Call +44 800 9755 164

Public tenders for clothing in Brussels Belgium

Find all Clothing tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for clothing. Make a new search!

Occupational clothing, special workwear and accessories

Police fédérale service procurement | Published August 11, 2016  -  Deadline November 17, 2016
occupational clothing, special workwear and accessories

Occupational clothing, special workwear and accessories

Police fédérale service procurement | Published August 5, 2016  -  Deadline November 17, 2016

Meerjarige Raamovereenkomst leveringen van voor de aankoop van voor kledij Monitoren geweldbeheersing in anonieme vest repatriëring LPA ten voordele van Geïntegreerde polity gestructureerd op 2 niveaus.

Occupational clothing, special workwear and accessories

Masse d'habillement de la Douane | Published October 21, 2016  -  Deadline December 13, 2016

Open offerteaanvraag voor de levering van het personeel van uniformartikelen voor Belgische of Customs (lot 4, 5, 7, 10, 15, 20 + 22).

Accord-cadre de fournitures en vue de l'acquisition de vêtements pour les moniteurs the maîtrise de la violence et de la stronghold rapatriement LPA anonyme au profit de la police à deux niveaux intégrée structurée

Police Fédérale Service Procurement | Published August 3, 2016  -  Deadline November 17, 2016
Multiannual framework of supplies for the purchase of clothing for monitoring violence control and anonymous vest repatriation LPA benefit of the integrated police structured on two levels
  • 1