Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Oulu Finland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Construction work

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Published February 9, 2017
cpvs
45000000

This is the acquisition of advance notice and the market launch of the dialogue.

PPSHP ​​Future Hospital 2030 -uudistamisohjelma market launch dialogue on Intellectual and Developmental Disabilities Service newbuildings cooperation contract '(co-operative PJU).

Market Dialogue will be held 15/02/2017 at 10: 00-12: 00 in Oulu.

The objective is the identification of potential contractors and to start a dialogue between the client and the contractor.

The client acquires the negotiated procedure with the contractor. The aim is to make plans for the implementation of cooperation with the client (user), and planners the year 2017 on the contractor and the move to the implementation at the beginning of 2018. The aim is that the new building commissioning will take place in the spring of 2019.

The general contractor is selected on the basis of the negotiated procedure.

A net is the building. 4 000 hum².

The entire estimated value of the project 12 000 000 EUR, excluding VAT.

The starting point for the mentally retarded Centre of Excellence premises is consideration of the human individual and the development of disability-specific characteristics and needs. Intellectual and Developmental Disabilities Service forms a functional entity, which is supported by the existing facilities.

The future Centre of Excellence employs approximately 100 employees. Customers visit the outpatient facilities every day and hour of rehabilitation places will be around 30. Operational planning continues closely with the design of the premises.

PPSHP ​​space solutions take into account the strategic and future hospital -uudistamisohjelman 2030 targets. The facilities are adaptable customers' specific needs are similar, the financial and operating balance, make it possible, through cooperation will bring efficiency and quality, and promote the well-being of skilled personnel.

