Public tenders for construction in Gliwice Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Development of design documentation for the project. / Reconstruction of the district road No. 2981S Street. 1st May in Knurów on the section from the street. Cosmonauts to the street. Wilson /

 | Published January 12, 2016  -  Deadline January 19, 2016
cpvs
71320000

1000 mb. As part of the contract must perform: - The current cadastral map and the current excerpts from records of land parcels directly adjacent to the project, - project construction and reconstruction of road pavements, strings pieszo- cycling and bike path - Design of reconstruction of roads and sidewalks, bike routes pieszo- and the bike path - construction project construction road drainage (reconstruction of the elements of storm water drainage with the adjustment of the location of drains to the proposed geometry of the street, regulation of foreign devices built into the traffic lane) - Design of the construction of road drainage (reconstruction of the elements of storm water drainage with the adjustment of the location of drains to the proposed the geometry of the street, regulation of foreign devices built into the traffic lane) - Construction Projects removal of a collision with the existing infrastructure located in the traffic lane, - Draft regulations to remove conflict with the existing infrastructure located in the traffic lane, Plebiscytowa (side road to the cemetery) Plebiscytowa (side road to the cemetery ) - Technical Specifications Execution and Acceptance of Construction Works - A detailed bill of quantities - form the valuation of the offer complies with STWiORB - Estimate of investor - Project target traffic organization with an update of the work program of traffic lights at the junction of 1 Maja / Wilson in regard to newly adopted solutions geometric at the crossroads - Determination of geotechnical foundation conditions, - Sampling wodnoprawny for road drainage, - information card project together with the necessary materials for the application for the environmental decision - material to the application for the issuance of a permit for realization of investment vehicles, - Information on the safety and protection Health

Gliwice: construction of storm water drainage for built a pedestrian along the county road No. 2925S in Pilchowice and Leboszowice in the framework of the Project. / Reconstruction of the district road No. 2925S in Pilchowice /

Zarząd Dróg Powiatowych | Published August 19, 2016  -  Deadline August 18, 2016
Winner
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW S.A ,, ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45233142, 45233222, 45231300

1. Przedmiotem zamówienia jest - zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, przedmiarem robót oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - budowa kanalizacji deszczowej w jezdni drogi powiatowej Nr 2925S wraz z przebudową chodnika i remontem nawierzchni drogi powiatowej. Zakres robót obejmuje odcinek ul. Leboszowskiej w Pilchowicach o długości około 100 mb od ul. Rynek do przepustu drogowego. W ramach zadania przewidziano w szczególności : - budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy DN 300 wraz z wpustami ulicznymi , przykanalikami i studniami rewizyjnymi fi 1200 w jezdni drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Rynek do wylotu do istniejącego rowu bez nazwy na odcinku o długości ok. 100 mb. Wylot kanalizacji zaprojektowano jako prefabrykowany, betonowy ( wg rysunku szczegółowego) - przebudowę chodnika oraz istniejących zjazdów na odcinku o dł. ok.100 mb - ułożenia cieku betonowego ( ściek trójkątny 50x50x20) na dł. 69,00 mb - strona prawa ( jadąc od ul. Rynek) - ułożenie odwodnienia liniowego typu ACO (przy zjazdach) - strona prawa ( jadąc od ul. Rynek) - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych żwirowo- piaskowych - w-wa wiążąca gr. 8 cm - 480,00 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych żwirowo- piaskowych - w-wa ścieralna gr. 4 cm - 480,00 m2 W ciągu ul. Leboszowskiej wykonana zostanie nowa nawierzchnia o szer. 5,0 m wraz z jednostronnym chodnikiem o szer. 1,5 m . Nawierzchnia jezdni z prawej strony ograniczona będzie za pomocą prefabrykowanego ścieku trójkątnego ( 50x50x20) układanego na ławie betonowej z betonu ( C12/15) . Natomiast w ciągu zjazdów ( po stronie prawej) ułożone zostanie odwodnienie liniowe typu ACO. Z lewej strony w ciągu chodnika ułożone zostaną krawężniki betonowe 20x30 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15 a w miejscu występowania zjazdów do posesji krawężniki najazdowe 20x22 cm. Nawierzchnia chodnika ograniczona będzie poprzez obrzeża 8x30 cm ułożone na ławie betonowej z betonu C 12/15. Zjazdy do posesji wykonane zostaną ze skosem 1:1 ( 1,0 m) z nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego. 4) Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót. 5) Pozostałe warunki przedstawiono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy licząc od dnia odbioru i potwierdzenia należytego wykonania Umowy.

