Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Pilsen Czech Republic

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

The construction of rural roads C1 and C2 in the cadastral Želčany

Česká republika-Státní pozemkový úřad | Published September 22, 2015  -  Deadline November 30, 2016
Construction of rural roads, including Ford, demarcation of land under construction and orientation of real construction in accordance with the project documentation for the construction. a) a description needs to be the fulfillment of public contracts fulfilled the same time, the project will significantly contribute to improving the throughput of the landscape, addressing erosion control of the area and the project is part of the flood character. b) a description of the subject contract Both routes are designed as single-lane. c) a description of the relationship of the public contract and the client's needs will therefore be provided through the tender procedure contractor for construction works. d) the expected date of fulfillment of the public contract Expected date of completion of the construction of rural roads is 11/30/2016 - source of funding RDP 2014-2020. e) a description of the risks associated with performing a public contract, that authority took into account when determining the terms and conditions

Construction Dirt Track HPC 2 in the cadastral Prestice

Česká republika-Státní pozemkový úřad | Published August 18, 2015  -  Deadline November 15, 2016
Realization of the construction field trips HPC 2 in the cadastral Prestice a total length of 371.14 m 2 asfaltovaného concrete. a) Description of requirements to be fulfilled by meeting public contracts: construction of the field trip is part of a plan of common facilities approved the draft comprehensive land consolidation in the cadastral Prestice and part k.ú. Příchovice near Přeštice in accordance with Law no. 139 / 2002Sb., On land consolidation and land offices, as amended. b) Description of public procurement: Reconstruction of dirt roads in the category of HPC 4.5 / 30th Communication is designed as one leg of a total length of 2 371,14m.Konstrukce communication is asfaltovaného concrete, crushed gravel and rehabilitation of quarry stone wrapped in geotextile. In the section of dirt track is designed seven concrete culverts. On roads are proposed passing bay. As passing bays used to extend curves. c) a description of the relationship of the public contract and the client's needs: The proposed adding transport infrastructure, agricultural land becomes available land to their owners and users of agricultural technology. The sponsor does not have the necessary technology or additional number of professional staff to ensure the objectives of its own resources. For this reason, the form of the procurement procedure ensured a building contractor. d) the expected date of fulfillment of public tenders: 15. 11. 2016 e) a description of the risks associated with performing a public contract, that authority took into account when determining the terms and conditions Should they not built the dirt road, which was approved as part of the road network in the plan of joint the device will not be disclosed to the land owners of the newly organized within the framework of landscaping and does so to meet the client's needs.

Construction work in building no.. 290 inner city of Pilsen, nám. Republiky 41 - elevator hall II

statutární město Plzeň | Published October 3, 2016
The subject will be especially execution of works and services and the provision of related supplies incl. construction and construction-assembly work needed to prepare, for the proper execution and completion of the work in the contractual deadline for the handover to the Authority without defects and backlogs, including obtaining final approval of the contractual deadline. ad III.2.3) - sequel to the minimum level of standards possibly required: (if applicable): 360/1992 Coll., on the profession of authorized architects and the profession of authorized engineers and technicians active in construction, as amended, for the field buildings; - At least 5 years experience in the field. II. one person, who must have the appropriate license Ministry of Culture - painting artwork on canvas, wood and metal plates, on paper and parchment, glass and other non-construction materials, wall paintings and polychrome figural graffiti on sculptural works; - Nepolychromovaná sculptural artworks made of stone, wood, metal, ceramics, terracotta, stucco, plaster, artificial stone and other art materials; - Nepolychromovaná non-figural art and craft works in stone, wood, plaster, artificial stone, plaster. The solemn declaration must state: (i) the name and surname of a particular person meets the objective qualification requirement, (ii) the length of professional experience, (iii) a statement of the existence of an employment or similar relationship of people with the candidate, if the candidate demonstrates this prerequisite by the heads contractor employees or persons in a similar position; Attached to this affidavit will be simple copy: 360/1992 Coll., On the profession of authorized architects and the profession of authorized engineers and technicians active in construction, as amended, for the field of construction, - the proof of the achievement of relevant professional education of the person (eg . copy of the university diploma)

Engineering design services for the construction of civil engineering works

Statutární město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně | Published October 5, 2016  -  Deadline December 6, 2016

The subject of the public contract in the tender procedure is the preparation of project documentation in degrees DÚR DSP and the action Modernisation of tram line Klatovska ul. In Pilsen, section sets Dobrovskeho - Macha. This action includes the following activities: 1. surveying services and other preparatory work 2. design and engineering work and other preparatory work.

