Public tenders for bridge in Denmark

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Engineering services

Vejdirektoratet | Published November 18, 2017  -  Deadline December 4, 2017
cpvs
71300000, 71312000, 71311300, 71328000, 71311000, 71311100, 71311230, 71322300

The new 4 km Storstrøm Bridge between Masnedø and Falster will replace the existing bridge from 1937, which is in poor condition and does not have the capacity to carry the increased railway freight traffic resulting from the opening of the Fehmarn Belt Connection.

The bridge comprises approximately 45 viaduct spans of 80 m in length, and 2 navigational spans of 160 m each. The main bridge is a cable-stayed bridge, with a single pylon, carrying a double-track electrified railway (200 km/h for passenger trains) and a two-lane road (80 km/h), as well as a combined cycle and pedestrian path on a single cross section.

This tender includes the following engineering services:

Independent Check of the structural design of the Storstrøm Bridge, including review of Non-structural Design Packages and minor structures.

Engineering services (ad hoc technical assistance during construction and commissioning including review of ‘as built’ documentation).

New day marks (signs) for Great Belt East and West Bridge

Sund og Bælt Holding A/S | Published December 11, 2015  -  Deadline December 21, 2015
cpvs
34992000

Sund & Belt quotation on 12 pcs. Signs (fair markings) excl. mounting. East Bridge, 6 pcs. 5595 x 4495 x 25mm (each divided into 25 fields) in seawater resistant aluminum West Bridge, 2 pcs. 2500 x 3000 x 5mm in solid stainless steel EN 1.4571 West Bridge, 2 pcs. 2500 x 4000 x 5mm in solid stainless steel EN 1.4571 West Bridge, 2 pcs. Ø2750 x 5mm in solid stainless steel EN 1.4571 All signs are affixed reflective foil with standardized symbols for sailing route Fair markings indicate by standardized symbols ferry route limitations and "best point of passage"

Kickstart Tornhøj, bridge & urban - Aalborg East

Aalborg Kommune | Published May 30, 2016  -  Deadline June 22, 2016
cpvs
45233144, 45233162

The project is a collaboration between Aalborg and Realdania and within degradation of tunnel under Humlebakken and reconstruction of insitu-cast concrete bridge over the Astrup path. On both sides of the new tunnelbro, must be carried out urban renewal in terms of construction, surfacing and planting work. The contract also includes sheet piling and casting of paving and retaining walls. There shall be different furniture items in particular wood, which is also used for lining the bridge elements. The Astrup The path must be reorganized and reprofiled to be established ramp and staircase north of brotunellen, and to be constructed park in the old Tornhøjsgårds garden. Plantation and lighting workers will be offered as an option, with reserved chance to builder even deliver this work.

Entre Prize estimated main quantities:
• concrete cast on site 760 m3 (primary bridge)
• Pile driving of sheet piling meters 30 meters
• Coating Works 6,600 m2 (including 4,000 m2 of concrete and 2,600 m2 gravel deposits.)
• Wooden paneling 650 m2
• Gardens and planting 2,600 m2

Engineering services

Vejdirektoratet | Published October 26, 2017  -  Deadline December 4, 2017
cpvs
71300000, 71312000, 71311300, 71328000, 71311000, 71311100, 71311230, 71322300

The new 4 km Storstrøm Bridge between Masnedø and Falster will replace the existing bridge from 1937, which is in poor condition and does not have the capacity to carry the increased railway freight traffic resulting from the opening of the Fehmarn Belt Connection.

The bridge comprises approximately 45 viaduct spans of 80 m in length, and 2 navigational spans of 160 m each. The main bridge is a cable-stayed bridge, with a single pylon, carrying a double-track electrified railway (200 km/h for passenger trains) and a two-lane road (80 km/h), as well as a combined cycle and pedestrian path on a single cross section.

This tender includes the following engineering services:

Independent Check of the structural design of the Storstrøm Bridge, including review of Non-structural Design Packages and minor structures

Engineering services (ad hoc technical assistance during construction and commissioning including review of ‘as built’ documentation).

Please refer to section II.1.4) Short description.

