Public tenders for bridge in Bulgaria

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

road bridge construction work

Агенция "Пътна инфраструктура" | Published June 15, 2012  -  Deadline June 26, 2012
cpvs
45221111, 45233000, 71322000

road bridge construction work

Bridge cranes

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД | Published November 28, 2017  -  Deadline January 11, 2018
cpvs
42414500

"Modernization of the system for limiting the overloading of uplifts 200 t and 32 t of electric bridge cranes 5,6UQ12E02 with Q = 200/32/5 t in MH 5,6 EB, k 29,5"

The scope of the Terms of Reference includes work design, delivery of necessary equipment and spare parts, dismantling of old equipment, installation, FUP and commissioning of newly installed equipment.

"Modernization of the system for limiting the overloading of uplifts 200 t and 32 t of electric bridge cranes 5,6UQ12E02 with Q = 200/32/5 t in MH 5,6 EB, k 29,5"

Work design, supply of necessary equipment and spare parts, dismantling of old equipment, installation of new equipment, FUP and commissioning of new equipment.

Bridge cranes

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД | Published October 6, 2017  -  Deadline October 13, 2017
cpvs
42414500

"Modernization of bridge cranes 5UQ11E03a, 5UQ11E03b and 6UQ11E03b with Q = 20 / 5t in MH 5 and 6 block, row B-C, elevation 10,60: Design of mechanical and electrical parts, supply and installation of new crane trucks and mechanisms moving the cranes "

The scope of the Terms of Reference includes work design, delivery of necessary equipment and spare parts, dismantling of old equipment, installation, FUP and commissioning of newly installed equipment.

Repair of single girder bridge crane.

„Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД — МЕР Стара Загора | Published December 19, 2015
cpvs
42416300

Repair of single girder bridge crane

Delivery of steel ropes bridge crane

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД | Published September 28, 2016  -  Deadline October 19, 2016
cpvs
undefined, 44300000

Delivery of steel ropes bridge crane, according to Technical Specification № 2016.35.RO.UQ.TSP.1318. Bids are required for purchase.

road bridge construction work

Agentsiya "Patna infrastruktura" | Published November 1, 2012
Winner
Порр Бау ГмбХ, фирмен № 34160k Абсберггасе 47 1010 Виена BULGARIA Telephone: +359 24397883 Fax: +359 24397889
cpvs
45221111, 45233000, 71322000