Gliwice: construction of storm water drainage for built a pedestrian along the county road No. 2925S in Pilchowice and Leboszowice in the framework of the Project. / Reconstruction of the district road No. 2925S in Pilchowice /

Zarząd Dróg Powiatowych | Published July 27, 2016  -  Deadline August 11, 2016
cpvs
45233142, 45233222, 45231300

1. Przedmiotem zamówienia jest - zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, przedmiarem robót oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - budowa kanalizacji deszczowej w jezdni drogi powiatowej Nr 2925S wraz z przebudową chodnika i remontem nawierzchni drogi powiatowej. Zakres robót obejmuje odcinek ul. Leboszowskiej w Pilchowicach o długości około 100 mb od ul. Rynek do przepustu drogowego. W ramach zadania przewidziano w szczególności : - budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy DN 300 wraz z wpustami ulicznymi , przykanalikami i studniami rewizyjnymi fi 1200 w jezdni drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Rynek do wylotu do istniejącego rowu bez nazwy na odcinku o długości ok. 100 mb. Wylot kanalizacji zaprojektowano jako prefabrykowany, betonowy ( wg rysunku szczegółowego) - przebudowę chodnika oraz istniejących zjazdów na odcinku o dł. ok.100 mb - ułożenia cieku betonowego ( ściek trójkątny 50x50x20) na dł. 69,00 mb - strona prawa ( jadąc od ul. Rynek) - ułożenie odwodnienia liniowego typu ACO (przy zjazdach) - strona prawa ( jadąc od ul. Rynek) - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych żwirowo- piaskowych - w-wa wiążąca gr. 8 cm - 480,00 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych żwirowo- piaskowych - w-wa ścieralna gr. 4 cm - 480,00 m2 W ciągu ul. Leboszowskiej wykonana zostanie nowa nawierzchnia o szer. 5,0 m wraz z jednostronnym chodnikiem o szer. 1,5 m . Nawierzchnia jezdni z prawej strony ograniczona będzie za pomocą prefabrykowanego ścieku trójkątnego ( 50x50x20) układanego na ławie betonowej z betonu ( C12/15) . Natomiast w ciągu zjazdów ( po stronie prawej) ułożone zostanie odwodnienie liniowe typu ACO. Z lewej strony w ciągu chodnika ułożone zostaną krawężniki betonowe 20x30 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15 a w miejscu występowania zjazdów do posesji krawężniki najazdowe 20x22 cm. Nawierzchnia chodnika ograniczona będzie poprzez obrzeża 8x30 cm ułożone na ławie betonowej z betonu C 12/15. Zjazdy do posesji wykonane zostaną ze skosem 1:1 ( 1,0 m) z nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego. 4) Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót. 5) Pozostałe warunki przedstawiono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy licząc od dnia odbioru i potwierdzenia należytego wykonania Umowy..

Distance-heating pipes

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Published November 22, 2016  -  Deadline January 2, 2017
cpvs
44163120

The contract is for delivery of brand new pre-insulated materials. The contract includes pre-insulated district heating network elements necessary for the repair and construction of the network in the city of Gliwice.

Gliwice: Execution of mechanical components to the robot. The matter OZ / D / 16/51 / DM

Politechnika Śląska | Published August 17, 2016  -  Deadline August 17, 2016
Winner
AME SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 54, 43-190 Mikołów, kraj/woj. śląskie.
cpvs
43600000

1. The contract is for the execution of mechanical components to the robot. 2. CPV 43.60.00.00-9 Parts of machinery for mining, quarrying and construction. 3. Completion date: 140 days from the date of the agreement.

