Call +44 800 9755 164

Public tenders for cleaning in Bydgoszcz Poland

Find all Cleaning tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for cleaning. Make a new search!

Street-cleaning and sweeping services

Miasto Bydgoszcz | Published February 2, 2017
cpvs
90610000, 90513200, 90511100

Street cleaning, landing places, the tracks and the tram loop in the city of Bydgoszcz.

Washing and dry-cleaning services

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy | Published February 11, 2017
cpvs
98310000, 98311000, 98315000, 60000000

The contract is for: 1.) The provision of comprehensive laundry services in the field of washing and laundry disinfection in hospitals, clothing fashions, lingerie and clothing, operational, underwear and clothing neonatal and materials for cleaning (cloths, overlays mops) owned by the Employer, herein referred to as "underwear hospital", 2.) rental, washing and disinfection of bed linen and clothing, as well as lingerie and clothing, operational hereafter called "underwear Contractor", 3.) Provision of the service bieliźniarskiego.

Cleaning services

Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. | Published February 22, 2017  -  Deadline March 31, 2017
cpvs
90910000, 90600000, 90620000, 90911300, 90911200, 90919200

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania na terenie miasta Bydgoszczy obejmujących takie czynności jak:

a) utrzymanie czystości budynków, podwórzy, chodników i placów, utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych,utrzymanie czystości części wspólnych pionowych i poziomych w budynkach zarządzanych przez Spółkę „ADM”

b) utrzymania czystości budynków biurowych będących siedzibami Spółki „ADM” wraz z przyległymi do nich placami, chodnikami i terenami.

Świadczenie usług na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bydgoszczy lub osób fizycznych polegających na utrzymaniu czystości w częściach wspólnych budynków i przyległych terenach tj. podwórzach, chodnikach, placach (wraz z pielęgnacją terenów zielonych) – administrowanych przez Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 1, zgodnie z wykazem adresowym stanowiącym załącznik nr 8/1 do SIWZ

— stałe miesięczne utrzymanie czystości części wspólnych w budynkach tj. pomieszczeń gospodarczych, pralniach, suszarniach korytarzach i innych pomieszczeniach znajdujących się w obiektach.

— utrzymanie czystości terenów tj. podwórzy, chodników, placów itp. (częstotliwość usługi – dwa razy w tygodniu)

— usługi stałego utrzymania czystości powierzchni (terenów) zielonych: trawników, powierzchni pod krzewami i na krzewach itp. wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego (częstotliwość usługi – dwa razy w tygodniu)

— usługi okresowego mycia okien wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego, jednak nie częściej niż dwa razy w roku

— usługi okresowego sprzątania powierzchni strychów na zgłoszenie Zamawiającego, jednak nie częściej niż jeden raz w roku

— usługi okresowego utrzymania w należytym stanie terenów zielonych poprzez wygrabienie terenów na wiosnę, koszenie trawy, przycinanie krzewów, grabienie opadłych liści oraz workowanie biomasy po ścięciu czy wygrabieniu i załadunek do podstawionych pojemników lub spryzmowanie i przewiezienie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego – realizowanych na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego (częstotliwość usługi: nie więcej niż wskazano w załączniku „Formularz Cenowy” odpowiednio dla każdego zadania).

— w okresie jesienno-zimowym: usuwanie śniegu, lodu i błota (w razie takiej konieczności codziennie) w godzinach zapewniających mieszkańcom bezpieczne dojście i przejście, jednak nie później niż do godziny 8:00 rano, a w przypadku późniejszych opadów niezwłocznie po ich ustaniu również w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy, posypywanie piaskiem podwórzy, przejść, bram, chodników położonych wzdłuż nieruchomości, dojść i dojazdów do pojemników, pomieszczeń gospodarczych, wpustów deszczowych, zasuw wodnych i gazowych. Dodatkowo pryzmowanie usuniętego śniegu i lodu przy krawężniku chodnika, zostawiając wolne przejścia i przejazdy, a także wolne miejsca przy drzwiach.