Construction of rural roads: Ctiboř u Tachova PC09 and PC12

Česká republika-Státní pozemkový úřad | Published September 29, 2016
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce polní cesty PC09 a výstavba polní cesty PC12. PC09 vede od Ctiboře severovýchodním směrem až k silnici III/19844 na níž je napojena. Polní cesta PC 09 je navržena jako dvoupruhová polní cesta kategorie P 6/40. Šířka vozovky je 5,00 m + 2 x 0,5 m krajnice. Vozovka cesty je navržena netuhá se střechovitým příčným sklonem 2,5 %. Kryt je navržen z asfaltového betonu. Odvodnění cesty je v celé délce cesty zachováno stávající, je navrženo pročištění příkopu od nánosů a vykácení dřevin v něm rostoucích, svahy budou zatravněny. Na konci cesty jsou příkopy po obou stranách zaústěny do silničního příkopu vedoucího podél silnice III/19844. V rámci stavby je navrženo 8 nových propustků, 5 k celkové rekonstrukci, 7 stávajících bude pročištěno a opraveno a 1 je určen k demolici. Cestu 2x kříží podzemní vedení VTL plynovodu. V místě křížení budou podélně s osou cesty uloženy ŽB silniční panely 3000 x 1500 x 150 mm. Dno příkopu bude zpevněno příkopovými tvárnicemi uloženými do betonového lože. V km 1,08383 kříží cesta podzemní vodovod. Dno příkopu bude v místě křížení zpevněno příkopovými tvárnicemi uloženými do betonového lože. PC12 vede od Ctiboře jižním směrem k bezejmennému rybníku, se začátkem cesty u PC09. Na konci cesty je navrženo úvraťové obratiště. Polní cesta PC 12 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 3/30. Šířka vozovky je 3,00 m. Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 3,0 %. Kryt je navržen z kaleného štěrku. Odvodnění části cesty je řešeno příčným sklonem do pravostranného příkopu, profil koryta bude v délce 3,75 m opevněn dlažbou z lomového kamene tl. 0,25 m do betonového lože tl. 0,15 m. Zbylá část cesty bude odvodněna příčným sklonem volně do okolního terénu. Pro odvodnění pláně je v tomto úseku navržena podélná drenáž. Vyústění drenáže bude opevněno betonovým čelem. Součástí výstavby jsou 2 stávající propustky, u kterých je navržena celková rekonstrukce vtokového čela a pročištění. V trase cesty je navrženo celkem 7 hospodářských sjezdů a 2 výhybny. Součástí výstavby je pokácení, výsadba a přesazení doprovodné zeleně.

II / 232 Břasy -Liblín, completion

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace | Published September 21, 2016
Construction solves reconstruction of roads II / 232 total length of the reconstructed section 10350 m.

Implementation of the water tank VN 2 and field trips VPC 3.11 including IP k.ú. Koloveč

Česká republika-Státní pozemkový úřad | Published August 6, 2015  -  Deadline November 30, 2016
Construction of field trips including accompanying greenery and build water reservoirs, delineation of land under construction and orientation of real construction in accordance with the project documentation for the construction. a) a description needs to be the fulfillment of public contracts fulfilled construction of the dam will improve water retention in the landscape and adjustment of water conditions in the locality. b) a description of the subject contract realization water tank VN 2 and field trips VPC is 3.11. including IP k.ú. Koloveč includes the construction of dirt roads and water tanks including supporting facilities, equipment, land surveying correlated (demarcate the land under the structure and focus of the actual construction) and planting of greenery (interaction element). c) a description of the relationship of the public contract and the client's needs The construction of the dam will strengthen water resources in the region. d) the expected date of fulfillment of public procurement With regard to procedural deadlines authority expects a contract for the period 11/2015. e) a description of the risks associated with performing a public contract, that authority took into account when determining the terms and conditions

Reconstruction of water supply and sewage, Pilsen, Chestnut Street

Statutární město Plzeň | Published October 3, 2016
The contract is the reconstruction of the existing network of water infrastructure, including connections in the street. Chestnut, Plzen because of the current unsatisfactory construction and technical condition. Closer ZD.

Implementation of dirt roads VPC 9 and water tanks in the cadastral VN 6 Srbice at Koloveč