Gliwice: Execution of mechanical components to the robot. The matter OZ / D / 16/51 / DM

Politechnika Śląska | Published July 15, 2016  -  Deadline July 25, 2016
cpvs
43600000

1. The contract is for the execution of mechanical components to the robot. 2. CPV 43.60.00.00-9 Parts of machinery for mining, quarrying and construction. 3. Completion date: 140 days from the date of the contract ..

Distance-heating pipes

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Published December 1, 2015  -  Deadline January 7, 2016
cpvs
44163120

The contract is for the supply of brand new pre-insulated materials. The contract includes pre-insulated district heating network elements necessary for the repair and construction of networks in the city of Gliwice.

Distance-heating pipes

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Published November 21, 2017  -  Deadline January 2, 2018
cpvs
44163120

The subject of the order is delivery of new pre-insulated materials. The order includes pre-insulated elements of the heating network, necessary for the repair and construction of the network in the city of Gliwice.

Electrical power systems design services

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Śląski | Published July 1, 2015  -  Deadline July 13, 2015
cpvs
71323100

1.Przedmiotem the contract is the development of design documentation along with the author's supervision for tasks: Task No. 1: "The connection of the new electricity customers the company Polish State Railways SA in Warsaw - execution LV backup power for building the railway station in Gliwice." Task No. 2: "Construction of the line LV and MV cable and transformer stations MV / LV adapted for remote control of the NC Gliwice Gliwice railway station". Scope of work: 2072, as amended. d.). Wherein! In the case of "uniform" area of ​​the study design, construction project should be performed in a single volume in five copies; 2072, as amended. d.); 1389, as amended. d.);

Mainframe computer

Politechnika Śląska | Published November 21, 2017
Winner
SANSEC Poland Spółka Akcyjna
cpvs
30211000, 32420000, 48732000, 48219300

1. The subject matter of the contract covers the delivery of hardware and software related to the construction of a high-performance data analysis system for large volumes of data, together with a central repository and remote access system. 2. CPV: 30.21.10.00-1 - High-performance computers; CPV: 32.42.00.00-3- Network Devices; CPV: 48.73.20.00-8 - Data Security Software Package; CPV: 48.21.93.00-9 - Administrative software package. 3. Deadline for execution of the order: up to 21 days from the date of conclusion of the contract.

The subject of the order includes the supply of hardware and software related to the construction of a high performance data analysis system with a central data repository and a remote access system.

Gliwice: Modernization of objects: land development (Stage II), adjust the premises for the disabled.

Szkoła Podstawowa nr 41 | Published July 26, 2016  -  Deadline October 31, 2016
cpvs
45000000, 45110000, 45231300, 45262311, 45262500, 45320000, 45223100, 45233140, 45400000, 45342000

