Public tenders for asphalt-works in Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Paving and asphalting works

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu | Published September 1, 2016
Winner
Roboty Drogowe Dariusz Kłys
cpvs

In addition, the Employer stresses that equivalent methods, materials, equipment, systems, technologies, etc. Can not provide replacements in relation to the methods, materials, devices, systems, technology, etc. Described in STWiORB through trademarks, patents, origin.

Paving and asphalting works

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu | Published June 24, 2016
Winner
Larkbud Sp. z o.o.
cpvs
45233222, 45111200, 45231300, 45110000, 45262330, 45262500, 45262000

In addition, the Employer stresses that equivalent methods, materials, equipment, systems, technologies, etc. Can not provide replacements in relation to the methods, materials, devices, systems, technology, etc. Described in the project documentation and STWiORB through trademarks, patents, origin.

Paving and asphalting works

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu | Published June 18, 2016
Winner
Biuro Usług Inwestycyjnych Robert Wojciechowski
cpvs
45233222

In addition, the Employer stresses that equivalent methods, materials, equipment, systems, technologies, etc. Can not provide replacements in relation to the methods, materials, devices, systems, technology, etc. Described in STWiORB through trademarks, patents, origin.

Paving and asphalting works

Jednostka Wojskowa 4198 | Published July 31, 2015
Winner
R.D.B. Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk
cpvs
45233222, 45233253, 45233200, 45453000, 45233250, 45233251, 45230000

The contract is for the implementation of the tasks of repair No. 2 included in the Annual Plan Property Maintenance Military Unit 4198 in 2015 .: "Implementation of pavement parade ground in the complex K - 6077 Warszawa, ul. Wigury Street 1C ". Investor task is the Military Unit No. 4198 with its seat in 00-909 Warsaw, ul. Wigury Street 1C. Items order by the CPV: 45233222-1 - Construction work for sidewalks 45233250-6 - Surface work 45233251-3 - resurfacing 45230000-8 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork 45233253-7 - Surface work for footpaths 45233200-1 - Works on various surfaces 45453000-7 - Overhaul and refurbishment implementation of the task involves: Square parade ground in the shape of a rectangle with an area of ​​3 466 m2, 3-roads, 3 access roads to buildings and 2 entrances sidewalks for pedestrians, and includes: 15 cm type. "Trylinka" situated between the buildings 49, 50, 51, 55, 56, 54 and 12: a. Dismantling the existing surface; b. The removal of street drainage wells; c. The edges dismantling of road curbs; d. The dismantling murka resistance located along the western edge of the longitudinal square surface; e. removal of structural layers to the level of the bottom of the trough; f. leveling and compacting the bottom of the trough; g. The execution ditches under the benches under mounting curbs; h. the execution of carpentry benches forming the installation of curbs; and. the execution of forming concrete benches under mounting curbs; j. installation of road curbs; k. The execution of structural layers substructures; l. The purge or repair existing sewerage network along the eastern longitudinal edge of the square; m. The installation of street waste water wells; n. installation of ballast beneath the surface of concrete blocks; o. montage area of ​​concrete blocks. Repair of the surface portion of the access road to the parade made of asphalt-bituminous mass, located between buildings 51 and 55: a. The removal of road curbs of pavements; b. The removal of benches at the curb road; c. The execution ditches under the benches under mounting curbs; d. the execution of carpentry benches forming the installation of curbs; e. The performance of concreting the formation of benches under mounting curbs; f. The installation of road curbs; g. Local repair surface irregularities; h. The installation of new pavement on the whole a particular section of road. Repair of the road surface to come to the parade made of cobble stone cleaved, located between buildings 54 and 55: a. The removal of the existing surface; b. The removal of perimeter road; c. The removal of the substrate to a level taking into account the thickness of the ballast and the top layer of the cube; d. The density of the bottom substrate; e. execution ditches the installation of pavement edges; f. The installation of pavement edges; g. The installation of the ballast beneath the surface of concrete blocks; h. The mounting surface of concrete blocks.