Construction-related services

Vejdirektoratet | Published November 17, 2017  -  Deadline January 4, 2018
cpvs
71500000, 71310000, 71311300, 71520000, 71521000, 71530000, 71540000

This tender comprise the provision of three Managers who shall perform the following services in regard to Construction Management and site supervision; A Contract Manager, a Discipline Manager for the Substructures and a Discipline Manager for Superstructure for the construction of the new Storstrøm Bridge.

The new 4 km Storstrøm Bridge between Masnedø and Falster will replace the existing bridge from 1937, which is in poor condition and does not have the capacity to carry the increased railway freight traffic resulting from the opening of the Fehmarn Belt Connection.

The bridge comprises approximately 45 viaduct spans of 80 m in length, and 2 navigational spans of 160 m each. The main bridge is a cable-stayed bridge, with a single pylon, carrying a double-track electrified railway (200 km/h for passenger trains) and a two-lane road (80 km/h), as well as a combined cycle and pedestrian path on a single cross section.

This tender comprise the provision of three Managers who shall perform the following services in regard to Construction Management and site supervision; A Contract Manager, a Discipline Manager for the Substructures and a Discipline Manager for Superstructure.

Bridge construction work

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg | Published May 11, 2013
cpvs
45221110, 45221113

Den udbudte cykel/gangstibro over den kommende Nordhavnsvej ændres til en vej/cykel/gangstibro over tilslutningsvejen (shunten). Ændringen er nødvendiggjort af, at Nordhavnsvejs tilslutninganlæg til Helsingørmotorvejen skal udføres som en niveaufri løsning (flyover / shunt) i stedet for et signalreguleret kryds, som ellers forudsat i forbindelse med udbud af stiruteforbindelsen over Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej. Ændringen indebærer, at Københavns Kommunes kontrakt med E. Pihl & Søn A.S udvides med supplerende arbejder, og at der som følge heraf sker en nettoforøgelse af kontraktværdien på 13,1 mio. kr.

Road bridge construction work

Køge Kyst P/S (DK) | Published March 15, 2013
cpvs
45221111, 45231300

Denne entreprise omfatter omlægning af eksisterende Ivar Huitfeldtsvej ved Køge Station på strækningen mellem Fændediget og Niels Juelsgade. Ud over generelle anlægsarbejder i forbindelse med selve vejanlægget omfatter entreprisen endvidere omlægning af en række hovedledninger for vandforsyning, kloak og afvanding.

Road bridge construction work

Banedanmark | Published February 22, 2013
cpvs
45221111, 45221112

:This design and build contract comprise construction and roads at these locations: — Location Ishøoe Stationsvej (Ishoej Stationsvej, Ishoej Bygade, Baldersbaek), — Location Pilemoellevej (Ishoejstien/Ny Pilemoellevej), — Location Vejleaa (Vejleaa + nature path), — Location Kappelevvej (Kappelevvej, Tunnel Flaskegaarden incl. access roads to Flaskegaarden), — Location Kildebroendevej (Kildebroendevej, roundabout and access roads, behind Kirken + Kildebroendebaek), — Location Greve Centervej (Olsbæk + nature path, Greve Centervej + local roads around Greve Centervej, local roads at Greve Centervej). Only the necessary/possible drainage and soil works for the constructions and local roads is included. The contract includes above mentioned construction works and is tenedered as design and build contract with negotiated procedure. The overall procedure for the negotiation will be stated in the tender documents.

bridge construction work

Vejdirektoratet | Published August 17, 2012
Winner
CG Jensen A/S Rokhøj 8 8520 Lystrup DENMARK Internet address: http://www.cgjensen.dk/
cpvs
45221000, 45221100, 45221110

Entreprisen omfatter i hovedtræk: — etablering af 5 bygværker/mindre broer (ca. 4 500 m3 beton), — etablering af adgangsveje og arbejds byggeplads, — jordarbejder i forbindelse udgravning og til fyldning for bygværker, — etablering af 3 regnvandsbassiner, — etablering og fjernelse af interimsvej ved bro 66-095, inkl. trafikafvikling. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

road bridge construction work

Banedanmark | Published August 8, 2012
cpvs
45221111, 45221112

:Design and build contract. 2 railway bridges and 4 road bridges.

bridge renewal construction work

Vejdirektoratet | Published November 29, 2012
Winner
M T Højgård A/S Banemarksvej 42 2605 Brøndby DENMARK
cpvs
45221119

