Public tenders for construction in Greece

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Waste-treatment plant construction work

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.) | Published March 1, 2013  -  Deadline May 14, 2013
cpvs
42996000, 45222100, 45232400, 79421200

:Το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει: — την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, — την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, — την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, — την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης, — την λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, μέχρι την Οριστική Παραλαβή του έργου. Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.

service-area building construction work

Egnatia Odos A.E.GR | Published August 17, 2012
Winner
ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. Λεωφόρος Ηρακλείου 266, Αττικής 142 31 Ν. Ιωνία GREECE Telephone: +30 2102777331 Fax: +30 2102711130
cpvs
45213313

Η ανάπτυξη ζεύγους ΣΕΑ (Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών), συντήρηση αυτών και παροχή στους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού (Ηγουμενίτσα - Κήποι), για λογαριασμό της Παραχωρούσας Αρχής, Υπηρεσίας Δημοσίου συμφέροντος, στη θέση Ωραιόκαστρο, με Χρηματοδότηση του Αναδόχου και αντάλλαγμα την παραχώρηση της Εκμετάλλευσης των εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν σε αυτούς. Ειδικότερα σε κάθε ΣΕΑ, οι δραστηριότητες έναντι ανταλλάγματος αφορούν στη λειτουργία πρατηρίου καυσίμων, εστίασης και mini market στον δεξιό ΣΕΑ, και χωρίς αντάλλαγμα στη διάθεση χώρου στάθμευσης, χώρων υγιεινής, παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, πληροφοριών κλπ. Για την ανάπτυξη κάθε ΣΕΑ θα εκτελεστούν εργασίες διαμόρφωσης των χώρων, θα αναπτυχθούν και θα εξοπλιστούν πλήρως τα απαιτούμενα έργα υποδομής, στα οποία περιλαμβάνονται Κτίριο Εξυπηρέτησης Οχημάτων, Κτίριο Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών στον δεξιό ΣΕΑ και ο περιβάλλων χώρος. Η λειτουργία και συντήρηση των αμφιπλεύρων Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινητιστών (ΧΣΑ) στη θέση Ανάληψη και του αριστερού στο Βαγιοχώρι, που έχουν αναπτυχθεί από την ΕΟΑΕ, στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αναψυκτηρίου.

construction work for water projects

Dimos Megareon | Published August 7, 2012
Winner
ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Νίκης 15 105 57 Αθήνα GREECE E-mail: ekter@ekter.gr Telephone: +30 2103259700 Internet address: http://www.ekter.gr Fax: +30 2103259710
cpvs
45240000

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων των περιοχών Κουμίνδρι, Κέντρο, Παλαιό Κέντρο και Ακρογιάλι του οικισμού της Νέας Περάμου, καθώς και του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Μεγαρέων. Η αποχέτευση των ακαθάρτων της περιοχής μελέτης γίνεται μέσω ενός συστήματος κυρίων και δευτερευόντων αγωγών, οι οποίοι συλλέγουν τα ακάθαρτα όλης της περιοχής και τα οδηγούν στον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό. Ο κεντρικός συλλεκτήρας τοποθετείται κάτω από την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου. Το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου τοποθετήθηκε σε υπάρχοντες διανοιγμένους δρόμους, οι οποίοι θα παραμείνουν και μετά την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Το τμήμα αυτό του δικτύου χαρακτηρίζεται ως δίκτυο Α΄ φάσης. Ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός συλλέγει τα λύματα όλου του οικισμού της Νέας Περάμου, δηλαδή των οικιστικών περιοχών Παλαιό Κέντρο, Κέντρο, Κουμίνδρι, Ακρογιάλι, Βλυχάδα-Μετόχι και προβλέπεται να δεχτεί μελλοντικά και τα λύματα της περιοχής που εκτείνεται δυτικά του οικισμού της Βλυχάδας έως το Κουλουριώτικο Μονοπάτι. Ο συλλεκτήρας αυτός μεταφέρει τα λύματα της περιοχής σε κεντρικό αντλιοστάσιο, το οποίο βρίσκεται στα όρια των Δημοτικών Διαμερισμάτων Περάμου και Μεγάρων. Από εκεί τα λύματα μέσω του Αγωγού Μεταφοράς οδηγούνται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των Μεγάρων.

