Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Montana Bulgaria

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Construction work

Община Монтана | Published May 5, 2017  -  Deadline June 12, 2017
cpvs
45000000

Предметът на поръчката включва основен ремонт на сградата на ЦДГ № 4 „Калинка“ и сградата на ЦДГ № 7 „Приказен свят“; Реконструкция на сградата на 4-то ОУ „Иван Вазов“ и Реконструкция на сградата на ПМПГ „Св. Климент Охридски“ в гр. Монтана.

Извършване на основен ремонт на сградата на детското заведение, съгласно одобрените проекти и КС, неразделна част от документацията.

За обекта ще бъдат изпълнени:

— Подмяна на вътрешна ВиК инсталация.

— Подмяна на отоплителна инсталация.

— Подмяна на Електро инсталация.

— Изграждане на соларна инсталация за топла вода.

— Изграждане на система за вътрешно видео наблюдение.

— Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

— Подмяна на подови настилки.

— Подмяна на стенни и таванни покрития.

— Подмяна на хидроизолация по покрив.

— Ремонт и заустване на съществуващите водосточни тръби.

— Изграждане на тоалетен възел предназначен за хора с увреждания.

— Изграждане на 5 броя детски площадки и облагородяване на двора.

Осъществяване на реконструкция на сградата на детското заведение съгласно одобрените проекти и КС, неразделна част от документацията.

За обекта ще бъдат изпълнени:

— Подмяна на вътрешна ВиК инсталация.

— Подмяна на отоплителна инсталация.

— Подмяна на Електро инсталация.

— Реализиране на мерки по подобряване на енергийната ефективност на сградата.

— Изграждане на соларна инсталация за топла вода.

— Изграждане на система за вътрешно и външно видео наблюдение.

— Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

— Подмяна на подови настилки.

— Подмяна на стенни и таванни покрития.

— Подмяна на хидроизолация по покрив.

— Монтиране на нови водосточни тръби.

— Изграждане на дренажна система около сградата.

— Изграждане на тоалетен възел предназначен за хора с увреждания.

— Изграждане на 6 броя детски площадки и облагородяване на двора.

Осъществяване на реконструкция на училището съгласно одобрените проекти и КС, неразделна част от документацията.

Ремонтът на 4 ОУ „Иван Вазов“ включва следните видове дейности:

— За всички сгради се предвижда топлоизолация;

— Подмяна на прозорци с нови PVC, четирикамерен профил, остъкляване със стъклопакет — 24 мм, с комарник по отваряема част, включително PVC подпрозоречни вътрешни первази;

Предвидено е обръщане около всички страни на бордове и козирки с топлоизолация, шпакловъчна смес, силиконова мазилка;

— нова хидроизолация, покривни и тенекиджийски работи;

— Подмяна на врати с нови от МДФ и Алуминиеви профили;

— Ремонт на санитарни възли, включително подмяна на санитарно оборудване, направа на настилка от теракотни плочи, облицовка от фаянсови плочи, боядисване;

— Възстановяване на съществуващите настилки от мозайка чрез: — запълване на пукнатини; — диамантено шлайфане; — полиране на шлайфаната повърхност; — двукратно нанасяне на запечатка (импрегнация), чрез полагане върху обработената вече повърхност на защитни емулсии, запълващи порите на настилката и създаващи защитно покритие; — полиране на запечатката, чрез обработване с високооборотни еднодискови машини.

— Основно почистване и запечатване на циментова настилка;

— Двукратно боядисване с латекс на стени и тавани в помещения, включително изстъргване на стара боя, запълване и шпакловане с гипс на пукнатини, обрушени участъци и неравности, шпакловане с гипс, шкурене и заглаждане, почистване и грундиране.

— Цикене и двукратно лакиране на дюшеме в помещение № 9, 1-ви етаж;

— Направа на винилова настилка за спорт върху плоскости OSB в помещения № 1, 35 и 36 — физкултурни салони;

— Направа на настилка от ламиниран паркет с дебелина 12 мм, клас 33/АC5, включително подова подложка от XPS с деб. 5 мм;

— Оформяне на делатационни фуги в подове, стени, тавани и фасадни плоскости с алуминиеви профили с вложка от термопласичен каучук;

— Предвиден е ремонт на козирката над главния вход с полагане на армирана циментова замазка с наклон 2 %, средна деб. 8 см, топлоизолация от XPS с деб. 12 върху почистена съществуваща основа, включително обръщане по чела, полагане на топлоизолация от ЕPS;

По таван под плоча козирка главен вход върху почистена съществуваща основа, включително лепилен разтвор, дюбелиране, стъклофибърна мрежа, шпакловане и минерална мазилка;

— Външно боядисване;

— Основен ремонт на физкултурен салон, включително подмяна на настилки и покрив;

— Осигуряване на достъпна среда чрез доставка и монтаж на платформа за хора в неравностойно положение.

