Public tenders for grounds-maintenance in Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Grounds maintenance services

Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie | Published April 12, 2013  -  Deadline April 22, 2013
cpvs
45233142, 77310000, 77312000, 77313000, 77314000, 77314100

Grounds maintenance services

Grounds maintenance services

Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie | Published March 13, 2013  -  Deadline March 21, 2013
cpvs
45233142, 77310000, 77312000, 77313000, 77314000, 77314100

Grounds maintenance services

Grounds maintenance services

Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie | Published March 27, 2013
cpvs
45233142, 77310000, 77312000, 77313000, 77314000, 77314100

Grounds maintenance services

grounds maintenance services

Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie | Published October 13, 2012
cpvs
77300000, 77310000, 77312000, 77313000, 77314000, 77314100

Przedmiotem zamówienia jest jest realizacja prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Olsztyna w 2012 r. na terenach obejmujących Dzielnice: Centrum, Podgrodzie, Jaroty, Brzeziny, Słoneczny Stok, Park Podzamcze. 3) Zakres prac przedstawia się następująco: a) Pielęgnacja poszczególnych form zieleni tj.: (1) trawników, b) Prace konserwacyjne dla występujących na terenach zieleni urządzeń i elementów ich wyposażenia tj.: (1) malowanie ławek, koszy i urządzeń zabawowych, (2) uzupełnianie i wymianę piasku w piaskownicach, (3) ustawienie ogrodzeń placów zabaw, (4) drobne naprawy urządzeń zabawowych, (5) montaż ławek i koszy, (6) ustawianie gazonów kwiatowych, (7) ustawienie tablicy informacyjnej (małej lub dużej), (8) bieżące naprawy i uzupełnianie nawierzchni (zgodnie z odrębną specyfikacją), (9) inne drobne prace. c) Prace porządkowe tj.: (1) zamiatanie dróg umocnionych i nieumocnionych, (2) pozimowe oczyszczenie ciągów pieszych, (3) usunięcie skoszonej trawy, chwastów, liści, gałęzi i innych odpadów, (4) ścięcie darni z płyt chodnikowych, (5) oczyszczanie studzienek kanalizacyjnych, (6) usunięcie rozlewisk wód opadowych, (7) gracowanie dróg, (8) opryskiwanie nawierzchni środkami chemicznymi (2) kwietników trwałych – byliniaków, (3) różanek, (4) zadrzewień zwartych, krzewów i ich skupin, żywopłotów.

grounds maintenance services

Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie | Published October 31, 2012
Winner
Przedsiębiorstwo Utrzymania Czystości Małgorzata Jaroszuk ul. Pawia 9 11-041 Olsztyn POLAND
cpvs
77300000, 77310000, 77312000, 77313000, 77314000, 77314100

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Olsztyna w 2012 r. na terenach obejmujących Dzielnice: Centrum, Podgrodzie, Jaroty, Brzeziny, Słoneczny Stok, Park Podzamcze 3) Zakres prac przedstawia się następująco: a) Pielęgnacja poszczególnych form zieleni tj.: (1) trawników, (2) kwietników trwałych – byliniaków, (3) różanek, (4) zadrzewień zwartych, krzewów i ich skupin, żywopłotów. b) Prace konserwacyjne dla występujących na terenach zieleni urządzeń i elementów ich wyposażenia tj.: (1) malowanie ławek, koszy i urządzeń zabawowych, (2) uzupełnianie i wymianę piasku w piaskownicach, (3) ustawienie ogrodzeń placów zabaw, (4) drobne naprawy urządzeń zabawowych, (5) montaż ławek i koszy, (6) ustawianie gazonów kwiatowych, (7) ustawienie tablicy informacyjnej (małej lub dużej), (8) bieżące naprawy i uzupełnianie nawierzchni (zgodnie z odrębną specyfikacją), (9) inne drobne prace. c) Prace porządkowe tj.: (1) zamiatanie dróg umocnionych i nieumocnionych, (2) pozimowe oczyszczenie ciągów pieszych, (3) usunięcie skoszonej trawy, chwastów, liści, gałęzi i innych odpadów, (4) ścięcie darni z płyt chodnikowych, (5) oczyszczanie studzienek kanalizacyjnych, (6) usunięcie rozlewisk wód opadowych, (7) gracowanie dróg, (8) opryskiwanie nawierzchni środkami chemicznymi

grounds maintenance services

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie | Published April 12, 2012
Winner
Przedsiębiorstwo Grin-Estetyka Wiesław Zioło ul. bp. J. Pelczara 5/49 35-312 Rzeszów POLAND
cpvs
77211500, 77310000, 77314000, 90511300