gas supply mains construction work

Etaireia Parochis Aerioy Attikis A.E. | Published August 25, 2012
Winner
ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 129, Ερυθρός 115 24 Αθήνα GREECE Telephone: +30 2106983511 E-mail: contr@ergoate.gr Fax: +30 2106910998
cpvs
45231221

:"Κατασκευή Δικτύου Διανομής και Παροχετευτικών Αγωγών Φυσικού Αερίου στην Αττική 2012-2013, Συμβατική Περιοχή Β: Νοτιοδυτική".

construction work for water projects

DEYACh | Published August 11, 2012  -  Deadline October 9, 2012
cpvs
45240000, 45247130

:Το έργο συνίσταται από την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης με αγωγούς βαρύτητας HDPE 12,5 atm, συσκευές δικτύου, χωματουργικές εργασίες και αποκατάσταση ασφαλτικών με βάση την εγκεκριμένη μελέτη.

waste-treatment plant construction work

Dimos Minoa Pediadas | Published October 24, 2012
Winner
ΑΑΓΗΣ Α.Ε. Δάφνη Αττικής 172 35 Αθήνα GREECE Telephone: +30 2109711015
cpvs
45222100

Το έργο αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα: α) Τμήμα Α: επιμετρούμενο τμήμα (δίκτυα αποχέτευσης), που αφορά στην κατασκευή αποχετευτικών αγωγών συλλογής λυμάτων στον οικισμό Αρκαλοχωρίου, καθώς και των αγωγών μεταφοράς τους στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, και β) Τμήμα Β: κατ’ αποκκοπή (εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων), που αφορά στη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής του έργου και στην κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

construction work for sewage pipes

Dimos Pallinis | Published October 3, 2012  -  Deadline December 4, 2012
cpvs
45232440

:Στο πλαίσιο της σύμβασης προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Πολεοδομικές Ενότητες «Γαργηττός Ι» και «Γαργηττός ΙΙ» της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα, το οποίο θα αποχετεύεται μέσω των υλοποιημένων από την ΕΥΔΑΠ συλλεκτήρων ΣΚΑ, ΣΚ1 και ΣΚ2 των οδών Ανθέων, Μιλτιάδου και Κλεισθένους, προς τις εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατασκευή του τμήματος του δικτύου στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ανθέων, Ελάτης, Κλεισθένους, Πίνδου, Λεωνίδα, Ξενοφώντα και Αθηνάς, συνολικού μήκους 14 000 μέτρων.

construction work for water projects

Dimos Kefallonias | Published September 27, 2012
Winner
P&C Development SA Βας. Σοφίας 90 115 28 Αθήνα GREECE Telephone: +30 2107715950 Fax: +30 2107715953
cpvs
45240000

:Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 23.319 μ., στη χαμηλή ζώνη της πόλης του Αργοστολίου και εντός του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου, προς αντικατάσταση του μεγαλύτερου τμήματος του παλαιού δικτύου από αμιαντοσωλήνες. Συνοπτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν: — την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης μέσα στα όρια των οδών: Όρια Λ. Βεργωτή – Σουηδίας – Όρια Ελ. Βενιζέλου - Λάσσης – Μαλάκη – Μακεδονίας– Ερ. Σταυρού - Παραλιακή Ι. Μεταξά – 21ης Μαΐου – όρια Κ. Πλατείας, — την κατασκευή ανεξάρτητου, σε σχέση με το λοιπό δίκτυο, αγωγού για την μελλοντική τροφοδοσία της προβλήτας των κρουαζιεροπλοίων, — την κατασκευή των τμημάτων των αγωγών της υψηλής ζώνης, όπου προβλέπεται να τοποθετηθούν σε δρόμους, από τους οποίους θα διέλθουν και αγωγοί της χαμηλής, — την τοποθέτηση πρόσθετου αγωγού επί της οδού Σουηδίας για τη σύνδεση με την Επέκταση του Σχεδίου Πόλης.

