Public tenders for heating-systems in Bulgaria

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Delivery of Diesel fuel B6 needed for RNNO-Sozopol and Gasole for industrial and communal purposes for the needs of the heating systems of schools, kindergartens and administrative buildings for a period of three years.

 | Published December 13, 2017  -  Deadline November 30, 2017
cpvs

Delivery of Diesel fuel B6 needed for RNNO-Sozopol and Gasole for industrial and communal purposes for the needs of the heating systems of schools, kindergartens and administrative buildings for a period of three years.

"Current repair and maintenance of boilers and heating systems"

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Кости към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен | Published October 7, 2016  -  Deadline October 14, 2016
cpvs
50000000

"Current repair and maintenance of boilers and heating systems"

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Кости към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен | Published October 17, 2016  -  Deadline October 20, 2016
cpvs
50000000

Subscription service with daily execution of repair and emergency work on buildings, electric power equipment and facilities, heating systems, plumbing systems, cleaning and sanitation of BDPLR banks to MMA - Sofia, according to TOR - Annex № 1 / integral part of the documentation /.

Военномедицинска академия | Published December 3, 2013  -  Deadline January 20, 2014
cpvs
50000000

Subscription service with daily execution of repair and emergency work on buildings, electric power equipment and facilities, heating systems, plumbing systems, cleaning and sanitation of BDPLR banks to MMA - Sofia, according to TOR - Annex № 1 / integral part of the documentation /.

"Subscription Maintenance of Buildings, Electricity and Equipment, Heating Systems, Water Supply and Sewerage Installations of the Military Medical Academy" with six detached positions

Военномедицинска академия | Published August 28, 2017  -  Deadline October 2, 2017
cpvs
50700000

"Subscription Maintenance of Buildings, Power Plants and Equipment, Heating Systems, Water Supply and Sewerage Installations of the Military Medical Academy" with six distinct positions: Item No 1: at the Hospital - Sofia, Ovcha Kupel - Sofia and Alino Base Alone at the Military Medical Academy ", ranked number 2: MBAL-Varna at the Military Medical Academy", occupation position № 3: at the hospital in Plovdiv, Sinora base - Hissar and Narechenski Bani base - Narechenski bani in the Military Medical Academy "Item No 4: of the BDLP-Hissar to the military University of Medicine and Pharmacy, Sofia University of Medicine and Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy, University of Mining and Metallurgy, .

Heating circulators

„EВН България Топлофикация“ ЕАД | Published November 22, 2016  -  Deadline December 19, 2016
cpvs
42943700

Delivery of circulation pumps for heating installations central heating of buildings on lots:

1. Lot 1 -Tsirkulatsionni pumps with frequency control, with wet rotor for use in heating systems with hot water.

2. Lot 2 -Tsirkulatsionni pumps for use in heating systems with hot water.

Delivery of circulation pumps for heating installations central heating of buildings on lots:

1. Lot 1 -Tsirkulatsionni pumps with frequency control, with wet rotor for use in heating systems with hot water.

2. Lot 2 -Tsirkulatsionni pumps for use in heating systems with hot water.

"Maintenance and repair of electric boilers, heating systems and vodopodgrevateli owned by Energo-Pro NETWORKS PLC"

"Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД/ | Published February 16, 2017  -  Deadline March 13, 2017
cpvs
42160000

"Maintenance and repair of electric boilers, heating systems and vodopodgrevateli owned by Energo-Pro Grid AD"

"Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД/ | Published April 10, 2017  -  Deadline April 18, 2017
cpvs
42160000

"Maintenance and repair of electric boilers, heating systems and vodopodgrevateli owned by Energo-Pro Grid AD"

"Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД/ | Published March 27, 2017  -  Deadline April 7, 2017
cpvs
42160000

Object of the contract: "Repair heating systems for objects RDGP Smolyan" three lots

Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ - МВР | Published December 5, 2016  -  Deadline December 12, 2016
cpvs
44115220

