Public tenders for contaminated-soil in Czech Republic

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Disposal of contaminated soil

Palivový kombinát Ústí, státní podnik | Published May 20, 2016  -  Deadline July 18, 2016
cpvs
90522200, 71900000, 45112320, 45111291

Public contract is focused on the remediation of contaminated soil around the former borehole NEM2a where the survey confirmed the existence of oil contamination of the geological environment. The deliverable contracts are preparatory work, custom remediation work and final reclamation of the site. The aim of the public contract is the removal of old environmental burdens and restore the area to its original state, ie. For agricultural purposes.

Toxic waste disposal services except radioactive waste and contaminated soil

Česká republika – Česká rozvojová agentura | Published June 5, 2013  -  Deadline June 6, 2013
cpvs
90523000, 90512000, 90732800, 79723000, 71600000

Toxic waste disposal services except radioactive waste and contaminated soil

Contaminated-soil treatment services

Česká republika – Ministerstvo financí (00006947) | Published April 4, 2013
Winner
Ekora s.r.o. Sinkulova 48/329 140 00 Praha 4 CZECH REPUBLIC
cpvs
45112000, 79421000, 90513000, 90522300, 90740000

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu Magneton a.s., Kroměříž – odstranění kontaminace nesaturované zóny a podzemních vod,“ zpracované společností Inpost, spol. s r.o., v prosinci 2012. Veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona VZ z důvodu vzniku krajně naléhavého případu, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil, nemohl předvídat a z časových důvodů není možné použít jiný druh zadávacího řízení, v rámci plnění Ekologické smlouvy č. 40/94/01 ze dne 4.10.1994, ve znění pozdějších změn. Rozhodnutí o bezodkladné realizaci předmětu plnění této zakázky, jejíž cílem je odstranění – vyřešení krajně naléhavého případu, vydala ČIŽP OI Brno č.j. ČIŽP/471/OOV/SR02/0543895.017/12/BSJ ze dne 29.11.2012 včetně stanovení cíle realizace. Krajně naléhavý stav spočívá v existenci masivní kontaminace nesaturované zóny a zejména podzemních vod v CHOPAV Kvartér řeky Moravy, v těsné blízkosti vodárenské soustavy čítající jímací území Hulín, Kvasice a Tlumačov včetně významného jímacího území Kroměříž – Podzámecká zahrada a dále do

disposal of contaminated soil

Česká republika - Ministerstvo financí (00006947) | Published September 4, 2012
Winner
Sdruženi „.A.S.A. – QUAIL“s vedoucím účastníkem sdružení A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 Ďáblická 791/89 182 00 Praha 8 CZECH REPUBLIC E-mail: va@asa-cz.cz Telephone: +420 266055510 Internet address: www.asa-cz.cz Fax: +420 266055501
cpvs
45112300, 45112340, 71356000, 90522200

Předmětem prací je řízeně odtěžit a odvézt veškerý deponovaný materiál z provozovny firmy Rašelina a.s. Soběslav v k.ú., Planá u Českých Budějovic mimo lokalitu a zpracovat na druhotně použitelný materiál a následně uložit na dostatečně zabezpečeném místě, které legislativně odpovídá povaze a vlastnostem skládkovaného materiálu. Následně provést rekultivaci pozemku inertním materiálem na nivelitu okolního terénu. Podrobněji v ZD.

Disposal of contaminated soil

Česká republika – Ministerstvo financí (00006947) | Published January 19, 2013
Winner
Gemec-Union a.s. Jívka 187 542 13 Jívka CZECH REPUBLIC
cpvs
45111000, 45112000, 90513900, 90522200, 90523000

Předmětem této veřejné zakázky je provedení sanačních prací dle projektové dokumentace „Dvůr Králové nad Labem – bývalá stáčírna živic společnosti M-Silnice a.s., bourací a sanační práce – aktualizace” zpracované společností PVZ s.r.o, prosinec 2011, a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Hradec Králové zn. ČIŽP/45/OOV/SR01/0727669.003/08/KZV ze dne 20.2.2008.Cílem prací je realizace nápravných opatření k odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací v areálu bývalé stáčírny živic. Hlavními okruhy řešené problematiky je odstranění kontaminace v prostoru míchacího centra a skladových nádrží, v prostoru dohřívacích nádrží, v prostoru zásobníků živic, v prostoru stáčiště a úložiště LTO, v prostoru čerpací stanice lakového benzínu a v prostoru východní brány. Sanační a bourací práce mají za úkol odstranit kontaminaci stavebních konstrukcí, zemin a podzemních vod. Po provedené sanaci bude následovat sanační monitoring a vyhodnocení sanačních prací.