Осъществяване на реконструкция на училището съгласно одобрените проекти и КС, неразделна част от документацията.

Ремонтните работи в основната сграда с идентификатор 48489.11.458.1 по кадастралната карта на гр. Монтана, включват:

— всички необходими демонтажни дейности за осъществяване на инвестиционното намерение;

— възстановяване на съществуващите настилки от мозайка чрез:

— запълване на пукнатини;

— диамантено шлайфане;

— полиране на шлайфаната повърхност;

— двукратно нанасяне на запечатка (импрегнация), чрез полагане върху обработената вече повърхност на защитни емулсии, запълващи порите на настилката и създаващи защитно покритие;

— полиране на запечатката, чрез обработване с високооборотни еднодискови машини.

— основно почистване и запечатване на циментова настилка в сутерена;

— двукратно боядисване с латекс на стени и тавани в помещения, включително изстъргване на стара боя, запълване и шпакловане с гипс на пукнатини, обрушени участъци и неравности, шпакловане с гипс, шкурене и заглаждане, почистване и грундиране;

— полагане на настилка от ламиниран паркет с дебелина 12 мм, клас 33/АC5, включително звукоизолационна подова подложка от XPS с деб. 5 мм в актова зала;

— Направа на настилка от ламиниран паркет с дебелина 12 мм, клас 33/АC5, включително подова подложка от XPS с деб. 5 мм според приложен проект;

— Ремонт на санитарни възли, включително направа на настилка от теракотни плочи, облицовка от фаянсови плочи, боядисване;

— Подмяна на врати с нови от МДФ и PVC по спецификация.

Ремонтните работи в сградата физкултурения салон включват:

— Всички необходими демонтажни дейности за осъществяване на инвестиционното намерение;

— Основно почистване и запечатване на циментова настилка в сутерен;

— Двукратно боядисване с латекс на стени и тавани в помещения, включително изстъргване на стара боя, запълване и шпакловане с гипс на пукнатини, обрушени участъци и неравности, шпакловане с гипс, шкурене и заглаждане, почистване и грундиране;

— Ремонт на санитарни възли, включително направа на настилка от теракотни плочи, облицовка от фаянсови плочи, боядисване;

— Направа на Спортна хомогенна винилова настилка във физкултурен салон;

— Подмяна на врати с нови от МДФ и PVC по спецификация.

С проекта е предвидено осигуряване на достъпна среда чрез доставка и монтаж на платформи за хора в неравностойно положение по вътрешни стълбища, изграждане на 3 нови външни рампи.

Construction work

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД- МЕР Монтана | Published August 17, 2016
cpvs

Repair roof of the command-administrative building in s / Vratsa 1

Construction work

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД - МЕР Монтана | Published August 27, 2016
cpvs

Strengthening building Switchgear 20 kV S / S Zheravitsa

Construction work

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД- МЕР Монтана | Published August 24, 2016
cpvs

Repair of equipment of a new field in 110 kV S / S Oryahovo

"SELECTION OF CONSULTANT FOR THE PURPOSE OF MAKING FOR LSP independent construction supervision in project implementation BG16RFOP001-1.026-0002 UPDATE parks, green spaces and streets OP IN REGIONS

Общита Монтана | Published March 7, 2017  -  Deadline March 30, 2017
cpvs
71520000

SELECTION OF THE CONSULTANT FOR THE PURPOSE OF MAKING FOR LSP independent construction supervision in project implementation BG16RFOP001-1.026-0002 UPDATE parks, green spaces and streets by OPRD 2014-2020 for "IN OP, OP1" Selecting a consultant within the meaning of LSP to carry out independent construction supervision executive. of works activities of object-park "fortress" OP2 "Selecting a consultant under the SPA to carry out independent construction supervision izp.e major renovation of the park" AUGUSTA "OP3 "Selection of a consultant under the SPA to carry out independent construction supervision executive. repaired the street" Hadji Dimitar "OP4" Selecting a consultant under the SPA to prepare a comprehensive report on the compliance and implementation of independent construction supervision Executive . of engineering ".mu.m" OP 5 "Selecting a consultant under the SPA to prepare a comprehensive report on the compliance and implementation of independent construction supervision izp.na engineering park" Montanezium "

"Hold. On page no. Of the OP in the execution of construction works under the project Modern. Of image inc. In the district Taught him. And taught. Image "under the OP" RR "2014-2020, by 1" WIGR ", pros.BG16RFOP001-1.026" IGCR 2014-2020-Montana

Общита Монтана | Published July 17, 2017  -  Deadline August 22, 2017
cpvs
71520000

