Call +44 800 9755 164

Public tenders for cleaning in Bielsko-biala Poland

Find all Cleaning tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for cleaning. Make a new search!
CleaningPolandbielsko-biala

Bielsko-Biala: cleaning services and ongoing maintenance of the proper state of cleanliness and hygiene - sanitary Municipal Stadium in Bielsko-Biala Street. Rychlińskiego 21

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Published July 27, 2016  -  Deadline December 31, 2016
1.	Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na bieżącym utrzymywaniem w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21 w Bielsku-Białej wraz z terenem zewnętrznym. 2.	W zakresie niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących usług: a)	Usługi codziennego bieżącego utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu. b)	Usługi bieżącego utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu przed planowaną imprezą, w trakcie imprezy oraz po imprezie. c)	Usługi bieżącego utrzymania czystości wewnątrz obiektu w związku z przeprowadzonym treningiem. 3.	Bieżące, utrzymanie w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym, pomieszczeń oraz terenu Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21w Bielsku-Białej polegać będzie w szczególności na: 1)	Przygotowaniu pod względem czystości i należytego stanu higieniczno - sanitarnego, terenu oraz wszystkich pomieszczeń przedstawionych w załączniku nr 7 i 8 do SIWZ. a)	Do zakresu prac wewnątrz obiektu będzie w szczególności należało sprzątanie: -W pomieszczeniach - węzła cieplnego, schowkach, przedsionkach, pomieszczeniach elektrycznych, pomieszczeniach teletechnicznych, pomocniczych, magazynowych, wentylatornii, sprzętu czystości oraz przedsionków, pomieszczenia SAP : mycie podłóg, drzwi i ram, przełączników, omiatanie ścian, omiatanie ścian; -Na terenie - klatek schodowych, klatek schodowych do toalet, powierzchni widowni, powierzchni komunikacji otwartej publiczności : mycie podłóg, barierek, poręczy, przełączników (klatki schodowe), popielnic; -Biura, Pomieszczenia Policji, sala monitoringu, pomieszczenia służb porządkowych, sale rozgrzewek, przebieralnie, pomieszczeń aneksów masażu : mycie podłóg, grzejników, futryn okiennych, drzwi i ram, kontaktów, przełączników, przetarcie opraw oświetleniowych, omiatanie ścian, oraz sprzętu elektrycznego, przecieranie mebli, stolików, krzeseł; - Hole, korytarze, sala operacyjna : mycie podłóg, grzejników, ROPów, czytników kart, kontaktów, przełączników, ram okiennych, przeszkleń - drzwi i szyb, przecieranie monitorów, drzwiczek wszelkich skrzynek i hydrantów, omiatanie ścian; - Pomieszczenia socjalne : mycie podłóg, grzejników, ram okiennych, drzwi, kontaktów, przełączników, omiatanie ścian, przecieranie mebli, stolików, krzeseł; - WC : mycie i dezynfekcja podłogi, umywalek, luster, podajników na ręczniki papierowe, mydło, grzejników, powierzchni ścian z glazury i zabudowanych powierzchni poziomych i pionowych przy umywalkach, mycie i dezynfekcja muszli, desek sedesowych, pisuarów, mycie pojemników na papier oraz chromowych spłuczek, uzupełnienie papieru do rąk, mydła w płynie, papieru toaletowego, środków zapachowych do pisuarów oraz muszli klozetowych, mycie ram okiennych, drzwi i ram, chromowanych skrzynek rewizyjnych, opróżnianie i mycie koszy, mycie uchwytów (dla niepełnosprawnych), mycie i dezynfekcja kabin prysznicowych; - Pokój delegata : mycie podłóg, grzejników, futryn okiennych, drzwi i ram, przetarcie lamp, kontaktów, przełączników, omiatanie