Public tenders for bridge in Denmark

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Road bridge construction work

Aarhus Havn | Published May 20, 2017
Winner
M. J. Eriksson
cpvs
45221111

1.1 Introduction:

The port of Aarhus has begun the establishment of the Omniterminal for storage of bulk cargoes.

Omniterminal Project Stage 1 deals with overall:

- Landfill in the hinterland, as well as pre-compaction with sand

- Dredging in front of the quayside and removal of the outer part of Vestre Bølgebryder

- Establishment of 430 m Kajindfatning incl. Crane foundations for rail-going cranes

- Sand filling of the quayside

- Coats and access roads in terminal area incl. wires

- Lighting systems and technical installations

- Cranes (not cleared)

- Buildings / warehouses (not cleared).

This contract includes coatings and access roads incl. Wiring, lighting systems (partly) and cabling for technical installations.

The contract comprises in essence:

ca. 70,000 m² of coating (mainly concrete coating on cement-stabilized gravel / granite slabs) and associated soil / wire work.

Deck-fabrication work

Maersk Olie og Gas A/S, Esplanaden 50, 1263, Copenhagen (DK) | Published December 29, 2012
cpvs
45262423, 45262424, 45262425, 45262426

:EPC Contract lovering jacket, Topside and bridge

Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways

Vejdirektoratet | Published March 29, 2013
Winner
Konsortiet Arkil-Bilfinger Berger Hvidmøllevej 7 8920 Randers NV DENMARK
cpvs
45221000, 71310000

Denne entreprise er en del af den nye motorvejsstrækning mellem Herning og Aarhus. Entreprisen omfatter i hovedtræk projektering og udførelse af overdækning samt nedgravet trug med tilhørendetæt bund, forankrede spunsvægge inkl. øvrige anlæg, samt jordarbejder og vejforlægninger, herunder: — Jord-, afvandings- og belægningsarbejder mv. på ca. 1,0 km motorvej, 1,3 km hovedlandevej, 1,1 km ramperfor motorvej samt 1 km kommuneveje, — Regnvandsbassiner, — Ledningsomlægninger inkl. koordinering med myndigheder og ledningsejere, — Overdækning af motorvejen over en strækning på ca. 325 m, — Tæt bund for overdækningen, — Nedgravet trug med tæt bund for strækninger på i alt ca. 675 m, — Støttevægge for motorvej og ramper, ca. 2,3 km forankrede spunsvægge for motorvejen og 0,4 km forramperne, — Belysning samt øvrige tekniske installationer i overdækning, — Vejbelysning for Østre Ringvej samt signalanlæg og ombygning af kryds. Overdækning samt tæt bund skal udføres i beton. Blandt hovedarbejderne indgår endvidere bl.a. følgende: — Diverse rydninger, nedrivninger og opbrydninger nødvendige for arbejdets udførelse, — Projektering, etablering og drift af anlæg for grundvandssænkning i anlægsperioden inkl.grundvandsmonitering, — Levering af ”Således udført” projektmateriale inkl. tilsynsrapport(er) i henhold til gældende arkivinstruks.

Road bridge construction work

Banedanmark | Published February 22, 2013
cpvs
45221111, 45221112

:This design and build contract comprise construction and roads at these locations: — Location Ishøoe Stationsvej (Ishoej Stationsvej, Ishoej Bygade, Baldersbaek), — Location Pilemoellevej (Ishoejstien/Ny Pilemoellevej), — Location Vejleaa (Vejleaa + nature path), — Location Kappelevvej (Kappelevvej, Tunnel Flaskegaarden incl. access roads to Flaskegaarden), — Location Kildebroendevej (Kildebroendevej, roundabout and access roads, behind Kirken + Kildebroendebaek), — Location Greve Centervej (Olsbæk + nature path, Greve Centervej + local roads around Greve Centervej, local roads at Greve Centervej). Only the necessary/possible drainage and soil works for the constructions and local roads is included. The contract includes above mentioned construction works and is tenedered as design and build contract with negotiated procedure. The overall procedure for the negotiation will be stated in the tender documents.

construction work for bridges

Vejdirektoratet | Published November 15, 2012
Winner
MT Højgaard A/S Lysstrupvej 50 8240 Risskov DENMARK
cpvs
45221000, 45221100, 45221110, 71300000

