Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Gliwice Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Construction work for water projects

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Published April 25, 2017  -  Deadline June 30, 2017
cpvs
45240000, 45246400

The subject of the contract is the implementation of hydraulic engineering works, whose main purpose is to improve the flood conditions on the Odra River, by completing the construction of the dry flood protection Racibórz Dolny. The draft of the dry reservoir ensures the realization of the basic objective, ie the flood protection of Racibórz and Odra (including Kedzierzyn-Koźle and Opole) and the reduction of flood risk in the areas below (including Brzeg, Oława and Wrocław).

The Racibórz Dolny flood reserve is located in the Odra river valley north of the Krzyżanowice - Bukow road bridge, at kilometer 33,580 to 46,300 km. The total capacity of the dry reservoir Racibórz Dolny will amount to approximately 185 million m³. Works will be performed by the Contractor in the mode of contract "build according to the Ordering Party's documentation".

Construction work for water projects

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Published March 16, 2017  -  Deadline May 8, 2017
cpvs
45240000, 45247100, 45248000, 45110000, 45120000, 45248400, 45231000, 45223000, 45223100, 45223200, 45223500, 45314000, 45315600, 45330000, 45233123

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II” obejmujące dwa odrębne przedsięwzięcia inwestycyjne o nazwie:

1) modernizacja śluzy Nowa Wieś,

2) modernizacja śluzy Sławięcice.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dwóch śluz: śluzy Nowa Wieś i śluzy Sławięcice. Śluzy te są wpisane w rejestr zabytków i podlegają nadzorowi Opolskiego Konserwatora Zabytków.

W zakres zamówienia, każdej ze śluz wchodzą m.in. niżej wymienione prace:

1) budowa nowego budynku socjalnego,

2) wykonanie nowego kanału obiegowego,

3) wykonanie i montaż zamknięć remontowych oraz wykonanie gródź budowlanych,

4) wykonanie przesłon filtracyjnych na wysokości głów górnych,

5) wymiana wrót śluz wraz z naprawą lub wymianą łożysk i oporów oraz wyremontowanie napędów i osprzętu,

6) remont komór śluz w tym: dna komór, ścian stalowych komór oraz wzmocnienie gruntu metodą wibroflotacji i iniekcji wzdłuż ścian stalowych śluz,

7) reprofilacja betonów głów i peronów śluzy,

8) odbudowa kanału śluzowania oszczędnościowego w tym reprofilacja betonów, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej zasuwy wraz z osprzętem oraz remontem istniejącego mechanizmu napędowego,

9) wykonanie przejść z instalacjami energetycznymi, sterowniczymi i wod-kan pod dnem awanportu,

10) wymiana dalb,

11) naprawa skarp i dna kanału w obrębie dalbowisk,

12) remont budynku sterowni i budynków technicznych,

13) całkowita wymiana instalacji energetycznych, i sygnalizacji śluzy wraz z rozdzielnicami elektroenergetycznymi, sterowniczymi i teletechnicznymi oraz z wykonaniem kanałów kablowych,

14) wykonanie nowego oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji wjazdowej i wyjazdowej z energooszczędnymi oprawami LED,

15) wykonanie systemów pomiaru poziomów wody wraz z systemem zdalnego przekazu poziomów wód i stanów awaryjnych śluzy,

16) wykonanie systemów: monitoringu (CCTV, SSWiN, nagłośnienia, SAP i wideobramofonu), zliczania jednostek pływających oraz wykrywania zbliżania się obiektu do wrót GD,

17) wykonanie instalacji telefonicznych,

18) remont i budowa nowych dróg i nawierzchni utwardzonych na terenie śluzy.

Niniejszy opis ma charakter ogólnej informacji o przedmiocie zamówienia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz instrukcjach rozruchu, instrukcjach eksploatacji, projektach organizacji i technologii wykonania i modernizacji śluz.

Przez cały okres realizacji robót w czasie sezonu żeglugowego na każdej śluzie musi być czynna co najmniej jedna komora.

Prace modernizacyjne na wszystkich śluzach muszą być prowadzone tak, aby żegluga po Kanale Gliwickim mogła odbywać się bez zakłóceń. Przerwa żeglugowa na Kanale Gliwickim trwa od 15.12 do 31.03 każdego roku.

Każde z dwóch zadań inwestycyjnych posiada odrębne pozwolenia i Decyzje administracyjne.

Construction work for water projects

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Published March 18, 2017  -  Deadline May 8, 2017
cpvs
45240000, 45247100, 45248000, 45110000, 45120000, 45248400, 45231000, 45223000, 45223100, 45223200, 45223500, 45314000, 45315600, 45330000, 45233123

The contract is for "Modernization of mucus Oder on the Gliwice Canal, the stretch in the Regional Water Management Board Gliwice - adaptation to class III water route - Phase II" includes two separate investment projects called:

1) modernization lock Nowa Wies,

2) modernization lock Sławięcice.