Paving Construction 2017-2018, City of Oulu

Oulun kaupunki | Published February 22, 2017  -  Deadline March 6, 2017
cpvs

Päällystysurakka 2017-2018, Oulun kaupunki Hankinnan tunniste- tai viitenumero OUKA/479/02.08.02/2017, Päällystysurakka 2017-2018, Oulun kaupunki, osallistumishakemus Hankinnan kuvaus 1.Vaihe: Osallistumishakemuksen perusteella rajataan tarjouskilpailuun osallistujat 2.Vaihe: Tarjouspyyntöasiakirjojen lähettäminen hyväksytyille osallistujille maaliskuussa 3.Vaihe: Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4.Vaihe: Tarjousten vertailu, halvin hinta. Päällystysurakkaan 2017-2018 kuuluvat myöhemmin maaliskuussa lähetettävien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti työkohdeluetteloiden mukaiset asfaltti- ja jyrsintätyöt vuosina 2017 ja 2018. Urakka on 2-vuotinen. Vuotuinen urakka-aika on 1.5.-30.11. Vuoden 2017 työkohteet esitetään päällystystöiden työkohdeluettelossa 2017, jyrsintätöiden työkohdeluettelossa 2017 ja paikkaustöiden työkohdeluettelossa 2017. Vuoden 2018 arvioituina työmäärinä käytetään v.2017 työkohdeluetteloiden mukaisia työmääriä. Vuoden 2018 työkohdeluettelot annetaan urakoitsijalle keväällä 2018 ennen päällystyskauden alkua. PÄLLYSTYSURAKKA 2017 JA 2018 PITÄÄ SISÄLLÄÄN ARVIOLTA MM. SEURAAVIA TÖITÄ: - ylläpidon pintaustöitä SMA- ja AB-päällysteillä n. 240 000m², 24 000tn (sidottu alusta). - uudiskohteiden pintaustöitä SMA- ja AB-päällysteillä n.40 000m², 4 000tn (sidottu alusta). - alustan liimauksia pintauskohteissa n.280 000m². - uudiskohteiden päällystystöitä AB-, AA-, ABT- ja ABK-päällysteillä n. 200 000m², 22 000tn (sitomaton alusta), ei sisällä profilointitöitä. - paikkaustöitä AB- ja ABK-päällysteillä n. 65 000m², 7 500tn (kaivulupakohteet), jotka sisältää myös pohjien profiloinnin. Paikkauskohteiden arvioitu lukumäärä on n. 1 700- 2 000 kpl. Paikkauskohteiden kokoluokat ovat 1-10m², 10-50m², 50-100m² ja 100-200m². - jyrsintätöitä yhteensä n. 95 000m²(lähtö-/aloitusjyrsintöjä, reunajyrsintöjä, laatikkojyrsintöjä, tasausjyrsintöjä). - kaivojen nostoja murskepinnan tasosta asfaltin tasoon n. 2 000 kpl. - venttiilien nostoja murskepinnan tasosta asfaltin tasoon n. 400 kpl. - kiviainesluokat ovat SMA16-massoilla: An7 / FI10 SRK-arvo < 28 tai Prall-arvo < 22 sekä kiviaines An10 / FI15 SRK-arvo < 37 tai Prall-arvo < 30. - SMA16-massoissa sideaine B70/100. - kiviainesluokat AB16-, AB11-, ABK22- ja AA16-massoilla An14 / FI20 tai An19 / FI35. (kiviainesluokan An19 / FI35 kiveä käytetään pääasiassa): - AB16-, AB11-, ABK22-, ABT- ja AA16-massoilla sideaine B100/150. Asfalttipohjatyöt eli profiloinnit eivät kuulu urakkaan, poikkeuksena paikkauskohteet (kaivulupakohteet). Asfalttipohja-, kivi- ja vihertyöt kilpailutetaan erillisenä urakkana, näiden em. kohteiden asfaltti- ja jyrsintätyöt kuuluvat Päällystysurakkaan 2017-2018. Lisäksi urakkaan kuuluvat Oulun Teklin (Tekli tekee profiloinnit) päällystyskohteiden asfaltoinnit ja jyrsintätyöt. Päällystysurakoitsijan tulee tehdä viikoittaiset päällystystyöt Asfalttipohja-, kivi- ja vihertyö urakoitsijan 2017 ja 2018 ja Teklin 2017 ja 2018 laatimien viikko-ohjelmien mukaisesti. Viikko-ohjelmat toimitetaan päällystysurakoitsijalle aina edellisen viikon torstaina. Päällystysurakoitsija on em. urakoitsijoiden kohteissa sivu-urakoitsijana ja alistettu heidän viikkoaikatauluihin. Urakassa noudatetaan Asfalttinormeja. Bitumi sidotaan indeksiin 2010=100, tammikuun 1/2017 bitumi-indeksiin 92,8. CE-merkintä on pakollinen urakassa käytettävillä tuotteilla, joilla on harmonisoitu tuotestandardi (hEN). Urakassa käytettävät asfalttimassat tulee olla CE-hyväksyttyjä, asfalttimassassa käytettävät materiaalit tulee olla CE-hyväksyttyjä sekä asfalttiasema, missä massa tehdään, täytyy olla myös CE-hyväksytty. Uuden Oulun alueeseen kuuluvat Oulun lisäksi seuraavat ympäryskunnat 1.1.2013 alkaen: Ylikiiminki, Kiiminki, Yli-ii, Haukipudas ja Oulunsalo. Tarjouspyynnöt lähetetään hyväksytyille osallistujille maaliskuun alkupuolella 2017 ja tarjousten palautus huhtikuun alussa. Päällystysurakka 2017-2018, Oulun kaupunki Hankinnan tunniste- tai viitenumero OUKA/479/02.08.02/2017, Päällystysurakka 2017-2018, Oulun kaupunki, osallistumishakemus Hankinnan Kyllä Oheinen osallistumishakemuslomake liitteineen 1-12 toimitetaan kirjallisena 3.3.2017 klo 12.00 mennessä suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen merkintä "Päällystysurakka 2017-2018 / osallistumishakemus". Faksilla tai sähköpostilla toimitettua hakemusta ei hyväksytä. Lisäksi osallistumishakemuksessa tulee ilmoittaa: 1) Mihin postiosoitteeseen tarjouspyynnöt lähetetään. 2) Lisätietoja osallistumishakemuksesta antavan henkilön yhteystiedot. 3) Sähköpostiosoite, johon hankintayksikkö voi lähettää hankintaa koskevat päätökset sekä muut mahdolliset hankintamenettelyn aikaiset ilmoitukset sekä lausunto- ja selvityspyynnöt. 4) Yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus. Lisätietoja antaa Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu- ja viherpalvelut, päällystemestari Jouni Saapunki, puh. 044 7032262.

REQUEST FOR INFORMATION / CALL: Northern Ostrobothnia Hospital District Hospital Future 2030 uudistamisohjelma- with intellectual disabilities require special maintenance services, construction co-build contract

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Published February 8, 2017
cpvs
45000000

The general contractor is selected on the basis of the negotiated procedure. The general contractor is selected on the basis of the negotiated procedure.

800 Improvement in the center of Vaala, Mt KU

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Published February 20, 2017  -  Deadline March 30, 2017
cpvs

The contract includes "improving highway 800 in the center of Vaala" construction measures in accordance with the customer contains details of the construction plan of Vaala. The contract includes all work in accordance with the subscriber contains details of the construction plan in accordance with the contract documents in such a way that the result of the work, structures and technical systems, their components and used building materials meet the requirements set for them. The contract includes the contingent to be taken by the end of the work contract review. the content of the contract is defined in more detail in the tender documentation. The contract will be built in cooperation with Lapland ELY Centre and the municipality of Vaala. Construction site is located in the municipality of Vaala. The contract includes "improving highway 800 in the center of Vaala" construction measures in accordance with the customer contains details of the construction plan of Vaala. The contract includes all work in accordance with the subscriber contains details of the construction plan in accordance with the contract documents in such a way that the result of the work, structures and technical systems, their components and used building materials meet the requirements set for them. The contract includes the contingent to be taken by the end of the work contract review. the content of the contract is defined in more detail in the tender documentation. The contract will be built in cooperation with Lapland ELY Centre and the municipality of Vaala. Construction site is located in the municipality of Vaala.