Disposal of contaminated soil

Pardubický kraj | Published May 14, 2013
Winner
BAUSET CZ, a.s. jako vedoucí účastník sdružení „Sdružení – Dolní Lipka” s firmou Bioanalytika CZ, s.r.o. a firmou SITA CZ a.s. Nemošická 1495 530 02 Pardubice CZECH REPUBLIC
cpvs
45111000, 45112000, 71600000, 90513900, 90522200

Předmětem této zakázky je provedení sanačních prací v lokalitě bývalé skládky Dolní Lipka, katastrální území Králíky. Zasažené území je znečištěné zejména ropnými produkty a těžkými kovy. V rámci sanačního zásahu bude nutné vybudovat hydraulickou bariéru a následně provést soldifikaci materiálu v kalovém poli. Za současného hydraulického čerpání podzemní vody bude třeba realizovat selektivní odtěžbu. Jako součást sanace bude realizován sanační monitoring odtěžovaných materiálů i podzemních a povrchových vod a postsanační monitoring.

Contaminated-soil treatment services

Česká republika – Ministerstvo financí | Published March 28, 2017
Winner
Geosan Group a.s.
cpvs
90522300

Additions (extensions) underground sealing walls along the northern side of tailing ponds (in parallel with track Czech Railways) to continue its route in the area east of tailings ponds I, II and III with a view to its definitive closure around the circumference of tailing ponds remediation pumping and groundwater decontamination of hydraulic aperture and factory premises, building additional remedial wells and optimization of the rehabilitation system remediation pumping of ground water, storm sewer reconstruction section, the operation of the decontamination unit monitoring, landfill remediation of sludge from the decontamination station and its extension.

Contaminated-soil treatment services

Česká republika – Ministerstvo financí | Published March 29, 2017
Winner
Geosan Group a.s.
cpvs
90522300

Addition (extension) underground sealing wall along the north side of the settling basin (in parallel with track Czech Railways) and continuing on its path in the area east of tailings I, II and III, with a view to its definitive closure around the perimeter tailings, remediation pumping and decontamination of ground water from hydraulic aperture and factory area, construction of additional remedial wells and optimization of remediation, remediation pumping groundwater, storm sewer reconstruction section, the operation of the decontamination unit, monitoring, remediation of landfill sludge decontamination station and its extensions.

Addition (extension) underground sealing wall along the north side of the settling basin (in parallel with track Czech Railways) and continuing on its path in the area east of tailings I, II and III, with a view to its definitive closure around the perimeter tailings, remediation pumping and decontamination of ground water from hydraulic aperture and factory area, construction of additional remedial wells and optimization of remediation, remediation pumping groundwater, storm sewer reconstruction section, the operation of the decontamination unit, monitoring, remediation of landfill sludge decontamination station and its extensions.

It is also taken into account the requirement for static sampling of the Thaya.

Change value 38,031,740 CZK = 14.91% The final price is diminished by 32,037,040 CZK.

Disposal of contaminated soil

Palivový kombinát Ústí, státní podnik | Published November 8, 2016
Winner
Geosan Group
cpvs
90522200

The deliverable contracts are preparatory work (reinforcement of the main access routes, finish handling areas, removal of invasive shrubs, residues concrete structure etc.) own remediation work (overburden uncontaminated soil, in-situ stabilization of contaminated materials and the subsequent incorporation of additives on the basis of building a binder using mobile mixing equipment, extraction and transfer to the landfill of waste etc.) and final reclamation of the site.