Paving and asphalting works

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu | Published May 12, 2015
Winner
Krzysztof Aranowski
cpvs
45233222

Object of the contract includes repairs of sidewalks on national roads, provincial, district, municipal and internal in the city of Lodz in 2015 being the maintenance of the Road and Transport divided into 4 areas, ie .: - Region I - area district of Lodz - Bałuty - Region II - the area of ​​the district of Lodz - Upper - Region III - the area of ​​the district Lodz - Polesie and downtown, - Region IV - the area of ​​the district Lodz - Widzew. The material scope of work includes in particular: - Dismantling lawn edges, - Dismantling of concrete curbs, - Dismantling of sidewalks, - Dismantling and bituminous concrete surface, - Dismantling of cobble stone pavement and trylinki, - executing the foundation of broken concrete and aggregates, - arranging the surface of the plates concrete and concrete blocks - laying paving stones and cobble stone and basalt brick - laying edges of lawn, - placement of concrete curbs and stone, - control elevation telephone wells, sewage system, water meter, - setting up the lawn and plantings execution - execution of other works described in the Technical Specifications Execution and Acceptance of Construction Works and przedmiarach works. A detailed description of the contract is contained in the Terms of Reference Volume I - Forms price (2a, 2b, 2c, 2d) and Technical Specifications Execution and Acceptance of Construction Works - Volume III Terms of Reference.

Paving and asphalting works

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu | Published July 17, 2014
Winner
G&P s.c. Małgorzata Gawryszczak, Paweł Majtczakul. Łagiewnicka 70/3Łódź 91-456
cpvs
45233222

1.Przedmiot zamówienia obejmuje remonty chodników na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych na terenie Miasta Łodzi w 2014 roku z podziałem na 5 rejonów tj: Rejon I – teren dzielnicy Łódź - Bałuty Rejon II – teren dzielnicy Łódź – Górna Rejon III – teren dzielnicy Łódź – Polesie Rejon IV – teren dzielnicy Łódź – Śródmieście Rejon V – teren dzielnicy Łódź – Widzew 2. Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności: — Rozebranie obrzeży trawnikowych, — Rozebranie krawężników betonowych, — Rozebranie chodników z płyt, — Rozebranie nawierzchni betonowej oraz bitumicznej, — Wykonanie podbudowy, — Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych oraz z kostki betonowej, — Ułożenie obrzeży trawnikowych, — Ułożenie krawężników betonowych, — Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej, — Roboty awaryjne i interwencyjne. — Wykonanie innych robót opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w przedmiarach robót. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie I SIWZ - Formularzach cenowych (2a, 2b, 2c, 2d, 2e) oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ.

Paving and asphalting works

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | Published July 11, 2014
cpvs
45233222, 45232410, 45233120, 45233220, 45342000, 45112723, 77310000, 45233250, 45112710

Wykonanie robót budowlanych - odtworzenia terenów zielonych, chodników i placów asfaltowych po pracach związanych z budową sieci ciepłowniczej

Paving and asphalting works

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu | Published July 9, 2013
Winner
WIDROG Jan WiśniewskiBartoka 35/22Łódź 92-546
cpvs
45233222

Przedmiot zamówienia obejmuje remonty chodników na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych na terenie miasta Łodzi w 2013 roku z podziałem na 5 rejonów tj: Rejon I – teren dzielnicy Łódź - Bałuty Rejon II – teren dzielnicy Łódź – Górna Rejon III – teren dzielnicy Łódź – Polesie Rejon IV – teren dzielnicy Łódź – Śródmieście Rejon V – teren dzielnicy Łódź – Widzew Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności: - Rozebranie obrzeży trawnikowych, - Rozebranie krawężników betonowych, - Rozebranie chodników z płyt, - Rozebranie nawierzchni betonowej oraz bitumicznej, - Wykonanie podbudowy, - Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych oraz z kostki betonowej, - Ułożenie obrzeży trawnikowych, - Ułożenie krawężników betonowych, - Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej, - Roboty awaryjne i interwencyjne. - Wykonanie innych robót opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w przedmiarach robót, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych SIWZ (2a, 2b, 2c, 2d, 2e) oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Paving and asphalting works

Gmina Lubartów | Published May 26, 2017
Winner
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.
cpvs
45233222

Wandzin on the stretch from km 0 + 016.50 to km 0 + 275.00.

9 to SIWZ.

3 to SIWZ.

Worksheet is an auxiliary.