— podlewanie jeden raz w tygodniu w całym okresie obowiązywania umowy (tylko w miesiącach kwiecień-październik) wskazanych przez Zamawiającego nasadzeń (drzew i krzewów), wodą dowożoną przez Wykonawcę przy użyciu własnego sprzętu. Usługa ta będzie świadczona przez Wykonawcę po dokonaniu pisemnego wskazania nieruchomości i ilość nasadzeń przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wodę niezbędną do podlewania nasadzeń we własnym zakresie i na swój koszt. Wszelkie koszty z tym związane obciążają wyłącznie Wykonawcę. Zamawiający przewiduje w ramach każdego zadania około 15 szt nasadzeń rocznie, które winny być objęte usługą „podlewania”.

Świadczenie usług na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bydgoszczy lub osób fizycznych polegających na utrzymaniu czystości w częściach wspólnych budynków i przyległych terenach tj. podwórzach, chodnikach, placach (wraz z pielęgnacją terenów zielonych) – administrowanych przez Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 2, zgodnie z wykazem adresowym stanowiącym załącznik nr 8/2 do SIWZ

— stałe miesięczne utrzymanie czystości części wspólnych w budynkach tj. pomieszczeń gospodarczych, pralniach, suszarniach korytarzach i innych pomieszczeniach znajdujących się w obiektach.

— utrzymanie czystości terenów tj. podwórzy, chodników, placów itp. (częstotliwość usługi – dwa razy w tygodniu)

— usługi stałego utrzymania czystości powierzchni (terenów) zielonych: trawników, powierzchni pod krzewami i na krzewach itp. wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego (częstotliwość usługi – dwa razy w tygodniu)

— usługi okresowego mycia okien wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego, jednak nie częściej niż dwa razy w roku

— usługi okresowego sprzątania powierzchni strychów na zgłoszenie Zamawiającego, jednak nie częściej niż jeden raz w roku

— usługi okresowego utrzymania w należytym stanie terenów zielonych poprzez wygrabienie terenów na wiosnę, koszenie trawy, przycinanie krzewów, grabienie opadłych liści oraz workowanie biomasy po ścięciu czy wygrabieniu i załadunek do podstawionych pojemników lub spryzmowanie i przewiezienie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego – realizowanych na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego (częstotliwość usługi: nie więcej niż wskazano w załączniku „Formularz Cenowy” odpowiednio dla każdego zadania).

— w okresie jesienno-zimowym: usuwanie śniegu, lodu i błota (w razie takiej konieczności codziennie) w godzinach zapewniających mieszkańcom bezpieczne dojście i przejście, jednak nie później niż do godziny 8:00 rano, a w przypadku późniejszych opadów niezwłocznie po ich ustaniu również w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy, posypywanie piaskiem podwórzy, przejść, bram, chodników położonych wzdłuż nieruchomości, dojść i dojazdów do pojemników, pomieszczeń gospodarczych, wpustów deszczowych, zasuw wodnych i gazowych. Dodatkowo pryzmowanie usuniętego śniegu i lodu przy krawężniku chodnika, zostawiając wolne przejścia i przejazdy, a także wolne miejsca przy drzwiach.

— podlewanie jeden raz w tygodniu w całym okresie obowiązywania umowy (tylko w miesiącach kwiecień-październik) wskazanych przez Zamawiającego nasadzeń (drzew i krzewów), wodą dowożoną przez Wykonawcę przy użyciu własnego sprzętu. Usługa ta będzie świadczona przez Wykonawcę po dokonaniu pisemnego wskazania nieruchomości i ilość nasadzeń przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wodę niezbędną do podlewania nasadzeń we własnym zakresie i na swój koszt. Wszelkie koszty z tym związane obciążają wyłącznie Wykonawcę. Zamawiający przewiduje w ramach każdego zadania około 15 szt nasadzeń rocznie, które winny być objęte usługą „podlewania”.

Świadczenie usług na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bydgoszczy lub osób fizycznych polegających na utrzymaniu czystości w częściach wspólnych budynków i przyległych terenach tj. podwórzach, chodnikach, placach (wraz z pielęgnacją terenów zielonych) – administrowanych przez Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 3, zgodnie z wykazem adresowym stanowiącym załącznik nr 8/3 do SIWZ

— stałe miesięczne utrzymanie czystości części wspólnych w budynkach tj. pomieszczeń gospodarczych, pralniach, suszarniach korytarzach i innych pomieszczeniach znajdujących się w obiektach.

