Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Kerava Finland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Construction of Sibeliuksentie

Keravan kaupunki | Published March 14, 2017  -  Deadline March 31, 2017
cpvs

Kerava City / Kerava City Technology -liikelaitos ask for an offer from the City of Kerava region to build v.2017 task Kerava Sibeliuksentie Seunalantie - Aleksis Kiven tie and Aleksis Kivi road between storm Sibeliuksentie - Torikatu under this invitation to tender documents. The performance contract includes an invitation to tender and the work set out in the Annexes in accordance with the plans fully completed offenses inspired. The contract is the acquisition value of the threshold value below the acquisition. Procurement is used to open the procedure. Procurement complies with the law on public procurement. The contract includes the invitation to tender referred to in this and the flat-panel material procurement for works contracts and construction work. The contract is the total price of the contract. Construction work can begin 10.04.2017, after the signing of the contract. Construction work will be carried out in such a way that the construction is fully completed and successfully delivered to the customer no later than September 29, 2017. The Kerava City / Kerava City Technology -liikelaitos ask for an offer in the city of Kerava v.2017 role in the construction of the Kerava Sibeliuksentie Seunalantie - Aleksis Kivi Aleksis Kiven tie, as well as the road storm between Sibeliuksentie - Torikatu under this invitation to tender documents. The performance contract includes an invitation to tender and the work set out in the Annexes in accordance with the plans fully completed offenses inspired. The contract is the acquisition value of the threshold value below the acquisition. Procurement is used to open the procedure. Procurement complies with the law on public procurement. The contract includes the invitation to tender referred to in this and the flat-panel material procurement for works contracts and construction work. The contract is the total price of the contract. Construction work can begin 10.04.2017, after the signing of the contract. Construction work will be carried out in such a way that the construction is fully completed and successfully delivered to the customer no later than September 29, 2017.

Construction of Hulevesilinjan between Sorsakorventie - Hummapuisto

Keravan kaupunki | Published March 15, 2017  -  Deadline April 3, 2017
cpvs

Keravan Kaupunki / Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos pyytää tarjousta Keravan kaupungin alueella v.2017 tehtävästä Hulevesilinjan rakentamisesta välillä Sorsakorventie - Hummapuisto. Optiona tulee laatia urakkatarjous Terästien hulevesialtaan ja kääntöpaikan rakentamisesta. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava, hankintalain mukainen hankinta. Urakkarajat on esitetty piirustuksissa e 617 – 3 ja e 617 – 4. Urakkasuoritus käsittää tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaiset työt suunnitelmien mukaisesti täysin valmiiksi tehtyinä. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Urakka käsittää rakennusurakkaan liittyvät tässä tarjouspyynnössä ja sen litteissä mainitut materiaalihankinnat sekä rakennustyöt. Urakka on kokonaishintaurakka. Rakennustyöt voidaan aloittaa 24.4.2017, urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Rakennustyöt tulee suorittaa siten, että rakennuskohde on täysin valmis ja hyväksytysti luovutettuna tilaajalle viimeistään syyskuun 30 päivänä 2017. Keravan Kaupunki / Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos pyytää tarjousta Keravan kaupungin alueella v.2017 tehtävästä Hulevesilinjan rakentamisesta välillä Sorsakorventie - Hummapuisto. Optiona tulee laatia urakkatarjous Terästien hulevesialtaan ja kääntöpaikan rakentamisesta. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava, hankintalain mukainen hankinta. Urakkarajat on esitetty piirustuksissa e 617 – 3 ja e 617 – 4. Urakkasuoritus käsittää tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaiset työt suunnitelmien mukaisesti täysin valmiiksi tehtyinä. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Urakka käsittää rakennusurakkaan liittyvät tässä tarjouspyynnössä ja sen litteissä mainitut materiaalihankinnat sekä rakennustyöt. Urakka on kokonaishintaurakka. Rakennustyöt voidaan aloittaa 24.4.2017, urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Rakennustyöt tulee suorittaa siten, että rakennuskohde on täysin valmis ja hyväksytysti luovutettuna tilaajalle viimeistään syyskuun 30 päivänä 2017.
  • 1