Public tenders for cleaning in Bielsko-biala Poland

Find all Cleaning tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for cleaning. Make a new search!
CleaningPolandbielsko-biala

Cleaning services

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej | Published July 8, 2016
Winner
Konorcjum Firm: Impel Cleaning Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
cpvs

cleaning services

Cleaning services

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej | Published May 20, 2016  -  Deadline June 24, 2016
cpvs

cleaning services

Cleaning services

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej | Published May 21, 2016  -  Deadline June 24, 2016
cpvs

cleaning services

Cleaning services

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej | Published September 23, 2017  -  Deadline November 2, 2017
cpvs
90910000, 90911200, 90919200, 90914000, 77310000

The subject of the order is the provision of services / also after repairs / specialized cleaning and cleaning of hospital and administrative facilities of BCO - SM facilities at ul. Wyzwolenia 18, ul. Wyspiańskiego 21 and 26 and E. Plater 17, as well as the maintenance of cleanliness around buildings, roads, sidewalks, car parks and green areas.

The ordering party divided the subject of the order into 3 tasks: hospital package; administrative package; package of external areas together with internal transport.

Providing cleaning services in all cells of the medical part of the hospital. The detailed service is described in Appendix No. 1A to SIWZ.

The scope of the contract includes the provision of cleaning services in the offices and administrative offices of BCO - SM im. John Paul II in Bielsko-Biała located at ul. Wyzwolenia 18, ul. Wyspiańskiego 21 and 26 and ul. E. Plater 17.

Included in the scope of the contract is the service of cleaning of outdoor areas (lawns, roads, squares and car parks) on BCO-SM objects. John Paul II in Bielsko-Biała at the location at ul. Wyzwolenia 18, ul. Wyspiańskiego 21 and 26 and ul. E. Plater 17. 17.

Cleaning services

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej | Published September 29, 2017  -  Deadline November 6, 2017
cpvs
90910000, 90911200, 90919200, 90914000, 77310000

The subject of the order is the provision of services / also after repairs / specialized cleaning and cleaning of hospital and administrative facilities of BCO - SM facilities at ul. Wyzwolenia 18, ul. Wyspiańskiego 21 and 26 and E. Plater 17, as well as maintenance of cleanliness around buildings, roads, sidewalks, car parks and green areas.

The ordering party divided the subject of the order into 3 tasks: hospital package; Administrative package; A package of outdoor areas with internal transport.

Cleaning services

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Bielsku-Białej | Published April 15, 2015  -  Deadline May 12, 2015
cpvs
90910000, 90911200, 90911300, 90914000, 90919200, 90620000, 90630000, 90612000, 77314100

Jankowickiej 13, Social Security Inspectorates in Pless, Raciborzu, Tychy and in Wodzislaw Slaski, involving the internal cleaning of buildings and outdoor areas for cleaning and maintenance of green areas. Summary: The grounds covered by the inner horizontal cleaning: Reymonta 2: - surface cleaning 7 253.99 m², Jankowickiej 13: - surface cleaning 3 876.04 m², Copernicus 22: - cleaning area 2 081.40 m², 4) Social Security Inspectorate in Raciborzu Street. Meadow 28: - cleaning area 1 191,20 m², Ch. de Gaulle: - cleaning area 2 317.01 m², Witosa 30: - cleaning area 2 722.91 m². The total area of ​​cleaning: 19 442.55 m². The outer surface of the cured: Reymonta 2: - the area of ​​2 913 m², Jankowickiej 13: - the area of ​​3 664.50 m², Copernicus 22: - the area of ​​591.50 m², 4) Social Security Inspectorate in Raciborzu Street. Meadow 28: - area 1 324 m², Ch. de Gaulle 16: - area 1 254 m², Witosa 30: - area 2 346 m². The total area of ​​12 093 m². The outer surface of the green: Reymonta 2: - the area of ​​2 154 m², Jankowickiej 13: - the area of ​​2 660 m², 3) Social Security Inspectorate in Raciborzu Street. Meadow 28 - 670 m² surface 2, Ch. de Gaulle 16 - 780 square meters area, Witosa 30: - area 2 113,40 m².

