Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Blagoevgrad Bulgaria

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Urban development construction work

Община Благоевград | Published December 17, 2016  -  Deadline January 19, 2017

Разпръсквач10см-бр.127Вис.ефект.дюза с регулир.сектор(00-3600)-радиус2.1-3.1мбр.116;Вис.ефект.дюза с регул.сектор(00-3600)-радиус2.7-3.7мбр.Вис.ефект.дюза с регул.сектор(00-3600)-радиус3.4 4.6мбр.5; Разпръсквач10см-Пълн./Сект.(400-3600)+дюзи комплектбр.12;Коляно1/2"-коничен накрайникбр.139;Коляно3/4"коничен накрайникбр.139,Гъвкава връзка-ролка 30 м.м240;Шахта за клапани правоъг.50,5смх37,0 см/h=30,5 смбр.7;Клапан електромагн.-1" Ж-9Vбр.18;Тройник за клапани-1"Мх1"Мх1"Жбр.11;Хидроиз.връзка-3х1,5мм2(мах. 30V)бр.36;Маркуч капковФ16,компенс.капкоотделители през 33см,ролка 100мм280;Полеви предавател-универс.-инфраред и радиопредаванебр.1;Модул-2 станциибр.4;Модул-3 станциибр.2;Модул-4 станциибр.1;Батерия 9V/алкална/бр.8;Сензор за дъжд отчита валеж от3.2до20ммбр.7;Тръба полиет.Ф32РЕ100РN10+ комплектм770;Тръба полиетиленФ25РЕ100 РN10м85;Тръба полиетиленФ32РЕHDм1;Изгражд.на водомерна шахта100/100/150 с капакбр.1;ВодомерDN30бр.1;СКФ32 с изпразнител1;СКФ32бр.1;ОКФ32бр.1;Прод. в раздел II.2.4.