Кратко описание: Обществената поръчка е раглелена на три обособени позиции: Обособена позиция 1: Ремонт отоплителна инсталация в РДГП Смолян; Вид на отоплителната инсталация, години в експлоатация - водогренна под ниско налягане, изградена през 1968 година. Извършвани са частични ремонти основно по подмяна на отделни елементи на инсталацията 'радиатори, помпи, отделни щрангове/. Настоящия ремонт се изразява в демонтаж на съществуваш котел тип ..Плам 350". включително нарязване: доставка и монтаж на отоплителен котел с мощност 250-310 kw и нафтова горелка: преработване на съществуващата отоплителна инсталация за свързване на новия отоплителен котел към нея. Обособена позиция 2: Ремонт отоплителна инсталация в ПТУ Рудозем; Вил на отоплителната инсталация, години в експлоатация - водогрейна под ниско налягане, изградена през 1987 година. Извършвани са частични ремонти основно по подмяна на отделни елементи на инсталацията ралиатори. "разширителен съд", циркулационна помпа, отоплителен котел и отделни щрангове . Настоящия ремонт се изразява в демонтаж на съществуващ котел на твърдо гориво KOMBI KN 80/120"'. включително нарязване: доставка и монтаж на отоплителен котел с мощност 80-120kw и "пелетна" горелка: доставка и монтаж на "разширителен съд": преработване на съществуващата отоплителна инсталация за свързване на новия отоплителен котел към нея. Обособена позиция 3: Ремонт отоплителна инсталация в ГПУ Доспат: Вид на отоплителната инсталация, години в експлоатация - водогрейна под ниско налягане, изградена през 1983 година. Извършвани са частични ремонти основно по подмяна на отделни елементи на инсталацията радиатори, помпа отоплителен котел и отделни щрангове/. Настоящия ремонт се изразява в демонтаж на съществуващ котел на твърдо гориво KOMBI KN 80/120"'. включително нарязване: доставка и монтаж на отоплителен котел с мощност 80-120 кw "пелетна" горелка: преработване на съществуващата отоплителна инсталация за свързване на новия отоплителен котел към нея: изпълнение на топлоизолация на "разширителен съд". Място на извършване: 1.Обособена позиция 1- гр.Смолян. бул.България №1. в адм. сграда на РДГП Смолян. 2.Обособена позиция 2 - гр.Рудозем. ул. Хан Аспарух № 17. в адм. сграда на ГПУ Рудозем. 3.Обособена позиция 3 - гр.Доспат. ул.Тракия № 5. в адм. сграда на ГПУ Доспат. Съгласно чл. 188, ал.2 от ЗОП срока за получаване на оферти се удължава най-малко с три дни когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. Гаранция за изпълнение на договора: Избраният изпълнител на обществената поръчка предоставя гаранция, която да обезпечава изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: -парична сума; -банкова гаранция: -застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

"Subscription Maintenance of Buildings, Electricity and Equipment, Heating Systems, Water Supply and Sewerage Installations of the Military Medical Academy"

Военномедицинска академия | Published June 11, 2018  -  Deadline July 18, 2018
cpvs
50700000

This order includes the provision of services according to the need arising from the need for subscription support (incl. technical operation, operational service and immediate accident / building failure of the Military Medical Academy, electrical, heating, water and sewerage installations and other installations, systems and devices thereto, in order to guarantee their technical condition, rational and safe operation. The scope, scope and requirements for the performance of the public procurement are detailed and regulated in the Technical Specification, Part 3, Section I of this tender dossier. The Contractor shall carry out the activities assigned to him according to the requirements of the Contracting Authority and the legal and regulatory acts regulating the activities included in the public procurement contract. The financing of the activities under this contract is financed by the Military Medical Academy.

Delivery of circulation pumps for heating installations central heating of buildings on lots

EВН България Топлофикация ЕАД | Published November 21, 2016
cpvs
42943700

Delivery of circulation pumps for heating installations central heating of buildings on lots: Lot 1 1.OBOSOBENA -Tsirkulatsionni pumps with frequency control, with wet rotor for use in heating systems with hot water. 2.OBOSOBENA POSITION 2 -Tsirkulatsionni pumps for use in heating systems with hot water

"Carrying out audits of energy efficiency then implemented energy saving measures and checking the energy efficiency of heating systems with reporting them to the buildings in operation (schools and kindergartens) owned by the municipality of Rakovski in two lots" Lot № 1 " perform audits of energy efficiency in energy saving measures implemented by reporting "; Lot № 2: "Checking the energy efficiency of heating systems with reporting on them."