1.The scope of works includes:

- Preparatory work, including routing and height points;

- elevation and stabilization of the lane boundaries with PD bars;

- removal of trees and bushes conflicting with the planned investment and demolition works;

- Earthworks;

- execution of elements of the road body drainage;

- Securing the existing power cable with SRS 110 shielding tube;

5.0mo construction:

Wear layer of asphalt concrete AC11S as for KR1 - 4 cm,

Bonding layer of asphalt concrete AC16W as for KR1 - 4 cm,

Basic foundation of broken aggregate 0 / 31.5 mm stab. down. - 16 cm,

Substructure of the aggregate stab. Cement with Rm = 2.5 MPa -16 cm;

2m of construction:

Paved concrete block - 6cm,

Cem ballast. - sandy 1: 4 - 3cm,

Auxiliary foundation of stabilizer aggregate. Cement with Rm = 2.5 MPa - 10 cm

- construction of parking for 11 cars and 7 individual conventions of construction;

Surface of concrete block - 8cm,

Cement and sand bed 1: 4 - 3cm,

Basic foundation of stabilizer.mech aggregate. - 15cm,

Auxiliary foundation of stabilizer aggregate. Cement with Rm = 2.5 MPa - 14cm;

- the execution of the bike rack and stand with the concrete cured;

- curing 1 downhill and pavement with broken aggregate at 0.75 m wide;

- protection of the slope by means of a wall of concrete lawn;

- Humus and sowing with a mixture of grass slopes and ditches;

- Make vertical and horizontal markings consistent with the constant. traffic;

- Make an as-built inventory

22 § 1 of the Act of 26.6.1974 - Labor Code:

- the activities of employees in the scope described in Attachment 9 to SIWZ for the time of performing these activities related to preparatory work, road construction works and bituminous pavements, pavers, marking and assembly of the shed.

1666 with amendments).

The Employer accepts exceptions from the aforementioned employment records for the construction manager and the works managers, ie persons who perform independent technical functions in the construction industry and persons who hold the qualifications issued under other regulations, which authorize the independent performance of work without supervision.

5 act).

Equivalent works will be considered as equivalent to the technology, materials and equipment other than those specified in the Detailed Technical Specification proposed in the offer, provided that their parameters are not worse than those specified in the Detailed Technical Specification.

Works or equivalent products with minimum technical parameters as indicated in the documentation may be used for the execution of works.

When the equivalent solutions will result in the need to change the design documentation, the Contractor whose bid will be chosen as the most advantageous will be obliged to make changes to this documentation before the start of the contract.

Paving and asphalting works

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu | Published October 4, 2017
Winner
Fijałkowska Anna Maria „Andro”
cpvs
45233222

The subject of the order is the repair of sidewalks on public roads located in the city of Lodz and on the internal roads located in areas managed by the City of Łódź in 2017 with the division into 4 divisions, ie:

District I - area of ​​Łódź-Bałuty district,

Division II - area of ​​the Łódź-Upper district,

Region III - area of ​​Łódź - Śródmieście - Polesie district,

Region IV - area of ​​Łódź-Widzew district.

A detailed description of the subject matter of the order is contained in Price Forms for Parts 1-4 (2a-2d), Technical Specifications for Construction and Acceptance of Construction Works - Volume III of the SIWZ and in the Act of Contracts - Volume II of the SIWZ.

30 x 8 cm 100% recycled on sand-cement sandwiches, grout filled with mortar (...) Due to the limitation of the number of characters in the notice form, the Purchaser informs that the full scope of works is in Volume I SIWZ. The subject of the order is included in the Price Form for Part 1 (2a), Technical Specifications for Construction and Acceptance of Construction Works - Volume III of the SIWZ and in the Act of Contracts - Volume II of the SIWZ.

3a of the Employer Act requires the Contractor or subcontractor to employ at least 3 persons on the basis of a contract of employment that will perform the contract performance tasks specified in the price form for lot 1.

Retrofitting of the building at ul. Lipnowski 17.

 | Published September 17, 2013  -  Deadline October 2, 2013
cpvs
45000000, 45111200, 45111300, 45320000, 45431000, 45450000

