Public tenders for construction in Gliwice Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Construction work for water projects

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Published February 15, 2017  -  Deadline March 27, 2017
cpvs
45240000, 45200000, 45244000, 45246000, 45315600, 45248000, 45232210, 45311200, 45232221, 45330000, 45233123, 45110000, 45400000

Completion of works involving the task under the name of "Reconstruction, expansion and renovation of the lock Łabędy" within the framework of the project "Modernization of mucus on Odra river section under the Regional Water Management Board Gliwice - adaptation to class III water route" Phase II carried out by another contractor, which were discontinued as a result of the withdrawal by Employer's contract with the Contractor.

Construction work for water projects

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Published February 11, 2017  -  Deadline March 21, 2017
cpvs
45240000, 45200000, 45244000, 45246000, 45315600, 45248000, 45232210, 45311200, 45232221, 45330000, 45233123, 45110000, 45400000

Completion of works involving the task under the name of "Reconstruction, expansion and renovation of the lock Łabędy" within the framework of the project "Modernization of mucus on Odra river section under the Regional Water Management Board Gliwice - adaptation to class III water route" Phase II carried out by another contractor, which were discontinued as a result of the withdrawal by Employer's contract with the Contractor.

The detailed scope of the contract was presented in project construction, project executive przedmiarach and technical specifications for execution and acceptance of works and commissioning manuals, operating instructions and projects of organization and technology of construction and modernization of the locks.

Throughout the implementation period during the navigation season must be open at least one chamber.

Break shipping on the Gliwice Canal runs from 15.12 to 31.3 every year.

The Employer will provide land for the construction of facilities.

Employer informs that the team at Canal Lock Łabędy Gliwice subject to proceedings for entry in the register of monuments and the Silesian Provincial Conservator of Monuments Protection issued recommendations regarding the conduct of work on the mucus, which the Contractor is obliged to follow.

Sluice Łabędy is a twin-chamber lock twin.

The essential parameters of the lock is as follows:

- Effective length of 71.5 m,

- The width of useful compartments 12.0 m,

- The height of the chamber walls 8.0 m.

Head of the upper and lower locks are made as monolithic reinforced concrete structures.

The heads of the upper chambers of locks is between the channel closed gate valve, which is used for saving śluzowania.

2.40 m.

Awanporty locks are fitted with steel dolphin.

In connection with the waiver by the Purchaser of the contract with the previous contractor work described in the project have not been made in full and the scope of work remaining to complete is described in detail in the Description of the contract, the bill of quantities and descriptions of works to perform attached to the respective volumes of the Project Executive.

Most of the work in the southern chamber has been completed, to perform the remaining:

- Repair weld overlays the southern walls of the chamber;

- Adjustment and commissioning of the gate drives;

- Completion of the control and use of the lock;

- Liquidation cofferdams;

- Commissioning of the southern chamber.

After completion of the work on the southern chamber and putting it to use do the work chamber of the north, whose main elements are:

- Execution of the cofferdam from the water bottom,

- Installation of closing repair water from the top,

- Repair of concrete heads and bottoms,

- Renovation of the gate

- Replacement of the gate drives,

- Replacement drive valves chamber śluzowania savings (CND)

- Repair of the steel walls of the chamber (overlay)

- Replacement of cabinets,

- Construction and commissioning of control systems and use of the lock,

- Reconstruction of pedestrian along the chamber,

- Commissioning of the northern chamber.

Other works to achieve this:

- Repair of the walls of the lower outer harbor on the north side,

- The removal and execution of new dolphins,

- Renovation of dolphins is not traded,

- Execution platforms,

- Performing drilling in the wall of the inlet pipe of the circulating

- Commissioning and commissioning of the pipeline circulating

- Renovation of the interior of buildings machine,

- Arranging ternu,

- Carrying the surface hardened and land.

The detailed scope of the contract is set out in Part III of the Terms of Reference.

Supervision of building work

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Published March 7, 2017  -  Deadline April 24, 2017
cpvs
71247000, 71324000, 71356100, 71520000, 45240000, 71540000, 71310000

Investor's supervision over the implementation of the Project Engineer Projects:

1) Modernisation of the sluice Nowa Wies

2) Modernization lock Sławięcice

implemented under the project "Modernization of mucus Odra to Gliwice Canal, the stretch in the Regional Water Management Board Gliwice - adaptation to class III water route - Phase II" co-financed from EU funds under the Operational Programme "Infrastructure and Environment" (OPIE) for 2014 -2020.