Cleaning and sanitation services

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej | Published February 16, 2017
cpvs
90900000, 90910000

1. The contract is for the provision of cleaning services in the part of the hospital's medical facilities in the Beskid Oncology Centre - Municipal Hospital. Pope John Paul II at the location at ul. Liberation 18, ul. Wyspiańskiego 21 and 17 E. Plater.

2. The service referred to in paragraph 1 covers the full range of services of cleaning, hygiene and disinfection as well as auxiliary activities at the bedside.

Office cleaning services

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Bielsku-Białej | Published December 1, 2015
Winner
Gemina Sp. z o.o.
cpvs
90919200, 90911300, 90914000, 90612000, 90620000, 90630000, 77211500, 77314100, 98310000

Object Description: This is an office building with 3 floors-ground basement to be used for offices and archives, warehouses and technical rooms. Building "B" is a building of five floors above ground, basement type "Leipzig" for the purpose of offices and archives, warehouses and technical rooms. Building "C" is an office building on 5 floors above ground, not basement to be used for offices and archives and technical rooms. The complex ZUS Branch in Sosnowiec are garages in the amount - 7 pieces. The building has a basement, 3 floors above ground intended for offices and archives, warehouses and technical rooms. It is an office building with 3 floors above ground without basement to be used for offices and archives, warehouses and technical rooms. On the property is a utility room (BLASZAK). Statement area: The area covered by the inner horizontal cleaning: 1 May 25 - surface cleaning 2 493.30 m2 Partisan 1 - surface cleaning 5 263, 29 m2 Partisan 1 - surface cleaning 2 176,00 m2 Kosciuszko 48 - surface cleaning 2 638.35 m2 Grunwald 274 - surface cleaning 1 730.05 m2 Blanowskiej 2 - surface cleaning 1 933.30 m2 Total area cleaning: 16 234.29 m2 outer surface hardened (area): 1) ZUS Branch in Sosnowiec (including building A + B + C) - Area 4 508.37 m2 Kosciuszko 48 - Area 1 382.61 m2 274 Grunwald - Area 1 569.40 m2 Blanowskiej 2 EN Standard form 02 - Contract notice 5/20 - size 2 300,00 m2 Total area: 9 760 , 38 m2 outer green: 1) ZUS Branch in Sosnowiec (including building A + B + C) - 1 528,00 m2 area Kosciuszko 48 - 357.08 m2 area of ​​2 274 Grunwald - area of ​​823.40 m2 Blanowskiej 2 - Area 831 00 m2 Total area: 539.48 m2 5 Estimated amount of transmitted clothing and bedding sets per month - about 45 aprons doctors - about 10 sweatshirts medical - about 4 trousers doctors - about 10 screens - about 4 duvet covers, - about 8 pillowcases - about 10 towels,

Cleaning services

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej | Published July 29, 2016  -  Deadline September 7, 2016
cpvs
90910000, 90914000

The contract is for the provision of services / well after renovation / specialist cleaning and maintenance in public hospitals and administrative buildings BCO - SM Street. Liberation 18, ul. Wyspiańskiego 21 and 26 and E. Plater 17, and to maintain cleanliness around the buildings, roads, sidewalks, parking lots and green areas.

Purchaser divided the subject of a 3 tasks:

- Package hospital;

- Package Administration;

- Package outdoor areas with internal transport.

Cleaning services

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Published October 3, 2017  -  Deadline November 6, 2017
cpvs
90910000, 90912000, 90913000, 90914000, 90919200, 90630000, 90620000, 90610000, 90612000, 90911200, 90911300

1. Świadczenie usług w zakresie sprzątania powierzchni biurowych i klatek schodowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej oraz sprzątanie terenów zewnętrznych, a w okresie opadów śniegu odśnieżanie dróg, chodników, placów, parkingów (bez dużego pługu) oraz usuwanie śniegu, lodu i oblodzeń. Przedmiotowe budynki i tereny zewnętrzne zlokalizowane są w granicach administracyjnych Miasta Bielska-Białej:

1) świadczenie usług sprzątania odbywać się będzie w obrębie nieruchomości objętych zamówieniem określonych w Wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzątania w podziale na 5 części stanowiących załączniki nr 4, 4a, 4b, 4c i 4d do SIWZ i umowy,

2) przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania niniejszego zamówienia w zakresie opisanym w załączniku nr 3 do SIWZ i umowy – Szczegółowy zakres prac, który dotyczy wszystkich części zamówienia,

A) przewidywana ilość powierzchni do sprzątania w okresie trwania umowy wynosi:

— powierzchnia wewnętrzna biurowa – 2 545,00 m²,

— powierzchnia wewnętrzna (klatki schodowe, piwnice) – 16 798,00 m²,

— okna – 2 531,00 m²,

— powierzchnia zewnętrzna + komory śmieciowe, place zabaw itp. – 42 382,00 m²,

— tereny zielone (trawniki, żywopłoty, skwery itp.) – 81 883,00 m²,

— powierzchnia lokali (pustostanów) – 300,00 m²,

— ilość flag do wywieszenia ok. – 80 sztuk,

— ilość klatek schodowych ok. – 512 klatek,

— Zamawiający informuje, iż do odśnieżania (bez dużego pługu), posypywania, usuwania lodu z terenów zewnętrznych, schodów, placów itp. przewidziano ok. – 24 334,00 mý powierzchni, z całkowitej powierzchni zewnętrznej przeznaczonej do sprzątania,

b) usługa będzie świadczona zgodnie ze Szczegółowym zakresem czynności określonym w załączniku nr 3 do SIWZ i umowy,

c) szczegółowa lokalizacja nieruchomości, dla części 1 zamówienia – REJON I, została określona w załączniku nr 4 do SIWZ i umowy – wykaz nieruchomości dla części 1 zamówienia – rejon i,

A) przewidywana ilość powierzchni do sprzątania w okresie trwania umowy wynosi:

— powierzchnia wewnętrzna biurowa – 741,00 m²,

— powierzchnia wewnętrzna (klatki schodowe, piwnice) – 6 718,00 m²,

— okna – 645,00 m²,

— powierzchnia zewnętrzna + komory śmieciowe, place zabaw itp. – 12 511,00 m²,

— tereny zielone (trawniki, żywopłoty, skwery itp.) – 4 157,00 m²,

— powierzchnia lokali (pustostanów) – 300,00 m²,

— ilość flag do wywieszenia ok. – 70 sztuk,

— ilość klatek schodowych ok. – 224 klatki,

— Zamawiający informuje, iż do odśnieżania (bez dużego pługu), posypywania, usuwania lodu z terenów zewnętrznych, schodów, placów itp. przewidziano ok. – 6 542,00 m² powierzchni,z całkowitej powierzchni zewnętrznej przeznaczonej do sprzątania,

b) usługa będzie świadczona zgodnie ze Szczegółowym zakresem czynności określonym w załączniku nr 3 do SIWZ i umowy,

c) szczegółowa lokalizacja nieruchomości, dla części 2 zamówienia, została określona w załączniku nr 4a do SIWZ i umowy – Wykaz nieruchomości dla części 2 zamówienia – Rejon II,

A) przewidywana ilość powierzchni do sprzątania w okresie trwania umowy wynosi:

— powierzchnia wewnętrzna (klatki schodowe, piwnice itp.) – 5 619,00 m²,

— okna – 498,00 m²,

— powierzchnia zewnętrzna + komory śmieciowe, place zabaw itp. – 27 363,00 m²,

— tereny zielone (trawniki, żywopłoty, skwery itp.) – 56 557,00 m²,

— powierzchnia lokali (pustostanów) – 300,00 m²,

— ilość flag do wywieszenia ok. – 50 sztuk,

— ilość klatek schodowych ok. – 242 klatki,

— Zamawiający informuje, iż do odśnieżania (bez dużego pługu), posypywania, usuwania lodu z terenów zewnętrznych, schodów, placów itp. przewidziano ok. – 12 530,00 m² powierzchni, z całkowitej powierzchni zewnętrznej przeznaczonej do sprzątania,

b) usługa będzie świadczona zgodnie ze Szczegółowym zakresem czynności określonym w załączniku nr 3 do SIWZ i umowy

c) szczegółowa lokalizacja nieruchomości, dla części 3 zamówienia, została określona w załączniku nr 4b do SIWZ i umowy – Wykaz nieruchomości dla części 3 zamówienia – Rejon III,

A) przewidywana ilość powierzchni do sprzątania w okresie trwania umowy wynosi:

— powierzchnia wewnętrzna (klatki schodowe, piwnice) – 7 056,00 m²,

— okna – 879,00 m²,

— powierzchnia zewnętrzna + komory śmieciowe, place zabaw itp. – 26 483,00 m²,

— tereny zielone (trawniki, żywopłoty, skwery itp.) – 58 393,00 m²,

— powierzchnia lokali (pustostanów) – 300,00 m²,

— ilość flag do wywieszenia ok. – 50 sztuk,

— ilość klatek schodowych ok. – 352 klatki,

— Zamawiający informuje, iż do odśnieżania (bez dużego pługu), posypywania, usuwania lodu z terenów zewnętrznych, schodów, placów itp. przewidziano ok. – 9 506,00 m² powierzchni,z całkowitej powierzchni zewnętrznej przeznaczonej do sprzątania,

b) usługa będzie świadczona zgodnie ze Szczegółowym zakresem czynności określonym w załączniku nr 3 do SIWZ i umowy

c) szczegółowa lokalizacja nieruchomości, dla części 3 zamówienia, została określona w załączniku nr 4c do SIWZ i umowy – Wykaz nieruchomości dla części 4 zamówienia – Rejon IV,

A) przewidywana ilość powierzchni do sprzątania w okresie trwania umowy wynosi:

— powierzchnia wewnętrzna (klatki schodowe, piwnice) – 7 771,00 m²,

— okna – 743,00 m²,

— powierzchnia zewnętrzna + komory śmieciowe, place zabaw itp. – 31 064,00 m²,

— tereny zielone (trawniki, żywopłoty, skwery itp.) – 40 560,00 m²,

— powierzchnia lokali (pustostanów) – 300,00 m²,

— ilość flag do wywieszenia ok. – 50 sztuk,

— ilość klatek schodowych ok. – 302 klatki,

— Zamawiający informuje, iż do odśnieżania (bez dużego pługu) posypywania, usuwania lodu z terenów zewnętrznych, schodów, placów itp. przewidziano ok. – 21 800,00 m² powierzchni, z całkowitej powierzchni zewnętrznej przeznaczonej do sprzątania,

b) usługa będzie świadczona zgodnie ze Szczegółowym zakresem czynności określonym w załączniku nr 3 do SIWZ i umowy,

c) szczegółowa lokalizacja nieruchomości, dla części 3 zamówienia, została określona w załączniku nr 4d do SIWZ i umowy – Wykaz nieruchomości dla części 5 zamówienia – Rejon V,

Cleaning services

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Bielsku-Białej | Published February 10, 2015
cpvs
90910000

Utrzymanie czystości w obiektach Oddziału ZUS w Sosnowcu.

Bielsko-Biala: cleaning drains with devices receiving, transporting and disposal of excavated waste at the site of the Municipal Department of Communications in Bielsko-Biala.

Miejski Zakład Komunikacyjny | Published August 29, 2016  -  Deadline August 29, 2016
Winner
EKO-SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,, ul. Sowia 6B, 32-500 Chrzanów, kraj/woj. małopolskie.
cpvs
90000000, 90400000, 90410000, 90470000, 90512000, 90513600, 90513700, 71700000

1. The proceedings cleaning along with the receipt, transport and disposal of waste from: 1.1. settlers TOS, separators of oil products, channels wash, 1.2. sewage technology, 1.3. storm water drainage manifold internal and rainy, 1.4. sewage livelihood and fat separator located within the Municipal Department of Communications in Bielsko-Biala. 2. Object of the contract has been divided into 3 tasks: 2.1. Cleaning of storm water drainage, settlers TOS-10 storm, the rain collector - Task No. 1. 2.2. Sewer cleaning car wash, sanitation technology, TOS-10 technology and separators of petroleum substances - Task No. 2. 2.3. Sewage cleaning livelihood and fat separator - Task No. 3. This means that each contractor may bid on any number of tasks. The list of waste, quantity, broken down into tasks specified in Attachment No. 2 man. 2 to the ToR ..

