Public tenders for asphalt-works in Sweden

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Framework agreement Earthworks and Asphalt works (13/6)

AB Gotlandshem | Published November 28, 2013  -  Deadline December 18, 2013
cpvs
45236000, 44113620, 45233228, 45233251

Framework agreement, Earthworks and Asphalt Works

Asphalt Works (16/3)

Storfors kommun | Published April 5, 2016  -  Deadline April 29, 2016
cpvs
45233228, 45233140, 45233142, 45233200, 45233220, 45233223

Framework agreement contract for new construction and repair of asphalt and execution of maintenance work in Storfors.

Asphalt Works (14/380)

Tekniska verken i Linköping AB (publ) | Published February 12, 2015  -  Deadline March 24, 2015
cpvs
45233222

Coverage This contract relates to the recovery efforts following the excavation work for piped infrastructure relating to, inter alia, VA, FJV, cooling and optoledningar and asphalt work at B fastigheter.Ramavtal will be established with one or more L.Större projects may konkurensutsättas.Akuta work at, for example vattenskadaomfattas not of this Framework agreement, but are included in the existing agreement viaLinköpings kommun.Separat agreement on the asphalt work is also signed to Lookout Broadband AB and is not included in this Master Agreement Please note that the scope of the assignment is only estimated and are without förbindelse.Under term of the agreement, changes occur based group decisions, operational changes with more like kanpåverka need and volume. L is obliged to supply the actual behovet.Anbudsområden tender extent described in paragraph 1.1.4 and apply jobs in the municipality of Linköping.

Asphalt Works, a framework agreement.

Tjörns kommun | Published January 30, 2014
Winner
Lemminkäinen Sverige AB5562975143Svetsarvägen 24Solna 171 41 mattias.jonasson@lemminkainen.com +46 854525380 http://www.lemminkainen.se
cpvs
45000000

Asphalt Paving and adjustment work of roads, streets, GC roads and other paved surfaces.

Paving and asphalting works

Västerås stad | Published March 25, 2016
Winner
NCC Roads Aktiebolag
cpvs
45233222, 44113300, 44113310, 44113320, 44113330, 44113610, 44113620, 45233223

General information about the object:

This procurement is done with the goal to establish precise conditions årsentreprenad (framework agreement) regarding asphalt works in Vasteras City after call-off / order according AFC.1.

The item includes work as follows:

- Surfacing consisting of maintenance coatings on the streets, pedestrian and bicycle paths, park roads, parking areas, etc. The work includes milling (drawer and face milling and connection milling operations), some adjustment and repair before the top coating, and height adjustment of the manhole, valve and polygonbetäckningar.- resurfacing works on pre-adjusted surfaces.

- Reset after management jobs (stick).

The object is also covered by street works:

- Hand Lapping (maintenance clearances of subsidence).

- Processing of gravel surfaces.

- Curb Works.

- Adjusting and replacing covers.

- Provision of the storage site and the handling and processing of the excavated / milled asphalt mixes for recycling purposes.

- Pothole and repairing cracks.

- Support strips, edging and some ditch cleaning.

The object is located in Västerås Municipality.

Paving and asphalting works

Trafikverket | Published April 17, 2013
Winner
Svevia AB Herkulesvägen 52 SE-553 02 Jönköping SWEDEN
cpvs
45233222

Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning i F, H, K och G län i enlighet med KGO III metod.

Paving and asphalting works

Helsingborgs stad – Stadsbyggnadsförvaltningen | Published May 7, 2013
Winner
Skanska Asfalt och Betong AB Blockvägen 10 SE-247 56 Dalby SWEDEN
cpvs
45000000, 45233222

Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggningar inom Helsingborgs stad. Objekten omfattar utförande av underhållsbeläggningar på huvudgator, uppsamlingsgator, lokalgator, villagator samt gc-vägar m.m.

Paving and asphalting works

Nybro kommun | Published April 4, 2013
Winner
Peab Asfalt AB Box 1282 262 24 Ängelholm E-mail: info@peabasfalt.se Internet address: www.peabasfalt.se
cpvs
45233142, 45233222

Utförandeentreprenad Asfaltbeläggning. Entreprenaden avser beläggningsarbete för både underhålls- och ny-byggnadsbeläggningar inom Nybro kommuns väghållningsområde mm under perioden år 2013-2014.

Paving and asphalting works

Lidingö stad | Published April 10, 2013
Winner
Skanska Asfalt och Betong AB Box 7073 350 07 Växjö Internet address: www.skanska.se
cpvs
45233139, 45233222