The contract works are as follows: a) reconstruction of the external stairs and the construction of ramps for people with disabilities At the gym wall on the south side provides for the demolition of passage paved parade ground and execution of green area. Basic parameters of design objects - storage under the stairs: Wall outer dimensions: 2.71 x 2.42 m, height 2.20 m + 0.15 m; building area of ​​6.55 m2; - External stairs: the dimensions of the roll: 4.50 x 1.40 m; surface of the stair in plan: 6.30 m2; the number and dimensions of steps 2 x 6 degrees with dimensions of 16.5 x 30 cm, - ramp for the disabled: dimensions in plan: 11.00 x 5.32 m; the surface of the ramp in plan: 58.50 m2 - Stairs Field: dimensions in plan view: 0.60 x 1.19 m, the surface of the stairs in plan: 0.70 m2; the number and size degrees 3 degrees with dimensions of 16 x 30 cm, - network of sanitary sewage system: the total length of the reconstructed and overhauled the network: 17.5 m, material and diameter of the pipes: PVC, fi 0.16 m; - The surface area of ​​the new green: the surface of the projection: 120.0 m2. b) the implementation of land development (stage works) Cormorants 23 in Gliwice, annexed to the above. decision. In 2013, we performed the first stage of modernization of courts and land development, which included: 28,0m x 58,0m; 15,0x24,0m, 75,0m, - construction of jump to jump, - construction of stairs field - the implementation of retaining walls; - Construction of pavements; - Construction of the access road to the fields and hills in the distance; - Road construction fire without laying cobblestones; - Construction piłkochwytów; Sandpiper and partly to establish the existing fence from the cooperative; - Installation of small architecture and equipment of sports fields; - Execution of lighting the whole area and installation of monitoring; - Partial execution storm sewer system; The second phase of the work is a continuation of the investment project undertaken with regard to the fact planned to complete the reconstruction of the ramp and the entrance stairs (according to a separate study) and includes: demolition work, ie.: - Demolition of pavement square maneuvering on the surface of trylinki from the yard; - Demolition of the paving of the square maneuvering (roll call) on the surface of the concrete slabs on the west side of the building, including the grassy parts; - Demolition of the internal network of storm water drainage schools under the square parade ground; - Demolition of existing concrete irrigation channel along the parade ground and the sidewalk on the west side of the building; - Dismantling of the gates and gates of the courtyard; - The demolition of part of the inner fence on the south side to the gable school; Plumbing, ie .: - the construction of the drainage network of schools (wells, drains, wires) in respect of the parade; -Construction drainage line along the escarpment at the parade ground; Road works, ie .: - leveling and korytowanie square maneuvering, parade ground, fire roads and pavements; - Execution frameworks for new surfaces; - Execution of pavement squares and sidewalks with concrete blocks; Assembly work, ie .: - building the fence internal panel from the south to the gable school; - Installation of a new gate and gate system palisading - from the yard; - Installation of small architecture (bins - 2 pcs).

Gliwice: Modernization of room No. 049 at the Faculty of Materials Science and Metallurgy, University of Silesia in Katowice at ul. Krasińskiego 8, for the purpose server, and the supply of necessary equipment. The matter: OZ / B / 16/30 / EO

Politechnika Śląska | Published July 26, 2016  -  Deadline August 11, 2016
cpvs
45000000, 45400000, 45310000, 45331000, 45314000, 45314300, 45314310, 32562000, 32520000

The contract including construction works are complete implementation of the adaptation of the room No. 049 for the room teletechnical. The scope of work includes: a) construction works, including: - demolition, demolition and decommissioning, - a new layer of underfloor - covering the floor with epoxy resin - floor installation telecommunication, - installation of the front door to the room in the fire resistance class EI 30 - execution ceiling plasterboard in fire resistance class EI60, - housing design plasterboard divisions heating system, - complementary cavities plaster and paint walls, - installation of blinds burglary external windows (from the inside) and security film on windows - execution of security fire protection. at junctions install the barrier construction, b) installation works: - works dismantling (radiator heating system, existing electrical systems), - installation of general lighting and emergency - installation sockets service 230V and technical LAN, - installation of earthing and equalizing connections, - installation of access control - construction supply connection 230 / 400V 60kW switchboard supply, - transfer connections telecommunications (fiber optic) and the additional performance of the correspondence with the room telephone, - airconditioning - exhaust ventilation to intermittent or continuous ventilation, - installation of server racks standard RACK 19-inch (2 pcs.) and closet telecommunication hanging RACK 10-inch, - installation of PDUs for rack RACK c) commissioning of equipment, performance measurement and verification testing, d) perform service inspections during the warranty period at the expense of Performers including consumables, e) conduct training service facilities. CPV 45.00.00.00-7 - Construction, CPV 45.40.00.00-1 - Finishing works for buildings, CPV 45.31.00.00-3 - Electrical installation work CPV 45.33.10.00-6 - Installation of heating, ventilation and air conditioning, CPV 45.31.40.00-1 - installation of telecommunications equipment, CPV 45.31.43.00-4 - installation of cable infrastructure, CPV 45.31.43.10-7 - Laying cables CPV 32.56.20.00-0 - Optical fiber cables, CPV 32.52.00.00-4 - equipment and telecommunication cables.