Bielsko-Biala: cleaning drains with devices receiving, transporting and disposal of excavated waste at the site of the Municipal Department of Communications in Bielsko-Biala

Miejski Zakład Komunikacyjny | Published July 27, 2016  -  Deadline August 10, 2016
cpvs
90000000, 90400000, 90410000, 90470000, 90512000, 90513600, 90513700, 71700000

1. The proceedings cleaning along with the receipt, transport and disposal of waste from: 1.1. settlers TOS, separators of oil products, channels wash, 1.2. sewage technology, 1.3. storm water drainage manifold internal and rainy, 1.4. sewage livelihood and fat separator located within the Municipal Department of Communications in Bielsko-Biala. 2. Object of the contract has been divided into 3 tasks: 2.1. Cleaning of storm water drainage, settlers TOS-10 storm, the rain collector - Task No. 1. 2.2. Sewer cleaning car wash, sanitation technology, TOS-10 technology and separators of petroleum substances - Task No. 2. 2.3. Sewage cleaning livelihood and fat separator - - Task No. 3. This means that each contractor may bid on any number of tasks. The list of waste, quantity, broken down into tasks specified in Attachment No. 2 man. 2 hereto. 71700000-5.

Cleaning and sanitation services

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej | Published October 20, 2016  -  Deadline November 30, 2016
cpvs
90900000, 90910000

A detailed description of the order is attached as Annex 1A to the Terms of Reference.

Washing and dry-cleaning services

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej | Published October 31, 2017  -  Deadline December 8, 2017
cpvs
98310000, 98311000, 98311200, 98315000

The description of the lingerie that determines its properties, ie the composition, the weight and the way of using it, is set out in Attachment No. 4 to SIWZ - Detailed Description of the Item Orders. (The range of orders includes the following assortments: covers, covers, sheets, sleepers, surgical compresses, surgical shirts, etc.).

The description of the lingerie that determines its properties, ie the composition, the weight and the way of using it, is set out in Attachment No. 4 to SIWZ - Detailed Description of the Item Orders.

Requirements for chips are specified in Attachment 4 to SIWZ in the Detailed Description of the Object of the Order.

The service time may not exceed 24 hours from the time of picking up from the Purchaser of dirty undergarments until the Contractor delivers the clean, except for mattresses with covers, where the service time may not exceed 5 days and except for protective clothing, blankets, pillows, quilts and mops. , where the service time can not exceed 3 days.

In addition, all hospital linen offered for rent should meet the requirements specified in Annex 4 to the SIWZ in the Detailed Description of the Object of the Contract.

Plater 17 and the delivery of clean linen to the warehouse of the Orderer will be from Monday to Friday from 6:00 am to 7:00 pm by means of transport of the Contractor and at his expense.

The service must be carried out in accordance with the applicable sanitary and hygienic requirements imposed on the washing process (eg protective clothing must be washed separately, disinfected bed sheets, neonatal underwear and diapers subjected to chemical and thermal disinfection) and in accordance with the technology and conditions in force in health care facilities.

In addition, all products and preparations intended for the service must guarantee the proper quality of laundry without causing accelerated wear and hypersensitivity in patients, especially newborns, and proper quality of disinfection of means of transport.

The Purchaser reserves the right to carry out his own microbiological swabs at the time of delivering the assortment to his warehouse in the presence of the Contractor's employee.

Delivery and installation of a double-positioned automatic car wash for cleaning and disinfecting endoscopes OLYMPUS for the Provincial Hospital in Bielsko-Biala.

 | Published December 5, 2014  -  Deadline December 16, 2014
cpvs
33191000

1. The contract is for the supply and installation of an automatic car wash double-positioned for cleaning and disinfecting endoscopes OLYMPUS for the Provincial Hospital in Bielsko-Biala meets the specifications and requirements of the limits specified in Annex 1 to siwz, under the conditions set out in the draft contract attached as Appendix No. 5 to siwz. 2. The delivery including unloading and assembly of the contract will take place at the expense and risk of the Contractor. 3. We offer the goods must be new and unused and have the documents listed in Section IV, paragraph. 11 pts. 2 siwz. 4. The Contractor in the price of the contract must provide with the delivery of wash liquid disinfectant and cleaning car wash compatible with the offered amount necessary for the implementation of 4500 cycles of washing and disinfection of endoscopes with the term shelf life of not less than the period of guarantee of quality offered on the subject of the contract ..