grade-separated junction construction work

Yp. YPO.ME.DI, Geniki Grammateia Dimosion Ergon/EYDE/MEDE | Published June 1, 2012
Winner
Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Αλεξόπουλος με δ.τ. ΑΤΕΧΑ Καρόλου 85 Ε 262 23 Πάτρα Αχαίας GREECE Telephone: +30 261043367 / 453291 Fax: +30 2610453440
cpvs
45221220, 45223500, 45232452, 45232453, 45233120, 45233125, 45233126

Το τεχνικό αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της τεχνικής έκθεσης του έργου. Συνοπτικά: Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αποτελούν τα έργα κατασκευής-αποπεράτωσης των υπολειπομένων εργασιών του έργου "Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (ΕΠΠ) με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη", τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια της αντίστοιχης σύμβασης. Με τη νέα σύμβαση προβλέπονται συνοπτικά οι ακόλουθες εργασίες: α) Η κατασκευή των ισόπεδων κόμβων στις οδούς Μαραθωνομάχων και Ηρακλέους. β) Η αποκατάσταση της οδού Δαμασκηνού. γ) Η ολοκλήρωση του δικτύου ύδρευσης. δ) Η ολοκλήρωση της κατασκευής κρασπεδορείθρων, τριγωνικής τάφρου, πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και των εργασιών αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης στο τμήμα από την οδό Πατρών - Κλάους (χ.θ. 2+519), έως το τέλος του έργου χ.θ. 5+121 (Ε.Π.Π.). ε) Η ολοκλήρωση των εργασιών οδοστρωσίας στο τμήμα από την οδό Πατρών - Κλάους (χ.θ. 2+519), έως το τέλος του έργου χ.θ. 5+121 (Ε.Π.Π.). στ) Η ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών στο τμήμα από την οδό Πατρών - Κλάους (χ.θ. 2+519), έως το τέλος του έργου χ.θ. 5+121 (Ε.Π.Π.). ζ) Η ολοκλήρωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα από την οδό Πατρών - Κλάους (χ.θ. 2+519), έως το τέλος του έργου χ.θ. 5+121 (Ε.Π.Π.). η) Η ολοκλήρωση των εργασιών σήμανσης (οριζόντιας & κατακόρυφης), και ασφάλισης (στηθαία, κιγκλιδώματα κ.λ.π.) στο σύνολο του έργου. θ) Η ολοκλήρωση των εργασιών στη λεκάνη συγκράτησης φερτών και τον συλλεκτήρα "Σ7". ι) Τα έργα άρδευσης - φύτευσης. κ) Η αποκατάσταση πρόσβασης της οδού Φωτοπούλου στην αρτηρία μέσω του κλάδου "SRΔ1". Οι πιο πάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και τις εντολές της Υπηρεσίας. Οι χιλιομετρήσεις που αναφέρονται στην αναλυτική περιγραφή του φακέλου της τεχνικής περιγραφής που ακολουθεί, συμπίπτουν με αυτές των εγκεκριμένων μελετών. Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και η σύνταξη Μελετών, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην ΕΣΥ.

construction work for sewage pipes

Dimos Thasoy | Published November 22, 2012  -  Deadline January 15, 2013
cpvs
45232440

:Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων από σωλήνες πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος SN8 διαμέτρου από Φ200 έως και Φ400, συνολικού μήκους 7,100 m.

construction work for highways, roads

Ypoyrgeio Anaptyxis Antagonistikotitas Ypodomon Metaforon k diktyon/GGDE/GDSE/dieythynsi odikon ergon (D1) | Published October 17, 2012
Winner
Δομοτεχνική ΑΕ Τεχνικαί, Εμπορικαί Βιομηχανικαί και Τουριστικαί Επιχειρήσεις Δωδεκανήσου 24 546 26 Θεσσαλονίκη GREECE E-mail: info@domotechniki.gr Telephone: +30 2310543001 Fax: +30 2310527526
cpvs
45233100