Entreprisen omfatter i hovedtræk projektering og udførelse af landskabsbroer inkl. tilhørende anlæg, samt ny K-vej Sejling Hedevej Vest, herunder: Bro 142.00, UF af faunapassage ved Hvinningdal. Bro 135.00, UF af kommunalt vandløb Skægkær Bæk. Bro 110.00, UF af kommunalt vandløb under ny Kommunevej Sejling Hedevej Vest. Sejling Hedevej Vest. Ledningsomlægninger samt interims- og adgangsveje. Landskabsbroen ved Hvinningdal er ca. 125 m lang, og består af 2 parallelle broer for motorvejen. Hver bro består af 5 fag. Landskabsbroen ved Skægkær Bæk er ca. 150 m lang, og består af 2 parallelle broer for motorvejen. Hver bro består af 5 fag. Broen ved Sejling Hedevej Vest er ca. 64 m lang, fordelt på 2 fag. Broen fører den to-sporede Kommunevej Sejling Hedevej Vest over Skægkær Bæk. Broerne skal udføres i beton. Sejling Hedevej Vest omfatter jord- og belægningsarbejder mv. for etablering af ny Kommunevej over en strækning på ca. 0,7 km, inkl. tilslutning til Viborgvej og Sejlingvej samt regulering af terræn og etablering af diverse adgangsveje. Blandt hovedarbejderne indgår endvidere bl.a. følgende: — Etablering af regnvandsbassin samt udskiftning af blødbund, — Diverse rydninger, nedbrydninger og opbrydninger nødvendige for arbejdets udførelse, — Levering af ”Således udført” projektmateriale inkl. tilsynsrapport(er) i henhold til gældende arkivinstruks, — Etablering af nyt signalanlæg i krydset mellem Sejling Hedevej vest og Viborgvej.

Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways

Banedanmark | Published April 12, 2013
Winner
Züblin A/S Thorasminde, Hæstvej 46D 8380 Trige DENMARK Telephone: +45 86121582 E-mail: info@zueblin.dk Fax: +45 86121583 Internet address: www.zueblin.dk
cpvs
45221000, 45221243, 71000000

:Med henblik på at etablere direkte forbindelse mellem Nørreport Metrostation og gågadeområdet skal den eksisterende transfertunnel, som i dag forbinder Nørreport Metrostation med hhv. S-togs og Fjerntogs perronerne, forlænges og føres op til gadeplan via trappe og eskalator. Tunnelen og trappeforløbet vil få en samlet længde på ca. 49 meter. Arbejderne skal foregå i/under den stærkt trafikerede gågade Frederiksborggade (østlige del), hvor den nye trappeforbindelse har sin udmunding. Der skal derfor arbejdes i et meget begrænset arbejdsområde under hensyntagen til opretholdelse af fremkommeligheden i gågaden under trange forhold både plads- og logistikmæssigt. Den første strækning kan udføres fra terræn, men på grund af bustrafik og et stort antal ledninger i Nørre Voldgade skal størstedelen af strækningen udføres under jordoverfladen. På den sidste dybere liggende del (fra ca. 6 meter og ned til ca. 14 meter under terræn) skal der påregnes et højtliggende grundvandsspejl med stor vandgennemstrømning og jorden skal inden udgravning modificeres eksepelvis ved frysning, grouting eller anden egnet metode. Der vil endvidere være behov for høj grad af koordinering til øvrige anlægsarbejder i det umiddelbart tilgrænsende område (Nørreport Station).

construction work for bridges and tunnels, shafts and subways

Vejdirektoratet | Published January 19, 2012
Winner
Jorton A/S Essen 4, Vonsild 6000 Kolding DENMARK Telephone: +45 89304650 Fax: +45 89304655
cpvs
45221000

