Public tenders for construction in Baja Hungary

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Supply of water work construction machinery for the Lower Danube Valley Water Directorate (ADUVIZIG), Hungary

Lower-Danube-valley Water Directorate | Published October 6, 2017
cpvs
43260000, 43500000, 34142000

Supply of water work construction machinery for the Lower Danube Valley Water Directorate (ADUVIZIG), Hungary.

Supply of water work construction machinery for the Lower Danube Valley Water Directorate (ADUVIZIG), Hungary

Lower-Danube-vally Water Directorate | Published November 30, 2017  -  Deadline February 6, 2018
cpvs
43260000

Supply of the following water work construction machinery for the Lower Danube Valley Water Directorate (ADUVIZIG), Hungary:

— mobile excavator (with knuckle boom), 1 pc,

— telescopic loader, 1 pc,

— self-powered amphibian tool carrier with different tools and accessories (for reed cutting), 1 pc,

— 4 x 4 tipper truck with hydraulic crane (GVW: 15 tons), 1 pc,

— 8 x 8 truck with fixed platform and hydraulic crane (GVW: 32 tons), 1 pc.

Harbour construction works

Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. | Published November 9, 2017  -  Deadline January 2, 2018
cpvs
45241000, 45221250, 45233120, 45213316, 45233161, 45233141, 45233142, 45233220, 45233228, 45233200, 45233150, 45232400, 45232410, 45232411, 45231000, 45247130, 45247112, 45111290, 45111100, 45233250, 45231220, 45231300, 45232452, 71220000, 71356400

Vállalkozási szerződés az IKOP-2.1.0-15-2016-00027 azonosító számú Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése című projekthez kapcsolódóan engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, valamint az építési-kivitelezési munkák elvégzésére.

Teljes mennyiség (az adatok tájékoztató jellegűek):

Tervezési előkészítési feladatok:

— Létesítmény megvalósításához szükséges tervek és egyéb kapcsolódó dokumentációk elkészítése

— Megvalósulási tervek üzemeltetési utasítások készítése

— Régészet

— Lőszermentesítés

— Ideiglenes létesítmények tervezése kivitelezése

— Környezeti hatásvizsgálat, klímakockázati elemzés, ökológiai állapotfelmérés (beleértve a vizek állapotára gyakorolt hatásbecslést) elkészítése