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni na terenach będących własnością Skarbu Państwa oraz Gminy Miasta Rzeszów w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.11.2012 r.

grounds maintenance services

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Koninie 62-500 Konin, ul. Świętojańska 20. | Published July 31, 2012
Winner
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "TRANS-GAJ" s.c. ul. Zagórowska 16 62-500 Konin POLAND
cpvs
77314000

Wykonanie nasadzeń drzew wraz z ich dwuletnią pielęgnacją kompensujących wycinkę przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA O/PO Rejon w Koninie.

Grounds maintenance services

Gmina Kobierzyce | Published March 8, 2017  -  Deadline April 10, 2017
cpvs
77314000

The contract is the performance by the Contractor mowing roadsides, embankments and counterscarp with a total estimated area of ​​1 842 930 square meters. Employer provides outsourcing mowing three times a year, including the duration of the agreement gives the mowing nine (9 x 1 842 930 m²) in a three-year term of the agreement.

Grounds maintenance services

Gmina Kobierzyce | Published March 4, 2017  -  Deadline April 10, 2017
cpvs
77314000

Employer provides outsourcing mowing three times a year, including the duration of the agreement gives the mowing nine (9 x 1 842 930 m 2 ) In a three-year term of the agreement.

order description

Employer provides outsourcing mowing three times a year, including the duration of the agreement gives nine mowing.

The list of roads for which the mowing will take place:

Kuklica - Szczepankowice, Szczepankowice - Budziszów, Budziszów - Tyniec n / Ślęza,

Tyńczyk - Rochowice, Tyńczyk - Popowice border municipality Biskupice municipal border -

Pustków Wilczkowski, Pustków Wilczkowski - Tyniec n / Ślęza, Budziszów - Rolantowice,

Spring, Solna - Olbrachtowice to the border, Solna - Pustków Zurawski, Pustków Zurawski - junction with provincial road,

Pustków Zurawski - Gorzyca to the border, Pustków Zurawski - Żurawica, Żurawica - junction with provincial road, Oatmeal - Buds, Buds - junction with provincial road, Buds - Krzyżowice,

Flower, Kobierzyce - Królikowice, Królikowice - News, News - Krzyżowice, Krzyżowice - Little Willow, Krzyżowice - Małuszów, Biskupice Podgórne - to the border, Małuszów - Strzeganowice to the border, Krzyżowice - Żerniki Small Żerniki Small - Small Tyniec,

Park, Tyniec small slope at the store (at dk 35) Tyniec small - from the roundabout to the roundabout (the former course of the DK No. 35), Magnice - Bielany Wrocławskie (former course DK No. 8).

3.Zakres of services includes the following steps on the road indicated in point 2

Mowing should be done mechanically.

Dokaszanie manually by the signs, poles and road barriers, poles telecommunications, energy, trees, shrubs, fences, mowing roadsides around the bus stops along the route of roads commissioned for mowing, etc.

Collection and removal of waste and debris from mowed areas to RIPOK-u

Protection and marking the site of the works from unauthorized access, in accordance with applicable regulations.

It is the duty of the Contractor to carry out the work in accordance with the art of gardening without damaging the existing plantings and the recommendations of the Purchaser.

Grounds maintenance services

Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa | Published February 4, 2017  -  Deadline March 14, 2017
cpvs
77314000, 77310000, 77211500, 90513000

The contract is for the maintenance of greenery in which the contractor will undertake a service consisting in:

1) Mowing green on:

a) areas nieurządzonych flat;

b) slopes, river banks Wisłok.