Issue are works related to thermal insulation of walls of apartment building located in Rypin Street. Lipno 17 - building brick single-storey with basement storey, flat roof, covered with asphalt. Works include, among others partially walled basement window openings, the rear windows of PVC, partial demolition of walls fanlight, insulation in the walls of the basement floor, filling the transom, Styrofoam insulation of external walls using light wet chimney repair and replacement of guttering and flashings. The scope of work will include the implementation: 1 Demolition of deportation and storage / disposal of materials from demolition, including: a) the demolition of walls transom windows to the level of 0.15 m below ground level in an amount of about 5 m3, b) removal of the basement floor windows in an amount of about 33 m2 c) demolition of flashings and window sills made of the amount of about 21 m2 and gutters, sheet in the amount of about 60 meters. 2 Walling window openings with concrete blocks in the amount of about 7 m3 of plastering. 3 The rear windows of PVC processing jambs - 3 pcs 4 Waterproofing asphalt coating from solution and dimpled foil (extruded) in an amount of about 64 m2. 5 Filling the space between the wall of the building and the walls fanlight squeal of killing a layer in an amount of about 36 m3. 6 Insulation of external walls of the basement floor with polystyrene EPS 70 thickness of 10 cm in the system solutions and expedition thin layer of mineral decorative plasters (one color) in the amount of approximately 140 m2. 7 External wall insulation overground polystyrene EPS 70 15 cm system solutions and expedition thin layer of mineral decorative plasters (two pastel colors) in an amount of about 360 m2 of thermal insulation thick Styrofoam jambs. 2 cm. 8 Exchange sills coated metal sheet in the amount of approximately 23 m2. 9 Installation of roof flashings, sheet coated in an amount of about 16 m2. 10th Exchange supports a lightning protection system on the gable walls in the amount of 4 units and a roof as 4 in 11 Lining the staircase of clinker tiles 30 x 30 in an amount of about 14 m2. 12th Exchange outer railing of the stairs in the amount of approximately 6 meters.

Repair and maintenance of dirt roads roadside ditches in the city of Przemysl in 2014.

 | Published February 21, 2014  -  Deadline March 10, 2014
cpvs
45233140

The contract is for repair and maintenance of dirt roads roadside ditches in the city of Przemysl in 2014. The scope of works includes: - double surface dressing paving asphalt emulsion and grit stone - about 3000 m2, - hardening of the asphalt concrete pavement - 2000 m2 - cleaning ditches with profiling - about 5000 m, - strengthening of embankments paving - about 750 m2, - mechanical shear Verge - 2500 m2 - control devices underground infrastructure - making the base of crushed stone, rubble concrete, reclaimed asphalt works will be carried out gradually from contract signature until 12.15.2014, according current needs ordering ..

Paving and asphalting works

Miasto Łódź — Zarząd Dróg i Transportu | Published February 4, 2015  -  Deadline March 12, 2015
cpvs
45233222

Object of the contract includes the repair of sidewalks on national roads, provincial, district, municipal and internal in the City of Lodz in 2015 that are in keeping of the Road and Transport divided into 4 regions, ie .: Region I - Łódź district area - Bałuty; Region II - Łódź district area - Upper; Region III - land area of ​​Lodz - Polesie and downtown; Region IV - land area of ​​Lodz - Widzew. The material scope of work includes, in particular: lawn edging undress, undress concrete curbs, sidewalks undress, undressing and bituminous concrete pavement stripping cobble stone pavement and trylinki, executing the foundation concrete and crushed aggregate, and orientation of the surface of the concrete slabs and concrete blocks, laying paving stone and cobble stone and basalt brick laying lawn edging, laying concrete and stone curbs, altitude control wells telephone, sewerage, water meter, setting up the lawn and plantings execution, the execution of other work described in the Technical Specifications Execution and Acceptance of Construction Works and przedmiarach works. A detailed description of the contract is contained in the Terms of Reference Volume I - Forms price (2a, 2b, 2c, 2d) and the Technical Specifications Execution and Acceptance of Construction Works - Volume III Terms of Reference.

Paving and asphalting works

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu | Published April 9, 2016  -  Deadline May 18, 2016
cpvs
45233222, 45111200, 45231300, 45110000, 45262330, 45262500, 45262000

In addition, the Employer stresses that equivalent methods, materials, equipment, systems, technologies, etc. Can not provide replacements in relation to the methods, materials, devices, systems, technology, etc. Described in the project documentation and STWiORB through trademarks, patents, origin.

Paving and asphalting works

Gmina Sosnowiec | Published April 20, 2016  -  Deadline May 30, 2016
cpvs
45233222, 45233223, 71000000

2 m wide with admission to over the common specifications for the cases.

The scope of the project includes:

- Extension of the existing pavement to form during the foot - bicycle including replacement of degraded surfaces, making extensions to the required width (within walking surface with concrete cubes gray surface during the cycling of asphalt-colored - the color of brick);

- Execution of marking horizontal and vertical based on the approved projects of traffic;

- Reconstruction of pedestrian crossings for journeys on foot - bicycle on projected over including the adaptation of existing traffic lights;

- Transfer of colliding objects of the world bus stops, kiosk, road signs and other przycinka and green (within the nursing activities)

- Moving the existing conflicting street lighting.