Αντικείμενο αυτής της εργολαβίας (όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης) είναι: (1) Η ολοκλήρωση κατασκευής της οδού του τμήματος Γορίτσα – Αγριά από Χθ. 16+180 έως ΧΘ. 19+200 (2) Η ολοκλήρωση κατασκευής δύο κόμβων (Ι.Κ. οδού Αλκίπης και Ι.Κ. ΑΓΕΤ), όπως επίσης και η διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου στο προς τη παραλία άκρο της οδού Π19, όπου αυτή συμβάλλει στην υπαρχουσα παραλιακή οδό Βόλου – Αγριάς. (3) Η ολοκλήρωση κατασκευής της Σήραγγας (Τεχνικό Τ14.1) στο λόφο Γορίτσας δύο κατευθύνσεων, με διατομή δύο λωρίδων κυκλοφορίας χρήσιμου πλάτους 10,0μ., συνολικού μήκους 595μ. περίπου, η οποία είναι ήδη διανοιγμένη. (4) Η ολοκλήρωση κατασκευής της Σήραγγας Διαφυγής (Τεχνικό Τ14.2) στον ίδιο λόφο Γορίτσας, μήκους 114μ περίπου η οποία έχει ήδη διανοοιχθεί. (5) Η ολοκλήρωση κατασκευής της κοιλαδογέφυρας (τεχνικό Τ15) μήκους 440μ. περίπου, μέσα στο χώρο του εργοστασίου ΑΓΕΤ. Η θεμελίωση της γέφυρας και ο φορέας έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη οριστική μελέτη του τεχνικού. (6) Η κατασκευή των κάθε είδους αναγκαίων έργων αποχέτευσης/αποστράγγισης (7) Η κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων τόσο των υπαίθριων οδικών έργων όσο και των σηράγγων (8) Η ολοκλήρωση κατασκευής των κτιρίων εξυπηρέτησης σηράγγων (9) Η κατασκευή έργων πρασίνου

construction work for gas pipelines

Diacheiristis Ethnikoy Systimatos Fysikoy Aerioy (DESFA) A.E. | Published November 6, 2012
Winner
ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 85 115 26 Αθήνα GREECE Telephone: +30 2106968000 E-mail: info@terna.gr Fax: +30 2106968099 Internet address: www.terna.gr
cpvs
45231220

:Λεπτομερής Σχεδιασμός, Προμήθεια και Κατασκευή τριών (3) μετρητικών σταθμών φυσικού αερίου στις περιοχές Θίσβης Βοιωτίας, Αγίου Νικολάου Διστόμου Βοιωτίας και Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

construction work for sewage pipes

Dimotiki Epicheirisi Ydreysis Apocheteysis Patras (DEYAP) | Published November 6, 2012
Winner
Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ Φιλοποίμενος 64 262 21 Πάτρα GREECE Telephone: +30 2610270566 E-mail: ergodyn@otenet.gr Fax: +30 2610621263
cpvs
45232440

:Το εργο αφορα στην κατασκευη δικτυου αποχετευσης λυματων Καστελοκαμπου που βρισκεται στην αρκτικη περιοχη της Πατρας και σημερα στερειται δικτυου αποχετευσης. Συγκεκριμμενα προβλέπεται η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Καστελοκάμπου ο οποίος μέχρι πρότινος μόνο διοικητική διάκριση είχε από τον οικισμό Ρίου, αφού από οικιστική άποψη οι δύο οικισμοί αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο οικιστικό ιστό. Το συνολικό μήκος του εσωτερικού δικτύου ανέρχεται σε 4.900 m αγωγών αποχέτευσης λυμάτων.