— utrzymanie czystości terenów tj. podwórzy, chodników, placów itp. (częstotliwość usługi – dwa razy w tygodniu)

— usługi stałego utrzymania czystości powierzchni (terenów) zielonych: trawników, powierzchni pod krzewami i na krzewach itp. wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego (częstotliwość usługi – dwa razy w tygodniu)

— usługi okresowego mycia okien wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego, jednak nie częściej niż dwa razy w roku

— usługi okresowego sprzątania powierzchni strychów na zgłoszenie Zamawiającego, jednak nie częściej niż jeden raz w roku

— usługi okresowego utrzymania w należytym stanie terenów zielonych poprzez wygrabienie terenów na wiosnę, koszenie trawy, przycinanie krzewów, grabienie opadłych liści oraz workowanie biomasy po ścięciu czy wygrabieniu i załadunek do podstawionych pojemników lub spryzmowanie i przewiezienie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego – realizowanych na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego (częstotliwość usługi: nie więcej niż wskazano w załączniku „Formularz Cenowy” odpowiednio dla każdego zadania).

— w okresie jesienno-zimowym: usuwanie śniegu, lodu i błota (w razie takiej konieczności codziennie) w godzinach zapewniających mieszkańcom bezpieczne dojście i przejście, jednak nie później niż do godziny 8:00 rano, a w przypadku późniejszych opadów niezwłocznie po ich ustaniu również w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy, posypywanie piaskiem podwórzy, przejść, bram, chodników położonych wzdłuż nieruchomości, dojść i dojazdów do pojemników, pomieszczeń gospodarczych, wpustów deszczowych, zasuw wodnych i gazowych. Dodatkowo pryzmowanie usuniętego śniegu i lodu przy krawężniku chodnika, zostawiając wolne przejścia i przejazdy, a także wolne miejsca przy drzwiach.

— podlewanie jeden raz w tygodniu w całym okresie obowiązywania umowy (tylko w miesiącach kwiecień-październik) wskazanych przez Zamawiającego nasadzeń (drzew i krzewów), wodą dowożoną przez Wykonawcę przy użyciu własnego sprzętu. Usługa ta będzie świadczona przez Wykonawcę po dokonaniu pisemnego wskazania nieruchomości i ilość nasadzeń przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wodę niezbędną do podlewania nasadzeń we własnym zakresie i na swój koszt. Wszelkie koszty z tym związane obciążają wyłącznie Wykonawcę. Zamawiający przewiduje w ramach każdego zadania około 15 szt nasadzeń rocznie, które winny być objęte usługą „podlewania”.

Świadczenie usług na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bydgoszczy lub osób fizycznych polegających na utrzymaniu czystości w częściach wspólnych budynków i przyległych terenach tj. podwórzach, chodnikach, placach (wraz z pielęgnacją terenów zielonych) – administrowanych przez Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 4, zgodnie z wykazem adresowym stanowiącym załącznik nr 8/4 do SIWZ

— stałe miesięczne utrzymanie czystości części wspólnych w budynkach tj. pomieszczeń gospodarczych, pralniach, suszarniach korytarzach i innych pomieszczeniach znajdujących się w obiektach.

— utrzymanie czystości terenów tj. podwórzy, chodników, placów itp. (częstotliwość usługi – dwa razy w tygodniu)

— usługi stałego utrzymania czystości powierzchni (terenów) zielonych: trawników, powierzchni pod krzewami i na krzewach itp. wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego (częstotliwość usługi – dwa razy w tygodniu)

— usługi okresowego mycia okien wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego, jednak nie częściej niż dwa razy w roku

— usługi okresowego sprzątania powierzchni strychów na zgłoszenie Zamawiającego, jednak nie częściej niż jeden raz w roku

— usługi okresowego utrzymania w należytym stanie terenów zielonych poprzez wygrabienie terenów na wiosnę, koszenie trawy, przycinanie krzewów, grabienie opadłych liści oraz workowanie biomasy po ścięciu czy wygrabieniu i załadunek do podstawionych pojemników lub spryzmowanie i przewiezienie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego – realizowanych na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego (częstotliwość usługi: nie więcej niż wskazano w załączniku „Formularz Cenowy” odpowiednio dla każdego zadania).