Supervision of building work

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Published November 8, 2017
Winner
Lider Konsorcjum – Sweco Consulting Sp. z o.o.
cpvs
71247000, 71324000, 71356100, 71520000, 45240000, 71540000, 71310000, 79110000

Project Investor Supervision of the Project Engineer on the Implementation of the Projects:

1) Modernization of Nowa Wieś lock

2) Modernization of Sławięcice lock

Project "Modernization of Odra River Sluice on the Gliwice Canal, on the section of the RZGW Gliwice Management Board - Adaptation to III class waterway - Stage II" co-financed by European Union assistance under Operational Program "Infrastructure and Environment" (OPI & E) for years 2014-2020.

The subject of the order is the service consisting in fulfilling Investor's Supervision of Project Engineer for the project "Modernization of Odra Mud Slabs in the Gliwice Canal, on the section of the RZGW Gliwice Management Board - adapting to III class waterway - Phase II", co-financed by European Union subsidies under the Operational Program Infrastructure and Environment 2014-2020, covering two sluices of the Gliwice Canal: Nowa Wieś and Sławięcice during the execution of construction works and throughout the warranty period and the warranty of the works performed.

Both locks are historical objects entered in the register of monuments. Investor Supervision should be conducted by a team of Project Engineer's employees at the construction site, based on the Construction Law, together with the application of the Building Supervision Supervisors to the Building Supervision and the material and financial settlement of completed and received works, supplies and services, taking into account the Investor Supervision Practices Specification, Technical Specification - General requirements and Detailed Technical Specification of Construction and Acceptance of Construction Works within the project.

Tasks to be performed by the Project Engineer's Investor Supervision:

- verification of design and as-built documentation

- control and supervision during the execution of works

- control of investment costs, settlement of works and project management

- securing the legal interest of the Employer regarding the claims of the Contractor.

Gliwice: Repair of the rooms and the corridor Study of Foreign Languages ​​- Phase I. matter: OZ / B / 16/27 / EO

Politechnika Śląska | Published July 21, 2016  -  Deadline September 30, 2016
cpvs
45000000, 45310000

1. The contract is works comprising m. In .: painting rooms, replacement of electrical wiring, replacement of lighting fixtures, carpet replacement. 2. CPV 45.00.00.00-7 Construction, CPV 45.31.00.00-3 electrical installation work. 3. The term of the agreement from the date of conclusion of the contract until 09.30.2016 r.

Gliwice: Development of multi-branch design documentation of repair of the building No. 4 in the military in Opole at ul. Niemodlin 88 character case 46WOG2016

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy | Published July 21, 2016  -  Deadline July 21, 2016
Winner
BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI ATLANT S. C. MARCIN MATHEJA, KRZYSZTOF ZIENĆ, ul. Podlesie 33D, 44-102 Gliwice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
71221000

Development of multi-discipline construction project, technical specifications, and estimates przedmiarów investor renovation of building No. 4 in the military in Opole at ul. Niemodlin 88 with obtaining a building permit, author's supervision, and the transfer of property rights. A detailed description of the object of the contract is contained in Annex 2, which is an integral part of the Terms of Reference ;.

Repair of toilets in Building A of the Institute of Ferrous Metallurgy in Gliwice.

 | Published October 22, 2014  -  Deadline November 7, 2014
cpvs
45400000, 45332000, 45431000

Object of the contract includes replacement of floor and wall coverings, a new arrangement of each room bathroom. Will be demolished brick partitions, walls replaced system. Construction of new plumbing and mechanical ventilation. Install new fixtures and appliances. The scope of work was defined in detail in the documentation attached hereto ..