Entreprisen omfatter i hovedtræk projektering og udførelse af ca. 500 m lang dalbro ved Nordskoven inkl. øvrige anlæg alt inkl., herunder: — Opførelse af dalbro ved Nordskoven inkl. nødvendige råjordsarbejder af hensyn til etablering af ramper for udførelse af belægninger for broen inkl. motorvejsbelægning op til denne, — Kvalitetsledelse, fagtilsyn og entreprenørens egen byggeledelse, — Etablering af regnvandsbassiner ved det vestlige endevederlag, — Diverse rydninger nødvendige for arbejdets udførelse, — Etablering af svingbaner til adgangsveje på Hovedlandevej 403, — Planlægning og udførelse af supplerende geotekniske undersøgelser, — Projektering, etablering, drift og vedligehold samt nedlæggelse af adgangsvejene til arbejdspladsområder/byggepladser ved dalbroen og regnvandsbassiner, — Udførelse af jordarbejde for de viste jorddæmninger samt nødvendige ramper til transport af materialer og materiel op på broerne i henhold til tegningsmaterialet, — Færdig udgravning og terrænregulering mellem vederlag i forbindelse med etablering af dalbro, — Håndtering af overskudsjord uegnet til indbygning, — Fugtisolering af dalbro samt udlægning af brobelægning, — Etablering af dilatationsfuger ved broender, — Levering og montering af autoværn med B-profil uden udfyldningsstænger på broen, — Eftervisning/detailprojektering (tilpasning af projekt) for støjskærme på dalbro, — Levering og montering af transparente støjskærme på dalbro, — Retablering af alle berørte arealer efter arbejdets afslutning, — Levering af ”Således udført” projektmateriale inkl. tilsynsrapport(er) i henhold til gældende arkivinstruks, — Bistå ved overdragelse af anlægget til vejmyndigheden.

road bridge construction work

Vejdirektoratet | Published February 1, 2012
Winner
K. L. Kristensen A/S Brendstrupsvej 28 6800 Varde DENMARK
cpvs
45221111

Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrusarbejder på motortrafikvej og skærende veje samt asfalt-, autoværns-, brolægnings- og afmærkningsarbejder på Skærende veje. Ca. 10,7 km motortrafikvej, 3,6 km ramper, 6,3 km kommuneveje, 1 rundkørsel, 1,2 km private fællesveje. 5 faunarør. Opbrydning af nedlagte veje. Opbrydning af arbejdsveje fra broentrepriser. Udførelse og drift af afmærkningsmateriel på de berørte veje.

Construction work

Frederikssund Kommune | Published May 10, 2017
Winner
AP Ejendomme A/S/MT Højgaard A/S
cpvs
45000000, 71000000, 71200000, 71240000, 71250000, 71600000, 71320000, 45212000, 45213000, 45231000, 45232000, 45233000, 45221110, 45112710, 45112730, 77310000, 71311230, 45234000, 45234100, 45231400, 45213320, 45213310, 45211000, 45232420, 45232100, 45232150, 45231300

Frederikssund Municipality has initiated a development project concerning A new city located in Frederikssund Municipality, which will have a total area of ​​approx. 370 ha. The city must accommodate approx. 20,000 inhabitants and approx. 4,000 new jobs, a new S-train station, school, daycare and other public facilities. In addition, infrastructure development of the area, including In terms of road network, energy supply, green areas, etc.

By contract notice 2016 / S 152-275057, the contracting entities offered a project comprising the sale of construction plans in Vinge with a related obligation to To establish a new S-train station, a new landscape bridge, public OPP areas, general housing, infrastructure, wastewater treatment plants, water treatment plants, private homes, businesses etc.

The project is being offered in cooperation between Frederikssund Municipality, Transport, Building and Housing Ministry of Banedanmark, Boligselskabet Rosenvænget, Frederikssund Spildevand A / S and Frederikssund Vand A / S (Contracting entities).

The project consists of an overall framework agreement and a cooperation agreement concerning Implementation of the project. In addition, the project consists generally of 7 subcontracts.

Subsection 1: Primary purchase agreement regarding Tenderer's purchase of building orders.

Subsection 2: OPP agreement regarding Construction and utilization, including design, design, construction, leasing, detailed maintenance, supply and financing of municipal areas located in Vinge Centrum.

Subcontract 3: Total Contract, comprising all works and deliveries in relation to the landscape bridge and infrastructure.

Subsection 4: The agreement includes retail design incl. CSM and construction of S-train station with lane technical facilities.

Subsection 5: Construction of public housing.

Subsection 6: Total Contract for Contracts Establishment of wastewater treatment plants.