The scope of the design part:

- Preparation of the construction project;

- Obtaining a decision on the building permit / notification of works;

- Drawing up of projects implementing the road sector, electricity and other required;

- Set the required arrangements;

- Preparation of technical specifications for execution and acceptance of works for the aforementioned sectors;

- Preparation of bill of quantities and the investment cost for the aforementioned sectors;

- The development of information on safety and health;

- The drafting of a permanent traffic organization and the organization for the duration of the works of all required arrangements.

Paving and asphalting works

Gmina Sosnowiec | Published May 27, 2016  -  Deadline June 3, 2016
cpvs
45233222, 45233223, 71000000

Construction work Paving and asphalting

Paving and asphalting works

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu | Published May 12, 2016  -  Deadline June 20, 2016
cpvs
45233222, 45233142

In addition, the Employer stresses that equivalent methods, materials, equipment, systems, technologies, etc. Can not provide replacements in relation to the methods, materials, devices, systems, technology, etc. Described in STWiORB through trademarks, patents, origin.

Paving and asphalting works

Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego | Published February 11, 2017  -  Deadline March 22, 2017
cpvs
45233222, 45233223, 71000000

Construction of paths

Object of the contract has been divided into 7 parts:

Andres May 1, Mościckiego;

3rd of May;

Wawel Narutowicz;

Kresowa - Pilsudski;

Oil - Church, Zegadłowicza, Jagiellonian;

Grota-Roweckiego, Orla - Zeromskiego;

Mirecki.

A detailed description of the contract Part I - VII constitutes Appendix 3 hereto.

A detailed description of the contract Part I is attached as Appendix 3 hereto.

A detailed description of the contract Part II constitutes Appendix 3 hereto.

A detailed description of the contract Part III constitutes Appendix 3 hereto.

A detailed description of the contract Part IV constitutes Appendix 3 hereto.

A detailed description of the contract Part V constitutes Appendix 3 hereto.

A detailed description of the contract Part VI constitutes Appendix 3 hereto.

A detailed description of the contract Part VII constitutes Appendix 3 hereto.

Paving and asphalting works

Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego | Published February 22, 2017  -  Deadline March 29, 2017
cpvs
45233222, 45233223, 71000000

1.1. The contract is to modernize the infrastructure bus and tram in Sosnowiec involving the construction and development of small interchanges and connecting cycle paths. Construction of paths

Object of the contract has been divided into 7 parts:

Part I of the contract includes the construction of a bicycle path in the street. Andres May 1, Mościckiego;

Part II of the contract includes the construction of a bicycle path in the street. 3rd of May;

Part III of the contract includes the construction of a bicycle path in the street. Wawel Narutowicz;

Part IV of the contract includes the construction of a bicycle path in the street. Kresowa - Pilsudski;

Part V of the contract includes the construction of a bicycle path in the street. Oil - Church, Zegadłowicza, Jagiellonian;

Part VI of the contract includes the construction of a bicycle path in the street. Grota-Roweckiego, Orla - Zeromskiego;

Part VII of the contract includes the construction of a bicycle path in Al. Mirecki.

A detailed description of the contract Part I - VII constitutes Appendix 3 hereto.

Paving and asphalting works

Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego | Published March 24, 2017  -  Deadline April 7, 2017
cpvs
45233222, 45233223, 71000000

1.1. The contract is to modernize the infrastructure bus and tram in Sosnowiec involving the construction and development of small interchanges and connecting cycle paths. Construction of paths

Object of the contract has been divided into 7 parts:

Part I of the contract includes the construction of a bicycle path in the street. Andres May 1, Mościckiego;

Part II of the contract includes the construction of a bicycle path in the street. 3rd of May;

Part III of the contract includes the construction of a bicycle path in the street. Wawel Narutowicz;

Part IV of the contract includes the construction of a bicycle path in the street. Kresowa - Pilsudski;

Part V of the contract includes the construction of a bicycle path in the street. Oil - Church, Zegadłowicza, Jagiellonian;

Part VI of the contract includes the construction of a bicycle path in the street. Grota-Roweckiego, Orla - Zeromskiego;

Part VII of the contract includes the construction of a bicycle path in Al. Mirecki.

A detailed description of the contract Part I - VII constitutes Appendix 3 hereto.