Støbning af armeret beton, fuger, afløb fugtisolering, kantbjælke samt afmærkning.

road bridge construction work

Vejdirektoratet | Published February 1, 2012
Winner
K. L. Kristensen A/S Brendstrupsvej 28 6800 Varde DENMARK
cpvs
45221111

Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrusarbejder på motortrafikvej og skærende veje samt asfalt-, autoværns-, brolægnings- og afmærkningsarbejder på Skærende veje. Ca. 10,7 km motortrafikvej, 3,6 km ramper, 6,3 km kommuneveje, 1 rundkørsel, 1,2 km private fællesveje. 5 faunarør. Opbrydning af nedlagte veje. Opbrydning af arbejdsveje fra broentrepriser. Udførelse og drift af afmærkningsmateriel på de berørte veje.

bridge construction work

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg | Published October 5, 2012
Winner
E. Pihl & Søn Nybrovej 116 2800 Kgs. Lyngby DENMARK Telephone: +45 45277200
cpvs
45221110, 45221113

”Stirute ved Ryparken Station over Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej” skal etableres som led i det igangværende projekt for Nordhavnsvej, som skal forbinde Helsingørmotorvejen umiddelbart nord for Ryparken. Station med Strandvænget ved Svanemøllehavnen. Entreprisen omfatter en kombineret gang- og cykelsti, som forbinder den eksisterende Rørsøsti, som udgør en del af "Nørrebroruten", vest for Helsingørmotorvejen med den fremtidige "Ryvangsruten" mod Hellerup Station. Indeholdt i projektet er 900 m sti i med fast belægning med en bredde på 6 m, en 120 m lang betonstibro over Helsingørmotorvejen og en 80 m lang betonstibro over den fremtidige Nordhavnsvej samt tilhørende rampe- og trappeanlæg, diverse terrænarbejder, aptering samt stibelysning på sti og ramper. Arbejdet udbydes i en samlet hovedentreprise og forventes udført i perioden maj 2012 til maj 2013. Entreprisens hovedmængder: — Ca. 12 000 m3 jord, afgravning/indbygning, — Ca. 4 000 m3 letfyld, — Ca. 5 000 m2 befæstet areal med asfalt eller lignende, — Ca. 250 t slap armering, — Ca. 1 200 m spændt armering, — Ca. 2 000 m3 beton, — Ca. 600 m rækværk, delvis med indbygget belysning.

road bridge construction work

Banedanmark | Published May 19, 2012  -  Deadline June 25, 2012
cpvs
45221111, 45221112

:This design and build contract comprise construction and roads at these locations: — Location Ishøoe Stationsvej (Ishoej Stationsvej, Ishoej Bygade, Baldersbaek), — Location Pilemoellevej (Ishoejstien/Ny Pilemoellevej), — Location Vejleaa (Vejleaa + nature path), — Location Kappelevvej (Kappelevvej, Tunnel Flaskegaarden incl. access roads to Flaskegaarden), — Location Kildebroendevej (Kildebroendevej, roundabout and access roads, behind Kirken + Kildebroendebaek), — Location Greve Centervej (Olsbæk + nature path, Greve Centervej + local roads around Greve Centervej, local roads at Greve Centervej). Only the necessary/possible drainage and soil works for the constructions and local roads is included. The contract includes above mentioned construction works and is tenedered as design and build contract with negotiated procedure. The overall procedure for the negotiation will be stated in the tender documents.

Purchase of GPS equipment, the Great Belt East Bridge

Sund og Bælt Holding A/S | Published January 9, 2017  -  Deadline January 30, 2017
cpvs
38112100

Belt wants to perform real-time monitoring of the movements of the following six defined points on the east bridge, see also Figure 1 for clarification:

1. The southern saddle on the western pylon
2. The northern main cable, 52 m from the western pylon
3. Southern main cable, 52 m from the western pylon
4. Brodæksmidten on north side
5. Brodæksmidten on south side
6. The south side of the bridge deck at the eastern pylon.

The movements desired monitored by 6 GPS antennas mounted on the defined points. To achieve optimum precision, a GPS reference station on a firm and well-defined point in the administration center in halsskov.