— Natura 2000 nyilatkozat beszerzése

Közművek létesítése

— Térvilágítási hálózat kiépítése, védelembe helyezése: 1 052 fm

— Víz és tüzivíz vezeték építése, védelembe helyezése:1 337,5 fm

— Csapadékvíz vezeték és szivárgó csatorna építése, védelembe helyezése: 795 fm

Útépítés és kapcsolódó magasépítési feladatok

— Épületbontás: 10 030 légm3

— Töltés építés: 3 171 m3

— Térkő burkolat építése: 7 702 m2

— Aszfalt burkolat építése: 193 m3

— Cementes stabilizáció: 535 m3

Partfal építés

— Beton és cementes kötőanyagú burkolat bontása: 2 248 m3

— Műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák: 1 190 m3

— Cementes stabilizáció 495 m3

— CP4/2,7 vasalt betonburkolat készítése: 792 m3

— Aszfaltozás: 142 m3

— Földkitermelés: 9850 m3

— Földvisszatöltés és tömörítés: 10 800 m3

— Csatlakozó meder kotrása: 3 000 m3

— Szádfalazás: 1 870 m2

— Szádfalak korrózióvédelme: 1 125 m2

— Meglévő üreg kitöltése speciális talajkeverékkel: 4 000 m3

— Bent maradó acél szádlemez védelem: 300 m2

— Meglévő dilatációk zárása acél elemekkel: 160 m2

— Hézag tömítése speciális duzzadó anyaggal: 400 m2

— Vasbeton szerkezet felületi javítása: 2 400 m2

— Szerkezeti vasbeton gerenda készítése: 150 m3

— Vasbeton támfal készítése: 280 m3

— Rézsűburkolat készítése:445 m2

Vasútépítés

— Meglévő dilatációk zárása acél elemekkel: 160 m2

— Hézag tömítése speciális duzzadó anyaggal: 400 m2

— Vasbeton szerkezet felületi javítása: 2 400 m2

— Vágány bontása kompletten 24 mh: 950 vfm

— Egyszerű kitérő bontása: 7 csop

— Átszelési kitérő bontása: 2 csop

— Felső ágyazat bontás: 1 200 m3

— Alsó ágyazat bontás:970 m3

— Kisgépes vágányépítés 54-es rendszerű: 1 130 vfm

— Kisgépes vágányépítés 48-as rendszerű: 45 vfm

— Nagygépes vágányszabályozás: 3 000.0 vfm

— Sín csiszolása: 3 000 vfm

— B54-XIII típusú kitérő beépítése: 5 csop

— B54-XIV típusú kitérő beépítése: 1 csop

— Nagygépes kitérő szabályozás: 14 csop

— 48-XIII típusú, használt minősített kitérő beépítése: 2 csop

— 48-XIV típusú, használt minősített kitérő beépítése: 1 csop

— B54-XIII típusú kitérő burkolható közbensőrésszel: 1 csop

— B54-XIII típusú kitérő burkolható közbenső-, és keresztezési résszel: 1 csop

— B54-XIII típusú kitérő teljes hosszban burkolható kivitelben: 1 csop

— Vasúti távközlő vezeték építése: 970 fm

— Statikus elektronikus vágányhídmérleg telepítése: 1 db

— Ürítő garat létesítése 2 db

— Anyagmozgató berendezés létesítése 2 db

— Anyagmozgató berendezés átalakítása 2 db

Kapcsolódó alépítményi és kiegészítő munkák

A használatba vételi engedélyezési eljárás(ok)hoz kapcsolódó valamennyi szükséges dokumentáció Ajánlatkérő részére történő átadása

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

Preparing and carrying out construction works for the construction of "Little Forest" Adventure park building permit and an export plan

Baja Város Önkormányzat | Published November 30, 2015
Winner
CHALLENGE FOREVER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
cpvs
45212000, 45212100, 45212120

Object of procurement: Baja, downtown Petofi Island, preparing u-u 5314/2, took NAMES park and u-u 5315/5, took NAMES sports complex property developed "Small Forest" Adventure park under the building permit and an export plan of May 1 Promenade construction and completion of construction works - "Little Forest" quantity Adventure Park Building Procurement: Approx. ten --track levels of difficulty it will be implemented, approx. Ninety various obstacles. The design of the service building, so the ticket, buffet two existing pavilion placement planned, which was installed container with 2 canopies and wood paneling sanitary facilities (2 female, 1 male toilet, 2 pissoir and 1 child toilet, wash basin) and storage containers (storage equipment) complemented by. Can be implemented in the area of ​​the park adventure for even a petting zoo (rabbits, goats, etc) children wicker maze, trampolines, as well as an indoor-outdoor color building, which for example. children's birthday events of retention and group gatherings, team-building site targets might be suitable. 29.) No zöldövezet- közpark- (Z), the real u-u 5315/5 sports and leisure area, so the regulations also allow for the development of the proposed facility. Specifications: used part Kalandparkra area: 1.5 ha of the planned total length of tracks (10): 1250 m Estimated capacity: 100 person / container washroom area: 6055x2435x2591 (h * c * m) = 15.00 m2 Storage Container area: 6058x2438x2591 (h * c * m) = 15.00 m2 Server buildings: 2

Contract award notice - Construction contract to carry out interior renovations to the building of St. Roch Hospital in Baja (SG-911)

Bajai Szent Rókus Kórház | Published December 16, 2015
Winner
Bosko-Ház Építkezési Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
cpvs
45000000, 45261400, 45300000, 45330000, 45420000, 45430000, 45442100