Настоящата обществена поръчка се състои от три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Проектиране и извършване на аварийни ремонтно-възстановителни работи на виадукта при км 61+327 на Автомагистрала „Тракия”. Обособена позиция № 2: „Проектиране и извършване на аварийни ремонтно-възстановителни работи на виадукта при км 67+027 на Автомагистрала „Тракия”. Обособена позиция № 3: „Проектиране и извършване на аварийни ремонтно-възстановителни работи на виадукта при км 30+874 на Автомагистрала „Хемус”. Съоръженията са с установени дефекти и повреди и тяхното ускорено развитие изисква да се предприемат неотложни аварийни ремонтно-възстановителни работи, за да се прекъснат развиващите се деструктивни процеси и да се приведе съоръжението към експлоатационно състояние, отговарящо на действащите нормативни документи и изисквания. Предвид направения оглед е необходим ремонт на следните елементи: ПЪТНО ПЛАТНО Пътното платно е силно амортизирано и се нуждае от пълна рехабилитация включваща: § подмяна и/или ремонт на съществуващите парапети и еластична ограда; § ремонт на тротоарните блокове; § подмяна на дилатационните фуги; § ремонт на отводнителите, като удължителните тръби трябва да достигнат на 30 см под ниво долен ръб главна греда; § монтаж на решетки за отводнителите и капаци за комуникационните шахти; § премахване на предпазния армиран бетон над хидроизолацията и създаване на равна, плътна и със съответните наклони основа на хидроизолацията върху цялото пътно платно на връхните конструкции; § изпълнение на надеждна хидроизолация,която да предотврати проникване на вода през пътната плоча; § изпълнение на асфалтобетонова настилка, като новата нивелетна линия да елиминира влиянието на провeсите на връхните конструкции, чрез полагаве на стоманобетонов конструктивен пласт свързан със съществуващата плоча, и да избегне полагането на „мъртви” изравнителни пластове, допълнително увеличаващи постоянните товари връхна конструкция и долно строене Рехабилитация трябва да обхваща повредените части на конструкцията и да включва: § отстраняване на деструктиралия бетон и солните налепи по повърхността на елементите чрез песъкоструене или водно бластиране; § почистване до блясък на оголената корозирала мека армировка; § възстановяване на проектното бетоново сечение на елементите, чрез използване на подходящи саниращи системи; § третиране на установените пукнатини с подходящи състави; § изпълнение на водоплътно покритие по външната страница на крайните главни греди, чрез импрегниране или обмазване, с оглед взимане на превантивни мерки за дълготрайно осигуряване на качеството на бетона; § почистване на стоманените лагери от корозията и полагане на защитно антикорозионно покритие; § рехабилитация на квадрите на лагерите. ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН ОКОЛО СЪОРЪЖЕНИЕТО Рехабилитация трябва да обхваща осигури правилно събиране и отвеждане на повърхностните води от терена и пътното платно. Всеки кандидат следва да извърши оглед, да ползва експертиза и да изготви офертата си така, че след изпълнение на аварийно-възстановителните работи съоръжението да отговаря на изискванията посочени в Еврокод 1,2, 7 и 8.

Road bridge construction work

Агенция „Пътна Инфраструктура" | Published December 27, 2012
Winner
„ГБС Инфрастуктурно строителство” АД, ЕИК 130131711 р-н „Витоша”, ул. „Дамяница” № 3-5 1619 София BULGARIA Telephone: +359 29151755 Fax: +359 29151755
cpvs
45221111, 45233000, 71322000

Настоящата обществена поръчка се състои от три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Проектиране и извършване на аварийни ремонтно-възстановителни работи на виадукта при км 61+327 на Автомагистрала „Тракия”. Обособена позиция № 2: „Проектиране и извършване на аварийни ремонтно-възстановителни работи на виадукта при км 67+027 на Автомагистрала „Тракия”. Обособена позиция № 3: „Проектиране и извършване на аварийни ремонтно-възстановителни работи на виадукта при км 30+874 на Автомагистрала „Хемус”. Съоръженията са с установени дефекти и повреди и тяхното ускорено развитие изисква да се предприемат неотложни аварийни ремонтно-възстановителни работи, за да се прекъснат развиващите се деструктивни процеси и да се приведе съоръжението към експлоатационно състояние, отговарящо на действащите нормативни документи и изисквания. Предвид направения оглед е необходим ремонт на следните елементи: ПЪТНО ПЛАТНО Пътното платно е силно амортизирано и се нуждае от пълна рехабилитация включваща : § подмяна и/или ремонт на съществуващите парапети и еластична ограда; § ремонт на тротоарните блокове; § подмяна на дилатационните фуги; § ремонт на отводнителите, като удължителните тръби трябва да достигнат на 30 см под ниво долен ръб главна греда; § монтаж на решетки за отводнителите и капаци за комуникационните шахти; § премахване на предпазния армиран бетон над хидроизолацията и създаване на равна, плътна и със съответните наклони основа на хидроизолацията върху цялото пътно платно на връхните конструкции; § изпълнение на надеждна хидроизолация,която да предотврати проникване на вода през пътната плоча; § изпълнение на асфалтобетонова настилка, като новата нивелетна линия да елиминира влиянието на провeсите на връхните конструкции, чрез полагаве на стоманобетонов конструктивен пласт свързан със съществуващата плоча, и да избегне полагането на „мъртви” изравнителни пластове, допълнително увеличаващи постоянните товари ВРЪХНА КОНСТРУКЦИЯ И ДОЛНО СТРОЕНЕ Рехабилитация трябва да обхваща повредените части на конструкцията и да включва : § отстраняване на деструктиралия бетон и солните налепи по повърхността на елементите чрез песъкоструене или водно бластиране; § почистване до блясък на оголената корозирала мека армировка; § възстановяване на проектното бетоново сечение на елементите, чрез използване на подходящи саниращи системи; § третиране на установените пукнатини с подходящи състави; § изпълнение на водоплътно покритие по външната страница на крайните главни греди, чрез импрегниране или обмазване, с оглед взимане на превантивни мерки за дълготрайно осигуряване на качеството на бетона; § почистване на стоманените лагери от корозията и полагане на защитно антикорозионно покритие; § рехабилитация на квадрите на лагерите. ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН ОКОЛО СЪОРЪЖЕНИЕТО Рехабилитация трябва да обхваща осигури правилно събиране и отвеждане на повърхностните води от терена и пътното платно. Всеки кандидат следва да извърши оглед, да ползва експертиза и да изготви офертата си така, че след изпълнение на аварийно-възстановителните работи съоръжението да отговаря на изискванията посочени в Еврокод 1, 2, 7 и 8.