Subsection 7: An Contract for Contracts Digging in connection with the establishment of water supply.

bridge construction work

Vejdirektoratet | Published April 28, 2012
Winner
Per Aarsleff A/S Lokesvej 15 8230 Åbyhøj DENMARK
cpvs
45221000, 45221100, 45221110

Denne entreprise er en del af motorvejsetapen Funder - Hårup, som udgør en del af vejforbindelsen Herning - Aarhus. Entreprisen er benævnt 6620.110 Broer Kejlstrupvej og omfatter opførelse af 3 broer: — 66-0-130.00, OF af Frichsvej, st.32.20, — 66-0-130.50, OF af Kejlstrupvej, st.32.07, — 66-0-131.00, OF af Ndr. Højmarksvej, st.31.81 samt trafikafvikling, interimsvægge og forankredestøttevægge i spunsprofiler.

E3002 Rail Bridges Lolland-Falster; E3003 Bridges Ringsted-Næstved and E3004 Bridges Næstved Vordingborg

Banedanmark | Published May 21, 2016
cpvs
45221100

E3002 Rail Bridges Lolland-Falster; E3003 Bridges Ringsted-Næstved and E3004 Bridges Næstved Vordingborg

bridge renewal construction work

Vejdirektoratet | Published November 29, 2012
Winner
M T Højgård A/S Banemarksvej 42 2605 Brøndby DENMARK
cpvs
45221119

Støbning af armeret beton, fuger, afløb fugtisolering, kantbjælke samt afmærkning.

construction work for steel bridges

Vejdirektoratet | Published June 27, 2012
Winner
Gardit A/S Erik Glippingsvej 6 8800 Viborg DENMARK
cpvs
45100000, 45221115

Vilsundbroen, der er udført som nittet stålkonstruktion, er åbnet for trafik i 1939. Broens længde er ca. 380 m, bestående af 5 buefag á ca. 70 m og et gennemsejlingsfag med broklap på ca. 30 m længde. Arbejdet omfatter: — Overfladebehandling af stålkonstruktioner, udførelse af duplex system med sprøjtemetallisering af over- og underbygning og efterfølgende malingsystem, — Udskiftning af kunststofbelægning på fortov og broklap, — Midlertidig totalinddækning af stålkonstruktioner for korrekt gennemførelse af overfladebehandlingsarbejdet, — Trafikforanstaltninger for biltrafik igennem arbejdsområder.

Engineering works and construction works

Banedanmark | Published June 12, 2013  -  Deadline July 19, 2013
cpvs
45220000, 45221110, 45221112, 45221100, 45221113, 45221114, 45221115

Being the Employer, Banedanmark requires the Contractor to design and build the following permanent works: The Tender Package TP 45 will be let as a Design / Build contract comprising the following main works: — Embankments and excavations for The New Line for a section of cca. 750m and a shunt towards a junction with the existing railway Lille Syd. The work includes preparations for 2 no. points on the shunt; — Sub-ballast and the bottom layer of ballast of crushed stone; — Drainage of the railway incl. points; — Foundations for catenary system (optional outside structures); — Relocation of existing paths and construction of temporary paths; — Construction of 2 no. cca. 600 m2 rescue areas, and access road to one of these; — Retaining walls between the New Line and the shunt tracks on both sides of this over a length of approx. 300 m, and as extended wingwalls at crossings where necessary; — Overpass of the path Ølsemaglevej across The New Line; — New overpass of the path Ølsemaglevej across M10, Køge Bugt Motorway, utilising the foundation of the existing overpass in the central reserve (the other parts of the existing bridge, will be demolished and removed by other contractor); — New overpass of the path Ølsemaglevej or reconstruction of the existing road overpassacross the existing dual track S-bane; — Modifications to existing underpass of path below Ølsemaglevej east of the S-bane; — New underpass of the shunt track towards Lille Syd railway below The New Line; — New underpass of the shunt track to Lille Syd railway below the existing dual track S-bane; — Modifications to the underpass of Lyngstien below Lille Syd railway; — Demolition and removal of existing overpass of Skolestien across Lille Syd railway; — New overpass of repositioned Skolestien across Lille Syd railway; — New underpass of the Lille Syd railway below The New Line; Attention is to be paid to the crossings above and below the double track S-bane and single track Lille Syd railway both in operation, which could give rise to challenges during construction, e.g. because only limited closures of the S-bane will be possible. Further, attention is to be paid to the fact that within the boundaries of TP 45 Vejdirektoratet (The Danish Road Directorate) in parallel with this contract will construct two railway crossings below the M10, Køge Bugt Motorway, a trapezoid shaped tunnel crossing for the shunt between The New Railway and the Lille Syd railway, and extension of the existing underpass for Lille Syd below the motorway, respectively. Further information about TP 45: http://www.bane.dk/visModulbeholder.asp?artikelID=18042.