The subject of this public procurement "to carry out works contracts and building renovations inside the Baja St. Roch Hospital" in the technical specification and budget árazandó quantitative characteristics defined in detail. Contents Construction and installation works which are the subject of this procurement are: Diagnosis: required in corridors, waiting rooms replacing the existing PVC jacket, covers the existing breakdown of substrates with leveling required. Facing institutions operating in the works to be performed, ensuring smooth operation. Psychiatry clinic: required entire area of ​​the clinic in the painting of walls, waiting rooms and corridor in oil painting. Internal doors and windows decorating, required in exchange floor covering, plumbing system refurbishment and replacement of electrical fittings. Dermatology: Clean painting, repair of interior doors, decorating, as necessary. Infectious diseases: Clean painting, repair of interior doors, decorating, as necessary. Contracting authority shall inform tenderers to construction and assembly work covered by this procurement unlicensed construction authority, construct a functioning medical facility should be carried out. A detailed technical description of the construction documents and the documents annexed thereto included.

"Baja, implementation Stars street road construction", "Baja, March 15 Petofi Island boardwalk, road renovation"

Baja Város Önkormányzat | Published July 29, 2015
Winner
Duna Aszfalt Kft.
cpvs
45221250, 45232451, 45233228

1.Tárgy: Baja, implementation Stars street road construction. Stars of the street serving as a road will be built on the section between Boundary Street and the street Florian 135.67 m. The vertical lines while taking into account the existing kapubejárókat, level pavement. The pavement width of 4 m, with double-sided and double-sided recessed trim, mechanical stabilization, curb 1 m wide, with a total road width of 6 m. The drainage of the pavement unilateral drop in on the left side of the logging takes place trained infiltration ditches. 2.Tárgy "Baja, March 15 Petofi Island boardwalk, road reconstruction." Baja inland on the island of Petofi, the hrsz.-U asphalt road in 5320/25 and to improve the 5321/7 hrsz.-U estates (public space, according to the title deed took). (Tourist Centre Türr-incision) The existing asphalt top layer of pickling, 4 cm thick wearing course aszfaltozással construction of 440.00 m length overall width, related accessories and carrying out the planning work surface. Repair of concrete road Baja inland on the island of Petofi, the 5314/13-U hrsz. property (taken from public land title deed, according to) in.

Landscape. ELJ. Construction eredm._Bajai Public Port Operator Kft._Útépítési works

Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. | Published March 13, 2015
Winner
Soltút Kft.
cpvs
45221250

Construction of road works carried out within the framework of a contract for the ID number, "Development of Baja Public Port transport infrastructure" projects designated as TOP 2014-4.6.0-14-2014-0002, construction and performance of other tasks. Bidder shall: 1. Road construction: Bidder band responsible for two way traffic reconstruction and the development of new parkolósáv to the waiting trucks there not to impede the flow of traffic. Bidder tasks set out below will be required to: # disinfected, earth and rock work # Utilities sewage # Utility pipes and fittings Installation Preparation Preparation # Paving base and makadámburkolat # stone-facing Making # bituminous base and makadámburkolat Weighbridge: Set in a modern new balance ensures faster better and more efficient operation. Location: near the u-u 5355 property consists of bridge crane. Map Concrete: Damaged crossings and roadways make better, safer use allow this reconstruction: Improving slip sheets between track and absentees Replacement - 2170 x 1315 x 160 mm, L 50 x 50 x 5 mm, reinforced intermediate plate 25 pieces; Repair of concrete space - cutting, milling, engraving, transportation, preparation of basic 20-inch reinforced concrete concreting of basalt. Backlight: Bidder for the exchange 12 uplights and associated cable assembly groups and exchanges associated with the replacement of paving demolition and restoration work limitations. Sloped maturing MOBILE fastening system Renovation: Bidder responsible for the mounting bracket removal and reconstruction of partial replacement of faucets and refurbishment and renovation of the screw thread. The works shall be carried out in accordance with the technical documentation to be issued as part of the documentation.