"Reconstruction of the bridge over the Maritsa river in" Vasil Aprilov "in Plovdiv."

Община Пловдив | Published November 9, 2013
Winner
ДЗЗД “Априлов инфра 2013“, ЕИК 176594414бул.“Дунав“ № 51, ат. 5, офис 20Пловдив 4000 ips.infra@abv.bg +359 32965111 +359 32965110
cpvs
45221119

"Reconstruction of the bridge over the Maritsa river in" Vasil Aprilov "in Plovdiv."

"Rehabilitation of concrete pavements to resist the Danube Bridge at Ruse"

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София | Published October 19, 2016  -  Deadline November 3, 2016
cpvs
45221119

Http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/събиране-оферти/2016/10/19/2016-со-073-саниране-на-бетонови-покрития-на-устои-на-дунав- bridge-in-town-ruse /

Road bridge construction work

Столична община | Published May 5, 2017  -  Deadline June 6, 2017
cpvs
45221111

4. Design and implementation of repair and maintenance works for the transport tunnel connecting Alexander Malinov Boulevard and the local road of the Mladost Ring Road.

1. Design and implementation of construction and repair works for rehabilitation and restoration of pedestrian bridges over the Vladayska River in Vazrajdane region including:

1.1. Restoration of existing position on a footbridge over the Vladayska River, at "Arch. Petko Momchilov ", block № 3, ж.к. "Serdika", region of Vazrazhdane.

16A, bc. "Serdika", region of Vazrazhdane.

19, ж.к. "Serdika", region of Vazrazhdane.

Design and construction for repair and restoration of pedestrian underpass at the crossroads of Bulgaria Blvd and Akademik Ivan Evstatiev Geshov Blvd.

Design and implementation of construction works for the reconstruction of a bridge over the river Bansko at 37, Alexander Stamboliyski Street, Bankya.

Design and implementation of construction and repair works for the repair of a transport tunnel connecting "Alexander Malinov" Blvd. and the local lane of the Ring Road, Mladost district.

