Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Joensuu Finland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Construction work

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä | Published November 5, 2016  -  Deadline December 19, 2016
North Karelia Educational properties of small maintenance work, construction of the Joensuu region in 2017-2018 (possible option for the year 2019). For larger construction contracts tendered separately. one (1) or more of the contract the contractor can be chosen.

Construction work

Joensuun tilakeskus | Published November 25, 2016  -  Deadline December 27, 2016

This is a notification procedure for the implementation of Rantakylä normaalikoulun new construction project tender held to select providers.

Contract implemented a project management contract, where the project management contractor acts as the general contractor and the main implementer. Structural engineering and building services contracts as well as the detailed design (architectural, building, HVAC) are included in the project management contract. There is also a complementary geosuunnittelu included in the project management contract and acoustic design is taken into account.

Rantakylä normaalikoulun floor area is approx. 5 800 hum² and building total gross area is warm n. 6 600 brm². The building will be two storeys. The school building is placed in the 2-series for comprehensive school and pre-school group spaces.

The plot with a former co-educational high school building and furniture warehouse unloaded before the new construction, demolition is not included in the project management contract.

Object lifetime requirement is at least 50 years. The building will be called. built on the spot, portable space elements are not accepted.

The project preliminary unconfirmed schedule:

- Registration 25 November to 27 December 2016,

- Contract calculation 9 January to 24 February 2017,

- To start work in May and June 2017,

- The completion of the work in December 2018.

The project construction will be possible to pick up in two parts, first the civil engineering and foundation works, and immediately after new construction jobs.

In is enabled Buildecomin project bank and the tender documents shall be submitted electronically through the project bank.

Contract notice is conditional. Contract Competition start is conditional on the Joensuu City Council approves the object hankesuunitelman and finance.

Construction work

Joensuun Kaupunki / Joensuun Tilakeskus | Published November 19, 2016  -  Deadline December 2, 2016

Siilaisen project is divided into several lots, of which there are now several lots and registration on the following acquisitions:

- With Project,

- Kitchen furniture / equipment,

- Gym equipment is reversed,

- Nurse Call system is made a new declaration.

Construction work

Joensuun Kaupunki / Joensuun Tilakeskus | Published October 18, 2016  -  Deadline December 2, 2016
Varusteluosaurakka: the equipment and the acquisition of equipment, includes mm. toilet accessories, clothes hangers, hangers, kitchen equipment, medical rooms, special furniture and equipment such as medicine cabinets, etc.

Karhunmäki area of ​​construction of 2017 / excavators and municipal transport

Joensuun seudun hankintatoimi | Published November 16, 2016  -  Deadline December 7, 2016
Joensuun seudun hankintatoimi pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti yksikköhintaista tarjousta Karhunmäen alueen kaivu- ja kuljetustöistä tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakka aloitetaan tilaajan toimesta 2.1.2017. Valittu urakoitsija jatkaa urakkaa heti sopimuksen tultua voimaan. Urakkaan sisältyy urakkaohjelmassa esitetyt rakentamisvaiheen I työt. Tarkoitus on kaivaa yhtä aikaa kolmella koneyksiköllä ja urakoitsijan tulee pystyä tarvittaessa lisäämään 1-2 koneyksikköä. Mikäli urakoitsija ei pysty tarvittaessa lisäämään vaadittuja koneyksiköitä, on urakoitsija velvollinen korvaamaan tilaajan hankkimasta lisäkoneyksiköstä aiheutuneet työkulut siten, että urakoitsija maksaa oman työkulunsa ja tilatun työkulun välisen erotuksen. Tarjouspyynnössä tilaajan esittämät määrät eivät ole tilaajaa sitovia, sillä ne on esitetty vain vertailuhinnan laskemista varten. Tilaaja tekee hankinnat tarpeen mukaan, joten hankittava määrä voi poiketa huomattavasti tarjouslomakkeessa esitetystä suuntaa antavasta määrästä. HUOM! Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät tästä Hilma-ilmoituksesta. Joensuun seudun hankintatoimi pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti yksikköhintaista tarjousta Karhunmäen alueen kaivu- ja kuljetustöistä tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakka aloitetaan tilaajan toimesta 2.1.2017. Valittu urakoitsija jatkaa urakkaa heti sopimuksen tultua voimaan. Urakkaan sisältyy urakkaohjelmassa esitetyt rakentamisvaiheen I työt. Tarkoitus on kaivaa yhtä aikaa kolmella koneyksiköllä ja urakoitsijan tulee pystyä tarvittaessa lisäämään 1-2 koneyksikköä. Mikäli urakoitsija ei pysty tarvittaessa lisäämään vaadittuja koneyksiköitä, on urakoitsija velvollinen korvaamaan tilaajan hankkimasta lisäkoneyksiköstä aiheutuneet työkulut siten, että urakoitsija maksaa oman työkulunsa ja tilatun työkulun välisen erotuksen. Tarjouspyynnössä tilaajan esittämät määrät eivät ole tilaajaa sitovia, sillä ne on esitetty vain vertailuhinnan laskemista varten. Tilaaja tekee hankinnat tarpeen mukaan, joten hankittava määrä voi poiketa huomattavasti tarjouslomakkeessa esitetystä suuntaa antavasta määrästä. HUOM! Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät tästä Hilma-ilmoituksesta.

