Public tenders for window-cleaning in Sweden

Find all Cleaning tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for cleaning. Make a new search!

window-cleaning services

Åstorps kommun | Published February 1, 2012
cpvs
90911300

Fönstertvätt och därtill närliggande tjänster på samtliga fastigheter inom Åstorps kommun.

accommodation, building and window cleaning services

Kopparstaden AB | Published February 4, 2012
Winner
Förenade Service AB SWEDEN
cpvs
90900000, 90910000, 90911000, 90911100, 90911200, 90919200

Uppdraget avser lokalvårdstjänster uppdelat på följande tjänsteområden: A. trapphus, verksamhetslokaler samt tvättstugor - tjänsteområdet innefattar dels regelbunden lokalvård av trapphus och verksamhetslokaler dels storstädning av trapphus, verksamhetslokaler och tvättstugor efter avrop; B. kontor och lokaler i utrymmen avsedda för Beställarens interna verksamhet - tjänsteområdet innefattar dels regelbunden lokalvård av kontor och lokaler dels maskinell golvvård (rengöring och polering) och extra insatser efter avrop; C. lägenheter (flytt- samt reparationsstädning) - tjänsteområdet innefattar flytt- och reparationsstädning av lägenheter efter avrop. Ramavtal kommer att tecknas med en (1) entreprenör/tjänsteområde (A, B och C).

accommodation, building and window cleaning services

Kungälvsbostäder | Published April 7, 2012
Winner
Samhall AB Box 27705 SE-115 91 Stockholm SWEDEN
cpvs
90911000

Entreprenaden omfattar lokalvård i utrymmen i Kungälvsbostäders fastigheter i Kungälv.

window-cleaning services

Upphandlingscenter | Published May 11, 2012
Winner
Samhall AB Box 1232 SE-581 12 Linköping SWEDEN E-mail: saini.ekman@samhall.se Telephone: +46 11213986
cpvs
90911300

Fönsterputs och rengöring av armaturer i förvaltningshusen Rådhuset och Rosen.

accommodation, building and window cleaning services

Rikspolisstyrelsen | Published July 11, 2012  -  Deadline July 17, 2012
cpvs
90900000, 90910000, 90911000, 90911200, 90911300, 90919000, 90919200

accommodation, building and window cleaning services

window-cleaning services

Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben | Published August 14, 2012  -  Deadline September 6, 2012
cpvs
90911200, 90911300, 90919200, 90919300

window-cleaning services

window-cleaning services

Rikspolisstyrelsen | Published August 24, 2012
Winner
Förenade Service AB Höjdrodergatan 19 SE-212 39 Malmö SWEDEN
cpvs
90911000, 90911300

Rikspolisstyrelsen genomför och rubricerar denna upphandling för Polismyndigheten i Skånes räkning och inbjuder er att inkomma med anbud avseende fönsterputstjänster.

window-cleaning services

Jönköpings läns landsting | Published September 14, 2012
Winner
PutsMan Aktiebolag Box 239 SE-331 22 Värnamo SWEDEN E-mail: putsman.ingerlarsson@telia.com Internet address: www.putsman.se
cpvs
90911300

Fönsterputsning för landstinget i Jönköpings län.

accommodation, building and window cleaning services

Stenungsunds kommun | Published October 4, 2012  -  Deadline October 16, 2012
cpvs
90911000, 90911100, 90911200, 90911300, 90919200, 90919300

accommodation, building and window cleaning services

accommodation, building and window cleaning services

Rikspolisstyrelsen | Published October 20, 2012
Winner
ISS Facility Services AB Lödarevägen 4 SE-691 37 Karlskoga SWEDEN
cpvs
90900000, 90910000, 90911000, 90911200, 90911300, 90919000, 90919200

Upphandlingen avser lokalvårdstjänster och fönsterputsning till polismyndigheten Värmland. Upphandlingen omfattar i förfrågningsunderlaget angivna städobjekt. Den totala städytan är cirka 20 000 kvadratmeter.

accommodation, building and window cleaning services

Rikspolisstyrelsen | Published October 26, 2012  -  Deadline November 13, 2012
cpvs
90900000, 90910000, 90911000, 90911100, 90911200, 90911300, 90919000, 90919200, 90919300

accommodation, building and window cleaning services

Window-cleaning services

Upphandlingscenter | Published December 22, 2012
Winner
ISS Facility Services AB Box 2906 SE-Malmö SWEDEN
cpvs
90911300

Fönsterputs till enheter i Norrköpings kommun.