"Reconstruction of a bridge over the Yablanitsa River at the intersection with" Mlada Gvardia "

 | Published March 22, 2018  -  Deadline March 22, 2018
cpvs

"Reconstruction of a road bridge over Yablanitsa river at the intersection and with" Mlada Gvardia "street It is planned to execute a bridge with a width of 9,60m, overcoming the newly designed river bed of Yablanitsa river, Etropole. The bridge is open with an axial opening of 7,40 meters and a structural thickness of the slab 50 cm. For the foundation of the bridge - supports and foundations, the profile of the river bed is calculated, dimensioned and constructed for the hundredth loads. The plate is reinforced with upper and lower reinforcement according to the calculations made and the relevant construction requirements. In the case of the CEM, ensure that the 5 cm reinforcement is covered. The subject of the procurement involves the execution of specific activities, which are detailed in the technical specification

"Reconstruction of a bridge over the Yablanitsa River at the intersection with" Mlada Gvardia "

Община Етрополе | Published December 13, 2017  -  Deadline January 4, 2018
cpvs
45221000

Reconstruction of a bridge over the Yablanitsa River at the intersection with "Mlada Gvardia"

Delivery, disassembly, installation and commissioning of a two-way bridge crane 10t in the Valchi Dol railway station

Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор | Published July 16, 2018  -  Deadline August 17, 2018
cpvs
42414000

The subject of the order includes the delivery of two-speed double-bridged bridge crane 10t., Assembly, testing and commissioning of the crane and covers at least the following activities: Preparation of technical documentation, according to the requirements of the Regulation for the safe operation and technical supervision of lifting equipment; Delivery of 1-piece double-speed double-deck bridge crane in the Valchi Dol railway station; Dismantling the existing bridge crane; Installation of the new bridge crane on the existing track; Performing functional tests on the crane; Presence of representatives of the Contractor in performing the technical inspection of the crane in accordance with the "ORDINANCE on the safe operation and technical supervision of lifting equipment"; training of the contractor's specialists for the operation and maintenance of the crane; Warranty liability during the warranty period of the delivered crane.

Repair of a shelter and reconstruction of a cobblestone pedestrian walkway to the Devil's Bridge, Ardino.

Кмет на Община Ардино | Published May 11, 2017  -  Deadline June 13, 2017
cpvs
45453000

Repair of a shelter and reconstruction of a cobblestone pedestrian walkway to the Devil's Bridge, Ardino.

"Supply of drinking water, drainage and waste water treatment for the Danube Bridge border checkpoint, West Zone"

 | Published December 23, 2017  -  Deadline December 22, 2017
cpvs

"Supply of drinking water, drainage and waste water treatment for the Danube Bridge border checkpoint, West Zone"

"PREPARATION OF TECHNICAL DEVELOPMENT PROJECTS SUBJECT:" RECONSTRUCTION AND STRENGTHENING THE BRIDGE OVER R. Iskar S. Zlokuchane, Samokov ""

Община Самоков | Published December 16, 2016  -  Deadline January 12, 2017
cpvs
71200000

AWARD technical investment project site: "Reconstruction of the road bridge over the river. Iskar with. Zlokuchane, Samokov municipality" should contain all the necessary design parts and technical data about the works, according to legal regulations in Bulgaria. The scope of the project must be for the entire facility with the total length of 60 meters, a road section before it, after it and the adjacent bridge and a section of the river bed of the river. Iskar. Subject of research and design is the superstructure of the bridge, the lower its construction and fudiraneto. Road section of municipal road SFO2577 is also the subject of the project throughout the gauge on the road and for a sufficient length before and after the bridge, and the mainstream of the river. Iskar before and after the bridge.

"Preparation of a conceptual and technical design for the development of Bozhkovska meadow - Tepavitsi and a project for a bridge facility and author's supervision"

 | Published December 13, 2017  -  Deadline December 4, 2017
cpvs

"Preparation of conceptual and technical design for development of Bozhkovska meadow - Tepavitsi district and project for bridge facility and author's supervision". To develop the project as two sub-projects: Sub-item 1: Development of Bojkovska Meadow Terrain Sub-item 2: Bridge Facility