Construction work for university buildings

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Published January 18, 2013
Winner
ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε. ΔΑΓΚΛΗ 8 654 03 ΚΑΒΑΛΑ GREECE Telephone: +30 2510839504 Fax: +30 2510233730
cpvs
45214400

Εκτέλεση των απαραίτητων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών για την ολοκλήρωση της Α' φάσης του κτηρίου Φυτικής Παραγωγής στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ.

waste-treatment plant construction work

D.E.Y.A.Ch. | Published September 15, 2012  -  Deadline November 20, 2012
cpvs
45222100

:Στα πλαίσια του δημοπρατούμενου έργου προβλέπεται να κατασκευαστούν: — Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας ισοδύναμου πληθυσμού 16.200 κατοίκων. — Βαρυτικός αγωγός μεταφοράς των λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων έως το φρεάτιο φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού, — Φρεάτιο φόρτισης και υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού εκβολής που εκτείνεται μέχρι απόστασης 630m από το φρεάτιο φόρτισης, — Διαχυτήρας μήκους 48μ που θα είναι παράλληλος προς την ακτογραμμή και κάθετος στον αγωγό, με τον οποίο θα σχηματίζει σχήμα Τ. Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο που δημοπρατείται περιλαμβάνει: — Την οριστική μελέτη και την μελέτη εφαρμογής του περιγραφομένου στην τεχνική περιγραφή της μελέτης έργου. Για την εκπόνηση της μελέτης αυτής, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργασθεί με μελετητές, ή γραφεία μελετών, όπως ορίζεται στο Άρθρο 23 της Διακήρυξης. Η συνεργασία αυτή αφορά τον ανάδοχο και τους μελετητές, χωρίς να δεσμεύει σε τίποτα τον κύριο του έργου, — την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, — την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, — την κατασκευή των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων (χερσαίο και υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης, με τα δεδομένα που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή), — την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, — την υποχρεωτική συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών, από την ημερομηνία της βεβαιωμένης περαίωσης του έργου, — Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.

construction work for sewage pipes

Dimotiki Epicheirisi Ydreysis - Apocheteysis Lamias (DEYAL) | Published March 8, 2012
cpvs
45231300, 45232440

:Η εργολαβία περιλαμβάνει την αντικατάσταση τμημάτων παντορροϊκών δικτύων της πόλης της Λαμίας και των δημοτικών διαμερισμάτων με χωριστικά δίκτυα ακαθάρτων και ομβρίων. Ακόμη προβλέπεται η αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων αγωγών ακαθάρτων καθώς και η κατασκευή των υπολοίπων δικτύων ύδρευσης και ομβρίων όπου απαιτούνται. Θα γίνουν ακόμη μεγάλης κλίμακας αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων.

construction work for highways, roads

Perifereia Thessalias - D/nsi Technikon Ergon P.E. Karditsas | Published March 21, 2012
Winner
Χωροτεχνική ΑΤΕ Αγ. Ειρήνης 12, Άλιμος 174 55 Αθήνα GREECE E-mail: info@xorotexniki.gr Telephone: +30 2109887722 Fax: +30 2109888640
cpvs
45233100, 45233120

Κατασκευή νέας χάραξης σε τμήμα της παλαιάς επαρχιακής οδού, από Νεοχώρι έως Μπελοκομίτη, που αποτελεί μέρος του οδικού κυκλώματος λίμνης Πλαστήρα.

waste disposal site construction work

Syndesmos OTA Nomoy Thessalonikis | Published March 15, 2012
Winner
"Μακεδονικές Γραμμές ΑΤΕ" 25ης Μαρτίου 43, Εύοσμος 562 24 Θεσσαλονίκη GREECE Telephone: +30 2310760239 Fax: +30 2310768202
cpvs
45222110

Το εν λόγω έργο αφορά στην επέκταση του ΧΥΤΑ Μαυροράχης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους αυτού. Αυτή τη στιγμή η απόθεση των απορριμμάτων λαμβάνει χώρα στις κυψέλες Α1 και Α2 οι οποίες σύντομα θα φτάσουν τη μέγιστη χωρητικότητά τους. Στην παρούσα εργολαβία περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες και υλικά προκειμένου να λειτουργήσουν οι Κυψέλες Α3 και Α4. Ειδικότερα, το εν λόγω έργο αφορά τις απαραίτητες εργασίες για την οριστική διαμόρφωση και στεγανοποίηση των Κυψελών Α3 και Α4 του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Οι διαμορφώσεις αφορούν επιπρόσθετες χωματουργικές εργασίες στις ήδη διαμορφωμένες κυψέλες 3&4 με στόχο την αύξηση της χωρητικότητάς των, αλλά και την κατάλληλη "προετοιμασία" του εδάφους (αφαίρεση φυτικών γαιών, εξομάλυνση, κλπ). προκειμένου να τοποθετηθεί ο τεχνητός γεωλογικός φραγμός (άργιλος, μεμβράνη HDPE, γεωύφασμα προστασίας, άμμος προστασίας), και η αποστραγγιστική στρώση. Ακόμη στην εργολαβία περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του δικτύου συλλογής στραγγισμάτων το οποίο περιλαμβάνει: αγωγούς συλλογής στραγγισμάτων και τοποθέτηση αυτών στη ζώνη αποστράγγισης, φρεάτιο δικλείδων και αγωγούς σύνδεσης με την υφιστάμενη μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων.