Accommodation, building and window cleaning services

Stenungsunds kommun | Published December 28, 2012
Winner
Samhall Aktiebolag Box 27705 115 91 Stockholm E-mail: samhall.info@samhall.se Internet address: www.samhall.se
cpvs
90911000, 90911100, 90911200, 90911300, 90919200, 90919300

Upphandlingen avser städtjänster för Stenungsunds kommuns lokaler.

Window-cleaning services

Riksrevisionen | Published January 12, 2013
Winner
Rengörare Näslund Aktiebolag Box 5895 102 40 Stockholm E-mail: inga.hansson@rengorarenaslund.se Internet address: www.rengorarenaslund.se
cpvs
90911300, 90919200

Riksrevisionen avser att upphandla lokalvård inklusive fönsterputsning för Stockholm, Jönköping och Karlstad. Entreprenaden omfattar regelmässig städning, storstädning, golvunderhåll och fönsterputs inom Riksrevisionens kontorslokaler i Stockholm, Jönköping och Karlstad med en sammanlagd städyta på ca 7 700 kvm. Anbud kan lämnas avseende en eller flera av objekten/orterna.

Accommodation, building and window cleaning services

Rikspolisstyrelsen | Published January 15, 2013  -  Deadline January 25, 2013
cpvs
90900000, 90910000, 90911000, 90911200, 90911300, 90919000, 90919200

Accommodation, building and window cleaning services

Accommodation, building and window cleaning services

Jönköpings kommun | Published January 29, 2013
Winner
ISS Facility Services AB Box 47635 SE-117 94 STOCKHOLM SWEDEN E-mail: info@se.issworld.com Internet address: www.iss-fs.se
cpvs
90910000, 90911000, 90911300

Fönsterputsning och städning av höga höjder för Jönköpings kommuns olika verksamheter.

Accommodation, building and window cleaning services

Sunne kommun | Published February 5, 2013
Winner
Städtjänst Värmland AB Gjuterigatan 21 SE-652 21 Karlstad SWEDEN E-mail: eva@stadtjanst-varmland.se Telephone: +46 54690795
cpvs
90910000, 90911000, 90919300

Regelmässig städning, storstädning och golvvård i skolor, förskolor m. m. samt fönsterputsning i vissa av kommunens förvaltningslokaler, servicehus, skolor och förskolor.

Window-cleaning services

Göteborgs universitet | Published February 27, 2013
Winner
V-Städ Aktiebolag Anders Carlssonsgata 14 41755 GÖTEBORG E-mail: roger.mansson@vstad.se Internet address: www.vstad.se
cpvs
90911300

Inbjudan Göteborgs universitet inbjuder till anbudsgivning avseende Fönsterputstjänster Göteborgs universitet avser att teckna ramavtal med tre leverantörer för en period av två (2) år, med möjlighet till förlängning ett (1) + ett (1) år. Maximal avtalsperiod är fyra (4) år. Göteborgs universitet köper Fönsterputstjänster för i genomsnitt 1 MSEK årligen. Beloppen ska ses som riktvärden och är inte någon garanterad inköpsvolym. Göteborgs universitet har dock en fastställd inköpspolicy som innebär att ramavtalsleverantör alltid ska väljas. Upphandlande myndighet Göteborgs universitet, org nr 202100-3153. Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Detta förfarande är ett upphandlingsförfarande där alla leverantörer får lämna anbud. Upphandlingsformen medger inte förhandling, varför det är av stor vikt att alla krav och villkor enligt detta förfrågningsunderlag följs och att bästa villkor lämnas i anbudet.

Window-cleaning services

Landstinget i Uppsala län (2321000024) | Published April 16, 2013
Winner
Städ & Fönsterputsbolaget i Svealand AB 556485-8206 Seminiariegatan 33 C SE-752 28 Uppsala SWEDEN
cpvs
90911300

Entreprenören ska utföra fönsterputs för de i bilaga angivna objekten.

Accommodation, building and window cleaning services

Danderyds kommun | Published June 25, 2013  -  Deadline August 19, 2013
cpvs
90911000, 90919200, 90919300

Kommunövergripande städavtal för Danderyds kommun.