Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Bydgoszcz Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Construction work

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. | Published February 16, 2017  -  Deadline March 23, 2017
cpvs
45000000, 45100000, 45200000, 45230000, 45231110, 45232140, 45233000, 45112710, 45236000

"The construction of heating connection for the project entitled. »Construction of the heating network in the city of Bydgoszcz, which enables the use of thermal energy generated in the conditions of high-efficiency cogeneration" for the task Pestalozzi / Jagiellonian house. No. 4 "implemented within the framework of the project entitled. "Construction of the district heating network in the city of Bydgoszcz, which enables the use of thermal energy generated in the conditions of high-efficiency cogeneration", intended to co-financing from the European Union from the European Cohesion Fund under the Operational Programme Infrastructure and Environment for 2014-2020 Priority: I Reducing Emissivities Economy, Measure 1.6. Promoting the use of high-efficiency cogeneration of heat and electricity on the basis of useful heat demand, Measure 1.6.2 District heating and cooling sources for high-efficiency cogeneration.

The contract scope includes the construction of heating connection with sewers teletechnical to the proposed residential building No. 4 Street. Pestalozzi / Jagiellonian University in Bydgoszcz.

Connection from the point integration to the existing district heating network channel 2dn150 in plot no. 143 to the proposed substation room in Building 4 at ul. Pestalozzi / Jagiellonian plot no. 232/11.

Bydgoszcz: construction fencing, exterior lighting and alarm system military complex Bydgoszcz Jachcice

Rejonowy Zarząd Infrastruktury | Published July 25, 2016  -  Deadline May 31, 2019
cpvs
45000000

The contract is for the construction of the fence, outdoor lighting, alarm system and a television surveillance system military complex Bydgoszcz Jachcice with making an inventory of the schematic object Object of the contract includes: demolition of the existing perimeter fence and internal construction of the perimeter fence, hardening path patrol along the fence, construction and reconstruction of roads concrete, building exterior lighting zones (foreground) at the fence outside, rebuilding the interior light of the complex, construction of cable lines to lighthouses area lighting and cameras, the construction of cable ducts and communication on the fence, construction Television Surveillance System, the installation of the System Intrusion.

Construction work for pipelines, communication and power lines

Enea Operator Sp. z o.o. | Published February 11, 2017  -  Deadline February 28, 2017
cpvs
45231000

Development of project documentation and obtaining the required Construction Law of administrative decisions and the execution of works:

- Double-track Cable - overhead high voltage 110 kV and fiber optic as the Treaty relationship plugging in overhead line 110 kV HV Jasiniec - World power station HV / MV Fordon, reconstruction of the substation HV / MV Fordon,

- System dynamic line for the planned line Jasiniec-World.

Bydgoszcz: Development of design documentation and execution on the basis of works: Task I - Reconstruction of the football field with a track for the Training Center Logistics Group Task II - Construction of tennis courts and volleyball for the Training Center Logistics Group

Rejonowy Zarząd Infrastruktury | Published July 27, 2016  -  Deadline September 30, 2017
cpvs
45000000

The contract is for the development of documentation and implementation on the basis of works: Reconstruction Task I- football field with a track for the Training Center Logistics Group - a task 11649 Task II - Construction of tennis courts and volleyball for the Training Center Logistics Group - task 11650 Object of the contract includes the task I - task 11649: 1) development of project documentation, obtaining the necessary opinions, agreements and documents and formal - legal arrangements for conducting construction works, detailed designs, cost statements tasks, 2) the execution of construction - assembly on the basis of developed project documentation, the decision about the building permit and other necessary documents and formal - legal provisions enabling the implementation of the agreement with obtaining a use permit. Task II - the task of 11650: 1) development of project documentation, obtaining the necessary opinions, agreements and documents and formal - legal arrangements for conducting construction works, detailed designs, cost statements tasks, 2) the execution of construction - assembly on the basis of the developed design documentation, permit decision for construction and other necessary documents and formal - legal provisions enabling the implementation of the agreement with obtaining a use permit. The planned investment is to rebuild tennis courts and beach volleyball, and the construction of the square the warm-up and outbuilding along with other elements of the infrastructure ..

