Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Brussels Belgium

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Construction work

Fonds du logement de la région de Bruxelles-capitale SCRL | Published October 29, 2016  -  Deadline March 1, 2017
cpvs
45000000, 71000000

Travaux de construction

Construction work

Société du logement de la région de Bruxelles-Capitale | Published February 2, 2017  -  Deadline February 24, 2017
cpvs
45000000

Travaux de construction

Construction work

Société du logement de la région de Bruxelles-Capitale | Published February 18, 2017  -  Deadline February 28, 2017
cpvs
45000000

Travaux de construction

Architectural, construction, engineering and inspection services

Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean | Published February 4, 2017
cpvs
71000000

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

Architectural, construction, engineering and inspection services

Cliniques universitaires Saint-Luc | Published February 18, 2017  -  Deadline March 28, 2017
cpvs
71000000

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

Construction work

Commune d'Etterbeek | Published January 12, 2017  -  Deadline February 24, 2017
cpvs
45000000

Construction of communal nursery and health center.

Herbouw van het gezondheidscentrum gemeentelijke crib.

Construction work

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV | Published January 31, 2017  -  Deadline March 6, 2017
cpvs
45000000, 71000000, 50700000

Construction work

Architectural, construction, engineering and inspection services

Cliniques universitaires Saint Luc | Published December 28, 2016  -  Deadline February 23, 2017
cpvs
71000000, 71500000

This contract is a service contract for the appointment of a multidisciplinary team to accompany the Cliniques Universitaires Saint-Luc in the coordination and monitoring of the 2025 Hospital Program.

2025 Hospital Initiative is a comprehensive program of investment in the renovation and reconstruction of the Cliniques Universitaires Saint-Luc, which starts in 2017 and should be completed around 2025.

The program of property investment concerns the renovation of medical and technical infrastructure and consulting and construction of a cancer center, an institute of psychiatry and a new round of hospitalization for an estimated 400 MEUR including VAT (21%) and inclusive education, but excluding equipment.

Works for complete or part construction and civil engineering work

Commune d'Ixelles | Published January 20, 2017  -  Deadline March 20, 2017
cpvs
45200000

The market is a public works contract relating to the result of the redevelopment of the municipal island.

Buildings must meet the performance criteria of low energy buildings.

The works that are the subject of this contract consist of the demolition and reconstruction of part of the buildings of the Street Viaduct 6-12, the construction of a building on the corner of the floor of Ixelles and street Viaduct, construction of a large central atrium and the major renovation and redevelopment of buildings located at 170-174 floor of Ixelles in a complex that develops on 1 basement and 4 floors above ground ( ground floor and 3 levels).

Overheidsopdracht of opdracht is een voor het werken met als Voorwerp vervolg van herinrichting van het Gemeentelijk huizenblok.

Moeten aan gebouwen of beantwoorden of criteria voor lage energieprestaties van gebouwen.

De werken van die het Voorwerp uitmaken onderhavig bestek betreffen of Afbraak in een deel van heropbouw van gebouwen van Viaductstraat 6-12 of bouw van een gebouw op de Hoek van Elsensesteenweg into Viaductstraat to bouw van een groot centraal atrium evenals zware of renovatie into herinrichting van gebouwen gelegen in Elsensesteenweg of 170-174 in een complex dat wordt op ontwikkeld kelderverdieping 1 in 4 niveaus bovengrond (benedenverdieping niveaus 3).

Construction work

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV | Published January 21, 2017  -  Deadline March 6, 2017
cpvs
45000000, 71000000, 50700000

7000 à 9000 m  2  gross above ground office space and appurtenances. 

- Maintenance and technical management of the construction for a limited period after provisional acceptance (a few years).

The contract award includes:

- Entering into a promotional agreement between the client (ie ILVO and VLIZ) and the contractor; while it should be noted that the recorded promotional price will be paid to the contractor as the progress of the work.

- The conclusion of a short-term service contract maintenance and technical management with the contractor for a limited number of years after provisional acceptance, and on the basis of recurring payments.

The contractor is responsible for the preparation of the application file and make the necessary efforts to reach a permit.

The Flemish Region, VLIZ and / or ILVO remain after provisional acceptance, the full owner of the land and ownership of the project.