Česká republika-Státní pozemkový úřad | Published July 3, 2015  -  Deadline November 30, 2016
Construction of field trips including accompanying greenery and build water reservoirs, delineation of land under construction and orientation of real construction in accordance with the project documentation for construction. a) a description needs to be the fulfillment of public contracts fulfilled Within kick, the land of their respective owners organized into coherent economic units. Construction PC becomes available to individual land owners and positively affect the land market. Simultaneously, the project will contribute significantly to improving the throughput of the landscape, addressing erosion control of the territory and part of the flood control project has character. The construction of the dam will improve water retention in the landscape and water regulation in the locality. b) a description of the subject contract Implementation of dirt roads VPC 9 and water tanks in the cadastral VN 6 Srbice at Koloveč includes the construction of dirt roads and water tanks including supporting facilities, equipment, land surveying correlated (demarcate the land under the structure and focus of the actual construction) and planting of accompanying greenery. c) a description of the relationship between the subject contract and the client's needs will be improved throughput landscape, protecting and reclaiming land resources, increase ecological stability, and protect the adjacent settlement unit. Construction of dirt roads becomes available plots of individual owners. The construction of the dam will strengthen water resources in the region. d) the anticipated date of fulfillment of the public contract Expected date of completion of the construction of rural roads is 30 November 2016 - source of funding RDP 2014-2020. With regard to procedural time sponsor expects contract between 9/2015.

Comprehensive land consolidation in the cadastral Plana near Marianske Lazne

Česká republika-Státní pozemkový úřad | Published September 29, 2016
Drafting comprehensive land consolidation in the cadastral Plana at Marienbad, Tachov accordance with the relevant provisions of the Act no. 139/2002 Coll., As amended, and Decree no. 13/2014 Coll., On progress in the implementation of land consolidation and elements of landscaping, including the necessary geodetic work in precision class designed to restore cadastre cadastral decree no. 357/2013 Coll. 7) certificate of authorization under the Act no. 360/1992 Coll., On the profession of authorized architects and the profession of authorized engineers and technicians active in construction, as amended, for the field of "Construction of water management and landscape engineering" ( "Water construction "8)) certificate of authorization under the Act no. 360/1992 Coll., on the profession of authorized architects and the profession of authorized engineers and technicians active in construction, as amended, to design USES (territorial systems of ecological stability) or in the field Landscape 9 architecture) appointment of a court expert under the Act no. 36/1997 Coll., as amended in the field of economy, industry prices and estimates of property

Comprehensive land consolidation in the cadastral Lužany near Přeštice

Česká republika-Státní pozemkový úřad | Published September 30, 2016
The subject of the tender is the drafting of comprehensive land (according to the Act no. 139/2002 Coll., On land consolidation and land offices and amending Act no. 229/1991 Coll., On the ownership of land and other agricultural assets, as amended amended), including the necessary surveying activities intended for the renewal of cadastral (geometric and positional accuracy of the determination will respond code three characteristics of quality according to § 7 para., and paragraph 13 of Annex Decree no. 357/2013 Coll. Decree on Land Registry (cadastral Decree)) , copies of the documentation for the implementation of the results kick in the land property and delineation of new land under the registered DKM (hereinafter referred to as "work"). The total area of ​​the kick is 460 ha in the cadastral Lužany near Přeštice and parts of cadastral Příchovice near Přeštice and Přeštice. 7) certificate of authorization under the Act no. 360/1992 Coll., On the profession of authorized architects and the profession of authorized engineers and technicians active in construction, as amended, for the field of "Construction of water management and landscape engineering" ( "Water construction "8)) certificate of authorization under the Act no. 360/1992 Coll., on the profession of authorized architects and the profession of authorized engineers and technicians active in construction, as amended, to design USES (territorial systems of ecological stability), or in the field landscape architecture 9) the appointment of a court expert under the Act no. 36/1997 Coll., as amended in the field of economy, industry prices and estimates of property

Comprehensive land consolidation in the cadastral Cheznovice

Česká republika-Státní pozemkový úřad | Published September 30, 2016
The subject of the tender is the drafting of comprehensive land (according to the Act no. 139/2002 Coll., On land consolidation and land offices and amending Act no. 229/1991 Coll., On the ownership of land and other agricultural assets, as amended amended), including the necessary surveying activities intended for the renewal of cadastral (geometric and positional accuracy of the determination will respond code three characteristics of quality according to § 7 para., and paragraph 13 of Annex Decree no. 357/2013 Coll. Decree on Land Registry (cadastral Decree)) , copies of the documentation for the implementation of the results kick in the land property and delineation of new land under the registered DKM (hereinafter referred to as "work"). The total area of ​​the kick is 755 ha in the cadastral Cheznovice and in the neighboring cadastral Toll in Bohemia. Of the 310 ha (mostly forest complexes) parcels included in the perimeter landscaping that require solutions within the meaning of § 2 of the Act, but with the need to restore a file of geodetic information. 7) certificate of authorization under the Act no. 360/1992 Coll., On the profession of authorized architects and the profession of authorized engineers and technicians active in construction, as amended, for the field of "Construction of water management and landscape engineering" ( "Water construction "8)) certificate of authorization under the Act no. 360/1992 Coll., on the profession of authorized architects and the profession of authorized engineers and technicians active in construction, as amended, to design USES (territorial systems of ecological stability), or in the field landscape architecture 9) the appointment of a court expert under the Act no. 36/1997 Coll., as amended in the field of economy, industry prices and estimates of property