Cleaning facility Road Administration in Bielsko-Biala Street. Grażyńskiego 10, and passenger lifts at underpasses in the city.

 | Published October 23, 2014  -  Deadline November 3, 2014
cpvs
90910000, 90919200, 90914000

The contract is for the provision of services in the performance of work czystościowo - cleaning at the premises of the Municipal Road Administration in Bielsko-Biala, ul. Grażyńskiego 10 (ie, two-storey building. Ground floor and first floor, no elevator) and the maintenance of order on the premises, as well as passenger elevators at underpasses in the city of Bielsko-Biala. The scope of the contract includes, in particular: a) maintain the cleanliness of the building and the garage DGP; b) the maintenance of cleanliness in front of the DGP (to limit the street and in front of the garage and inside the fence); c) the maintenance of cleanliness in the cabins and the atria Lift the underpasses under the street. Zywiec in the vicinity of the hotel Magura (2 elevators), under the street. May 3, in the region of Pl. Brave (1 lift) and the street. Piast from the street. Mickiewicz and from the street. Traugutta (2 elevators). Keeping the above-mentioned order / in buildings should be done in a timely, accurate and timely manner, using materials and resources for non-destructive action on the cleaned parts of rooms and their decor. The detailed definition of the scope of the contract is contained in Chapters IV and V of the Terms of Reference.

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Miasto Bielsko-Biała – Urząd Miejski w Bielsku-Białej | Published March 11, 2015  -  Deadline April 23, 2015
cpvs
90000000, 90500000, 90513100, 34928480

The contract is for municipal waste collection from property owners in Bielsko-Biala and delivering them to the Regional Installation for Municipal Waste Processing - Department of Waste Management SA in Bielsko-Biala Street. Cracow 315 d, together with the provision of bins, containers, street baskets, containers of the type "Igloo", and bags for the collection of municipal waste Covered reception. The Contractor will provide all received from property owners to the aforementioned municipal waste. installation on the basis of an agreement between the City of Bielsko-Biala - Municipal Office in Bielsko-Biala, a leading system - the Department of Waste Management SA in Bielsko-Biala, in which the contract the Contractor shall be designated as the collecting municipal waste from property owners and delivering the waste to ZGO plant in Bielsko-Biala. This contract also includes the provision of so-called readiness. "Additional services" performed by the City of Bielsko-Biala - Municipal Office in Bielsko-Biala, referred to in the resolution of the City Council in Bielsko-Biala in this regard.

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Miasto Bielsko-Biała – Urząd Miejski w Bielsku-Białej | Published January 2, 2015
Winner
<CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME><ORGANISATION><OFFICIALNAME>SITA ZOM S.A.</OFFICIALNAME></ORGANISATION><ADDRESS>ul. Gazownicza 38</ADDRESS><TOWN>Bielko-Biała</TOWN><POSTAL_CODE>43-300</POSTAL_CODE><COUNTRY VALUE="PL"/></CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME>
cpvs
90000000, 90500000, 90513100, 34928480

The contract is for municipal waste collection from property owners in Bielsko-Biala and delivering them to the Regional Installation for Municipal Waste Processing - Department of Waste Management SA in Bielsko-Biala Street. Cracow 315 d. The Contractor shall provide all received from property owners to the aforementioned municipal waste. installation on the basis of an agreement between the City of Bielsko-Biala - Municipal Office in Bielsko-Biala, a leading system - the Department of Waste Management SA in Bielsko-Biala, in which the contract the Contractor shall be designated as the collecting municipal waste from property owners and delivering the waste to ZGO plant in Bielsko-Biala.

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Miasto Bielsko-Biała – Urząd Miejski w Bielsku-Białej | Published May 13, 2016
Winner
SITA ZOM S.A.
cpvs
90000000, 90500000, 90513100, 34928480

The contract is for "Pick selectively accumulated glass from property owners living and real estate, where there are cottages, or other property used for recreational purposes, to be used only for part of the year, and preventative collection of green waste (leaves) from property owners living. covered by the municipal waste management within the framework of the project entitled. »Reception of municipal waste from property owners in Bielsko-Biala and delivering them to the Regional Facility for Processing Municipal Waste - Department of Waste Management SA in Bielsko-Biala Street. Cracow 315 d ".".