2) felling and cuts care and health of trees and shrubs and lawns setting.

3) Collecting and removing impurities.

The contract is for the maintenance of greenery in which the contractor will undertake a service consisting in:

1) Mowing green on:

a) areas nieurządzonych flat;

b) slopes, river banks Wisłok.

2) felling and cuts care and health of trees and shrubs and lawns setting.

3) Collecting and removing impurities.

2. A detailed description of the contract specifies:

Appendix No. I - mowing

Appendix No. II - slice and cut nursing and health of trees and shrubs

Annex No. III - collection and removal of contaminants

Appendix No. IV - price form

and the model agreement, annexed to the terms of reference.

Grounds maintenance services

Burmistrz Miasta Chrzanowa | Published April 1, 2016  -  Deadline May 9, 2016
cpvs
77314000

The contract is a service based on:

1. once cutting, the communal land with a total area of ​​114 574 m 2 located in the commune Chrzanów - mowing areas bijakowymi mowers and mower manual due to the nature of some areas (in the area consists of wetlands vegetation from growing up in places up to 1 m high, weed, bushes)

2. felling, grubbing and zrąbkowaniu volunteer does not require logging permits in areas covered by the contract amounts to 740 pieces and deportation for composting.

3. Collecting rubbish in the areas covered by the contract - up to 3 m 3

4. pillaging of land with an area of ​​9706 m 2 and deportation to the composting of green waste from specified areas.

5. Waste arising during the contract the Contractor shall provide to the regional waste treatment installation.

A detailed list of sites and the scope of work is attached as Annex 1a to the ToR.

Grounds maintenance services

Burmistrz Miasta Chrzanowa | Published May 25, 2016
Winner
Ewa Wlazło
cpvs
77314000

The contract is a service based on:

1. once cutting, the communal land with a total area of ​​114 574 m 2 located in the commune Chrzanów - mowing areas bijakowymi mowers and mower manual due to the nature of some areas (in the area consists of wetlands vegetation from growing up in places up to 1 m high, weed, bushes)

2. felling, grubbing and zrąbkowaniu volunteer does not require logging permits in areas covered by the contract amounts to 740 pieces and deportation for composting.

3. Collecting rubbish in the areas covered by the contract - up to 3 m 3

4. pillaging of land with an area of ​​9706 m 2 and deportation to the composting of green waste from specified areas.

5. Waste arising during the contract the Contractor shall provide to the regional waste treatment installation.

A detailed list of sites and the scope of work is attached as Annex 1a to the ToR.

Grounds maintenance equipment

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych | Published December 6, 2013
cpvs
43325100

Urządzenia do konserwacji terenu

Grounds maintenance services

Miasto Stołeczne Warszawa-Dzielnica Żoliborz | Published January 9, 2014  -  Deadline February 3, 2014
cpvs
77314000

Usługi utrzymania gruntów

Grounds maintenance services

Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa | Published May 17, 2017
Winner
Arkadiusz Goraj Utrzymanie Zieleni
cpvs
77314000, 77310000, 77211500, 90511300

The object of the contract is to maintain the greenery under which the contractor will perform services consisting of:

1) Mowing green on:

A) unmanaged flat areas,

B) the slopes of the banks of the river Wisłok.

2) Cuttings and cuttings for care and sanitation of trees and shrubs and lawns.

3) Collection and removal of impurities.

The object of the contract is to maintain the greenery under which the contractor will perform services consisting of:

1) Mowing green on:

A) unmanaged flat areas,

B) the slopes of the banks of the river Wisłok.

2) Cuttings and cuttings for care and sanitation of trees and shrubs and lawns.

3) Collection and removal of impurities

2. A detailed description of the subject of the contract is:

Attachment I-mowing

Annex II-cut and cut nursing and sanitation of trees and shrubs

Annex III-collection and removal of impurities

Annex form price and model contract, constituting appendix to SIWZ.

Grounds maintenance services

Gmina Kobierzyce | Published May 19, 2017
Winner
Muster-BUD
cpvs
77314000

2

Mowing must be done mechanically.