"Arpad Square roundabout planning." Baja inner area of ​​the preparation and management of the licensing of the Arpad Square roundabout combined construction permit documentation

Baja Város Önkormányzat | Published April 24, 2015
Winner
Duna Aszfalt Kft.
cpvs
71320000

Baja inner area of ​​the preparation and management of the licensing of the Arpad Square roundabout combined construction permit documentation

Within the framework of the project entitled "Development of complex Baja festival city tourist infrastructure background" Specifying the Tourist Center building and construction works within the framework of a contract for the preparation of an export plan

Baja Város Önkormányzat | Published January 21, 2015
Winner
Horváth Építőmester Zrt.
cpvs
45200000, 45262800, 71322000, 45112700, 35125300, 34953000, 77310000

Procurement subject: OP's framework-2.1.1 / G-11 k2-2012-0004 project "Development of complex Baja festival city tourist infrastructure background" Specifying the Tourist Center building and construction work of preparing the export plan in accordance with the following breakdowns: Export Documentation Plan Preparation: Tender submitted by the Bidders for - a building permit and license endorsed building design documentation, and - on the basis of the tender dossier annexed to design an itemized cost estimates, construction construction activity 191/2009. Prepare the construction of the facility design documentation (IX.15.) Regulated under Government decree. Interior design section, part of the detailed design documentation should include, inter alia, the establishment of detailed specifications given in the documentation and furniture can be named. The detailed design documentation includes all parts of industry-specific work plans for export as well as itemized budgeting accordingly.

Execution of the contract "Quality improvement of the Baja St. Roch Hospital" was necessary and SIOP-2.2.6-12 / ID No. 2013-0043-1B project will carry out the construction and assembly works (SG-885)

Bajai Szent Rókus Kórház | Published October 16, 2015
Winner
"EMEL" Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
cpvs
45000000, 45215100, 45223200, 45261400, 45262700, 45262000, 45300000, 45330000, 45331000, 45310000, 45343200, 45350000, 45410000, 45420000, 45430000, 45442100

The subject of this public procurement contract Construction of the "Quality development in Baja St. Roch Hospital" and was required to carry out SIOP-2.2.6-12 / 1B ID No. 2013-0043-implementation of the project construction and assembly works "quantitative characteristics of the detailed construction specifications as defined. The content of the following construction and assembly works subject to this procurement: The Surgical Block basement entrance makeover as follows: - Replacement of the existing photocell doors 1 double and 1 single swing door - to ensure the adjacent fire compartment fires distance from the western facade doors and windows-wall . On the ground floor: - appropriate hospital with the minimum criteria, emergency care wards (SO1) out-conversion, modernization, - the building level full accessibility of - Solving the storage of the necessary minimum conditions of space design, - in connection with the SO1 heat and füstelvezetéséhez and air circulation above the ground slab 2 shaft design - complete mechanical and electrical reconstruction in the affected areas, - replacement of interior doors in the affected areas, - partial socket and complete pavement replacement, - wall sheeting technologically necessary, in the places specified, - painting and decorating - Demolition of the main entrance 21.31 m2 organizational areas, the site of the facade refurbishing, new windows and parapetfal construction, - replacement of some doors and windows and smoke extraction and heat-wall connection. Contracting authority shall inform tenderers to construction and assembly work covered by this procurement knit construction permit, construct a functioning medical facility should be carried out. A detailed technical description of the construction documents and the documents annexed thereto included.