The contract services consisting of the performance of Investor Supervision Project Engineer for the project "Modernization of mucus Odra to Gliwice Canal, the stretch in the Regional Water Management Board Gliwice - adaptation to class III water route - Phase II", co-financed by aids from the European Union under the Operational Programme infrastructure and Environment 2014-2020, covering two locks Gliwice Canal: New Village and Sławięcice during the execution of works and the entire warranty period and warranty of the works.

Both locks are historic buildings entered on the register of historic monuments.

Project supervision should be carried out by a team of Project Engineer at the construction site under the provisions of the Construction Law, together with the application of industry inspectors for the Supervision of construction and material and financial settlement made and received works, supplies and services. Taking into account the specification principles of Investor Supervision, Technical specification - General requirements and a detailed Technical Specification Workmanship and the acceptance of construction works within the framework of the project.

Tasks to realize the supervision Investor Project Engineer: Employer support during the ordering process in the selection of construction companies, verification of design documentation and as-built control and supervision during the execution of works, cost control and investment settlement construction and project management.

Construction work for water projects

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Published March 25, 2017  -  Deadline April 5, 2017
cpvs
45240000, 45200000, 45244000, 45246000, 45315600, 45248000, 45232210, 45311200, 45232221, 45330000, 45233123, 45110000, 45400000

Completion of works involving the task under the name of "Reconstruction, expansion and renovation of the lock Łabędy" within the framework of the project "Modernization of mucus on Odra river section under the Regional Water Management Board Gliwice - adaptation to class III water route" Phase II carried out by another contractor, which were discontinued as a result of the withdrawal by Employer's contract with the Contractor.

Construction work for water projects

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Published March 16, 2017  -  Deadline May 8, 2017
cpvs
45240000, 45247100, 45248000, 45110000, 45120000, 45248400, 45231000, 45223000, 45223100, 45223200, 45223500, 45314000, 45315600, 45330000, 45233123

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II” obejmujące dwa odrębne przedsięwzięcia inwestycyjne o nazwie:

1) modernizacja śluzy Nowa Wieś,

2) modernizacja śluzy Sławięcice.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dwóch śluz: śluzy Nowa Wieś i śluzy Sławięcice. Śluzy te są wpisane w rejestr zabytków i podlegają nadzorowi Opolskiego Konserwatora Zabytków.

W zakres zamówienia, każdej ze śluz wchodzą m.in. niżej wymienione prace:

1) budowa nowego budynku socjalnego,

2) wykonanie nowego kanału obiegowego,

3) wykonanie i montaż zamknięć remontowych oraz wykonanie gródź budowlanych,

4) wykonanie przesłon filtracyjnych na wysokości głów górnych,

5) wymiana wrót śluz wraz z naprawą lub wymianą łożysk i oporów oraz wyremontowanie napędów i osprzętu,

6) remont komór śluz w tym: dna komór, ścian stalowych komór oraz wzmocnienie gruntu metodą wibroflotacji i iniekcji wzdłuż ścian stalowych śluz,

7) reprofilacja betonów głów i peronów śluzy,

8) odbudowa kanału śluzowania oszczędnościowego w tym reprofilacja betonów, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej zasuwy wraz z osprzętem oraz remontem istniejącego mechanizmu napędowego,

9) wykonanie przejść z instalacjami energetycznymi, sterowniczymi i wod-kan pod dnem awanportu,

10) wymiana dalb,

11) naprawa skarp i dna kanału w obrębie dalbowisk,

12) remont budynku sterowni i budynków technicznych,

13) całkowita wymiana instalacji energetycznych, i sygnalizacji śluzy wraz z rozdzielnicami elektroenergetycznymi, sterowniczymi i teletechnicznymi oraz z wykonaniem kanałów kablowych,

14) wykonanie nowego oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji wjazdowej i wyjazdowej z energooszczędnymi oprawami LED,

15) wykonanie systemów pomiaru poziomów wody wraz z systemem zdalnego przekazu poziomów wód i stanów awaryjnych śluzy,

16) wykonanie systemów: monitoringu (CCTV, SSWiN, nagłośnienia, SAP i wideobramofonu), zliczania jednostek pływających oraz wykrywania zbliżania się obiektu do wrót GD,

17) wykonanie instalacji telefonicznych,

18) remont i budowa nowych dróg i nawierzchni utwardzonych na terenie śluzy.