Construction work for bridges

Banedanmark | Published July 4, 2014  -  Deadline September 15, 2014
cpvs
45221100, 45112000, 45262620

The tender package, E3005 New Bridge Masnedsund, is a Design and Build tender package at the stretch st. 119.020 to 120.600 concerning: — Construction of a new Masnedsund bridge — Retaining walls from bridge Orevej to Masnedsund bridge and from Masnedsund bridge to st. 120.275 — Earthworks from st 119.020 to st. 120.600 — Widening of the bridge Orevej — Noise deflection walls The pre-qualification evaluation is a 2 step process. The required “Economic and financial ability” stipulated in III.2.2 with the requirement of a guarantee is pre-requisite for evaluation of references and therefore step 1 in the pre-qualification process. If the guarantee is not received, the application is considered non-conformant and the candidate will not be considered to be pre-qualified. Step 2 is evaluation of the references. The references will be evaluated solely based on the 5 references provided as stated in III.2.3 by using the template provided as a part of the pre-qualification information. Information provided in other documents will not be considered. The focus during evaluation will be on relevant projects similar to the Ringsted – Fehmarn Rail Line, E3005. After the pre-qualification evaluation process the pre-qualified candidates, the tenderers, will be invited to participate in submitting tenders. Based on the invitation to tender the tenderers submit a “First Negotiating Tender” (FNT). The FNT will be the basis for a negotiation process where the focus will be strengths and weaknesses of the FNT. The tenderers then have to submit a “Best and Final Offer” (BAFO) (and eventually a revised BAFO) based on the FNT and the conclusions from the negotiation process. The BAFO/revised BAFO will be evaluated according to the award criteria outlined in the tender documents.

IT services: consulting, software development, Internet and support

Københavns Kommune, Koncernservice | Published November 14, 2017  -  Deadline December 13, 2017
cpvs
72000000, 72200000, 72260000, 72267000, 72268000

The City of Copenhagen wishes to acquire a new ESDH system for administrative management.

This must be done through an agile / iterative implementation process, where the system is configured in conjunction with the necessary adjustments to the case processes.

After delivery of the solution, the Supplier must maintain the solution, cf. the Maintenance Agreement, which expires 4 years from the date of acquisition with option (s) in extension 2 + 2 years.

Click here https://permalink.mercell.com/75832806.aspx

Overall, the requirements of the City of Copenhagen can be summarized in 3 main traces, which will form the basis for the upcoming procurement process of a new, overall ESDH system:

A user-friendly, recognizable and intuitive system:

The system must therefore bridge the gap between technology opportunities and users' prerequisites.

A business-oriented system:

It should support the fact that journalization and documentation in ESDH is not perceived as an annoying, difficult extra task - rather as a mandatory, fast and obvious task.

A robust standard system:

The system must be able to be configured within the standard system, so it can be used for the types of cases that must be a professional system.

This means that the system must be able to be adapted and designed according to the scope, functions and workflows.

Bridge toll services

Fjordforbindelsen Frederikssund | Published November 7, 2017  -  Deadline December 13, 2017
cpvs
63712311, 79941000, 63712210, 34927000

Tenderers are invited to the tender process for the award of a service contract for the tolling scheme for the project ‘Fjordforbindelsen Frederikssund’.

The project is currently under construction with a projected completion date of the end of October 2019. The Act of Construction defines that the toll collection for Fjordforbindelsen Frederikssund is to be carried out by means of an Open Road Tolling (ORT)/free flow system.

The Danish Parliament adopted the Act of Construction for the project on the 18.12.2014. the Act of Construction is available at the following link: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L21/20141_L21_som_vedtaget.pdf

The tender material contains a description of the procedure for competitive dialogue. Shortly after the publication of the tender material, a briefing meeting will be held on 23.11.2017. Information on this is found in the tender material.