Disposal of contaminated soil

Česká republika – Ministerstvo financí | Published October 31, 2017  -  Deadline December 5, 2017
cpvs
90522200

The subject of this public contract is to carry out activities according to the project documentation entitled "New Jicin - Visteon, Project of Remediation" of September 2014 and its "Amendment No. 1 of the remediation II. Stage Novy Jicin - Visteon "from October 2014, processed by G-Consult, spol. sro

The object of the filling is to remove the harmful state consisting in the contamination of rock and groundwater by chlorinated aliphatic hydrocarbons due to the existence of an old ecological burden on the 4th Palacky street and the 1 and 3 outlets of Hanon - Varroc plant in order to prevent the spread of contamination into the surface flow.

Part of the subject of performance is the elaboration of the implementation project, which can not change the subject of fulfillment defined by the project documentation, but it will specify and specify it with regard to the way the contractor performs the contract. The implementation project will, among other things, specify facilities for the use, disposal, collection or purchase of waste and will include a timetable for work.

Disposal of contaminated soil

Česká republika – Ministerstvo financí | Published November 10, 2017  -  Deadline December 11, 2017
cpvs
90522200

The subject of this public contract is the execution of activities according to the project documentation entitled "Nový Jičín - Visteon, Projekt sanace" of September 2014 and its "Amendment no. Stage Novy Jicin - Visteon "from October 2014, processed by G-Consult, spol. sro

The object of the filling is to remove the harmful state consisting in the contamination of rock and groundwater by chlorinated aliphatic hydrocarbons due to the existence of an old ecological burden on the 4th Palackého street and the 1 and 3 outlets of the Hanon - Varroc plant in order to prevent the spread of contamination into the surface flow.

Disposal of contaminated soil

Česká republika – Ministerstvo financí | Published November 15, 2017  -  Deadline December 14, 2017
cpvs
90522200

The subject of this public contract is to carry out activities according to the project documentation entitled "New Jicin - Visteon, Project of Remediation" of September 2014 and its "Amendment No 1 of the remediation II. Stage Novy Jicin - Visteon "from October 2014, processed by G-Consult, spol. sro

The object of the filling is to remove the harmful state consisting in the contamination of rock and groundwater by chlorinated aliphatic hydrocarbons due to the existence of an old ecological burden on the 4th Palacky street and the 1 and 3 outlets of the Hanon - Varroc plant in order to prevent the spread of contamination into the surface stream.

Disposal of contaminated soil

Česká republika – Ministerstvo financí | Published November 21, 2017  -  Deadline December 19, 2017
cpvs
90522200

The subject of this public contract is to carry out activities according to the project documentation entitled "New Jičín - Visteon, Project of Remediation" of September 2014 and its "Amendment No. 1 of the remediation II. Stage Novy Jicin - Visteon "from October 2014, processed by G-Consult, spol. sro

The object of the filling is to remove the harmful state consisting in the contamination of rock and groundwater by chlorinated aliphatic hydrocarbons due to the existence of an old ecological burden on the 4th Palacky street and the 1 and 3 outlets of Hanon - Varroc plant in order to prevent the spread of contamination into the surface flow.

Toxic waste disposal services except radioactive waste and contaminated soil

ASIP Environmental Property s.r.o. (24848824) | Published April 17, 2013
Winner
Sdružení „VHS & Mega“ Benátky 17 698 01 Veselí nad Moravou CZECH REPUBLIC Telephone: +420 518322685 Fax: +420 518322459
cpvs
45112000, 45112300, 90522200, 90523000, 90733900

Předmětem veřejné zakázky jsou ve smyslu ust. § 10 ZVZ a jeho Přílohy č. 1 služby spočívající v realizaci sanačních prací vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže v prostoru bývalé skládky průmyslového odpadu na pozemku p.č. 2259/2 v k.ú. Bylnice a jeho okolí podle projektové dokumentace, zpracování prováděcího projektu díla a zajištění splnění požadavku na zajištění publicity projektů.

toxic waste disposal services except radioactive waste and contaminated soil

Česká republika - Česká rozvojová agentura (75123924) | Published June 30, 2012
Winner
DEKONTA, a.s. Dřetovice 109 273 42 Stehelčeves CZECH REPUBLIC
cpvs
71600000, 79723000, 90512000, 90523000, 90732800

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné služby vedoucí k vymístění vysoce toxických pesticidních látek (dříve používaných jako agrochemikálie) ze 4 dočasných skladů v Moldavské republice, jejich odstranění (pevných i kapalných odpadů) vč. souvisejících extrémně kontaminovaných zemin, stavebních částí a obalů v zařízení způsobilém k odstranění tohoto typu odpadů.