The subject of the present procurement is: "Exercise of construction supervision under separate projects in the implementation of the Project" Modernization of Educational Infrastructure in Pre-School and School Education "under Operational Program" Regions for Growth "2014-2020, Priority Axis 1" Sustainable and Integrated Urban Development ", procedure BG16RFOP001-1.026" Implementation of Integrated Urban Reconstruction and Development Plans 2014-2020-Montana "ON LINEED POSITIONS: Lot 1:" Construction Supervision in Implementation of Basic 4 "Kalinka" Blvd. Lot 2: "Construction supervision during the overhaul of the building of Kindergarten № 7" Fairy-tale "Separate position 3:" Construction supervision of the reconstruction of the building of IV Primary School Ivan Vazov "Lot 4:" Construction Supervision in the Reconstruction of the Building of Nature - Mathematical Professionals High School "St. Kliment Ohridski ".

"Construction and repairs works in the buildings of schools and kindergartens of Montana municipality" in 4 lots

Община Монтана | Published May 5, 2017  -  Deadline June 13, 2017
cpvs
45000000

The subject of the contract includes a major overhaul of the building of Kindergarten № 4 "Kalinka" and the building of Kindergarten № 7 "Fairy World"; Reconstruction of the building of 4th Ivan Vazov School and Reconstruction of the building of "St. Kliment Ohridski "in the town of Montana.

"Construction works of water reservoirs run by" Water Supply and Sewerage "Ltd., Montana." Types of construction works to be carried out: 1. Clean the concrete surface and deposits of silt. 2. Construction of reinforced screed. 3. Construction of movelitov primer. 4. Hydro-bilayer. 5. Restoration of lime plaster. 6. Installation and dismantling of support scaffold. 7. Spraying and make a repair plaster. The execution of construction works will be carried out in stages and plans for each body of water according to the needs and financial capabilities of the Client within the term of the contract. Weight - up to 2000 m2 waterproofing.

Водоснабдяване и канализация ООД - Монтана | Published August 4, 2016  -  Deadline August 9, 2016
cpvs
45247270

Time limit for receipt of Offers- to 09.08.2016g. incl., 17:00 at: Montana, bul. "Al.Stamboliyski" №11, floor 2, room-filing 203. Bids will be opened on a date 10.08.2016g., time 10:00 in room Chief engineer of Address: Montana, bul. "Al.Stamboliyski" №11, floor-2. Full details and documentation for participation can be found at the address on the buyer profile http://vikmontana.com/publichni-pokani-i-protseduri-po-zop/.

Design, exercising supervision and execution of works in connection with a project BG16RFOP001-1.026-0002 "Renovation of parks, green spaces and streets" OPRD 2014-2020

Община Монтана | Published January 12, 2017  -  Deadline February 10, 2017
cpvs
45000000

The project concerns the implementation of engineering services - design and construction, rehabilitation and modernization of parks in the city of Montana.

Landscaping, public works and repairs in parks and street Municipality Montana in three lots

Община Монтана | Published December 23, 2016  -  Deadline January 23, 2017
cpvs
45000000

The subject of the order includes performing landscaping, public works and repairs in parks and street Municipality Montana in three lots. The types of works for objects under each lot are detailed in the bills of quantities. There are technical and work projects under which will be carried out planned works. The projects are attached to this document. Planned construction works within the scope of IV-th category construction under TDA. It is not permissible tenders for more than one lot.

LANDSCAPE AND PUBLIC WORKS IN TWO PARKS AND REPAIR OF STREET three lots in the municipality MONTANA

Общита Монтана | Published February 3, 2017  -  Deadline March 10, 2017
cpvs
45000000

The subject of the contract involves carrying out landscaping and urbanization in the two parks and repairing street in the municipality of Montana in three lots. The types of works for objects under each lot are detailed in the bills of quantities. There are technical and work projects under which will be carried out planned works. The projects are attached to this document. Planned works fall under the categories of works under the SPA as follows: - park "fortress" - construction category I, letter "m" according to Ordinance № 1 of 30 July 2003 on the nomenclature of the types of structures; - Park "AUGUSTA" - construction category III, letter "e" according to Ordinance № 1 of 30 July 2003 on the nomenclature of the types of structures - street "Hadji Dimitar" - construction category IV according to Ordinance № 1 of July 30, 2003 . the nomenclature of the types of structures. It is not permissible tenders for more than one lot.

Overhaul CITY STREETS. MONTANA - 2017

Община Монтана | Published March 2, 2017  -  Deadline April 4, 2017
cpvs
45233000

Subject of the contract covers the construction and repair activities overhaul and rehabilitation of streets of the street network of Montana, in pursuance of the road base, asphalt-concrete patching, asphalting and repair of swelling and manholes. Replacement of curbs and pavement. Landscaping and gardening.