Baja City New City Elementary School and New Town Primary School - Kitchen surfaces of buildings roof PV system design and installation (construction) Memorandum No. 3 of the contract. amending

Baja Város Önkormányzat | Published November 18, 2015
Winner
Proconatus Kft.
cpvs
45223800, 45310000, 09331000, 09331200, 09332000, 71356400

Baja City New City Elementary School and New Town Primary School - Kitchen buildings roof surface of solar systems design and installation (construction) as follows: the first building on the east side of the New Town Elementary School roof surface of 46 kWp built-in high-performance solar systems design and installation (construction). 2nd building: New Town Primary School - Kitchen southern roof surface orientation of 8.5 kWp photovoltaic system integrated high-performance design and installation (construction). Estimated value (level of coverage is available): 1. structure: net 27,418,070 HUF 2 buildings: 5,157,970 HUF Estimated net value (level of coverage is available) total net 32,576,040 HUF

Baja City New City Elementary School and New Town Primary School - Kitchen surfaces of buildings roof PV system design and installation (construction) Memorandum No. 2 to the contract amending

Baja Város Önkormányzat | Published September 25, 2015
Winner
Proconatus Kft.
cpvs
45223800, 45310000, 09331000, 09331200, 09332000, 71356400

Baja City New City Elementary School and New Town Primary School - Kitchen buildings roof surface of solar systems design and installation (construction) as follows: the first building on the east side of the New Town Elementary School roof surface of 46 kWp built-in high-performance solar systems design and installation (construction). 2nd building: New Town Primary School - Kitchen southern roof surface orientation of 8.5 kWp photovoltaic system integrated high-performance design and installation (construction). Estimated value (level of coverage is available): 1. structure: net 27,418,070 HUF 2 buildings: 5,157,970 HUF Estimated net value (level of coverage is available) total net 32,576,040 HUF

Baja City New City Elementary School and New Town Primary School - Kitchen buildings roof surface of solar systems design and installation (construction) to inform the amending agreement

Baja Város Önkormányzat | Published August 14, 2015
Winner
Proconatus Kft.
cpvs
45223800, 09331000, 09331200, 09332000, 71356400

Baja City New City Elementary School and New Town Primary School - Kitchen buildings roof surface of solar systems design and installation (construction) as follows: the first building on the east side of the New Town Elementary School roof surface of 46 kWp built-in high-performance solar systems design and installation (construction). 2nd building: New Town Primary School - Kitchen southern roof surface orientation of 8.5 kWp photovoltaic system integrated high-performance design and installation (construction). Estimated value (level of coverage is available): 1. structure: net 27,418,070 HUF 2 buildings: 5,157,970 HUF Estimated net value (level of coverage is available) total net 32,576,040 HUF

"Settlements belonging to Baja szennyvízcsatornázása and wastewater treatment agglomeration" Making Law No. EEOP 1.2.0 / 2F / 09-related construction works tender 2010-0078 network reconstruction pótmunkáinak

Baja és Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Tárulás | Published October 2, 2015
Winner
ALISCA BAU Építőipari Zrt.
cpvs
45232400, 45232410

The "settlements belonging to Baja szennyvízcsatornázása and wastewater treatment agglomeration" as part of completion of subject, number EEOP 1.2.0 / 2F / 09-related construction works tender 2010-0078 pótmunkáinak contract for network reconstruction.

Baja, Section 1 Walk street (Poppy u -.. Rainbow section between u), Pedestrian street section 2 (between Andrew Rainbow u.- section Jelky u.), Construction Klapka Gy street road constructio

Baja Város Önkormányzat | Published October 7, 2015
Winner
Duna Aszfalt Kft.
cpvs
71320000

"Baja, Foot u. Section I (between poppy-Rainbow U. u. Section), Pedestrian street. II. Section (U-Jelky between Rainbow András u. section), Klapka Gy. u. construction of road construction. "Section I. Walking street (the section between Poppy u. and Rainbow Street) inner side road as serving as a road will be built 232 m. - Walk II street. section (the section between Rainbow Street and Jelky Street) inner side road as serving as a road will be built 196.56 m. -. Klapka Gy the street serving as a road will be built 146.69 m.