Karhunmäki area of ​​the construction of public utilities 2017 / deliveries of aggregates

Joensuun seudun hankintatoimi | Published November 16, 2016  -  Deadline December 7, 2016
Joensuun seudun hankintatoimi pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti kiviainesten toimituksesta Karhunmäki 2017 / Kiviainesten toimitukset -urakkaan. Urakka aloitetaan tilaajan toimesta 2.1.2017. Valittu urakoitsija jatkaa urakkaa heti sopimuksen tultua voimaan. Urakkaan sisältyy urakkaohjelmassa esitetyt rakentamisvaiheen I työt. Tarkoitus on kaivaa yhtä aikaa kolmella koneyksiköllä ja urakoitsijan tulisi pystyä tarvittaessa lisäämään resursseja 1-2 koneyksikköä. Kiviainesten toimittajan tulee pystyä myös lisäämään resursseja koneyksiköiden lisääntyessä. Tarjouspyynnössä tilaajan esittämät määrät eivät ole tilaajaa sitovia, sillä ne on esitetty vain vertailuhinnan laskemista varten. Tilaaja tekee hankinnat tarpeen mukaan, joten hankittava määrä voi poiketa huomattavasti tarjouslomakkeessa esitetystä suuntaa antavasta määrästä. Kiviainesten tulee täyttää Infra RYL 2010 julkaisun laatuvaatimukset. Kiviainesten tulee olla CE -merkittyä. Laatuvaatimukset Laadun varmistukseksi ja toimitukseen sisältyy Infraryl 2010 -laatuvaatimusten ja CE-merkin lisäksi 1-2 näytteenottoa/työmaa/kiviaineskerros. Kiviainesten ottopaikka on oltava aina tilaajan tiedossa. Toimituksen alkaessa kiviaineksista otetaan näyte automaattisesti ensimmäisestä toimituksesta. Jos kiviaineksen ottopaikka muuttuu, siitä tulee ilmoittaa tilaajalle kirjallisesti. Jos paikka muuttuu, otetaan uusi näyte automaattisesti. Toimittaja maksaa näytekulut. Näytteenottaja on tilaajan hyväksymä ns. hyväksytty testausorganisaatio. Tämän lisäksi tilaaja voi tehdä omia pistotarkistuksia kiviainesten laadusta ottopaikasta ja työmaalla. Pistotarkastuksien kulut maksaa tilaaja. Jos laatuvirhe johtuu toimittajasta tai kiviainesten laadusta tulee työmaalle ylimääräisiä kustannuksia - kaikki kustannukset (työ- ja konekustannukset ja muut mahdolliset kustannukset) veloitetaan kiviainestoimittajalta. Kyseinen selvitys tehdään aina kirjallisesti. Käytännön toimintaan liittyvät aikataulut ja sanktiot Normaalisti tilaaja tilaa kiviaineksia työmaalle hyvissä ajoin, jossa ilmoitetaan työmaalla käytettävät kiviainekset ja kiviainesmäärät. Toimittajan on varattava riittävä määrä kuljetuskalustoa, jolla pystytään toteuttamaan tilattujen kiviainesten toimitus. Käyttötarve ilmoitetaan 12 tuntia ennen varsinaista käyttöä - yleensä edellisenä päivänä. Kun aikataulu on tiedossa, kiviainesten toimituksen aloitusviivettä saa olla korkeintaan 30 minuuttia ja jatkotoimituksen pitää toimia tilaajan vaatimusten mukaisesti. Samana päivänä tilatuille kiviaineksille