Construction work for water projects

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Published April 19, 2017  -  Deadline May 29, 2017
cpvs
45240000, 45247100, 45248000, 45110000, 45120000, 45248400, 45231000, 45223000, 45223100, 45223200, 45223500, 45314000, 45315600, 45330000, 45233123

The contract is for "Modernization of the Odra Canal locks Gliwice, in the section Regional Water Management Board in Gliwice - adaptation to class III water route - Phase II" includes two separate investment projects called:

1) modernization lock Nowa Wies;

2) modernization lock Sławięcice.

Gliwice: Brownfield revitalization Street. Port in Gliwice

Miasto Gliwice | Published July 25, 2016  -  Deadline November 15, 2017
cpvs
71220000, 71320000, 71248000

The contract is: a) preparation of documentation revitalization of brownfields Street. Port in Gliwice - Land registration No. 1 and 2 Port precinct with a total area. 6.6684 ha - divided the property into plots intended for small and medium-sized enterprises - by preparing the technical infrastructure for investment land, together with the rearrangement of the existing land plots, b) submission on behalf of the Employer to the competent authority of a complete application for a decision on the construction permit and obtaining a decision the approval of the construction project and granting construction permit or notification of works for the planned tasks including obtaining approval of the application by the authority c) supervising the author at the time of execution of works on the basis of the documentation done by the design Unit. A detailed description of the contract document contains description of the contract (APPENDIX 5 to the ToR), and the model contract (APPENDIX 4 to the ToR). Required term of warranty: The warranty period for documentation made will run from the date of receipt of final documentation until the expiry of the guarantee and warranty on the subject made on the basis of the documentation developed, but not longer than 5 years from the date of acceptance protocol developed documentation.

Gliwice: Development of design documentation for the project. / Expansion of the intersection of the county road No. 2927S with county road No. 2916S with calming traffic on the street. Olchowej in Żernicy /

Zarząd Dróg Powiatowych | Published July 26, 2016  -  Deadline June 30, 2017
cpvs
71320000

The scope of work includes design: Szafranka) and dehydration 3.2. renovation of the district road No. 2927S at a distance of about 500 m in places indicated by the Purchaser together with the ordering of drainage in the area of ​​the cemetery Olchowej at a distance of approximately 1 300 m in order to ensure an adequate level of pedestrian safety, taking into account in particular the following principles: - preference for pedestrian, bicycle and ensuring safe movement of pedestrians along the way (eg. construction bands) - to provide a safe route to school - security solutions - the idea is to put solutions do not cause hazards in traffic - anticipate the entrance of the diversity of character area - the point is that the driver rode to the area at reduced speed and did not raise it above the desired level - stabilization of the speed of vehicles at the desired level - the point is that the driver kept the speed to the desired level, without excessive fluctuations, including sudden braking and acceleration - sedation and slow traffic (method of traffic calming: eg. limit the intensity of traffic in the area of ​​sedation, reducing the speed of vehicles using the road signs, the speed limit of vehicles by the impact from the formation of a spatial path (tilt the track, refugees, narrowing , speed bumps), reducing the speed of vehicles using impact from the road surface 3.4. As part of the contract must be performed: - The current cadastral map and the current excerpts from the register of land parcels directly adjacent to the investment * Employer has a map for design purposes - updated: 18.12.2015 r. Szafranka in Żernicy Szafranka in Żernicy - Project construction - Executive renovation of the district road No. 2927S with drainage of the road (reconstruction of storm water drainage elements with adjusting the location of drains to the proposed geometry of the street, regulation of foreign devices built into the lane) - Projects Construction and implementing the removal of colliding with the existing infrastructure located in the traffic lane (in the case of need) - project construction and executive traffic calming road district No. 2927S - Inventory plantings and felling plan (as required): - Technical Specifications execution and Acceptance of construction works - A detailed bill of quantities, - form the valuation of the offer complies with STWiORB - estimate of investor - project target traffic organization - Determination of geotechnical foundation conditions - Operat wodnoprawny for road drainage (in case of need) - information card project, together with the necessary materials to the application for the environmental decision (in case of need), - materials for application for a decision on a permit for the execution of road investment, - Information on health and safety, - Obtaining any other required approvals and decisions in accordance with the requirements detailed in the competent ZUDP, therefore contractor will be obliged to participate in meetings with the participation of the inhabitants to familiarize them with the adopted design solutions.