(AFA.21) Översiktlig information om objektet Upphandlingen avser löpande beläggningsunderhåll. Entreprenaden avser främst beläggningsarbeten. Leverans av asfaltmassor (varma, halvvarma och kalla) vid verk och utförande av underhållsbeläggningar med eventuell plan- och lådfräsning samt justering före beläggning, bärlager (AG), eventuellt försegling samt nybyggnadsbeläggningar och vissa mindre arbeten i samband med underhålls- och nybyggnadsbeläggningar. Uppskattad mängd är cirka 10 miljoner SEK per år. Option Kontraktet kan komma att utökas med uppdrag innanför fastighetsgränsen i Lidingö stads fastigheter. Det gäller bland annat inom skolgårdar. Asfalt omfattar cirka 112 000 m2. Det kommersiella värdet är inräknat i totala kontraktsvärdet för avtalstiden inklusive förlängningar (cirka 0,5 miljoner SEK). Se även AFC. 1 för mer information om objektet. Önskas visning av arbetsområdet lämnas förfrågan i frågor och svar funktionen i Visma. Upphandlingen genomförs av Lidingö stads tekniska förvaltning. Ytterligare information om Lidingö stad finns på stadens webbsida http://www.lidingo.se. (AFA.22) Objektets läge Entreprenaden omfattar arbeten inom Lidingö stad. Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Entreprenadform Utförandeentreprenad. Förutsättningar för genomförande Eventuellt avtal gäller under förutsättning att beslut inte fattas enligt 16 kap 2§ LOU om att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. Staden kan komma att avbryta upphandlingen om ekonomiska förutsättningar saknas eller ändrade förutsättningar till följd av politiska beslut.Om inga anbud inkommer som uppfyller kraven i upphandlingen avbryts upphandlingen. Beräknad avtalsstart Avtalsstart beräknas till 1.4.2013 – 31.3.2015. Möjlig förlängning är 1 + 1 år. Avtalsstart gäller med förbehåll för överprövning och andra förhållanden som kan påverka att upphandlingsprocessen försenas eller avbryts. Sista anbudsdag Anbud som inkommit försent eller på annat sätt än begärt kommer inte att tas upp för prövning. Anbudet ska vara staden tillhanda senast senast 8.11.2012.

paving and asphalting works

Renova AB | Published August 17, 2012
Winner
Skanska Asfalt och Betong AB SWEDEN
cpvs
45233140, 45233222, 45233223

Ramavtal för nybeläggning av asfalt inklusive justeringsarbeten, underhåll och reparation av beläggningar på Renovas anläggningar i Göteborgsregionen även innefattande dotterbolaget Kungälvs Transporttjänst.

paving and asphalting works

Hallstahammars kommun | Published August 31, 2012
Winner
Peab Asfalt AB, Mellersta Omformargatan 2 SE-721 37 Västerås SWEDEN
cpvs
45233222

Kommunens behov av beläggningsarbeten.

paving and asphalting works

Halmstads kommun | Published September 7, 2012
Winner
Skanska Asfalt och Betong AB Box 7073 SE-350 07 Växjö SWEDEN Internet address: www.skanska.se
cpvs
45233139, 45233141, 45233142, 45233222, 45233228

Upphandlingen omfattar utförandeentreprenad. Entreprenaden avser alla typer av beläggningsarbeten inom hela Halmstad kommun, såväl nyläggning som underhållsbeläggning. Förutom beläggningsarbeten skall entreprenaden, om kommunen så påkallar, omfatta även tillhörande justeringsarbeten, finjustering, justering av brunnar, ventiler, kantsten m fl arbeten som finns upptagna i formulär till à-prislista.

paving and asphalting works

Trafikverket | Published June 29, 2012
Winner
Svevia-Ao Beläggning Hemvärnsgatan 15 SE-171 04 Solna SWEDEN E-mail: mattias.liljekvist@svevia.se Telephone: +46 19165040 Fax: +46 19165001
cpvs
45233222

Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning i Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Skåne och Västra Götalands län. Beläggningsåtgärderna omfattar traditionella varmmassagrupper och värmebeläggningsgrupper.

paving and asphalting works

Oxelösunds kommun | Published June 12, 2012
Winner
NCC Roads AB, Sverige Öst Box 1433 SE-701 14 Örebro SWEDEN Telephone: +46 706329947 Internet address: http://www.ncc.se
cpvs
45112360, 45233222

Beläggningsarbeten och markåterställningsarbeten efter ledningsschakt och därtill hörande för- och efterarbeten.

Paving and asphalting works

Falu kommun | Published December 18, 2012
Winner
NCC Roads Aktiebolag 170 80 Solna E-mail: goran.landgren@ncc.se Internet address: http://www.ncc.se
cpvs
44113800, 45233222, 45233223, 45233228

Utförande av gatu- och beläggningsarbeten inom Falu kommun under tiden 1.3.2012 – 31.12.2014. Falu kommuns samtliga förvaltningar, Falu Energi & Vatten AB samt LUFAB har rätt att nyttja antagen entreprenör.

Paving and asphalting works

AB Borlänge Energi | Published January 18, 2012  -  Deadline January 23, 2012
cpvs
45233222

Paving and asphalting works

paving and asphalting works

Ronneby kommun | Published April 19, 2012
Winner
Asfaltbolaget södravägen 33 SE-361 33 Emmaboda SWEDEN Internet address: http://www.asfaltbolaget.se
cpvs
45233222, 45233223

Förfrågan avser utförande av beläggningsarbeten inom Ronneby kommun.

paving and asphalting works

AB Borlänge Energi | Published January 18, 2012  -  Deadline January 23, 2012
cpvs
45233222

paving and asphalting works

paving and asphalting works

Kristinehamns kommun | Published May 22, 2012
Winner
Skanska Asfalt och Betong AB Box 7073 SE-350 07 Växjö SWEDEN Internet address: www.skanska.se
cpvs
45233142, 45233222, 50000000, 50230000

Upphandlingen avser ramavtal beläggningsarbeten för Kristinehamns kommun.

Paving and asphalting works

Laholms kommun | Published February 23, 2017  -  Deadline April 3, 2017
cpvs
45233222, 44113800, 45233100, 45233139, 45233140, 45233210, 45233220, 45233250, 45233252

The contract relates to construction and maintenance paving work in Laholm.

The contract includes roads, streets and other hard surfaces that are owned and operated by Laholms municipality, municipal corporation or private roads where Laholm has operational responsibility.

The framework agreement is valid for a period of two years (starting in 2017) with the possibility of extension for another 2 years.

The estimated value is about 9 million SEK / year. This value could be higher or lower during the contract period. Is thus no volume guaranteed.