Introduction of energy saving measures for nursery № 3, Montana

Община Монтана | Published May 15, 2017  -  Deadline May 30, 2017
cpvs
45312000

The offer is presented in a sealed opaque envelope with the inscription "Introduction of energy saving measures for nursery № 3, Montana" by hand every working day from 8:30 am to 5:30 pm or sent by post to: 3400 Montana, 1 Izvora Str., Montana Municipality. The tender must contain: 1. List of documents in the tender - Participant format 2. Administrative information for the participant - Template №1 3. Statement of the circumstances under Art. 54, para. 1, items 1, 2 and 7 of the Public Procurement Act - Form № 2 4. Statement of the circumstances under Art. 54, para. 1, item 3-5 of the Public Procurement Act - Model № 3 5. Certified copy of Certificate for registration in CPRS for 2016 6. Certified copy of a valid insurance policy for professional liability of the builder. 7. Construction List - Template No. 4 • Good Performance References - (Annex to Construction List) 8. List of Technical and Managerial Staff - Template No 5 9. List of Qualified Building Workers - Template No. 6 10. Declaration under Art. 66, para. 1 of the PPA, for subcontractors - Template №7 11. Declaration by subcontractors - Template №7-A • Declaration by the subcontractors on the circumstances under Art. 54, para 1, items 1, 2 and 7 of the Public Procurement Act - Template №2 • Declaration by the subcontractors on the circumstances under Art. 54, para 1, item 3-5 of the Public Procurement Act - Issue № 3 12. Declaration of acceptance of the contract - Template № 8 13. Technical proposal - Template №9 14. Declaration of materials - Template № 10 15. Declaration of guarantee Timeframe - Template No. 11 16. Line Schedule - Template №12 17. Price Proposal - Template No 13 • Appendices to the Price Proposal: 1. Application - KSC Offer 2. Application - Unit Price Analysis 3. KSS Offer and Analysis Magnetic carrier 18. Contract for CMR, signed and stamped on each page

Civil engineering consultancy services

Община Монтана | Published March 31, 2016
Winner
Обединение „Монтана — Компостиране 2016“ ДЗЗД, ЕИК 176998054
cpvs
71311000, 71356200, 71620000, 79320000

Preparation of project proposal for applying for the selection process for the project "Design and construction of composting plants for separately collected green and / or biodegradable waste, incl. provision of necessary equipment and facilities and equipment for separate collection of green and biodegradable waste "under the Operational Programme" Environment 2014-2020, "incl. implementing the following activities: Activity 1. Preparation of forecasts for the waste (by detailed mass balance) and analysis infrastructure for waste management. Activity 2. Preparation of a study on the attitudes of the population that will be served by the composting plant to separate collection of biodegradable waste, the attitudes of the population towards the use of compost from waste, the degree of public awareness of the needs of providing the necessary amounts of green and biodegradable waste. Activity 3. Preparation of feasibility studies (PEP) and conceptual design composting plant and accompanying infrastructure. Activity 4. Preparation of documents related to the management of compost - a plan for the use of the final product - compost scheme to control the quality of compost and a plan for treatment of residual waste. Activity 5. Prepare a cost-benefit analysis. Activity 6. Provision of expert assistance in the course of preparation of the project proposal. Activity 7. Preparing the application form OPE and other relevant documents. Activity 8. Preparation of melancholy documents.

Civil engineering consultancy services

Община Монтана | Published January 2, 2016  -  Deadline February 8, 2016
cpvs
71311000, 71356200, 71620000, 79320000

Preparation of project proposal for applying for the procedure for the selection of projects "Design and construction of composting plants for separately collected green and / or biodegradable waste, incl. providing the necessary equipment and facilities and equipment for the separate collection of green and biodegradable waste "under the Operational Programme" Environment 2014-2020, "incl. implementing the following activities: Activity 1. Preparation of estimates for the waste (by detailed mass balance) and analysis infrastructure for waste management. Activity 2. Prepare a study of the attitudes of the population that will be served by the composting plant to separate collection of biodegradable waste, the attitudes of the population towards the use of compost from waste, the degree of public awareness of the need to provide necessary amounts of green and biodegradable waste. Activity 3. Preparation of feasibility studies (PEP) and a project for the composting plant and accompanying infrastructure. Activity 4. Preparation of documents related to the management of compost - a plan for the use of the final product - compost scheme to control the quality of compost and a plan for treatment of residual waste. Activity 5. Prepare a cost-benefit analysis. Activity 6. Provision of technical assistance in the course of preparation of the project proposal. Activity 7. Preparation of the application form OPE and other relevant documents. Activity 8. Preparation of documents melancholy.
  • 1