"Conditions in the framework Interior corridor road construction tender construction of the TOP 2015-4.7 -Kikötői basic infrastructure development and modernization on the basis of a contract entitled" Changing the subject contract.

Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. | Published September 11, 2015
Winner
Dél-Dunántúli Vízépítő Zrt.
cpvs
45233228, 45233200, 45233221

Interior construction of the road corridor TOP 2015-4.7 - Port infrastructure development fund, under the terms of the framework contract for the modernization grant scheme called. Specifications: Contracting removal of timber and receiving server you want to expand the road network in the area of ​​Baja, Danube riparian forest sites and loader, since currently only about storage surface. half of the area can be reached by paved road. These proceedings should be implemented within the framework of the internal road network expansion. Cross-sectional design: The pavement width of 4.0 m. Number of traffic lanes: one of the concrete pavement design according to the "D" class load: The road surface layer Policy: -22 cm CP4 / 3 concrete pavement; SB 300 -VIACON separating non-woven geotextiles; -30 Cm FZKA continuous grain distribution crushed stone base ,; M80 or mechanical stabilization (E2 = 80 MN / m2); -20 Cm gravel, sand, sun. deep gravel; -REHAU Rauter PP45 / 45 geocomposite, geogrid soil reinforcement v.RAUGRID; -altalaj visszatömörítve Trg = to 95%. Main quantities: -1 113 -577 m3 m3 Making the cut sections of the expansion of mechanically stabilized base layers of -1914 m 2 Making soil reinforcement geogrid placement of -1914 m 2 and a protective layer of a separation layer -301 m3 Production of road and pavement

SG-879 - the necessary planning contract "Quality improvement of the Baja St. Roch Hospital" section and SIOP-2.2.6-12 / 1B ID No. 2013-0043-project preparation of construction documents

Bajai Szent Rókus Kórház | Published July 31, 2015
Winner
Syntron Mérnöki Iroda Kft.
cpvs
71220000

Contracting authority reserves the right to request an appropriate lower building permit is not required to eszközbeszerzésnek the changes. Contractor of the construction documentation must establish a plan with chapters set out in current legislation listed below. 16, 15.) Gov.) Government Decree. - 1997 LXXVIII.. (. ETV) Act 09) Regulation - 306/2011 (XII.23) Government Decree of the contractor completed construction documentation in electronic form - CD or DVD media, in one of the following formats:. pdfA, pdf, xls, xlsx, doc, docx, slo8, pla, PLN, DWG, DXF, WWP - 6 copies in printed form also must provide six copies. Contractor will also relates to the preparation and conduct of involvement and participation in the preparation of the construction tender technical specification, questions were received during the further information answering, the work of the Evaluation Committee Evaluation Commission as a member of the technical evaluation of the bids and, where appropriate, the full cooperation of the implementation of public procurement procedures in procurement and supplier complicate project management. The detailed terms of reference included in the draft contract. § 76 (1) d), § 124, paragraph (9)], as well as the contracting planning stipulates present Treaty enters into force suspensive condition of the grant contract is concluded.

A contract to the DAOP-5.2.1 / A-11-2011-0028 identification number "Baja Livoda main sewer III. phase for a project called "carry out construction works. - Amendment 3

Baja Város Önkormányzat | Published July 13, 2015
Winner
Duna Aszfalt Kft.
cpvs
45232410, 45233228

A contract to the DAOP-5.2.1 / A-11-2011-0028 identification number "Baja Livoda main sewer III. phase for a project called "carry out construction works. Description of Work Material Volume (m / pc) existing and planned trench formed MAV covering I / 40/40 1: 1 bed 204 existing and planned paving elements formed covering trench MAV I / 40/40 2: 1 bed coverings 398.4 Restricted elements, wrapped According to the construction trench sample coupon TB60 / 80/100-cm bed facing element 350 closed-channel routing from 1.0 to 4.0 m depth laying Building Connections 1000 GRP DN 528 to 600 mm (MAV-ditch sediment trap connection) concrete pipe DN 400 5 mm (Kalman Toth Street nyelőbekötés) DN 315 KG-PVC 6.8 mm (Szeged travel channel connection) KG-PVC construction Hordalékfogó 25.2 million - 11 4.7 x 4.55 x 2.7 World Championships. Hordalékfogó construction of objects 1 million - 12 3.6 x 3.0 x 2.8 World Championships. áteresznél under existing objects 1 Felbetonozás siding, main railway tracks kerethídnál C25 / 30 min. 11 m3 concrete replacements Wireless telecommunications overhead power lines 242 15.5 plumbing