Manual overlays at signs, posts and roadside barriers, telecommunications poles, power plants, trees, shrubs, fences, mowing around bus stops on the route of mowing roads,

Collection and removal of waste and pollutants from the marshland to RIPOK

Securing and marking of work areas against unauthorized access.

order description

The ordering party expects to order mowing three times a year, which in total during the term of the contract gives nine mowing.

List of roads where mowing will take place:

Kuklice - Szczepankowice, Szczepankowice - Budziszów, Budziszów - Tyniec n / Ślęża,

Tyńczyk - Rochowice, Tynieczyk - Popowice to the commune border, Biskupice from the commune border -

Pustków Wilczkowski, Pustków Wilczkowski - Tyniec n / Ślęza, Budziszów - Rolantowice,

Spring, Solna - Olbrachtowice to the border, Solna - Pustków Żurawski, Pustków Żurawski - crossroad with the voivodship road,

Pustków Żurawski - Górzyce to the border, Puszcza Żurawski - Żurawice, Żurawice - crossroads with the voivodship road, Owsianka - Bąki, Bąki - crossroads with the voivodship road, Bąki - Krzyżowice,

Krzyki - Wierzba Mała, Krzyżowice - Maluszów, Biskupice Podgorne - to the border, Maluszów - Strzeganowice to the border, Krzyżowice - Żerniki Małe, Żerniki Małe - Tyniec Mały,

Parkowa, Tyniec Small escarpment at the shop (at No. 35), Tyniec Mały - from roundabout to roundabout (former DK No. 35), Magnice - Bielany Wrocławskie (former DK No. 8).

2

Mowing must be done mechanically.

Manual overlays at signs, posts and roadside barriers, telecommunications poles, power plants, trees, shrubs, fences, mowing around bus stops on the route of mowing roads,

Collection and removal of waste and pollutants from the marshland to RIPOK

Securing and marking of work areas against unauthorized access in accordance with applicable regulations.

It is the Contractor's responsibility to carry out works in accordance with the art of gardening without damaging existing plantings and with the recommendations of the Purchaser.

The contractor undertakes during the execution of the orders for daily reporting - submitting the person responsible for the execution of the order.

Krakow: Service in the field of cleaning sidewalks, streets, parking lots, grounds maintenance, and transportation between objects Hospital

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II | Published July 25, 2016  -  Deadline July 19, 2016
Winner
ADS Spółka z o.o. Sp. K., ul. Spacerowa 1, 32-088 Brzozówka, kraj/woj. małopolskie.
cpvs
60000000, 90600000

The service of cleaning sidewalks, streets, parking lots, grounds maintenance, and transportation between objects Hospital. The value of the order is below 300 000.00 thousand zł net, and over 200 thousand 000.00 zł net.

The service grounds maintenance - mowing of green areas in the PSE substations North SA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Północ S.A. | Published April 5, 2014  -  Deadline May 13, 2014
cpvs
77000000

The contract is for grounds maintenance - mowing of green areas in the PSE substations North SA listed in Part II of the Terms of Reference (ToR). The scope of work includes: a swath of grass inside the station on switching substation, a swath of grass in the ditches around the architraves of the station, cleaning, maintenance of drainage ditches, maintaining proper inheritance runoff and patency of road culverts, cleaning of wells, purification by agronomic (ripper) protective belt of land stations around the fence on the side of the inner and outer fences, cleaning of roads and internal roads extremities and external access, local spraying herbicides internal roads, yards, transformer stations, cleaning discs cable channels, tidying the area, disposal of waste.

Grounds maintenance services

Miasto Chorzów – Biuro Zamówień Publicznych | Published May 4, 2016
Winner
BILPOL-KUŻAJ Spółka komandytowa
cpvs
77314000, 77211500, 77211400, 77342000, 90513000

2 Section 10 of the PPA.

Grounds maintenance services

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie | Published June 13, 2014
Winner
Zakłady Usługowe Południe Sp. z o.o.ul. Lubicz 14Kraków 31-504
cpvs
77314000, 77310000, 77211500, 90511300

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni na terenach będących własnością Skarbu Państwa oraz Gminy Miasta Rzeszów.