Niniejszy opis ma charakter ogólnej informacji o przedmiocie zamówienia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz instrukcjach rozruchu, instrukcjach eksploatacji, projektach organizacji i technologii wykonania i modernizacji śluz.

Przez cały okres realizacji robót w czasie sezonu żeglugowego na każdej śluzie musi być czynna co najmniej jedna komora.

Prace modernizacyjne na wszystkich śluzach muszą być prowadzone tak, aby żegluga po Kanale Gliwickim mogła odbywać się bez zakłóceń. Przerwa żeglugowa na Kanale Gliwickim trwa od 15.12 do 31.03 każdego roku.

Każde z dwóch zadań inwestycyjnych posiada odrębne pozwolenia i Decyzje administracyjne.

Construction work for water projects

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Published March 18, 2017  -  Deadline May 8, 2017
cpvs
45240000, 45247100, 45248000, 45110000, 45120000, 45248400, 45231000, 45223000, 45223100, 45223200, 45223500, 45314000, 45315600, 45330000, 45233123

The contract is for "Modernization of mucus Oder on the Gliwice Canal, the stretch in the Regional Water Management Board Gliwice - adaptation to class III water route - Phase II" includes two separate investment projects called:

1) modernization lock Nowa Wies,

2) modernization lock Sławięcice.

Construction work for water and sewage pipelines

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych | Published January 10, 2017
cpvs
45231300

Modernization of the storm water drainage system in the city of Gliwice.

Lamps and light fittings

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych | Published January 10, 2017
cpvs
31520000

Upgrading lighting Axis University (ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszynski, pl. Marshal Jozef Pilsudski) project _Eko-light in Gliwice - Modernization and construction lighting ulicznego_.

Construction supervision services

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych | Published January 10, 2017
cpvs
71520000

Western Gate Metropolis Silesia - Centrum interchanges in Gliwice - Engineer.

Architectural design services

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych | Published January 10, 2017
cpvs
71220000

Construction of the building of the municipal hospital.

Street-lighting maintenance services

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych | Published October 18, 2016
Winner
TAURON Dystrybucja SA.
cpvs
50232100

Maintenance and operation of street lighting and illumination elements owned by Tauron Distribution SA and mixed disclosed document inventory in the period from 01/11/2016 to 10/31/2017. Maintenance and operation of street lighting will consist of separate tasks including services and construction and - electrical such as. Lamp replacement, installation of complete light points on poles existing assembly of complete light points, installation of lighting fixtures, replacement of NLK, location and repair damage , washing bowls, repair cabinet lighting.

Gliwice: Repair of the rooms, corridors, and installation in the building at ul. Academic 2-2A. The matter: OZ / B / 16/29 / EO

Politechnika Śląska | Published August 30, 2016  -  Deadline August 23, 2016
Winner
MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna, Plac Piastów 10, 44-101 Gliwice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45000000, 45310000

1. The subject of the contract is works include refurbishment of public Rectory. Works will include: painting ceilings, wallpapering the walls, replacement of flooring, electrical, plumbing, dismantling vertical blinds, installation of air conditioning. 2. CPV 45.00.00.00-7 Construction; CPV 45.31.00.00-3 electrical works. 3. The term of the contract up to 6 weeks from the date of the contract. 4. Estimated value of the contract, which is in point IV.5) of this notice, ie. 271,882.65 zł net amount taking into account the anticipated additional orders in the amount of 50% of the value of the basic contract.