Contract concerning. icebreaking, fjord from Aalborg (railway bridge) to Hals Barre

Finansministeriet, Departementet | Published October 10, 2014  -  Deadline November 10, 2014
cpvs
63726200

Contingency Contract for icebreaking, fjord from Aalborg (railway bridge) to Hals Barre

Manning of Business Bridge office in Stavanger

Aalborg Kommune | Published September 12, 2014  -  Deadline September 26, 2014
cpvs
85312320

Aalborg Cooperation wishes to contract with a vendor for the manning of Business Bridge office in Stavanger, Norway from 15 October 2014-31. December 2014 Staffing in Stavanger represents Business Bridge, which is an umbrella containing a number of norway activities in North Jutland. The purpose of the office in Stavanger is to give companies a forward post in Norway for the local companies, educational institutions, municipalities and other organizations. The quotations in relation to the office provides guidance about local business conditions, establishing contact with potential customers and partners as well as the use of offices, meeting rooms, and konferencefacilite-ter. The concrete representation duties include • Being point of contact for consultants, companies and operators in North Jutland • To identify specific key industries, companies and networks that may be of interest • for local companies, including a focus on establishing clusters and subklynger • To build relationships the key players in Norway (Greater Stavanger, Nutrition Association, Arctic Centre in Stavanger, Risivika Harbour, etc.) • Plan and execute conferences, delegations, etc. • To contribute to the research and knowledge exchange • To contribute to communication across regions and create "visibility in the market" and • awareness of the North Jutland interest / competence task is offered in continuation of the existing staffing of the office. Scope: This is an economic frame of 300,000 in the period of (Total 795.000 DKK), which incorp-that office running costs, travel, meals, etc..

Emergency New Little Belt Bridge and Vestfyn

Vejdirektoratet | Published January 13, 2014  -  Deadline January 28, 2014
cpvs
50118200

1 ANNOUNCEMENT OF TASK Under Law on inviting tenders in certain public and government-backed contracts (Procurement Act) § § 15 a - 15 d announce the following: 2 ORIENTATION These provisions offered emergency task "Contingency New Little Belt Bridge and Funen - emergency treatment for salvage vehicles> 3.500 kg". Offering includes emergency and off-site transfers of vehicles> 3.500 kg Contracting Authority is: Road Directorate - Fixed WEST Thomas Helsteds Road 11 8660 Skanderborg CVR.nr. 6072 9018

The tender for the contract Billund South, road and bridge

Billund Kommune | Published March 11, 2014  -  Deadline April 1, 2014
cpvs
45000000

Offering includes the establishment of a new 3-panel situ cast concrete bridge over the Sønderkær stream and path and approx. 1500 m of new road extensive distributor road / access road from Møllevej to land development area and master roads in land development area. The offer must be made on the basis of this contract ad and the following specifications: • Possibly. revised pages. • This tender advertisement. • Faith and Love statement. • SB, SAB, TAG and TBL for the contract. • Drawing Overview. • Drawings in accordance with the subscription list. • Geotechnical report. • Minutes from the wire holders meeting documents may be obtained at COWI A / S, Esbjerg malr@cowi.dk from 11 March 2014 It should be noted that all items in offer lists must be completed. All work must be completed ready for submission by 30 september 2014. The contract put out to public tender. Client reserves the right to cancel all bids. The tenderer must maintain its tender on 40 working days from the day of the award. Tender Time and place: Tuesday 1 April 2014 kl. 15.00 in Billund, Technical and Environmental Administration, Thorsvej 102 7200 Grindsted in meeting local 1, when bids will be opened in the presence of the bidders who wish to be present. Bids must be submitted in a sealed envelope marked "London South Road and Bridge". NOTE offer can not be forwarded by. post. The offer must be delivered by hand to the address Thorsvej 102 before the tender is held, if you are unable to participate in the tender, and it is the contractor's responsibility to ensure that the offer is to tender the room at the time of tendering. Award criterion is the lowest price. Bids must be fitness benefits. We do not accept variants. Question Last ask deadline is Friday 21 marts 2014. Any questions concerning "London South, road and bridge" should be sent by. mail malr@cowi.dk and pbi@cowi.dk

Painting works for repair painting of the Øresund Bridge's steel trusses (15/26)

Øresundsbro Konsortiet | Published February 9, 2016  -  Deadline March 21, 2016
cpvs

Painting works for repair painting of the Øresund Bridge's steel trusses (15/26)