The Contracting Authority intends early 2018 to proceed with the award of this contract.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Service public régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité | Published February 11, 2017  -  Deadline March 16, 2017
cpvs
71000000

To carry out the project, the requirements of the client are therefore both the qualities of design than on technical expertise for enforcement on public property. 

The mission also includes participation in various meetings including those of the Accompanying Committee, but also all other consultation meetings with residents, stakeholders and users throughout the duration of this contract.

Important issues to be considered in terms of:

- Identity of the works and the whole area of ​​intervention;

- Usability, accessibility and mobility;

- Impact sites.

This is to make a sustainable vision taking into account the development of the contiguous projects in progress and planned, with the aim of meeting its inhabitants and users, as well as the economic impact of the project.

The program details are given in Annex 1 (Chapter 6).

The market does not include Surveyor missions, ground tests and safety-health coordinator, who will be the subject of separate markets.

The Market is a market with overall price, expressed as a percentage of the estimated value of the construction works of the redevelopment and requalification of the aforementioned public space.

The estimated value of civil works and management of € 5,204,000 excluding VAT.

The flat fee for the entire market amounted to 10% of the estimated value of the development works and construction works in the amount of overall and fixed fees of 520 400 EUR excluding VAT.

The applicable VAT rate is 21%.

Om het tot een goed project einde brengen you, of vereisten hebben van opdrachtgever zowel betrekking ontwerpkwaliteit op als een op technische inzake expertise uitvoering op het domein openbare.

Opdracht of omvat eveneens of deelname aan verschillende vergaderingen puts name begeleidingscomité die van het, maar aan alle andere eveneens overlegvergaderingen puts bewoners to verschillende actoren in gebruikers tijdens de hele duur van de opdracht.

Er ingredient rekening worden gehouden puts you in belangrijke uitdagingen termen van:

- Of identiteit van de volledige bouwwerken into interventiezone;

- Of gebruikersvriendelijkheid to Toegankelijkheid into mobiliteit;

- Impact of bouwplaatsen van.

Het gaat om het een van formuleren duurzame visie waarbij rekening wordt gehouden puts ontwikkeling van Verwante lopende in geplande projecten puts oog voor de inwoners into gebruikers in economische impact of van het project.

From opdracht is een tegen opdracht comprehensive prijs lump, uitgedrukt in percentage geschatte van de waarde van de werken in het kader van het voor de herinrichting project in herdefiniëring van de openbare ruimte hierboven vermelde.

Geschatte De waarde van civieltechnische in inrichtingswerken bedraagt ​​5,204,000 EUR excl. btw.

Lump honoraria geheel voor het zijn van de opdracht vastgelegd op 10% van de waarde van geschatte inrichtings- in civieltechnische werken, zijnde een globaal in forfaitair honorarium-bedrag van 520 400 EUR excl. btw.

Het btw-tarief dat van toepassing is, bedraagt ​​21%.

Details van het programma worden gegeven in bijlage 1 (hoofdstuk 6).

Opdracht of omvat niet opdrachten inzake of geometry, bodemproeven in veiligheids- / gezondheidscoördinatie, aangezien die het een van Voorwerp uitmaken afzonderlijke opdracht.

Construction work for airfields, runways and manoeuvring surfaces

Brussels Airport Company NV | Published February 14, 2017  -  Deadline March 13, 2017
cpvs
45235000, 45235320, 45235310, 45310000, 45316220, 45315600, 45316100

Lot 1: infrastructure, drainage and coordination of the work Apron 3 North and taxiway INN9:

- Breaking up concrete and asphalt pavements Apron 3N and taxiway INN9,

- Laying foundations and awaits provisions for future installations,

- Construction under foundations and foundations,

- Laying concrete pavement of +/- 40 cm thick,

- Laying asphalt pavement,

- Refresh / renovation drainage canals and drains,

- Coordinating the work to be carried out in three lots.

Lot 2: Pitch lighting and low voltage:

- Installation of lighting stand,

- Control system valve chamber sewage,

- Installation of power supply for Apron warning system and cameras.

Lot 3: bebakeningssysteem:

- Scarifiying existing bebakeningssyteem,

- Installing traffic signs on taxi lane U and strip 0,

- Installing new bebakeningssyteem (primary wiring, secondary wiring, control and beacons) on taxiway INN9.