Reconstruction of field trips HPC 2 in the cadastral Logs, district Pilsen - north

Česká republika-Státní pozemkový úřad | Published September 24, 2015  -  Deadline November 30, 2016
Another object of construction is accompanying green - new plantings along the way. Dirt road will be used primarily to make available land for agricultural activities, but also for the general public, strengthen the function of landscaping, ecological and increases throughput landscape. The surface of the road is a concrete asfaltovaného coarse. c) a description of the relationship between the subject VZ and the client's needs: the successful completion of the administration of public procurement in order to conclude a contract with the selected bidder is a prerequisite to achieve the planned targets of public procurement and the client's needs, thus improving the conditions for agricultural development, access to land for farming, but also for the general public, strengthening the function of landscape, ecological landscape and the increased throughput. d) the envisaged deadline for fulfilling the public contract in November 2016 (this term, however, with regard to unforeseen circumstances may push) e) a description of the risks associated with the performance VZ, that authority took into account when determining the specifications: Construction - reconstruction of field trips required outside of their own professional qualifications suppliers as well as its permanent complex technical readiness, including a very well-functioning management and control over the organization, as well as sophisticated system output quality control of the work and the like. Implementation of the public contract may be adversely affected by adverse weather conditions or the unavailability of funds, which in turn can lead to an extension of time necessary for completion of the work.

Reconstruction of heat pipeline ETD

Plzeňská energetika a.s. | Published September 30, 2016
Object and purpose of the investment project entitled "Reconstruction of heat pipeline ETD" is replacing the original dožitého channel and overhead, situated in techno-industrial production of new bezkanálovým divorce. The work includes the completion of all construction work for the realization of the work, including installation and wiring of communication cable, which will be held in the new heat pipeline route. Part of the work is also ensuring performance and engineering activities associated with obtaining building approval / decision. For the avoidance of doubt, the Contracting Authority warns applicants that does not allow partial performance of the contract if these candidates must be met as a whole. Further information is contained in the tender documents. VZ not awarded in accordance with the Public Procurement Act. According to § 2e Act no. 320/2001 Coll., On financial control in public administration, as amended, the selected contractor is obliged to cooperate in the performance of financial control.

Reconstruction of field trips HPCR 2 in the cadastral Lochousice, district Pilsen - north

Česká republika-Státní pozemkový úřad | Published September 24, 2015  -  Deadline November 30, 2016
Remediation of soil. Dirt road will be used primarily to make available land for agricultural activities, but also for the general public, strengthen the function of landscaping, ecological and increases throughput landscape. Remediation of soil (areas with insufficient bearable plains). c) a description of the relationship between the subject VZ and the client's needs: the successful completion of the administration of public procurement in order to conclude a contract with the selected bidder is a prerequisite to achieve the planned targets of public procurement and the client's needs, thus improving the conditions for agricultural development, access to land for farming, but also for the general public, strengthening the function of landscape, ecological landscape and the increased throughput. d) the envisaged deadline for fulfilling the public contract in November 2016 (this term, however, with regard to unforeseen circumstances may push) e) a description of the risks associated with the performance VZ, that authority took into account when determining the specifications: Construction - reconstruction of field trips required outside of their own professional qualifications suppliers as well as its permanent complex technical readiness, including a very well-functioning management and control over the organization, as well as sophisticated system output quality control of the work and the like. Implementation of the public contract may be adversely affected by adverse weather conditions or the unavailability of funds, which in turn can lead to an extension of time necessary for completion of the work.

Extending Lochotín park - a project linden branches

Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ | Published January 29, 2015  -  Deadline June 30, 2017
The subject of the public contract under this tender procedure is the realization of an event called "Extending Lochotín park - a project linden branches" in Pilsen according to project documentation. This action shall include the following construction activities: 1. Landscaping second paved path, landscaping 3rd 4th 5th Street lighting Water connection 6. Small architecture. 1. a description needs to be the fulfillment of public contracts fulfilled: An object is an extension of Zr Lochotín park in Pilsen in accordance with the master plan of the city. It is one of the oldest parks in Pilsen. 2. a description of the subject of the contract: The object is to build buildings park paths, relaxing nooks and vegetation modification. 3. a description of the relationship between the subject contract and the client's needs: Implementation of the project will expand the space Lochotín park on areas which are nowadays used minimally. The inhabitants of the adjacent housing development will bring opportunity to rest directly after the pedestrian bridge between the tram stop, House of fairy tales and settlement. 4. Expected due date for the procurement Prerequisite performance is launched in 4/2015 and 6/2017 completion.
  • 1