Public tenders for cleaning in Sweden

Find all Cleaning tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for cleaning. Make a new search!
CleaningSweden

cleaning services

Kriminalvården region väst | Published January 6, 2012
Winner
V-städ AB Anders Carlssons gata 14 SE-417 55 Göteborg SWEDEN
cpvs
90910000

Lokalvård i anstalten Skogome. Yta ca 2 000 kvadratmeter.

washing and dry-cleaning services

Malmö stad | Published January 7, 2012
Winner
Samhall Aktiebolag Box 27705 SE-115 91 Stockholm SWEDEN E-mail: samhall.info@samhall.se Internet address: www.samhall.se
cpvs
98310000, 98311100

Tvättservice till vårdtagare i ordinärt boende.

floor-cleaning machines

Göteborgs Stad Upphandlings AB | Published January 12, 2012
Winner
Papyrus Sverige AB SWEDEN
cpvs
39713410, 39713420, 39713430, 39713431

https://srv1.oreo.se/advertTend.action?procId=19307

cleaning services

Eda kommun | Published January 19, 2012
Winner
ISS Facility Svervice AB Lödarevägen 4 SE-691 34 Karlskoga SWEDEN
cpvs
90910000, 90919300

-.

building-cleaning services

Utbildningsförvaltningen (Sverige) | Published January 19, 2012
Winner
Tekno Städ AB Ingentingsgatan 7 SE-171 71 Solna SWEDEN E-mail: info@teknostad.se Telephone: +46 8829988
cpvs
90911200

furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

Eda kommun | Published January 19, 2012
Winner
Input Intreiör Karstad Ringgatan 67 SE-653 49 Karlstad SWEDEN
cpvs
39000000, 39130000

Arvika, Eda, Hagfors, Sunne och Årjängs kommuner, inklusive kommunala bolag och stiftelser, inbjuder Er att lämna anbud avseende kontorsmöbler m.m. enligt nedanstående specifikation och bifogad beskrivning.

building-cleaning services

AB Pitebo | Published January 24, 2012
Winner
Norrlands Miljövård AB Handelsvägen 11 SE-973 45 Luleå SWEDEN Telephone: +46 92087001
cpvs
90910000, 90911200

Entreprenaden omfattar i huvudsak AB PiteBo's behov av städning i trapphus, tvättstugor etc.

Cleaning services

Bolagsverket | Published January 26, 2012  -  Deadline December 19, 2011
cpvs
90910000

Cleaning services

sewage, refuse, cleaning and environmental services

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna | Published January 26, 2012
Winner
Rena Avlopp i Sverige AB Kårebacken 7 SE-163 56 Spånga SWEDEN E-mail: lubba.renaavlopp@telia.com Telephone: +46 87600350
cpvs
90000000, 90440000, 90450000, 90460000, 90513600, 90513700

Upphandlingen avser ramavtal för entreprenörer inom kategori avlopps-spolning för underhålls- och ombyggnadsarbeten i Beställarens fastighetsbestånd. Avtal kommer att tecknas med tre (3) entreprenörer. Avrop sker enligt rangordningsprincipen vilket innebär att entreprenör som erhållit lägst pris tillfrågas först och om denne inte kan ställs frågan till nr. 2 i rangordningen o.s.v. För större omfattning av arbeten som anges ovan med en uppskattad uppdragsvolym inom intervallet > 250 000 SEK < 2 000 000 SEK, upphandlas enligt s.k. förnyad konkurrensutsättning med det antagna ramavtals-entreprenörerna. De delar i denna handling som särskilt avser den Förnyade konkurrensutsättningen anges på följande sätt ”Förnyad konkurrensutsättning”. I samband med ny förfrågan kan justeringar av de administrativa föreskrifter förekomma. I så fall anges det i förfrågan. Vid uppskattade uppdrag större än > 2 000 000 SEK görs en ny upphandling. Bostadsstiftelsen Signalisten har under 2010 upphandlat de tjänster som efterfrågas med ett belopp om cirka 2 000 000 SEK. Beställaren kommer sannolikt inte avropa till samma volym som anges och beloppen kan förändras från år till år. Vidare garanteras inga volymer.

office cleaning services

Luftfartsverket | Published January 26, 2012  -  Deadline March 1, 2012
cpvs
90910000, 90911200, 90919200

:Lokalvård vid Luftfartsverkets kontrollcentral ATCC Malmö och administrationsbyggnad, belägen vid flygplatsen Malmö Airport. Den totala städytan är ca 14 450 m2. LFV är ett affärsverk med 1 400 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder i Sverige. LFV omsätter drygt 2 000 000 000 SEK och huvudkontoret finns i Norrköping.

cleaning services

Bolagsverket | Published January 26, 2012  -  Deadline December 19, 2011
cpvs
90910000

cleaning services

sewage, refuse, cleaning and environmental services

Västerviks kommun | Published January 27, 2012  -  Deadline March 1, 2012
cpvs
90000000

sewage, refuse, cleaning and environmental services

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Västerviks kommun | Published January 27, 2012  -  Deadline March 1, 2012
cpvs
90000000

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

sewage, refuse, cleaning and environmental services

Sevab Strängnäs Energi AB | Published February 1, 2012  -  Deadline March 12, 2012
cpvs
90000000, 90400000, 90470000, 90513600, 90513700, 90513900

:Uppdraget omfattar ett ramavtal för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar, hämtning av fettavfall från matfettavskiljare, transport till avlämningsplats, spolning, slamsugning och rotskärning vid VA-anläggning/nät.

office cleaning services

Tillväxtverket | Published February 1, 2012
Winner
RenXtra AB Tegelvägen 4 SE-194 36 Upplands Väsby SWEDEN
cpvs
90919200

Uppdraget omfattar städning av ca 4 500 m2 kontorslokaler (till största delen kontorslandskap), förrådsutrymmen och arkiv. Lokalerna omfattar drygt 400 fönster. Lokalerna är belägna på Götgatan 74 i Stockholm.

cleaning services

Örebro läns landsting | Published February 1, 2012  -  Deadline February 24, 2012
cpvs
90910000

cleaning services

window-cleaning services

Åstorps kommun | Published February 1, 2012
cpvs
90911300

Fönstertvätt och därtill närliggande tjänster på samtliga fastigheter inom Åstorps kommun.

Cleaning services

Örebro läns landsting | Published February 1, 2012  -  Deadline February 24, 2012
cpvs
90910000

Cleaning services

cleaning services

Kriminalvården region Mitt | Published February 2, 2012
Winner
Västmanlands Städ- och Flyttjänst AB Vagnbodsvägen 3 SE-724 80 Västerås SWEDEN E-mail: info@stadochflytt.se Telephone: +46 214708700 Internet address: http://www.stadochflytt.se Fax: +46 214708790
cpvs
90910000, 90911200, 90919200

Upphandlingen avser lokalvårdstjänster på ett frivårdskontor i Eskilstuna.

cleaning services

Danderyds kommun | Published February 2, 2012
Winner
Belesia Lokalvård AB Box 4159 SE-102 64 Stockholm SWEDEN
cpvs
90910000, 90911300, 90919000, 90919300

Upphandlingen avser städning (regelbunden städning, periodisk städning, storstädning samt fönsterputs inom skolor 7 till 9 i Danderyds kommun.