Община Раковски | Published December 16, 2016  -  Deadline December 20, 2016
cpvs
71240000

The opening of tenders is public and will be held on 21.12.2016, at 11:30 in the Conference Hall of the Municipality of Rakovski, as have the right to attend tenderers or their authorized representatives. When changing the date, place or time for opening tenders will be published a notice in the "buyer profile" of the Contracting Authority referred to in Section I.1), and submit bids will be notified. This announcement and documentation are published on the official website of the Contracting Authority in the "buyer profile" as referred to in section I.1) Pursuant to Art. 188, para. 1 and par. 2 ppl: Art. 188, para. 1 of PPL: The deadline for receipt of tenders must comply with the size and complexity of the contract and can not be shorter than seven days - for services and supplies, and when the contract is for construction - 15 days from publication of the notice . Art. 188, para. 2 of PPL: The contracting authority extends under par. 1 with at least three days when the initial deadline are obtained in less than three bids. In connection with the fact that the designated contracting deadline for receipt of tenders 15.12.2016, 17:00. Received bids for individual lots as follows: Lot № 1: "Performing audits of energy efficiency then implemented energy-saving measures in reporting "- received two offers. Lot № 2: "Checking the energy efficiency of heating systems with reporting on them" - received an offer is extended deadline for receipt of tenders for two lots of four days.

Choosing a contractor for construction supervision in carrying out construction and repair work on the project "Replacement of heating, fuel base and gasification kindergarten № 2" Snow White "Kazanlak" supplementary agreement №3 / 16.12. 2016. agreement to grant № BG04-02-03-037-006 / 18.08.2015, the financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014 Programme BG 04 "Energy efficiency and renewable energy," Grant scheme BG 04 -02-03-1 "measures to improve energy efficiency and use of renewable energy in municipal and state buildings and local heating systems"

Община Казанлък | Published January 19, 2017  -  Deadline January 26, 2017
cpvs
71521000

Announced procedure in connection with the supplementary agreement №3 / 16.12.2016g. agreement to grant № BG04-02-03-037-006 / 18.08.2015, the financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014 Programme BG 04 "Energy efficiency and renewable energy," Grant scheme BG 04 -02-03-1 "measures to improve energy efficiency and use of renewable energy in municipal and state buildings and local heating systems"

Choosing a contractor for construction supervision in carrying out construction and repair work on the project "Replacement of heating, fuel base and gasification kindergarten № 2" Snow White "Kazanlak" supplementary agreement №3 / 16.12. 2016. agreement to grant № BG04-02-03-037-006 / 18.08.2015, the financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014 Programme BG 04 "Energy efficiency and renewable energy," Grant scheme BG 04 -02-03-1 "measures to improve energy efficiency and use of renewable energy in municipal and state buildings and local heating systems"

Община Казанлък | Published January 26, 2017  -  Deadline January 30, 2017
cpvs
71521000

Announced procedure in connection with the supplementary agreement №3 / 16.12.2016g. agreement to grant № BG04-02-03-037-006 / 18.08.2015, the financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014 Programme BG 04 "Energy efficiency and renewable energy," Grant scheme BG 04 -02-03-1 "measures to improve energy efficiency and use of renewable energy in municipal and state buildings and local heating systems"

Delivery of heating fuel for stationary heating systems in schools and kindergartens in the territory of CO-region "Serdika".