INSURANCE OF THE PERSONNEL INTERESTS, PERSONNEL AND RESPONSIBILITIES FOR THIRD PARTIES OF DANUBE BRIDGE VIDIN-KALAFAT AD FOR THE PERIOD 2018 - 2020

 | Published November 7, 2017  -  Deadline November 7, 2017
cpvs

The public procurement covers the insurance of the property interests, staff and responsibilities to third persons of "Danube Bridge Vidin - Calafat" AD for the period 2018-2020. The public procurement includes 2 lot positions as follows: POSITION 1: Third Party Liability Insurance with the possession and use of boats "on a Beneteau motorboat, model Antares 6.80, Mercury 115 hp, owned by Danube Bridge Vidin-Calafat AD for the period 2018 - 2020. POSITION 2: Vessel insurance "Casco" on a motorboat mark and Beneteau, model Antares 6.80, engine Mercury 115 hp owned by Danube Bridge Vidin-Calafat AD for the period 2018 - 2020. The subject of the public procurement includes civil liability insurance related to the possession and use of navigational vessels of a motor boat owned by the Contracting Authority, as well as a motorcycle helmet on a motor boat owned by the Contracting Authority.

"Supervision for" Reconstruction of the road network in Svilengrad kv.Gebran and reconstruction of a bridge in the village Momkovo "project № 26/322/00965/08.11.2012.

Община Свиленград | Published December 20, 2013  -  Deadline February 6, 2014
cpvs
71520000

Supervision for "Reconstruction of the road network in Svilengrad kv.Gebran and restore the bridge in the village Momkovo" project № 26/322/00965/08.11.2012.

"Repair of the retaining wall of gabions bridge over the river Chernelka in s.Gortalovo"

Община Плевен | Published December 9, 2016  -  Deadline January 10, 2017
cpvs
45240000

The object covered by the contract is over the bridge on the street. "Binka Parashkevova" in s.Gortalovo - Pleven municipality. The existing retaining wall has a length of 16 meters and was built from gabions 2 m / 1M / 1M lined up by height in two rows, as part of gabions are broken and destroyed. The aim is to protect against erosion and to strengthen the left bank of the river Chernelka in the area over the bridge on the street. "Binka Parashkevova." Repair consists in following: • The removal of damaged gabions of the existing retaining wall • excavation and leveling of the site for installation of the new gabions • making new gabions in the ruined area • backfilling behind the gabions • reinforce concrete on the riverbank in the area without gabions gabions should be made of galvanized wire, double network with a diameter of 3 mm and hexagonal holes 60-80mm. The network must be compliant with BS EN 10223-3 or analogue. Filling gabions with large stone blocks of healthy rocks.
Categories
  Bulgaria - Show all countries
Sofia (37)София (30)Burgas (10)Gabrovo (6)Sofia (5)Varna (4)Козлодуй (4)Стара загора (4)Blagoevgrad (3)Ботевград (3)Бургас (3)Костенец (3)Раднево (3)Своге (3)Смолян (3)Гр. софия (3)25/09/2016 (2)Lovech (2)Pleven (2)Асеновград (2)Бяла (2)Велико търново (2)Габрово (2)Ловеч (2)Плевен (2)Полски тръмбеш (2)Рила (2)Средец (2)Стражица (2)Стрелча (2)Тетевен (2)Хасково (2)С. антимово (2)Kozloduy (1)Plovdiv (1)Trigrad (1)Veliko tarnovo (1)Аксаково (1)Ардино (1)Банско (1)България гр. софия (1)Варна (1)Гоце делчев (1)Добрич (1)Етрополе (1)Кметство царевец, община свищов (1)Кърджали (1)Момчилград (1)Невестино (1)Несебър (1)Никопол (1)Пазарджик (1)Русе (1)Самоков (1)Септември (1)Троян (1)Трявна (1)Хисаря (1)Чепеларе (1)Чирпан (1)Гр. долна митрополия (1)Гр. русе (1)Гр.гулянци (1)С. аврен (1)С. антимово, община видин (1)С. борован (1)С. георги дамяново (1)С. иваново (1)С. невестино (1)С.братя даскалови (1)С.красен (1)Село калояново (1)Село макреш (1)