Bydgoszcz: Construction magazine specialized equipment aero-technical complex military Leźnicy Great - the task 11298

Rejonowy Zarząd Infrastruktury | Published July 21, 2016  -  Deadline September 30, 2017
cpvs
45000000

ELEMENT I - opracowanie założeń przedprojektowych - koncepcji projektowo - technicznej,
ELEMENT II - opracowanie: projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów formalno - prawnych (w tym pozwolenia na budowę), zestawienia kosztów zadania wraz z harmonogramem realizacji i finansowania na podstawie zatwierdzonej koncepcji; opracowanie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na podstawie przyjętego przez Inwestora projektu budowlanego,
ELEMENT III - wybudowanie obiektu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych niezbędnych dokumentów formalno - prawnych umożliwiających realizację przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Zakres robót budowlano - montażowych:
- przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy.
- wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c.o elektroenergetycznego, teletechnicznego i teleinformatycznego.
- budowa budynku magazynowego wraz z rampą rozładunkową.
- budowa trzykondygnacyjnej części administracyjno - technicznej budynku z żelbetową klatką schodową,
- wykonanie instalacji sanitarnych: wodnej, kanalizacji sanitarnej, c.o. i c.t, z budową własnej kotłowni olejowej i magazynu oleju opałowego, wentylacji grawitacyjnej, wyciągowej i mechanicznej nawiewowo-wywiewnej z odzyskiem ciepła w wybranych pomieszczeniach, wewnętrznej linii zasilającej (WLZ), oświetlenia podstawowego (wnętrzowego i zewnętrznego), oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i bezpieczeństwa, dedykowanej - zasilania komputerów; zasilania urządzeń specjalistycznych, przeciwprzepięciowej, odgromowej, uziemiającej, okablowania strukturalnego         na poziomie JAWNE, MILNET - Z w części biurowej na poziomie ZASTRZEŻONE, telefonicznej CA MON, systemu SSWiN, CCTV, SAP.
-wykonanie wszystkich elementów wykończeniowych m.in. okładziny schodów wewnętrznych i zewnętrznego podestu betonowego, parapetów, wycieraczek,
- budowa placu manewrowego z miejscami postojowymi oraz wykonanie ogrodzonego placu utwardzonego.	
Cały budynek przewiduje się wybudować w konstrukcji ramowej posadowionej na stopach i ławach żelbetowych, słupach żelbetowych i wiązarach pełnościennych z drewna klejonego.
-Szczegółowy zakres robót określa program funkcjonalno-użytkowy..

Bydgoszcz: Service perform investor's supervision over the implementation of works including the expansion of the IRS offices in Wloclawek

Izba Skarbowa w Bydgoszczy | Published July 26, 2016  -  Deadline June 30, 2018
cpvs
71247000, 71630000

Complementary element is the demolition of the building warehouse - garage and construction of a new facility for the function warehouse - garage. Construction supervision will be exercised on the following construction works: 1) building a newly built - technology and traditional workmanship - brick walls, reinforced concrete ceilings. Site preparation work: Execution of power connection at the time of construction, organization of construction, preparatory work, Demolition, Earthwork; Construction of buildings: construction structures and foundations, structures, concrete and reinforced concrete, masonry work, insulation work, thermal and proof, installation work; Electrical installations External: Power connection, building supply warehouse -garażowego, telecommunications engineering, Illumination of the area; Electrical installations Internal Electrical Installations in an office building, electrical installations in the building warehouse -garażowym, lightning protection and earthing systems; Sanitary External: water connection, network combi - sanitary connector, sanitary sewer, storm sewer network, storm sewer connection; Instances sanitary Interior: Plumbing internal installation of sanitary sewage system, installation of central heating, district heating node with the installation process heat; Mechanical ventilation and air conditioning; Low voltage installations: RTV system and CCTV, -Installing intrusion and access control, fire alarm system and smoke removal, installation, structural and telephone installation television advertising, Installation kolejkomatu; Finishing works: Finish walls and ceilings (plaster, painting works, tiles, ceilings), floors, window frames and doors; Land development and construction of ancillary facilities: Warehouse and -garażowy, roads, parking lots, sidewalks, and the development of green terrain, fencing