Reference file: BAC / IRE / OI / EU / 2017/011-F05_0.

Construction work

Le Foyer du Sud | Published January 20, 2017  -  Deadline March 20, 2017
cpvs
45000000

Outside insulation and rehabilitation of a complex of buildings housing 71 of the "New City."

Buitenisolatie in rehabilitatie van een van gebouwen geheel puts 71 woningen van "Nieuwe Wijk".

Construction work

Fonds du logement de la région de Bruxelles-capitale SCRL | Published October 11, 2016  -  Deadline March 1, 2017
cpvs
45000000, 71000000

2016053PP-P0078 - Overheidsopdracht voor werken die betrekking heeft op het ontwerpen in het uitvoeren van werken in het kader van de bouw van een wooncomplex bestaande uit 2 gebouwen puts maximum 22 woningen (perceel C2) maximum 42 woningen (perceel G) in een verkaveling gelegen te 1070 Anderlecht, tussen de Henri Simonetlaan into Ketelstraat.

Omdat of uitvoering van het Bouwwerk afhankelijk is van het van bekomen administratieve goedkeuringen, voorziet onderhavige opdracht in een vast gedeelte in in een voorwaardelijk gedeelte, zoals omschreven is in artikel 37 van de wet van 15 juni 2006.

Het eerste van gedeelte opdracht heeft op het betrekking verkrijgen van administratieve toelatingen die nodig zijn voor de uitvoering van het Bouwwerk (vergunning stedenbouwkundige, milieuvergunning verkavelingsvergunning ...). Said gedeelte is vast.

Het tweede gedeelte van opdracht betrekking heeft op de uitvoering van het Bouwwerk. Said tweede gedeelte is voorwaardelijk, volgens of bepalingen van artikel 66 van het bestek bijzonder.

Inschrijver of bestaat noodzakelijkerwijs, op straffe van zijn van nietigheid offered, uit twee onderdelen.

Het eerste onderdeel is of dienstverlener (architect, engineer stabiliteit, engineer bijzondere technieken, Landmeter, EPB-adviseur, veiligheids- in gezondheidscoördinator) die belast is met het ontwerp van het Bouwwerk.

Het tweede onderdeel is of aannemer van werken, die voornamelijk is belast puts uitvoering van het werk.

Engineering works and construction works

Service public régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité | Published February 18, 2017  -  Deadline March 21, 2017
cpvs
45220000, 31720000, 71300000

works and civil engineering

Engineering works and construction works

Service public régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité | Published February 9, 2017  -  Deadline March 21, 2017
cpvs
45220000, 31720000, 71300000

The contracting authority was therefore planned phasing of the work that must be respected by the tenderers. 

The contract is in the form of a DB contract (Design & Build) and focuses on the design and implementation of the above work.

Regarding technical services, the market will focus on the following different tasks:

- Technical Mission 1: civil engineering, including non-destructive strengthening;

- Technical Mission 2: design;

- Technical Mission 3: electromechanical equipment.

As such, the market includes the following studies:

- Studies and design missions;

- Execution studies of structures, equipment and books reinforcements.

Immediate implementation and compliance of the implementation period of the Design & Build market are a key issue for the contracting authority.

work related to communication aspects are also an essential part of the market and a condition for success of it.

De overheid aanbestedende heeft een derhalve fasering van werken voorzien verplicht die door de inschrijvers zal moeten worden nageleefd.

From opdracht wordt onder de Afgesloten vorm van een DB contract (design build) in betreft zowel het ontwerp als de uitvoering van voornoemde werken.

Wat Technische prestaties betreft, zal de volgende opdracht deeltaken omvatten:

- Technische opdracht 1: Civiele constructies, inclusief Versterking, zonder Afbraak;

- Technische opdracht 2: ontwerp;

- Technische opdracht 3: Elektromechanische uitrustingen.

Hierbij geldt dat onder andere de volgende opdracht studies omvat:

- Ontwerpstudies- in opdrachten;

- Uitvoeringsstudies van werken to uitrustingen into Versterking van bouwwerken.

Onmiddellijke of uitvoering into naleving van uitvoeringstermijn van opdracht design build zijn van kapitaal belang voor de overheid aanbestedende.