vaaditaan 1 tunnin toimitustarkkuus. Esimerkki: Työmaalle tilataan kiviaineksia 100 tonnia klo 7.00 ja toimittaja lupaa aloittaa toimittamisen työmaalle klo 13.00. Toimittaminen viivästyy ja varsinainen toimittaminen alkaa vasta klo 15. Toimituksen olisi pitänyt alkaa klo 14.00 mennessä. Jos em. toimituksissa tapahtuu esim. kaluston rikkoontumisia, tulee toimittajan ryhtyä välittömästi korvaaviin toimenpiteisiin. Ilmoittamatta jätetyt poisjäännit ajoringistä aiheuttavat mm. sanktioinnin. Ilmoitus tulee tehdä aina työmaan vastaavalle. Jos toimitus myöhässä ja tilaajan työmaalle tulee ylimääräisiä kustannuksia - kaikki kustannukset (työ- ja konekustannukset ja muut mahdolliset kustannukset) veloitetaan kiviainestoimittajalta. Kyseinen selvitys tehdään aina kirjallisesti. Jos varsinainen kiviainestoimittaja (kilpailun voittanut) ei pysty tai kieltäytyy toimittamasta tilaajan tarvitsemaa kiviainesta, kiviaines tilataan seuraavalta. Jos varsinainen kiviainestoimittaja kieltäytyy 3 kertaa toimittamasta tarvittua kiviainesta, kiviainestoimittajan sopimus puretaan välittömästi. HUOM! Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät tästä Hilma-ilmoituksesta. Joensuun seudun hankintatoimi pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti kiviainesten toimituksesta Karhunmäki 2017 / Kiviainesten toimitukset -urakkaan. Urakka aloitetaan tilaajan toimesta 2.1.2017. Valittu urakoitsija jatkaa urakkaa heti sopimuksen tultua voimaan. Urakkaan sisältyy urakkaohjelmassa esitetyt rakentamisvaiheen I työt. Tarkoitus on kaivaa yhtä aikaa kolmella koneyksiköllä ja urakoitsijan tulisi pystyä tarvittaessa lisäämään resursseja 1-2 koneyksikköä. Kiviainesten toimittajan tulee pystyä myös lisäämään resursseja koneyksiköiden lisääntyessä. Tarjouspyynnössä tilaajan esittämät määrät eivät ole tilaajaa sitovia, sillä ne on esitetty vain vertailuhinnan laskemista varten. Tilaaja tekee hankinnat tarpeen mukaan, joten hankittava määrä voi poiketa huomattavasti tarjouslomakkeessa esitetystä suuntaa antavasta määrästä. Kiviainesten tulee täyttää Infra RYL 2010 julkaisun laatuvaatimukset. Kiviainesten tulee olla CE -merkittyä. Laatuvaatimukset Laadun varmistukseksi ja toimitukseen sisältyy Infraryl 2010 -laatuvaatimusten ja CE-merkin lisäksi 1-2 näytteenottoa/työmaa/kiviaineskerros. Kiviainesten ottopaikka on oltava aina tilaajan tiedossa. Toimituksen alkaessa kiviaineksista otetaan näyte automaattisesti ensimmäisestä toimituksesta. Jos kiviaineksen ottopaikka muuttuu, siitä tulee ilmoittaa tilaajalle kirjallisesti. Jos paikka muuttuu, otetaan uusi näyte automaattisesti. Toimittaja maksaa näytekulut. Näytteenottaja on tilaajan hyväksymä ns. hyväksytty testausorganisaatio. Tämän lisäksi tilaaja voi tehdä omia