— w okresie jesienno-zimowym: usuwanie śniegu, lodu i błota (w razie takiej konieczności codziennie) w godzinach zapewniających mieszkańcom bezpieczne dojście i przejście, jednak nie później niż do godziny 8:00 rano, a w przypadku późniejszych opadów niezwłocznie po ich ustaniu również w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy, posypywanie piaskiem podwórzy, przejść, bram, chodników położonych wzdłuż nieruchomości, dojść i dojazdów do pojemników, pomieszczeń gospodarczych, wpustów deszczowych, zasuw wodnych i gazowych. Dodatkowo pryzmowanie usuniętego śniegu i lodu przy krawężniku chodnika, zostawiając wolne przejścia i przejazdy, a także wolne miejsca przy drzwiach.

— podlewanie jeden raz w tygodniu w całym okresie obowiązywania umowy (tylko w miesiącach kwiecień-październik) wskazanych przez Zamawiającego nasadzeń (drzew i krzewów), wodą dowożoną przez Wykonawcę przy użyciu własnego sprzętu. Usługa ta będzie świadczona przez Wykonawcę po dokonaniu pisemnego wskazania nieruchomości i ilość nasadzeń przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wodę niezbędną do podlewania nasadzeń we własnym zakresie i na swój koszt. Wszelkie koszty z tym związane obciążają wyłącznie Wykonawcę. Zamawiający przewiduje w ramach każdego zadania około 15 szt nasadzeń rocznie, które winny być objęte usługą „podlewania”.

Świadczenie usług na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa polegających na utrzymaniu czystości w częściach wspólnych budynków i przyległych terenach tj. podwórzach, chodnikach, placach (wraz z pielęgnacją terenów zielonych) – ]administrowanych przez Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 1-4 zgodnie z wykazem adresowym stanowiącym załącznik nr 8/5 do SIWZ

— stałe miesięczne utrzymanie czystości części wspólnych w budynkach tj. pomieszczeń gospodarczych, pralniach, suszarniach korytarzach i innych pomieszczeniach znajdujących się w obiektach.

— utrzymanie czystości terenów tj. podwórzy, chodników, placów itp. (częstotliwość usługi – dwa razy w tygodniu)

— usługi stałego utrzymania czystości powierzchni (terenów) zielonych: trawników, powierzchni pod krzewami i na krzewach itp. wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego (częstotliwość usługi – dwa razy w tygodniu)

— usługi okresowego mycia okien wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego, jednak nie częściej niż dwa razy w roku

— usługi okresowego sprzątania powierzchni strychów na zgłoszenie Zamawiającego, jednak nie częściej niż jeden raz w roku

— usługi okresowego utrzymania w należytym stanie terenów zielonych poprzez wygrabienie terenów na wiosnę, koszenie trawy, przycinanie krzewów, grabienie opadłych liści oraz workowanie biomasy po ścięciu czy wygrabieniu i załadunek do podstawionych pojemników lub spryzmowanie i przewiezienie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego – realizowanych na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego (częstotliwość usługi: nie więcej niż wskazano w załączniku „Formularz Cenowy” odpowiednio dla każdego zadania).

— w okresie jesienno-zimowym: usuwanie śniegu, lodu i błota (w razie takiej konieczności codziennie) w godzinach zapewniających mieszkańcom bezpieczne dojście i przejście, jednak nie później niż do godziny 8:00 rano, a w przypadku późniejszych opadów niezwłocznie po ich ustaniu również w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy, posypywanie piaskiem podwórzy, przejść, bram, chodników położonych wzdłuż nieruchomości, dojść i dojazdów do pojemników, pomieszczeń gospodarczych, wpustów deszczowych, zasuw wodnych i gazowych. Dodatkowo pryzmowanie usuniętego śniegu i lodu przy krawężniku chodnika, zostawiając wolne przejścia i przejazdy, a także wolne miejsca przy drzwiach.