Ook de aspecten betreffende of communicatie maken van een essentieel onderdeel uit de opdracht in een voor het noodzakelijke voorwaarde welslagen ervan.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Régie des bâtiments, service opérationnel de Bruxelles | Published February 4, 2017  -  Deadline March 9, 2017
cpvs
71000000

Brussels - Federal police - Architecture Services and Integrated Studies.

Brussel - Federale Politie - diensten voor architectuur in Geïntegreerde studies.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Direction infrastructure de transport | Published February 18, 2017  -  Deadline April 20, 2017
cpvs
71000000

The mission will also include: 

- Benefits for regulated under the Rotterdam compared to the energy performance and indoor climate of buildings (PEB) in force in the Brussels Capital Region;

- Traffic management, access control and identification;

- The establishment of a management plan;

- The realization of an energy monitoring;

- The establishment and monitoring of the plan "sustainability";

- Acoustic study (part 2);

- Fire safety study;

- The study of the restoration of the organ (part 2);

- Communication;

- ...

The entire mission will be conducted in close consultation with stakeholders, including representatives of the company from the Royal Conservatory of Brussels, the Buildings Agency, the French Community, the SA School Invest, CRB, KCB / EhB, Brussels Urban Development, the Royal Commission for Monuments and Sites, the "Organ Commission" ...

Considering the bilingual environment in which the mission will be accomplished (law on "administrative language use and material and close consultation with stakeholders from both linguistic roles), a very good knowledge of French and Dutch by the service provider and its employees and / or subcontractors is essential.

For more information, please see the contract notice ( '6. January 14 1_Avis of marché_Bericht tot aankondiging.pdf) available free online at https://enot.publicprocurement.be site, annexed to this publication.

Opdracht of Daarnaast moet omvatten:

- Of prestaties in het kader van de reglementering houdende of Energieprestatie binnenklimaat in het van gebouwen (EPB) geldend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

- Het beheer van de circulatie, toegangscontrole in signalisatie;

- Of opmaak van een beheersplan;

- Of opmaak van een energy-monitoring;

- Of opmaak into opvolging van een duurzaamheidsplan;

- Of akoestische studie (deel 2);

- Of brandbeveiligingsstudie;

- Of studie van restauratie van orgel (deel 2);

- To communicatie;

- ....

De volledige opdracht zal in nauwe samenwerking puts betrokken partijen worden uitgevoerd, waaronder of vertegenwoordigers van de naamloze vennootschap Koninklijk Conservatorium Brussel, Regie der Gebouwen, Franse Gemeenschap, School Invest NV, het CRB het KCB / EhB, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, Koninklijke Commissie voor Monumenten in Landschappen to "Orgel Commissie" ....

Overwegende of tweetalige omgeving waarin of opdracht zal worden uitgevoerd (wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken in Nauw overleg puts actoren van beide taalrollen) is het noodzakelijk dat dienstverlener in medewerkers zijn en / of onderaannemers een zeer goede kennis van het Frans in het Nederlands hebben.

Voor meer informatie het bericht gelieve tot aankondiging (6 of January 14 1_Avis marché_Bericht tot aankondiging.pdf ') you raadplegen willen dat is gratis online beschikbaar op de website van https://enot.publicprocurement.be in bijlage onderhavige bekendmaking.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Cliniques universitaires Saint-Luc | Published February 14, 2017  -  Deadline March 28, 2017
cpvs
71000000

A reasonable estimate is, however, from May to August subsequent contracts, vary in size but for a total not exceeding 250 000 000 EUR per work (excluding VAT). 

Banking and investment services

Anderlecht | Published February 9, 2017  -  Deadline April 3, 2017
cpvs
66100000

Conclusion of a loan by open, guaranteed by the General Department of subsidized private infrastructure of the Federation Wallonia-Brussels, building restoration of the P21 ranked school and construction of a new independent passive extension for the creation of a section kindergarten.

Afsluiten van een lening gewaarborgd door of "General Service subsidized private infrastructure" van "Wallonia-Brussels" voor de restauratie van het geklasseerde gebouw van de school P21 in de bouw van een nieuwe Onafhankelijke PASSIEVE vleugel voor de oprichting van een kleuterafdeling .