Stock Road 86 (Ouluntie) improving access Vieskankadun and Savelan Road (18189 mt) mark, Ylivieska; KU

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Published January 26, 2017  -  Deadline February 28, 2017
cpvs

The contract includes the construction plan drawn up for the customer, "Kanta Road 86 (Ouluntie) improving access Vieskankadun and Savelantie (18189 mt) mark, Ylivieska" construction measures in accordance with the road position Vieskankadun and Savelan road position. Contract includes the construction channeled to the traffic light junction, including the relevant traffic. The contract includes all work in accordance with the subscriber contains details of the construction plan in accordance with the contract documents in such a way that the result of the work, structures and technical systems, their components and used building materials meet the requirements set for them. the content of the contract is defined in more detail in the tender documentation. The contract will be built in cooperation Lapland ELY Centre and Ylivieskan with the city. Construction site is located in the city of Ylivieska. The contract includes the construction plan drawn up for the customer, "Kanta Road 86 (Ouluntie) improving access Vieskankadun and Savelantie (18189 mt) mark, Ylivieska" construction measures in accordance with the road position Vieskankadun and Savelan road position. Contract includes the construction channeled to the traffic light junction, including the relevant traffic. The contract includes all work in accordance with the subscriber contains details of the construction plan in accordance with the contract documents in such a way that the result of the work, structures and technical systems, their components and used building materials meet the requirements set for them. the content of the contract is defined in more detail in the tender documentation. The contract will be built in cooperation Lapland ELY Centre and Ylivieskan with the city. Construction site is located in the city of Ylivieska.

Hintan parish facades Repair

Oulun ev.-lut seurakuntayhtymä | Published February 17, 2017  -  Deadline March 21, 2017
cpvs

property acquisition and content of work is defined in the specification. The contract includes Hintan parish facades repair project supervisor responsibilities. The contract is a turnkey contract. The contract includes all of the documents Works accessories. Also, the construction of external escape route staircase is a contract. property acquisition and content of work is defined in the specification. The contract includes Hintan parish facades repair project supervisor responsibilities. The contract is a turnkey contract. The contract includes all of the documents Works accessories. Also, the construction of external escape route staircase is a contract.

Kontinkangas B-building, to design and build (SR) -kokonaisurakka

Oulun kaupunki | Published February 15, 2017  -  Deadline March 27, 2017
cpvs

Contract includes Kontinkangas B building renovation and expansion of execution ordered by the customer for completion and the contractor's future plans, according to design and build a package contract (SR), where the overall contractor is a direct contractual relationship with the subscriber. SR-contractor is the main contractor of the project, which is responsible for site management responsibilities. Kontinkangas B-building is placed in the Kontinkangas hyvinvoitikeskuksen family center. The project is implemented according to plan, which includes in addition to the renovation of approx. 200 m2 extension to the construction of two floors. The extent of the building is approx. 1543 brm2. Contract includes Kontinkangas B building renovation and expansion of execution ordered by the customer for completion and the contractor's future plans, according to design and build a package contract (SR), where the overall contractor is a direct contractual relationship with the subscriber. SR-contractor is the main contractor of the project, which is responsible for site management responsibilities. Kontinkangas B-building is placed in the Kontinkangas hyvinvoitikeskuksen family center. The project is implemented according to plan, which includes in addition to the renovation of approx. 200 m2 extension to the construction of two floors. The extent of the building is approx. 1543 brm2.

Acting 8 Limingan overpass widening, works, KU

Liikennevirasto | Published February 24, 2017  -  Deadline March 30, 2017
cpvs

The contract includes an overpass of Highway 8 Limingan O-18 widening hyötyleveyteen 11,0m. At the same time the bridge is amplified and corrected. Also, the highway will be widened to 8 and siltapengertä about a mile way. Limingan overpass exceeds the electrified railway tracks (Seinäjoki-Oulu). The contract is implemented as a package contract, permanent structures are put subscriber plans. The contract includes all work in accordance with the construction plans drawn up by the subscriber materiaalihankintoineen, with the necessary finishing istutustöineen and in accordance with the tender documents and plans. The contract is part of the Finnish Transport Agency's development project "Acting 8 road investments necessary to Pyhäjoki nuclear power plant". The contract includes an overpass of Highway 8 Limingan O-18 widening hyötyleveyteen 11,0m. At the same time the bridge is amplified and corrected. Also, the highway will be widened to 8 and siltapengertä about a mile way. Limingan overpass exceeds the electrified railway tracks (Seinäjoki-Oulu). The contract is implemented as a package contract, permanent structures are put subscriber plans. The contract includes all work in accordance with the construction plans drawn up by the subscriber materiaalihankintoineen, with the necessary finishing istutustöineen and in accordance with the tender documents and plans. The contract is part of the Finnish Transport Agency's development project "Acting 8 road investments necessary to Pyhäjoki nuclear power plant".
  • 1