Remediation of contaminated soil and concrete

Obec Pěnčín | Published March 31, 2017  -  Deadline May 12, 2017
cpvs
90500000

Taking and transport of contaminated soil including landfill

Jihočeský kraj | Published March 29, 2018
Winner
AQUATEST a.s.
cpvs

Contaminated-soil treatment services

Česká republika – Ministerstvo financí | Published July 17, 2014
Winner
AECOM CZ s.r.o.Trojská 92Praha 7 170 00 kristina.schejbalova@aecom.com +420 283090615 http://www.aecom.cz+420 283090658
cpvs
90522300, 45112000, 44162200

Průzkumnými pracemi bylo zjištěno, že z prostoru podzemního úložiště surovin dochází k migraci rizikových látek saturovanou zónou JZ směrem a k opětovné kontaminaci částí areálu Colorlak, a.s., ve kterých již bylo v minulosti znečištění odstraněno. Předmětem plnění je dokončení odstranění krajně naléhavého stavu, který spočívá v odstranění ohnisek kontaminace horninového prostředí a podzemní vody BTEX a ropnými uhlovodíky v prostoru podzemního úložiště surovin v SZ části areálu Colorlak, a.s. s reálným rizikem přestupu této kontaminace do prostoru aktuálně sanovaných částí horního závodu Colorlak, a.s. mezi objekty Nitra, Skladu surovin a hotových výrobků a Nádražní ulicí včetně rizika znečištění saturované zóny v prostoru sekundárního rozmyvu. Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle dokumentu „Projektová dokumentace havarijní sanace staré ekologické zátěže v areálu Colorlak, a.s. ve Starém městě – sanace podzemního úložiště surovin (AECOM CZ s.r.o, duben 2013)”, tzn. přípravné sanační práce, demolice objektu stáčecího kiosku, vymístění technologie úložiště surovin, odtěžba kontaminované zeminy plošným sanačním výkopem do hloubky 4,5 m p.t., realizace objektů sanačně – monitorovacího systému, sanace zbytkového znečištění saturované zóny prostřednictvím sanačního čerpání a zasakování dekontaminované podzemní vody, intenzifikace sanace saturované zóny vakuovou extrakcí půdního vzduchu, aplikací surfaktantů a air-spargingem, provozní a postsanační monitoring.

Toxic waste disposal services except radioactive waste and contaminated soil

Česká republika – Ministerstvo financí | Published March 4, 2017
Winner
Geosan Stavební a.s.
cpvs
90523000

Activities under the project documentation Remediation of unsaturated zone - Landfill sodium slag at the company premises Kovohutě Pribram successor as compiled by ENVIREX Holding, as The subject of the completion of the excavation and removal of residual waste lagoons area I and II above seal the bottom and slopes of the landfill sodium slag at the company's premises .

Increase in tonnage sodium slag from 1,620 tons to 1 763,5 the final silicate slag from 2,170 tons to 2,312.03 tons final. Saving the entry of contaminated panels, which was lower by 14.09 the tires of 110.82 tons. According to § 222 paragraph 5 - changes in the value of 14.44% -3.39% price increase.

Previous changes in accordance with § 222: increasing the volume of waste for excavation - according to par. 5 § 222 - change value 28.15% 28.15% price increase.

Total: The total value changes under paragraph. 5 and 6 = 42.59% price increase according to par. 5 and 6 = 24.76%.

Toxic waste disposal services except radioactive waste and contaminated soil

Česká republika – Ministerstvo financí | Published June 26, 2015  -  Deadline August 25, 2015
cpvs
90523000, 45112000, 42122220, 90732600

Likvidace toxického odpadu kromě radioaktivního odpadu a kontaminované půdy