ФилтърФ32бр.1; Изкопно-насипни раб.м325;Трасировъчни раб.бр.1;Монтаж поливна с-мабр.1;Тест и настр.на с-матабр.1;Трансп. и дост.бр.1;Демонтаж на същ.пейкибр.37;Демонтаж на същ. кошчетабр.23;Демонтаж на същ.окачен таванм21360;Демонт.раб.и извозв. на същ. освет.телабр.28;Боядисв.на същ. мет.парапети с бетонови шапки-двукр.с алкидна боям2 250;Дост.и монтаж на пейкибр.73;Дост.и монтаж на кошове за сметбр.42;Ремонтни дейн.по във. в експлоат.на същ.асансьорбр.1;Дост. и монтаж на нов метален окачен таван м21360;Дост.и монтаж на нова стълб. платформа за инвалидибр.1;Дост.и монтаж на нов асансьор-2 спиркибр.1;Дост.и монтаж на трислойни покривни панели с топлоиз.-пенополиуретан-7см.за покрив на нов асансьор,вкл.бордм2 5;Дост.на остъкл.за нов асансьор и монтаж върху метална констр.(по констр. проект)-алум.дограмам2 68;Земни работиИзкоп за рампа,вкл.натоварване и транспортм38.2;Обратен насип за рампа м36.4;Изкоп за асансьор,вкл.натоварване и транспортм39.2;Кофраж за стени и рандбалки м2 32.6;Кофраж пропадало под асансьор и основи за стълби м2 22.5;Заготвяне,транспорт и монтаж на бетон за стени,рандбалки и арм.бет.настилка 235кг5.41;B500Bкг303.7;Заготвяне,трансп.и монтаж на бетон за пропадало под асансьорB235кг5.41;B500Bкг7.6;Заготвяне, трансп.и полагане на подложен бетон-класВ10м30.45;Заготвяне,трансп.и полагане на бетонза арм.бет. астилка-класВ15м31.75;Заготвяне,трансп.и полагане набетон за стени и рандбалки-класВ25м3 2.27;Заготвяне,трансп.и полагане на подложен бетон за асансьор и стълби-класВ10м30.6;Заготвяне,трансп. и полагане на бетон за пропадало подасансьо клас В25м34.40;Изготвяне и дост.на мет.констр. за нов асансьор-стоманени греди с квадратно сечение150/150/4 мм.кг947;Монтаж на метална констр.за нов асансьор т0.947;Решетка за Линеен отводнителВ=33смm'980;Метален профил L40x40x4-за опора на решеткитеm'2000;Капак на ревизионна шахтаD800бр.20;ТръбиPVCФ160-дебелостенниm'700;Водосточни тръби Ф160-слънцеустойчивиm'45;Поч. на същ. линейни отводнителиm'980;Продухване на същ. канализ.m'600;Обмазване на същ.улей с бъезовтърдяваща се цим.замазка 3см.на епоксидна основакг100;Уплътнител за фугикг40;Кран шибъренDN125бр.10;Кран шибъренDN150бр.19;Кран шибъренDN80бр.3;Кран шибъренDN200бр.3;Kран шибъренDN100бр.2;Kлапан чугунен с фланци DN125бр.10;Kлапан чугунен с фланциDN80бр.3;Kлапан чугунен с фланци DN150оп.3;Kлапан чугунен с фланци DN100бр.2;Кран ф63 бр.15;Обратен клапанф63бр.5;Крепежни елементи помпи,клапани и крановебр.1;Цял. демонтаж на същ. съоръж.бр.1;Монтажфитинги бр.1;Филтърф800,бобиненбр.5;ПомпаColumbia12m3/чбр.3;ПомпаColumbia17.5m3/чбр.2;Помпа 135м3/ч,H=19.5м,Модел:х125-270-а-1104xбр.5;Помпа150м3/ч,Н=10м,Модел:х125-250-01554хбр.2;Помпа160м3/ч,Н=17.5м,Помпа 160, м3/ч,Н=17.5мМодел:х125-270а-1104хбр.3;Помпа256м3/ч,Н=22м,Модел:х150-300а-2204хбр.3;Помпа245м3/ч,Н=16м,Модел:х125-270В-1504хбр.1;Помпа60м3/ч,Н=36м,Моделх100-330с-1504хбр.2;Помпа60м3/ч,Н=15м,Модел х080-210а-0554хбр.2;ДюзаCASCADE 90Tбр.36;ДюзаGEISERNOZZLE100Tбр.8;ДюзаGEISERNOZZLE80Тбр.3;ДюзаGEISERNOZZLE 20Tбр.60;Ефект разпрашаванебр.1;пясък 0,5-1,0ммкг1800;Монт.филтри и помпибр.1;Ел.Табло бр.1;Дозат.системи за пх и хлор-компл.бр.5;Прожектор18POWER LED,stainlesssteelrameбр.47;Упр.прожект.бр.10; Трансф.троидален220/12V;600VAбр.10;Кабели м.1000;Прож.RGB,3W,stainless steelм.50;Монт.прожект.и окабел.бр.1;Дебелостенна гофрирана тръбаФ40-дост.и пол.м.300;Дост.и монт.на захранв.касета с р-ри600/700/210със защитна апар., IP66бр.,2.00Дост.и монт.на Гл.разпред.табло TS8 шкаф ш/в/д850x2000x400mm със защитна апар.,IP66бр.1;Дост.и монтаж на енергосп.LEDосвет.тела за парково осветл.38WLED,3170lm,4000K, IP66бр.63;Дост.и монт.на енергосп.LED освет.тела за парково осветл.100WLED,10143lm,IP66бр.4;Дост.и монт.на поцинковани стоманотр.стълбове със светла вис.4,5м,обща вис.6мф108/89/60мм,покритие антиплакатна боябр.63;Aнтиплак.боя-дост.и бояд. на4бр.12мстълбовелитър20;Изкоп за кабел и стоманотръбен стълб м3430;Къртене на бетонм315;Дост.и изтегл.кабелNYY4х10 mm2м.1200;Прод. в раздел VI.3.

Insulation work

Община Благоевград | Published December 30, 2016  -  Deadline February 3, 2017

"Implementation of Engineering - design and execution of works, stage V - I - 16 and OP implementation of CMP 3 pcs. buildings - 3 OP - 19 OP in conjunction. NPEEMZHS the realization of Terry. the municipality of Blagoevgrad For lots 1 to 16 inclusive will prepare detailed design and implement construction works including: insulation of exterior walls, insulation of floors, roof insulation, window replacement, electrical, lightning and paint. For lots OP 17, OP 18 and OP 19 will perform construction works including: insulation of exterior walls, insulation of floors, roof insulation, window replacement, electrical, lightning and paint.

Implementation of Engineering - design and execution of works, stage V - I - 16 and OP implementation of CMP 3 br.sgradi - 3 OP - 19 OP in conjunction. NPEEMZHS the realization of Terry. Municipality of Blagoevgrad

Община Благоевград | Published December 30, 2016  -  Deadline February 6, 2017
"Implementation of Engineering - design and execution of works, stage V - I - 16 and OP implementation of CMP 3 pcs. buildings - 3 OP - 19 OP in conjunction. NPEEMZHS the realization of Terry. the municipality of Blagoevgrad For lots 1 to 16 inclusive will prepare detailed design and implement construction works including: insulation of exterior walls, insulation of floors, roof insulation, window replacement, electrical, lightning and paint. For lots OP 17, OP 18 and OP 19 will perform construction works including: insulation of exterior walls, insulation of floors, roof insulation, window replacement, electrical, lightning and paint.
  • 1