Public tenders for contaminated-soil in Belgium

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Contaminated-soil treatment services

Elia Asset N.V. | Published January 28, 2012
cpvs
90522000, 90522100, 90522200, 90522300

Contaminated-soil treatment services

contaminated-soil treatment services

Elia Asset N.V. | Published January 28, 2012
cpvs
90522000, 90522100, 90522200, 90522300

contaminated-soil treatment services

contaminated-soil treatment services

Elia Asset N.V. | Published January 18, 2012
cpvs
90522000, 90522100, 90522200, 90522300

contaminated-soil treatment services

Services relating to contaminated soil

Elia Asset | Published February 16, 2013
cpvs
90522000, 90522100, 90522300, 90522400, 90523000

Services relating to contaminated soil

services relating to contaminated soil

Gemeentebestuur Anderlecht | Published November 24, 2012  -  Deadline January 15, 2013
cpvs
90522000

services relating to contaminated soil

Services relating to contaminated soil

Gemeentebestuur Anderlecht | Published January 18, 2013  -  Deadline February 2, 2013
cpvs
90522000

Services relating to contaminated soil

Services relating to contaminated soil

Eandis cvba | Published December 12, 2012  -  Deadline January 14, 2013
cpvs
45112000, 45112340, 90522000, 90522100, 90522200, 90522300, 90522400

Services relating to contaminated soil

Contaminated-soil treatment services

Antwerpen | Published April 16, 2016  -  Deadline April 21, 2016
cpvs
90522300

Treatment of contaminated soil

Disposal of contaminated soil

Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Eandis Assets en Gaselwest-Zuid die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd | Published June 11, 2016  -  Deadline July 21, 2016
cpvs
90522200, 90522000, 90522300, 90522400, 90522100, 45112000, 45112340

The object of this acquisition dossier is the remediation of contaminated soil at the site of the former gas plant located in Beveren, Kruibeke Steenweg 29-33 (Gasdam).

Services relating to contaminated soil

Waterwegen en Zeekanaal NV — Afdeling Zeekanaal | Published October 19, 2016  -  Deadline December 6, 2016
cpvs
90522000, 90513800

These services relate to the disposal and processing of soil and dredged spoil from infrastructure and maintenance of the Zeekanaal department.

The objective of this contract is to have a contract for the disposal and processing of whether contaminated soil and dredged spoil when the need presents. This contract offers a solution for soil and dredged spoil which for various reasons can not be removed and incorporated into the current and future infrastructure or maintenance specifications of the contracting authority.

Following operations can be part of the contract (non-exhaustive):

- Loading and transportation of (contaminated) soil / sludge,

- Temporary storage of (contaminated) soil / sludge,

- Stitch attaching (polluted) sludge,

- Removal of soil / sludge disposal facility to the contracting authority,

- Adoption of reusable soil / sludge,

- Cleaning of contaminated soil / sludge,

- Extraction and processing of asbestos-containing soil / sludge,

- ....

contaminated-soil treatment services

Eandis cvba | Published June 1, 2012
Winner
Stadsbader nv Kanaalstraat 1 8530 Harelbeke BELGIUM
cpvs
45112000, 45112340, 90522100, 90522300, 90522400

:Het voorwerp van dit aankoopdossier is het saneren van de verontreinigde bodem en grondwater op de site te Roeselare, Albertlaan I Laan 6.

contaminated-soil treatment services

Eandis cvba | Published October 19, 2012
cpvs
45112000, 45112340, 90522100, 90522300, 90522400

:Het voorwerp van dit aankoopdossier is het saneren van de verontreinigde bodem en grondwater op de site te Leuven-Wilsele, Aarschotsesteenweg.

Services relating to contaminated soil

Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeekanaal | Published December 28, 2012
Winner
DEME Environmental Contractors NV Scheldedijk 30 2070 Zwijndrecht BELGIUM
cpvs
90513800, 90522000

Deze diensten hebben betrekking op de afvoer en verwerking van grond en bagger- en ruimingsspecie afkomstig van infrastructuur- en onderhoudswerken van de afdeling Zeekanaal. Deze diensten zijn verdeeld in 2 percelen: - perceel 1: afvoer en verwerking van steekvast aangeboden grond/specie - perceel 2: afvoer en verwerking van niet-steekvast aangeboden specie Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat binnen perceel 2 ook alle verdere technische handelingen vervat zijn eens het materiaal steekvast gemaakt is. De dienstbevelen kunnen de posten bevatten die in de inventaris worden omschreven. Hier wordt ter illustratie een niet-limitatief overzicht gegeven: - opladen en transport van (vervuilde) grond en specie - tijdelijke opslag van (vervuilde) grond en specie - steekvast maken van (vervuilde) specie - zeven van (vervuilde) grond en specie - afvoer naar monostortplaats voor baggerspecie “Argex” - overname grond en specie kwaliteit bodem of niet-vormgegeven bouwstof - reinigen van vervuilde grond en specie - afvoer van puin en bodemvreemd materiaal - afvoer van asbesthoudende materialen, grond en specie - …

Services relating to contaminated soil

Elia Asset | Published February 2, 2013
cpvs
90522000, 90522100, 90522300, 90522400, 90523000

:soil clean up in case of accidental pollution on or close to Elia's site. It is mainly about mineral oil pollution but it could also be other liquids and other materials

Services relating to contaminated soil

Eandis cvba | Published December 11, 2012  -  Deadline January 14, 2013
cpvs
45112000, 45112340, 90522000, 90522100, 90522200, 90522300, 90522400

:Het voorwerp van dit aankoopdossier is het saneren van de verontreinigde bodem en grondwater op de site te Leuven-Wilsele, Aarschotsesteenweg.

Contaminated-soil treatment services

Antwerpen | Published September 21, 2016
Winner
G.R.C. NV
cpvs
90522300

Framework contract for ground handling.

Disposal of contaminated soil

Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Eandis Assets en Gaselwest-Zuid die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd | Published July 9, 2016
cpvs
90522200, 90522000, 90522300, 90522400, 90522100, 45112000, 45112340

Menen soil remediation works

Contaminated-soil treatment services

Elia Asset | Published September 23, 2015
cpvs
90522300, 90522200, 90522100, 90522000, 45112340

Sanering 2015.

Contaminated-soil treatment services

Eandis CVBA | Published July 9, 2014  -  Deadline August 22, 2014
cpvs
90522300, 90522100, 45112340, 45112000, 90522400

Het voorwerp van dit aankoopdossier is het saneren van de verontreinigde bodem op de site te Geraardsbergen, Papiermolenstraat 33A.

Services relating to contaminated soil

SPI | Published August 18, 2015  -  Deadline August 21, 2015
cpvs
90522000, 45110000

Services concernant les sols contaminés