pistotarkistuksia kiviainesten laadusta ottopaikasta ja työmaalla. Pistotarkastuksien kulut maksaa tilaaja. Jos laatuvirhe johtuu toimittajasta tai kiviainesten laadusta tulee työmaalle ylimääräisiä kustannuksia - kaikki kustannukset (työ- ja konekustannukset ja muut mahdolliset kustannukset) veloitetaan kiviainestoimittajalta. Kyseinen selvitys tehdään aina kirjallisesti. Käytännön toimintaan liittyvät aikataulut ja sanktiot Normaalisti tilaaja tilaa kiviaineksia työmaalle hyvissä ajoin, jossa ilmoitetaan työmaalla käytettävät kiviainekset ja kiviainesmäärät. Toimittajan on varattava riittävä määrä kuljetuskalustoa, jolla pystytään toteuttamaan tilattujen kiviainesten toimitus. Käyttötarve ilmoitetaan 12 tuntia ennen varsinaista käyttöä - yleensä edellisenä päivänä. Kun aikataulu on tiedossa, kiviainesten toimituksen aloitusviivettä saa olla korkeintaan 30 minuuttia ja jatkotoimituksen pitää toimia tilaajan vaatimusten mukaisesti. Samana päivänä tilatuille kiviaineksille vaaditaan 1 tunnin toimitustarkkuus. Esimerkki: Työmaalle tilataan kiviaineksia 100 tonnia klo 7.00 ja toimittaja lupaa aloittaa toimittamisen työmaalle klo 13.00. Toimittaminen viivästyy ja varsinainen toimittaminen alkaa vasta klo 15. Toimituksen olisi pitänyt alkaa klo 14.00 mennessä. Jos em. toimituksissa tapahtuu esim. kaluston rikkoontumisia, tulee toimittajan ryhtyä välittömästi korvaaviin toimenpiteisiin. Ilmoittamatta jätetyt poisjäännit ajoringistä aiheuttavat mm. sanktioinnin. Ilmoitus tulee tehdä aina työmaan vastaavalle. Jos toimitus myöhässä ja tilaajan työmaalle tulee ylimääräisiä kustannuksia - kaikki kustannukset (työ- ja konekustannukset ja muut mahdolliset kustannukset) veloitetaan kiviainestoimittajalta. Kyseinen selvitys tehdään aina kirjallisesti. Jos varsinainen kiviainestoimittaja (kilpailun voittanut) ei pysty tai kieltäytyy toimittamasta tilaajan tarvitsemaa kiviainesta, kiviaines tilataan seuraavalta. Jos varsinainen kiviainestoimittaja kieltäytyy 3 kertaa toimittamasta tarvittua kiviainesta, kiviainestoimittajan sopimus puretaan välittömästi. HUOM! Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät tästä Hilma-ilmoituksesta.

Kononovintien utilities

Liperin kunta,Tekninen osasto | Published December 9, 2016  -  Deadline January 5, 2017
Kononovintien the municipality of Liperi Ylämylly Jyri zoned area (approx. 350 m) formula for road, water supply and road construction of the pumping station and ylivuotosäiliöineen the extent stated in the tender documents. Kononovintien the municipality of Liperi Ylämylly Jyri zoned area (approx. 350 m) formula for road, water supply and road construction of the pumping station and ylivuotosäiliöineen the extent stated in the tender documents.
  • 1