Roadworks

Województwo Kujawsko – Pomorskie, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | Published February 16, 2017  -  Deadline March 2, 2017
cpvs
45233140, 45232452, 45221110

The range includes: -rozbiórkę existing and execution of new construction of roads, -budowie bus bays, -przebudowie existing parking lots, -zabezpieczeniu slope -przebudowa bridge at km 12 + 421.45 in m. Nakonowo, -remoncie sidewalks, and -przebudowie construction conventions, -przebudowie and construction of culverts, -budowie and repair of sidewalks and pedestrian and bicycle all the way, -odwodnieniu body road -dostosowaniu existing drainage and drainage facilities to the size of the catchment area of ​​roadway, -skanalizowaniu existing ditch in Cologne Dębice, -rozwiązaniu geometry intersections -przebudowie railroad crossing -dostosowaniu parameters of vertical and horizontal curves, -wykonaniu marking horizontal and vertical -pracach industry -wykonaniu lighting -wykonaniu elements of road safety, -wykonaniu places on the road weather station - felling trees in the body of the road.

Roadworks

Województwo Kujawsko-Pomorskie, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | Published February 14, 2017  -  Deadline February 28, 2017
cpvs
45233140, 45232452, 45221110

The range includes: -rozbiórkę existing and execution of new construction of roads, -budowie bus bays, -przebudowie existing parking lots, -zabezpieczeniu slope -przebudowa bridge at km 12 + 421.45 in m. Nakonowo, -remoncie sidewalks, and -przebudowie construction conventions, -przebudowie and construction of culverts, -budowie and repair of sidewalks and pedestrian and bicycle all the way, -odwodnieniu body road -dostosowaniu existing drainage and drainage facilities to the size of the catchment area of ​​roadway, -skanalizowaniu existing ditch in Cologne Dębice, -rozwiązaniu geometry intersections -przebudowie railroad crossing -dostosowaniu parameters of vertical and horizontal curves, -wykonaniu marking horizontal and vertical -pracach industry -wykonaniu lighting -wykonaniu elements of road safety, -wykonaniu places on the road weather station - felling trees in the body of the road.

Supervision of building work

Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | Published January 18, 2017  -  Deadline February 23, 2017
cpvs
71247000, 71248000, 71540000

1, necessary to perform tasks arising in the course of its implementation, 2.Zarządzanie construction, accounting, controlling, legal affairs and supervision over the execution of tasks representing the Employer, the Employer 3.Support shall be in fulfilling reporting obligations under the procedures of co-financing the project from the ERDF, ROP KP in the years 2014 ÷ 2020 4.Stałe monitoring, conducting and resolving issues related to the proper execution of tasks, 5.Udział in reviews of warranty and post-warranty and supervise the removal of any faults / defects found during przeglądów.Szczegóły object of the contract described OPZ were in appendix 1 hereto. 

1, necessary to perform tasks arising in the course of its implementation,

Construction management, accounting, controlling, legal affairs and supervision over the execution of tasks representing the Employer,

Support for the Employer in fulfilling reporting obligations under the procedures of co-financing the project "Reconstruction with the expansion of the provincial road No. 265 Tübingen - Gostynin from km 0 + 003 to km 19 + 117" from the European Regional Development Fund under the Regional Operational Programme Kujawsko -Pomorskie the years 2014 ÷ 2020

Constant monitoring, conducting and resolving issues related to the proper execution of tasks,

Participation in surveys warranty and post-warranty and supervise the removal of any faults / defects found during the inspection.

Details of the contract are described in the Description of the Contract (hereinafter "OPZ") Appendix 1.