Gliwice: Repair of the rooms and anterooms DS. Babylon. The matter: OZ / B / 16/26 / MW

Politechnika Śląska | Published September 1, 2016  -  Deadline August 31, 2016
Winner
Robert Modzelewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo - Budowlany REM - BUD Robert Modzelewski, ul. Sokolska 80/211, 40-087 Katowice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45210000, 45300000, 45000000

1. The subject of the contract is works include: repair segments of the student. Each segment consists of one room, hallway and bathroom. Premises for the renovations are in three divisions (DS. Babylon is a 11-storey building). 2. CPV: 45.21.00.00 - 2 Construction work for buildings 45.30.00.00 - 0 Building installation work, 45.00.00.00 - 7 Construction. 3. The term of the agreement from the date of conclusion of the contract until 11.30.2016 r. Employer provides for the transfer of the works to 3 days from the date of the agreement.

Gliwice: Implementation of project - construction cost estimate Hall Technology Silesian University of Technology ul. Commodity 7 in Gliwice with land development. The matter: OZ / U / 16/19 / NC.

Politechnika Śląska | Published September 13, 2016  -  Deadline September 12, 2016
Winner
Piotr Renke prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BAUREN Renke Piotr, ul. Świerklańska 12, 44-200 Rybnik, kraj/woj. śląskie.
cpvs
71220000

1. The contract is for the development of documentation kosztorysowo - design for a project involving the construction of the hall technological Street Mercantile 7 in Gliwice. The planned investment includes the construction of a modern and arrangement of land and phased development of the environment of existing buildings and planned. 2. CPV codes: 71.22.00.00-6 architectural design services. 3. The term of the complete object of the contract in relation to the design and documentation - estimate and obtain a building permit: to 20 weeks (ie. 140 days) from the date of the contract, assuming the period of eight weeks to obtain permits from the City, including: * project construction and submission of complete applications for demolition, permission for felling trees and building permit - up to 12 weeks from the date of the contract, * executive documentation (specifications, takeoffs, estimates, design): up to 18 weeks from the date of the contract. With regard to the author's supervision: the call of the Purchaser, in the course of work carried out on the basis of the present technical documentation.

Gliwice: repair corridor ground floor in building Grey Chemistry. The matter OZ / B / 16/36 / DM

Politechnika Śląska | Published September 9, 2016  -  Deadline September 8, 2016
Winner
Alojzy Polok, Michał Świderek prowadzący wspólnie działalność gospodarcza pod spółką Firma A.S. s.c., ul. Plebańska 9/3, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45000000, 45453000, 45310000, 45332200

1. The contract works are covering: the works: the removal of paint from the attic wall tiles and handcuffed and complement the plaster; dismantling floors with layers of compensatory; construction of a new floor with new layers podposadzkowymi; plaster works, painting and lining walls and ceilings; renovation of the wooden door woodwork chemically; electrical works: laying a new cable line flush; dismantling of the existing electrical wiring and fittings; installation of electrical general lighting, emergency and evacuation, general-purpose plug-in sockets; replacement of lighting fixtures; replacement of faulty switches and sockets hermetic n / t, junction boxes; replacement of damaged fuse sockets, bulbs and fuses; acceptance of studies performed installation; execution of works associated with eg. cleaning of luminaires, reflectors, replacement, screw the broken screw clamps for wires and cables, remove the observed elements of the system that jeopardize the security of people and fire .; work for the installation of water and sewage .: dismantling of existing divisions iron ventilation; replacement - reconstruction of ventilation stacks; Piping reconstruction of water systems; export and disposal of debris and disposal of light sources. 2. CPV 45.00.00.00-7 - Construction work; 45.45.30.00-7 - Overhaul and refurbishment; 45.31.00.00-3 - Electrical installation work; 45.33.22.00-5 - hydraulic installation work. 3. The term of the agreement to 10 weeks from the date of conclusion of the agreement for the entire scope of work with the exception of restoration of door woodwork. Renovation door woodwork stages in agreement with the manager of the building to 16 weeks from the date of the contract. WARNING! Due to technical p. II.2) given the final date of the contract (16 weeks) but the applicable term is given above.

