Public tenders for asphalting in Sweden

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Paving and asphalting works

AB Borlänge Energi | Published January 18, 2012  -  Deadline January 23, 2012
cpvs
45233222

Paving and asphalting works

paving and asphalting works

AB Borlänge Energi | Published January 18, 2012  -  Deadline January 23, 2012
cpvs
45233222

paving and asphalting works

2016 - asphalting, Drafsåns ÅVC - Rättvik (2016/34)

Dala Vatten och Avfall AB | Published April 11, 2016
cpvs
45233222, 45233142, 45233220

Asphalting of Drafsåns recycling, Rattvik.

Mark & ​​asphalting, UpplandsBro fire station (14/1)

Brandkåren Attunda | Published March 7, 2014  -  Deadline April 14, 2014
cpvs
71000000

Mark and asphalting at Upplands-bridge fire

Asphalting of Bulkhamnen, Malmo (15/3)

Copenhagen Malmö Port Aktiebolag | Published June 2, 2015  -  Deadline June 26, 2015
cpvs
45000000

Copenhagen Malmö Port AB intends to procure that Turnkey execution of asphalting handling area between the crane track along the quay.

Paving and asphalting works

Solna stad | Published May 11, 2017
cpvs
45233222, 44113800, 45233139, 45233142, 45233220, 45233223, 45233228

Solna City intends to procure a framework agreement for remedial and planned maintenance of road coverings in Solna city.

Corrective maintenance refers to:

- Laying of "pot holes"

- Any other unintended damage in the coating that has to be remedied quickly.

Scheduled maintenance includes:

- Demolition / milling of existing coating,

- New asphalting,

- Demolition and restoration of curb in connection with maintenance work.

Asphalting the Abisko Scientific Research Station (2016-04)

Polarforskningssekretariatet | Published January 19, 2016  -  Deadline February 12, 2016
cpvs
45233222, 45233140, 45233220

Swedish Polar Research Secretariat procures asphalting at the Abisko Scientific Research Station and by existing paved surfaces, and a paved, gravel surface. You are invited to submit tenders in accordance with the conditions specified in the tender specifications including annexes.

Asphalting the Abisko Scientific Research Station (2016-4)

Polarforskningssekretariatet | Published January 11, 2016  -  Deadline February 5, 2016
cpvs
45233222

Swedish Polar Research Secretariat procures asphalting at the Abisko Scientific Research Station's partly of existing paved surfaces, and a paved, gravel yta.Ni invited to tender in accordance with the specified conditions in this inquiry, including appendices.

Paving and asphalting works

Trafikverket | Published April 17, 2013
Winner
Svevia AB Herkulesvägen 52 SE-553 02 Jönköping SWEDEN
cpvs
45233222

Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning i F, H, K och G län i enlighet med KGO III metod.

Paving and asphalting works

Helsingborgs stad – Stadsbyggnadsförvaltningen | Published May 7, 2013
Winner
Skanska Asfalt och Betong AB Blockvägen 10 SE-247 56 Dalby SWEDEN
cpvs
45000000, 45233222

Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggningar inom Helsingborgs stad. Objekten omfattar utförande av underhållsbeläggningar på huvudgator, uppsamlingsgator, lokalgator, villagator samt gc-vägar m.m.

Paving and asphalting works

Nybro kommun | Published April 4, 2013
Winner
Peab Asfalt AB Box 1282 262 24 Ängelholm E-mail: info@peabasfalt.se Internet address: www.peabasfalt.se
cpvs
45233142, 45233222

Utförandeentreprenad Asfaltbeläggning. Entreprenaden avser beläggningsarbete för både underhålls- och ny-byggnadsbeläggningar inom Nybro kommuns väghållningsområde mm under perioden år 2013-2014.

Paving and asphalting works

Lidingö stad | Published April 10, 2013
Winner
Skanska Asfalt och Betong AB Box 7073 350 07 Växjö Internet address: www.skanska.se
cpvs
45233139, 45233222