Gliwice: Dehydration South KSSE - the area ul. Bojkowska

Miasto Gliwice | Published July 15, 2016  -  Deadline September 30, 2019
cpvs
45231300, 45000000, 45100000, 45200000, 45220000, 45243600, 45310000, 45316000, 45233140

, The project will involve the construction of storm sewer system, along with weapons and the execution of a sealed storage reservoir for rainwater pumping station and accompanying buildings and culvert under the street Bojkowska. Other sections of storm water drainage system shall be done by open trench. Bojkowska designed bushing frame with dimensions of 1200 mm x 3500 mm. The area at the pumping station will be limited from the ogroblowania retaining wall built in the form of reinforced concrete on the top plate of steel sheet-pile wall. In connection with the need to protect the tank in case of overflow, the scope of work also provides for making transfers from the emergency bleed conical trough and discharge of water from the overflow into the trough open ditch. The route leads provided for the implementation control drain in the concrete pit, chosen to expense 110 l / s. Conduit will have an outlet to the reservoir. Around the area of ​​the tank will be performed perimeter security against interference by third parties. For the correct operation of the system to perform power system provides power and automation systems necessary to operate the equipment. In connection with the existing technical infrastructure, there is a need to translate the existing fiber-optic cable, and the works will be necessary to temporarily disable the high voltage line running along the northern border of the reservoir. A detailed description and scope of the contract specifies the design documentation and technical specifications for execution and acceptance of construction works constituting APPENDIX 5 to the ToR. NOTE: In this field of work described in the project, the primary will not be executed and apply provisions of the draft replacement. When preparing the Schedule in time-material and financial to be assumed that the Contractor in 2016 made 10% of the contract value in subsequent years, 30% of the contract. The work lying on the side of Tauron are not covered by the construction project and not part of the contract. The Contractor shall, within 30 days notify the contracting authority plans to start work on a plot 201 precinct New Gliwice. This means that the contractor may propose other than those specified in the documentation solutions with appropriate equivalent technical specifications, standards, approvals, technical specifications and reference systems to achieve the expected functionality of the entire system which is the subject of the contract ensuring obtain all possibly required arrangements.

Gliwice: Reconstruction of the guest house Sesame together with adaptation to the Student House Silesian University of Technology. The matter: OZ / B / 16/34 / NC

Politechnika Śląska | Published July 27, 2016  -  Deadline June 1, 2017
cpvs
45000000, 45314320, 45311100, 45311200, 45300000, 45312000, 45312100, 45330000, 45331100, 45331200

1. The contract is for reconstruction facility guest house sesame. 2. CPV 45.00.00.00-7 Construction, 45.31.43.20-0 Installation of computer cabling, 45.31.11.00-1 wiring work 45.31.12.00-2 electrical installation work of electrical 45.30.00.00-0 building installation work 45.31.20.00-7 Installing alarm systems and antennas 45.31.21.00-8 installation of fire alarm systems 45.33.00.00-9 work plumbing and sanitary 45.33.11.00-7 central-heating installation 45.33.12.00-8 installation of ventilation and air-conditioning 3 . the term of the agreement from the date of the contract to 01.06.2017r ..

Gliwice: Repair (reconstruction) barrage government. Bierawka at km 17 + 600 m. Sierakowice, along with the renovation of the river at km 17 + 400 - 17 + 750 - the removal of flood damage

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | Published July 18, 2016  -  Deadline May 30, 2017
cpvs
45244000

For this purpose, the reconstruction of the existing level cascade to bystrotok (ramp), which will no longer be an obstacle to the movement of aquatic organisms. The scope of the proposed solutions includes execution: - preparatory works, in the form of felling of trees and shrubs along demarcation geodetic objects; - Accompanying works, involving the implementation of temporary technological road with culvert road, cofferdam in the river bed for the duration of the works and the partition stopping hazardous substances; - Reconstruction of the degree to which it has to perform the demolition of the existing elements of the degree of killing a tight walls of sheet piles of steel, construction of reinforced concrete floor slab bystrotoku the top layer in the form of overhead stone embedded in concrete, assembly of habitatowych, supporting elements in the form of baskets reticular - stone and wooden palisades and revetments at the height of the degree in the form of mattresses reticular-stone for the geotextile; 1,50m; - Finishing works involving humusowaniu slopes with sowing grass mix, organize the site, repair roads and used as-built performance measurement surveying. The scope of the major work includes: - construction measuring 0,35km - mowing lichens from the slopes 3500,00m2 - felling 40,00szt - making technological roads 840,00m2 - making a temporary culvert pipe 5,00m - carrying the surface tłuczniowych 1132,20m2 - the bulkhead sandbags 196,00m3 - 2492,04m3 excavations - embankments 2492,04m3 - tight walls of steel sheet piles 59,20m - reinforced concrete elements ramp (bystrotoku) 85,96m3 - making wooden palisades 247,25m - making ties with guts fascine 641, 00m - strengthening geotextile 1853,82m2 - baskets and mattresses reticular-stone 132,80m3 - making rip-rap at the bottom and on the slopes 727,22m3
  • 1