Gliwice: Reconstruction of drainage in the street. long

Miasto Gliwice | Published September 7, 2016  -  Deadline July 4, 2016
Winner
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45231300, 45112730

The task includes the construction, among others: - 150 mb channels rainwater from PVC pipe SDR34 SN8 DN500; - 10 mb channels rainwater from PVC pipe SDR34 SN8 DN250; - 16 mb channels rainwater from PVC pipe SDR34 SN8 DN200; - 179 mb channels rainwater from PVC pipe SDR34 SN8 DN160; - 75 mb channels rainwater from PE-PP SN16 DN315; - 20 manholes DN1500; - 3 wells cascading DN1500 equipment; - 36 wells connection DN425; - Roadworks. Please note that road works will be carried out along the entire length of the street to half its width with the adjustment of existing curbs stone. A detailed description of the contract includes: design documentation constituting APPENDIX 5 to the ToR. Takeoffs should be treated as an auxiliary element. Presented above. Documents indicate on the technical equipment and materials giving the manufacturer should be considered as an example because of the rules of the Public Procurement Law (ie Journal of Laws of 2015., pos. 2164), and in particular article. 29 to 31. The Employer allows equivalent answers described in the above. documents, by the standards, approvals, technical specifications and reference systems. This means that the contractor may propose other than those specified in the documentation solutions with appropriate equivalent technical specifications, standards, approvals, technical specifications and reference systems to achieve the expected functionality of the entire system which is the subject of the contract ensuring obtain all possibly required arrangements.

Gliwice: School Ogólnokształcąco - Economic, ul. Sirius 30 - construction of the arena athletics - performing soil stabilization

Miasto Gliwice | Published September 7, 2016  -  Deadline July 8, 2016
Winner
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Ludwika Rydygiera 8/3a, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
cpvs
45111230

The contract is for the execution of works in the field of soil stabilization with cement in the construction of athletic track with accompanying work. A detailed description of the contract includes design executive - stabilization of the ground made by Amibud Cezary Ilnicki of Pieńsk and Protocol No. 8 Necessity of 25.05.2016r. for additional works - the construction industry.

Gliwice: Construction of multi-level parking with the reinforcement of the ground and associated infrastructure in the area of ​​streets and Mikołowska Dunikowskiego in Gliwice.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Published September 6, 2016  -  Deadline September 5, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A., ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45000000, 45111200, 45262211, 45213312, 45311200, 45111291, 77211600, 77211500, 77314100, 77342100

The subject of this contract is the realization of the investment project includes: Task 1 - Reinforcement of soil by making the columns of reinforced concrete. Task 2 - Construction of multi-level parking with accompanying infrastructure. Task 3 - Implementation and maintenance of access control system. Task No. 3.1.- Execution of the access control system. Task No. 3.2.- Maintenance of access control system Task No. 4 - Care of green. A detailed description of the contract design documentation is included in Annex 1 to the terms of reference.

Building completion work

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. | Published September 6, 2016
Winner
MIRBUD S.A.
cpvs

The contract is for the execution of works in the building fitness in the framework of the investment pn. "Construction of a modern sports hall Podium in Gliwice" consisting of: A. Construction: Execution of internal plaster, Enclosures of plasterboard, fireproof boxes, layers flooring, painting, suspended ceilings, floors and flooring, wall coverings and mirrors, the walls of the cisterns in the toilets, railings for stairways. B. Works sanitary: Distribution of installing water and sewage. and execution approaches the equipment, sanitary equipment and other facilities in the sanitary facilities according to the statement. C. Work electrical and ventilation: Preparing the construction of suspended ceilings under the lights, Preparing construction suspended ceilings for mounting equipment ventilation and air conditioning. D. The work of applying for permission to use.

Gliwice: making the installation of solar panels at the indoor swimming pool Seagull in Gliwice

Miejski Zarząd Usług Komunalnych | Published August 19, 2016  -  Deadline August 19, 2016
Winner
Termo-Klima Sp. z o.o. Sp.K., ul. Tartaczna 12, 40-749 Katowice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45000000, 09331100, 45332200, 45310000, 45223210

The contract is for installation of solar collectors in the indoor swimming pool Seagull Street. Gulls 36 in Gliwice 1. preparatory works: - protection and fencing, marking hazardous areas, the preparation of the construction site 2. robots essential: - execution of the supporting structure under the solar panels. - Execution of a solar energy system powered by a team of 20 solar collectors with teams cooperating with an existing installation of domestic hot water. The total area of ​​the collectors will net 46.4 m2. - Roof repair in the region to make the structure supporting the solar panels.