(AFA.21) Översiktlig information om objektet Upphandlingen avser löpande beläggningsunderhåll. Entreprenaden avser främst beläggningsarbeten. Leverans av asfaltmassor (varma, halvvarma och kalla) vid verk och utförande av underhållsbeläggningar med eventuell plan- och lådfräsning samt justering före beläggning, bärlager (AG), eventuellt försegling samt nybyggnadsbeläggningar och vissa mindre arbeten i samband med underhålls- och nybyggnadsbeläggningar. Uppskattad mängd är cirka 10 miljoner SEK per år. Option Kontraktet kan komma att utökas med uppdrag innanför fastighetsgränsen i Lidingö stads fastigheter. Det gäller bland annat inom skolgårdar. Asfalt omfattar cirka 112 000 m2. Det kommersiella värdet är inräknat i totala kontraktsvärdet för avtalstiden inklusive förlängningar (cirka 0,5 miljoner SEK). Se även AFC. 1 för mer information om objektet. Önskas visning av arbetsområdet lämnas förfrågan i frågor och svar funktionen i Visma. Upphandlingen genomförs av Lidingö stads tekniska förvaltning. Ytterligare information om Lidingö stad finns på stadens webbsida http://www.lidingo.se. (AFA.22) Objektets läge Entreprenaden omfattar arbeten inom Lidingö stad. Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Entreprenadform Utförandeentreprenad. Förutsättningar för genomförande Eventuellt avtal gäller under förutsättning att beslut inte fattas enligt 16 kap 2§ LOU om att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. Staden kan komma att avbryta upphandlingen om ekonomiska förutsättningar saknas eller ändrade förutsättningar till följd av politiska beslut.Om inga anbud inkommer som uppfyller kraven i upphandlingen avbryts upphandlingen. Beräknad avtalsstart Avtalsstart beräknas till 1.4.2013 – 31.3.2015. Möjlig förlängning är 1 + 1 år. Avtalsstart gäller med förbehåll för överprövning och andra förhållanden som kan påverka att upphandlingsprocessen försenas eller avbryts. Sista anbudsdag Anbud som inkommit försent eller på annat sätt än begärt kommer inte att tas upp för prövning. Anbudet ska vara staden tillhanda senast senast 8.11.2012.

paving and asphalting works

Renova AB | Published August 17, 2012
Winner
Skanska Asfalt och Betong AB SWEDEN
cpvs
45233140, 45233222, 45233223

Ramavtal för nybeläggning av asfalt inklusive justeringsarbeten, underhåll och reparation av beläggningar på Renovas anläggningar i Göteborgsregionen även innefattande dotterbolaget Kungälvs Transporttjänst.

paving and asphalting works

Hallstahammars kommun | Published August 31, 2012
Winner
Peab Asfalt AB, Mellersta Omformargatan 2 SE-721 37 Västerås SWEDEN
cpvs
45233222

Kommunens behov av beläggningsarbeten.

paving and asphalting works

Halmstads kommun | Published September 7, 2012
Winner
Skanska Asfalt och Betong AB Box 7073 SE-350 07 Växjö SWEDEN Internet address: www.skanska.se
cpvs
45233139, 45233141, 45233142, 45233222, 45233228

Upphandlingen omfattar utförandeentreprenad. Entreprenaden avser alla typer av beläggningsarbeten inom hela Halmstad kommun, såväl nyläggning som underhållsbeläggning. Förutom beläggningsarbeten skall entreprenaden, om kommunen så påkallar, omfatta även tillhörande justeringsarbeten, finjustering, justering av brunnar, ventiler, kantsten m fl arbeten som finns upptagna i formulär till à-prislista.

paving and asphalting works

Trafikverket | Published June 29, 2012
Winner
Svevia-Ao Beläggning Hemvärnsgatan 15 SE-171 04 Solna SWEDEN E-mail: mattias.liljekvist@svevia.se Telephone: +46 19165040 Fax: +46 19165001
cpvs
45233222

Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning i Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Skåne och Västra Götalands län. Beläggningsåtgärderna omfattar traditionella varmmassagrupper och värmebeläggningsgrupper.

paving and asphalting works

Oxelösunds kommun | Published June 12, 2012
Winner
NCC Roads AB, Sverige Öst Box 1433 SE-701 14 Örebro SWEDEN Telephone: +46 706329947 Internet address: http://www.ncc.se
cpvs
45112360, 45233222

Beläggningsarbeten och markåterställningsarbeten efter ledningsschakt och därtill hörande för- och efterarbeten.

Paving and asphalting works

Falu kommun | Published December 18, 2012
Winner
NCC Roads Aktiebolag 170 80 Solna E-mail: goran.landgren@ncc.se Internet address: http://www.ncc.se
cpvs
44113800, 45233222, 45233223, 45233228

Utförande av gatu- och beläggningsarbeten inom Falu kommun under tiden 1.3.2012 – 31.12.2014. Falu kommuns samtliga förvaltningar, Falu Energi & Vatten AB samt LUFAB har rätt att nyttja antagen entreprenör.

paving and asphalting works

Ronneby kommun | Published April 19, 2012
Winner
Asfaltbolaget södravägen 33 SE-361 33 Emmaboda SWEDEN Internet address: http://www.asfaltbolaget.se
cpvs
45233222, 45233223

Förfrågan avser utförande av beläggningsarbeten inom Ronneby kommun.

paving and asphalting works

Kristinehamns kommun | Published May 22, 2012
Winner
Skanska Asfalt och Betong AB Box 7073 SE-350 07 Växjö SWEDEN Internet address: www.skanska.se
cpvs
45233142, 45233222, 50000000, 50230000

Upphandlingen avser ramavtal beläggningsarbeten för Kristinehamns kommun.