collecting and draining the existing open and closed systems, development of design concepts, construction projects and obtaining required by law decision data to be paid by the Purchaser. The contractor carrying out the object of the contract will be based on materials and information obtained from the Employer and the research and analysis of their own work. Purchaser is expected to design innovative solutions / modern striving for maximum retention and use of rainwater from the catchment. The documentation should be used technology works and materials based on the principle design optimal solutions for achieving the goals. Based on calculations made in the context of the hydraulic model takes into account the forecast of precipitation and the changes in the climate Contractor will select and design a solution for the land use rainwater and snowmelt in the catchment area covered by the contract in order to reduce the risks associated with the operation of the existing storm water drainage and the lack of possibilities for water management precipitation in the event of intense weather events.
  • 1