Gliwice: Brownfield revitalization Street. Port in Gliwice

Miasto Gliwice | Published July 25, 2016  -  Deadline November 15, 2017
cpvs
71220000, 71320000, 71248000

The contract is: a) preparation of documentation revitalization of brownfields Street. Port in Gliwice - Land registration No. 1 and 2 Port precinct with a total area. 6.6684 ha - divided the property into plots intended for small and medium-sized enterprises - by preparing the technical infrastructure for investment land, together with the rearrangement of the existing land plots, b) submission on behalf of the Employer to the competent authority of a complete application for a decision on the construction permit and obtaining a decision the approval of the construction project and granting construction permit or notification of works for the planned tasks including obtaining approval of the application by the authority c) supervising the author at the time of execution of works on the basis of the documentation done by the design Unit. A detailed description of the contract document contains description of the contract (APPENDIX 5 to the ToR), and the model contract (APPENDIX 4 to the ToR). Required term of warranty: The warranty period for documentation made will run from the date of receipt of final documentation until the expiry of the guarantee and warranty on the subject made on the basis of the documentation developed, but not longer than 5 years from the date of acceptance protocol developed documentation.

Assembly of metal structures

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Published March 25, 2017
Winner
Mikor Inżyniering Sp. z o.o.
cpvs
45223100, 45237000, 45310000

1.Przedmiotem order in the present case is the design and execution of works and the supply of the suspension system stage (the so-called. "Rigging") within the framework of the investment pn. "Construction of a modern sports hall Podium in Gliwice." A detailed description of the contract is located in Appendices 1, 8, 9 and 10 to the tender documents.

2.Postępowanie an estimated value equal to or exceeding 5 225 000 euro.

The subject of the present proceeding (01/51/2016) is an extension of the system rigging which is the subject of the contract in the proceedings 01 fifteenths / 2016.Przedmiotem order in the present case is the design and execution of works and the supply of the suspension system stage (the so-called. "Rigging") in The investment pn. "Construction of a modern sports hall Podium in Gliwice."

Gliwice: Repair teaching rooms. The matter: OZ / B / 16/37 / MW

Politechnika Śląska | Published August 29, 2016  -  Deadline August 29, 2016
Winner
Alojzy Polok i Michał Świderek wspólnie prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Ogólnobudowlany A.S. s.c., ul. Plebańska 9/3, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45000000, 45110000, 45111220, 45400000, 45310000, 45421000, 45443000, 45432111, 45421146, 45410000, 45442100

1.Przedmiotem contract is the refurbishment of public teaching. As part of the work to be performed: - construction - installation work arranged lecture hall No. 36, - renovation of the studio 268. 2. CPV 45.00.00.00-7 Construction; CPV: 45.11.00.00-1 preparatory work, demolition and dismantling; CPV: 45.11.12.20-6 work for debris removal; CPV: 45.40.00.00-1 Finishing works for buildings; CPV: 45.31.00.00-3 electrical installation work; CPV: 45.42.10.00-4 Joinery building; CPV: 45.44.30.00-4 Facade work; CPV: 45.43.21.11-5 floors with resilient flooring; CPV: 45.42.11.46-9 Installation of suspended ceilings and cabinets with plasterboard; CPV: 45.41.00.00-4 plastering work; CPV 45.44.21.00-8 Painting. 3. The term of the contract for 2 months from the date of conclusion of the contract ..

Gliwice: Repair teaching rooms. The matter: OZ / B / 16/37 / MW

Politechnika Śląska | Published July 27, 2016  -  Deadline August 11, 2016
cpvs
45000000, 45110000, 45111220, 45400000, 45310000, 45421000, 45443000, 45432111, 45421146, 45410000, 45442100

1.Przedmiotem contract is the refurbishment of public teaching. As part of the work to be performed: - construction - installation work arranged lecture hall No. 36, - renovation of the studio 268. 2. CPV 45.00.00.00-7 Construction; CPV: 45.11.00.00-1 preparatory work, demolition and dismantling; CPV: 45.11.12.20-6 work for debris removal; CPV: 45.40.00.00-1 Finishing works for buildings; CPV: 45.31.00.00-3 electrical installation work; CPV: 45.42.10.00-4 Joinery building; CPV: 45.44.30.00-4 Facade work; CPV: 45.43.21.11-5 floors with resilient flooring; CPV: 45.42.11.46-9 Installation of suspended ceilings and cabinets with plasterboard; CPV: 45.41.00.00-4 plastering work; CPV 45.44.21.00-8 Painting. 3. The term of the contract to two months from the date of its conclusion.