Traffic-signal maintenance services

Miasto Bydgoszcz – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy | Published January 25, 2017
cpvs
50232200, 50334400, 45233294

The contract in 2017 is the service maintenance of traffic lights and ITS equipment and construction works consisting in emergency repair of equipment after the devastations of traffic lights and traffic collisions. Maintenance and emergency repair equipment traffic lights installed in passageways within the administrative boundaries of the City of Bydgoszcz who are in management Employer, are associated with all day keeping in constant technical efficiency (continuous operation) 140 pcs. Of traffic lights traffic, including 79 pcs. Are covered by maintenance full and 61 pcs. maintenance part. Maintenance of ITS is to maintain the purity of 164 facilities, including 40 CCTV cameras, 56 cameras ARCP, 26 tables parking spaces, 32 boards VMS and 10 stations Meteo. In the course of the contract the amount of light signaling devices and ITS are subject to maintenance will not be increased.

Bydgoszcz: Reconstruction of office and a staff No. 1 for Doctrine and Training Centre in Bydgoszcz, SZ with making an inventory of the schematic object

Rejonowy Zarząd Infrastruktury | Published July 27, 2016  -  Deadline September 30, 2017
cpvs
45000000

Reconstruction of the building office and a staff No. 1 for Doctrine and Training Centre in Bydgoszcz, SZ with making an inventory of the schematic object Description of the order: in the field of construction industry: demolition-robots, -wycinka trees, earth-robots the execution of excavations, a substrate and sleepers mortar and concrete and aggregates, -betonowanie without reinforcement, -preparation and installation of reinforcement, concrete-robots, -hydroizolacje, -Isolation thermal and acoustic walling-robots, -obróbki Sheet, -konstrukcje steel-robots Paint and plaster cladding internal -stolarka and ironwork, -docieplenie outside wall, -zieleń and elements of small architecture, -Work road, in the field of electrical industry: -Power supply - modernizing (retrofitting existing cabinets designed with cable connections) -Power supply equipment fire, -rozdzielnice (retrofitting of existing tables, draft chapter. HCC) -Power supply substation equipment, -Power supply of ventilation and air conditioning systems -Internal emergency lighting, electrical-installation (general lighting, installation of Hydraulics and sockets), lightning-installation, in terms of sanitary: -made works installation - water and sewage, heating installations -made - installation of mechanical ventilation and air conditioning industry in the field of telecommunication: -made installation of fire alarm and smoke, -made system SKD and modernization of burglary and robbery, -made system Television surveillance TSN - execution of SAP detailed scope of work determines the construction design, detailed design and technical specifications. Projects implementing dot. Installation TSN, KD and SSWiN of clause Reserved for inspection at the registered office of the Purchaser. For access, please contact Ms. L. Jankowski tel. 261 41 37 51/261 41 47 51 ..

Bydgoszcz: Provision of broadband internet access for the 6 regional field and 5 bases belonging to the Board of Regional Roads in Bydgoszcz in the years 2016/2018

Zarząd Dróg Wojewódzkich | Published July 26, 2016  -  Deadline September 30, 2018
cpvs
64210000

The contract is for the execution of the called Provision of permanent access to the Internet for 6 regional and field 5 bases belonging to the Board of Regional Roads in Bydgoszcz in the years 2016/2018 Description of the contract The contract involves the provision of Internet access services for: Construction 30 88 - 100 Inowrocław, Polna 113 87 - 100 Torun, Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola, 1-go Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno, Chopin 1, Pałacowa, 86 - 031 Osielsko, Konopnickiej 20, 88 - 300 Mogilno., Dworcowa 5, 89 - 200 Szubin, Wczasowa 40, 87 - 300 Brodnica, Mielęcińska 13, 87 - 800 Wloclawek, Lipno. As part of the fixed Internet access Contractor is responsible for the supply, commissioning and maintenance of lines and is obliged to: AW period from October 1, 2016 to December 31, 2016 and all required transmission media, active devices, modems, routers, switches, cable routes, etc. , aimed at bringing the customer connects to the switches will be delivered, configured and executed at the expense of the contractor. b no limits on the amount of data sent and downloaded 24 hours / day; c unlimited access to the Internet when it comes to the availability of services; d need a fixed IP address for each location that the minimum speed of the breakdown location is contained in Annex 7.1. to 7.11. 1800, as amended B In the period from January 1, 2017 to September 30, 2018
 • 1