Świadczenie usług na nieruchomościach stanowiących własność Zamawiającego lub osób fizycznych, z którymi Zamawiający zawarł umowę na zarządzanie, polegających na utrzymania czystości w częściach wspólnych budynków i przyległych terenach tj. podwórzach, chodnikach, placach (wraz z pielęgnacją terenów zielonych) – w nieruchomościach administrowanych przez Rejonów Obsługi Mieszkańców Nr 1-4, zgodnie z wykazem adresowym stanowiącym załącznik nr 8/6 do SIWZ

— stałe miesięczne utrzymanie czystości części wspólnych w budynkach tj. pomieszczeń gospodarczych, pralniach, suszarniach korytarzach i innych pomieszczeniach znajdujących się w obiektach.

— utrzymanie czystości terenów tj. podwórzy, chodników, placów itp. (częstotliwość usługi – dwa razy w tygodniu)

— usługi stałego utrzymania czystości powierzchni (terenów) zielonych: trawników, powierzchni pod krzewami i na krzewach itp. wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego (częstotliwość usługi – dwa razy w tygodniu)

— usługi okresowego mycia okien wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego, jednak nie częściej niż dwa razy w roku

— usługi okresowego sprzątania powierzchni strychów na zgłoszenie Zamawiającego, jednak nie częściej niż jeden raz w roku

— usługi okresowego utrzymania w należytym stanie terenów zielonych poprzez wygrabienie terenów na wiosnę, koszenie trawy, przycinanie krzewów, grabienie opadłych liści oraz workowanie biomasy po ścięciu czy wygrabieniu i załadunek do podstawionych pojemników lub spryzmowanie i przewiezienie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego – realizowanych na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego (częstotliwość usługi: nie więcej niż wskazano w załączniku „Formularz Cenowy” odpowiednio dla każdego zadania).

— w okresie jesienno-zimowym: usuwanie śniegu, lodu i błota (w razie takiej konieczności codziennie) w godzinach zapewniających mieszkańcom bezpieczne dojście i przejście, jednak nie później niż do godziny 8:00 rano, a w przypadku późniejszych opadów niezwłocznie po ich ustaniu również w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy, posypywanie piaskiem podwórzy, przejść, bram, chodników położonych wzdłuż nieruchomości, dojść i dojazdów do pojemników, pomieszczeń gospodarczych, wpustów deszczowych, zasuw wodnych i gazowych. Dodatkowo pryzmowanie usuniętego śniegu i lodu przy krawężniku chodnika, zostawiając wolne przejścia i przejazdy, a także wolne miejsca przy drzwiach.

Świadczenie usług utrzymania czystości w siedzibie Spółki „ADM” przy ul. Śniadeckich 1 i w pozostałych siedzibach jednostek organizacyjnych Spółki zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy, a także utrzymywanie czystości przyległych do tych budynków: chodników, placów i terenów zielonych – zgodnie z wykazem adresowym stanowiącym załącznik nr 8/7 do SIWZ

— stałe miesięczne utrzymanie czystości w budynkach będących siedzibami Zamawiającego polegające na utrzymaniu czystości pomieszczeń biurowych i znajdującego się nich wyposażenia oraz utrzymania czystości pomieszczeń sanitarnych i technicznych oraz zabezpieczenie i uzupełniania na bieżąco artykułów higieniczno-sanitarnych w szczególności papieru toaletowego i ręczników papierowych, środków myjąco-czyszczących (w szczególności mydła w płynie), środków dezynfekujących i zapachowych w toaletach

— stałe miesięczne utrzymanie czystości terenów tj. podwórzy, schodów zewnętrznych (dojść do budynków) i przyległych do nieruchomości terenów zielonych, chodników oraz placów polegające na zbieraniu odpadów stałych wraz z odśnieżaniem i likwidacją gołoledzi, a w okresach wiosennym i jesiennym obejmujące dodatkowo wygrabianie liści wraz z załadunkiem, po zaworkowaniu (zapakowaniu), do podstawionych pojemników lub spryzmowanie i przewiezienie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

  • 1