The purpose of the competitive dialogue is to clarify the technical, legal, and financial solutions the market can offer so as to ensure the needs and requirements of the contracting authority to be fulfilled within an acceptable financial framework.

It is expected that the competitive dialogue will be held over two rounds of bilateral meetings. The contracting authority reserves the right to possibly hold more rounds.

A tender fee will be granted for participation in the rounds involved and, furthermore, a tender fee will be granted for compliant tenders.

The tender material is in English in order to secure adequate competition.

River regulation and flood control works

Nordvand A/S | Published November 15, 2016  -  Deadline December 13, 2016
cpvs
45246000, 45247220, 45240000, 45231100, 45232400, 45231300

North Water and the Municipality of Gentofte provider construction work on climate adaptation of

Gentofte trench and capacity expansion of northern water basin cord.

The work offered together as a main contract with the Municipality of Gentofte and North Water as contractors.

It is important for billing. Draft contract.

Gentofte trench crossing Snerlevej, Ellegårdsvej, Merianvej, Ellemosevej and Dyssegårdsvej and Farum course where Gentofte channel is piped under an existing banebro.

As Gentofte channel is centrally located in Gentofte, and workers thus affects many stakeholders, the developer focus on communication, including citizen communication, which the contractor is an essential part of.

During Farum course established enlargement know that there be a new square box element, which replaces the existing square profile between existing bridge foundations, and by Ellegårdsvej, the existing bridge over Gentofte trench degraded, and establish a new structure in which a new square underpass is included in planning.

Work is in outline with an infrastructure and natural bands where infrastructure band consists of a new

Infrastructure belt bordered on the nature strip of a continuous series of álletræer.

Capacity expansion of pool line is expected to include the establishment of insitu molded waterproof

concrete structures and pipe works with circular pipes in dimensions up to Ø2000 mm bt and

In addition, the establishment of a new dry installed pump station and performed a series of restructuring of existing financial and joint system along Gentofte trench of different dimensions, including new wells, decanters, etc.

All work in and around embankment and banebro are subject to special restrictions as described in the tender documents.

Rock-dump around the 4 piers for Little Belt Bridge of 1935

Banedanmark | Published December 24, 2013  -  Deadline January 24, 2014
cpvs
45244000, 44212313, 45221110, 98360000

The geotechnical stability of the four offshore piers of the Little Belt Bridge of 1935 has to be improved. The strengthening of the piers is to be carried out by dumping rocks round the piers. The strengthening project is yet to be planned in detail, however preliminary analyses suggest that approximately 125,000 m³ of rocks are to be dumped around the four main piers of the bridge in embankments of up to 7 m thickness. The dumping of rocks must follow a schedule which will be specified in the tender documents. In this schedule it will be specified which rock sizes should be used (which may vary over depth), limitations of maximal layer thicknesses dumped at the same time, rock dump sequence and dumping tolerances. The rocks are to be dumped on water depths of approximately 30 m and the strong currents (up to 2 m/s over the entire water depth) in Little Belt should be taken into account when the dumping vessel(s) are chosen. The size of the rocks will be between 20 cm and 100 cm. The tolerance of the final surface shall be between ± 20 cm in vertical direction. It is of paramount importance that the piers of the Little Belt Bridge are not subjected to impacts from the dumping vessel(s), even though rocks most likely are to be dumped right next to the piers. It will be required that the contractor delivers documentation to verify that the rock dumps are installed as specified in the tender documents. The strengthening project is to be initiated and finished as soon as possible and no later than 1 October 2014(latest finished date).

Urban development construction work

Aarhus Kommune | Published April 6, 2016
Winner
Aarsleff — Danjord JV I/S
cpvs
45211360, 45200000, 45221000, 45232400, 45233120, 45241100, 45247110

Lot 1 includes the construction of Bernhardt Jensen Boulevard at Aarhus Island, including construction of bridge abutments tilfremtidige road bridges, one side of the future channel as well as renovation of existing kajforkant.

Lot 2 includes the establishment of Aarhus Island Recreational connection Nord in the main contract. The project is located centrally in Aarhus, and will be working near the field.

See also information about lots.