A contract for the SGPOP-5.2.1 / A-11-2011-0028 identification number "Baja Livoda main sewer III. section for a project called "carry out construction works - Amendment 2

Baja Város Önkormányzat | Published November 7, 2014
Winner
Duna Aszfalt Kft.
cpvs
45232410, 45233228

A contract for the SGPOP-5.2.1 / A-11-2011-0028 identification number "Baja Livoda main sewer III. section for a project called "carry out construction works. Job Description of Amount of substance (m / p) Existing and planned paved ditch MAV established I / 40/40 1: 1 bed cover member 204 existing and planned paved ditch MAV established I / 40/40 2: 1 bed coverings elements 398.4 implied section under construction trench sample TB60 / 80/100 cm bed cover member 350 closed-channel routing from 1.0 to 4.0 m depth Laying Building Connections 1000 GRP 528 DN 600 mm (MAV ditch sediment trap connection) concrete pipe DN 400 5 mm (Kalman Toth street nyelőbekötés) 6.8 KG PVC DN 315 mm (Szeged travel channel connection) KG-PVC construction Hordalékfogó 25.2 M - 4.7 x 4.55 x 2.7 11 World Cup. 1 piece of art Hordalékfogó Building M - 3.6 x 3.0 x 2.8 12 World Cup. áteresznél existing artwork below 1 Felbetonozás siding, main railway track kerethídnál C25 / 30 min. Last 11 m3 concrete replacements telecommunication air pipe plumbing 242 15.5

"Invitation to construct public buildings, building energy development priority to be funded by" The Baja III. BELA SECONDARY SCHOOL 'A' to develop energy buildings' construction related projects within the framework of facade renovation works "

Baja Város Önkormányzat | Published July 17, 2015
Winner
MERKBAU Kft.
cpvs
45210000

BELA SECONDARY SCHOOL 'A' to develop energy buildings' construction related projects within the framework of facade renovation works. The County Kiskun County Kecskemét District Office of the District Government Office Building and Heritage Office BK 05D / 008 / 1993-4 / 2014th on its facade renovation of the property heritage permit granted on 13 August 2014. Background: no investment in the building permit activity, so you have to ask permission works exclusively heritage. Restoration work: • Windows: The windows make the heritage permit plan is attached. The insulation material and its thickness can not be changed. • WALLS, plasters, Decor: In front of the bunch as necessary to improve the facade elements must be cleaned. The other building is part of the final finishing of decking colors as the original three-layer weatherproof and UV resistant transparent painting. • coated Colour: After the facade renders colors survey are as follows: primary colors: apricot LB Knauf color code: 2203 / H53 decorative colors basic color off-white LB Knauf color code: 2236 / H79 in the final coloring can only be made after the approval of the authority. Contractor will implement as suitable for use on state establishment, according to the design documentation. Költségbecslésből prepared in accordance with the tender dossier annexed to plan a working document missing items, which are prepared according to the preparation for implementation of designated safe use, as well as by the Contractor and approved by the customer design documentation indispensable. Megajánlhatóak equivalent to the cost estimates for proposals may be specified materials, but not lower quality. (The printed materials make, type is the ideal solution, as the writer, but it may bid for other equipment, materials, too! Equivalent quality and technical data of similar characteristics) for Won identification bidders in its tender specified type is required to be installed.