storm-water piping construction work

Dimos Limnoy | Published March 15, 2012
Winner
ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ Κούμα 10 412 22 Λάρισα GREECE Telephone: +30 2410535122 Fax: +30 2410530703
cpvs
45232130

Κατασκευή νέων εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης όλων των ΤΚ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κούταλης πλην της ΤΚ Καλλιθέας η οποία διαθέτει πλήρες δίκτυο, καθώς και κατασκευή των αγωγών μεταφοράς λυμάτων {βαρύτητας και καταθλιπτικοί} και των αντλιοστασίων ακαθάρτων μέχρι την προβλεπόμενη θέση του βιολογικού καθαρισμού.

foul-water piping construction work

Dimotiki Epicheirisi Ydreysis Apocheteysis TyrnaboyGR | Published January 7, 2012  -  Deadline March 1, 2012
cpvs
45232411, 45232431

:Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων από σωλήνες PVC σειράς 41 διατομής d200 έως d500, συνολικού μήκους 84.050 μέτρων και 740 μέτρα απο σωλήνες PE (HDPE) CE 80, δεύτερης γενιάς DN 110/PN10ATM.
Categories
  Greece - Show all countries
Athens (278)Athens (140)Thessaloniki (27)Thessaloniki (19)Komotini (16)Ioannina (15)Lamia (14)Larisa (14)Thermi thessalonikis (12)Tripoli (12)Ioannina (11)Karyes (11)Larisa (11)Patra (11)Piraeus (10)Chalandri (9)Chania (9)Heraklion (9)Sparta (9)Galatsi (8)Heraklion (8)Piraeus (8)Volos (8)Chania (7)Chalkida (7)Kilkis (7)Kozani (7)Ormylia (7)Sparta (7)Θέρμη θεσσαλονίκης (7)Chalandri (6)Kastoria (6)Lamia (6)Patra (6)Rhodes (6)Chalkida (5)Irakleio kritis (5)Marousi (5)Pallini (5)Rethimno (5)Rhodes (5)Samos (5)Kavala (4)Thermi thessalonikis (4)Ag. stefanos (3)Amfissa (3)Argostoli (3)Asklipieio (3)Chrysoypoli kabala (3)Giannitsa (3)Igoumenitsa (3)Karditsa (3)Kavala (3)Kallithea (3)Karditsa (3)Mytilene (3)Pyrgos (3)Rethimno (3)Salamina (3)Thiba (3)Veroia (3)Zakinthos (3)Θέρμη (3)Ορεστιάδα (3)Χαλάνδρι (3)Χαλάνδρι (3)Agios athanasios (2)Alexandroupolis (2)Argostoli (2)Acharnes (2)Ag. paraskeyi attikis (2)Agrinio (2)Alexandria (2)Alexandroupolis (2)Aliartos (2)Amaliada (2)Amyntaio (2)Corinth (2)Drama (2)Dadia (2)Drama (2)Eleytheroypoli (2)Edessa (2)Filippiada (2)Gerakas (2)Ierissos (2)Karpathos (2)Kassandreia (2)Kozani (2)Levkada (2)Leros (2)Limenas chersonisoy (2)Marousi (2)Markopoylo mesogaias (2)Megara (2)Orestiada (2)Perama (2)Prebeza (2)Skimatari (2)