 | Published January 17, 2017  -  Deadline January 17, 2017
cpvs

Supply of fuel for heating CPV code - 09135100-5 municipal schools, kindergartens and nursery gradinini the territory of CO-region "Serdika" as follows: 58 OU - square. "Orlandovtsi" street. "Railway" №65; 59 OU - square. "Malashevtsi" street. Chestnut №1; 60 OU - square. "Benkovski" street. "Science" 2; PGII - square. "Orlandovtsi" street. "Prof. N. Raynov" №2; DG №131 - square. "Malashevtsi" St. School "№10; DG №149 - square." Orlandovtsi "street." Railway "№22 and Nursery №70 - str." .COM "№24. The delivery follows take place in a period 2017g.-2019, at 200 000l. / year. that amount is projected and therefore can be changed according to the needs of the client. The contracting Authority reserves the right not to assimilate (do not buy) fuel in that volume. applicable to the conclusion of the contract is the Law on commodity exchanges and Wholesale Markets (Article 79, paragraph 4 of the PPA).

Technical passports for preparing and updating energy efficiency testing and verifying the energy efficiency of heating systems with boilers.

Столична община - Район "Кремиковци" | Published December 5, 2016  -  Deadline December 12, 2016
cpvs
71000000

All documents and applications are hosted on the buyer profile. Participants must provide evidence of conditions which must be met together with all duly completed sample documents posted on the buyer profile. If the participant does not implement even one of the enclosed samples or provides evidence of the conditions to be met, then their bid will not be considered and evaluated.

Delivery of heating oil for the needs of the heating systems of schools, kindergartens and public buildings on the territory of Republic for four calendar years.

Община Тутраакн | Published January 16, 2014
Winner
"Мега оил транс БГ" ЕООД, ЕИК 201103076р-н "Възраждане", ж.к. "Зона Б-19", бул. "Константин Величков" № 165, бл. 6, вх. Д, ет. 1, ап. 112София 1309 +359 29744759
cpvs
09134000

The scope of the contract covers the supply of heating oil 10 ppm E5 marked red for the needs of the units on the territory of Republic, financed from the municipal budget for four calendar years. The amount is porgnozna 1 100 000 liters (one million and one hundred thousand liters) ± 20%. The purchaser reserves the right not told the whole amount and reserve outside of ± 20% in the case that it has no financial resources, and to state more than the amount foreseen in case of shortage. Deliveries will be made ex-items within the municipality Republic, according to an application that is an integral part of the exchange agreement.

SUPPLY OF HEATING GASOLINE FOR THE NEEDS OF HEATING SYSTEMS OF SCHOOLS, CHILDREN'S GARDENS AND ADMINISTRATIVE BUILDINGS IN THE TOWN OF TUTRAKAN

 | Published October 27, 2017  -  Deadline October 27, 2017
cpvs

During the execution of the order, a supply of gas oil for heating of 10 ppmE5 shall be delivered for the needs of the units on the territory of the Municipality of Tutrakan financed by the municipal budget with a total supply quantity of 327 000 liters (three hundred and twenty seven thousand liters) ± 10 (ten)%. Term of the contract: from 01.01.2018. until 31.03.2019. Place of delivery: ex-works on the territory of Tutrakan Municipality, exhaustively listed in the specification. Payments will be made by bank transfer after invoices are issued to the individual payers within 60 (sixty) calendar days from the date of signing the Acceptance Report and issuing an invoice.

Selection of contractor activities on information and publicity for the project "Replacement of heating, fuel base and gasification kindergarten № 2" Snow White "Kazanlak" supplementary agreement №3 / 16.12.2016g. agreement to grant № BG04-02-03-037-006 / 18.08.2015, the financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014 Programme BG 04 "Energy efficiency and renewable energy," Grant scheme BG 04 -02-03-1 "measures to improve energy efficiency and use of renewable energy in municipal and state buildings and local heating systems in two lots.

Община Казанлък | Published January 25, 2017  -  Deadline February 1, 2017
cpvs
22120000

The opening of tenders is public in accordance with Article 54, paragraph 2 PPZOP and may be attended by applicants or participants in the procedure or their authorized representatives. Announced procedure in connection with the supplementary agreement №3 / 16.12.2016g. agreement to grant № BG04-02-03-037-006 / 18.08.2015, the financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014 Programme BG 04 "Energy efficiency and renewable energy," Grant scheme BG 04 -02-03-1 "measures to improve energy efficiency and use of renewable energy in municipal and state buildings and local heating systems