ścian, przetarcie opraw oświetleniowych oraz sprzętu elektrycznego, przecieranie mebli, stolików, krzeseł, mycie korytek na kable; - Pokój wywiadów , sala konferencyjna : mycie podłóg, grzejników, futryn okiennych, drzwi i ram, przetarcie lamp, kontaktów, przełączników, omiatanie ścian, przetarcie opraw oświetleniowych oraz sprzętu elektrycznego, przecieranie mebli, stolików, krzeseł, odkurzanie wykładzin; - Jacuzzi - mycie i dezynfekcja wanny do jacuzzi, podłóg i ścian; - Loża VIP : mycie podłóg, grzejników, futryn okiennych, drzwi i ram, kontaktów, przełączników, przetarcie opraw oświetleniowych, omiatanie ścian, oraz sprzętu elektrycznego, przecieranie mebli, stolików, krzeseł, odkurzanie wykładziny dywanowej, uzupełnienie odświeżacza powietrza (wc); - Winda - wymycie wnętrza windy; - Pokój pierwszej pomocy, pokój antydopingowy, pokój lekarza, poczekalnia pokój zabiegowy - pomieszczenia medyczne (zgodnie z przepisami i wymogami obowiązującymi dla sprzątania i utrzymywania w czystości publicznych pomieszczeń medycznych) : mycie i dezynfekcja podłóg, grzejników, futryn okiennych, drzwi i ram, przetarcie lamp, kontaktów, przełączników, omiatanie ścian, przetarcie opraw oświetleniowych oraz sprzętu elektrycznego, przecieranie mebli, stolików, krzeseł; - Pokój sędziów, Pokój hostess, loże, Pokój trenera : mycie podłóg, grzejników, futryn okiennych, drzwi i ram, przetarcie lamp, kontaktów, przełączników, omiatanie ścian, przetarcie opraw oświetleniowych oraz sprzętu elektrycznego, przecieranie mebli, stolików, krzeseł. b)	Do zakresu prac zewnątrz obiektu będzie w szczególności należało sprzątanie: - Plac wielofunkcyjny, plac treningowy boisko, kostka brukowa przy płycie boiska wraz z terenem zewnętrznym : zamiatanie kostki, usuwanie śmieci, mycie miejsc zabrudzonych np. odchody ptaków, rozlane napoje czy upuszczone jedzenie; - Chodnik od ul. Żywieckiej i Rychlińskiego : zamiatanie; - Mycie okien : (mycie dwustronne powierzchni zewnętrznych i zewnętrznych) powierzchnia okien 4714m² (suma powierzchni z zewnątrz i wewnątrz) uwaga 2100 m² będzie oklejone folią od wewnątrz, w pomieszczeniach medycznych użyty będzie inny rodzaj foli niż pozostałych pomieszczeniach; - Krzesełka : mycie i wizualna ocena (w razie stwierdzenia pęknięć lub uszkodzeń niezwłoczne powiadomienie zamawiającego); - Kołowroty : mycie kołowrotu, bramek wraz urządzeniem; - Kasy, depozyty - kompleksowe mycie przeszkleń oraz paneli aluminiowych na zewnątrz i wewnątrz, przecieranie mebli, stolików, krzeseł; - Boksy dla zawodników - mycie konstrukcji PCV zewnątrz i wewnątrz oraz siedzisk; c)	Wykonawca zobowiązany jest do mycia koszy na śmieci oraz wymiana worków w pomieszczeniach i na terenie obiektu. d)	Prace bieżącego utrzymania czystości od poniedziałku do piątku należy realizować w godz. od 10:00 do 18:00, przez co najmniej jedną osobę z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. e)	Wykonawca przygotuje stadion do mającej się odbyć imprezy sportowej (meczu) i przekaże zamawiającemu przygotowany obiekt na 4 godz. przed planowanym rozpoczęciem imprezy. f)	Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości personelu sprzątającego na czas imprezy, który musi zapewnić bieżące utrzymanie czystości w trakcie imprezy. W trakcie imprezy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do utrzymania na bieżąco czystości w pomieszczeniach sanitarnych , usuwania na bieżąco zabrudzeń a podczas imprezy sportowej dużej dodatkowo utrzymanie czystości w lożach VIP. g)	Sprzątanie po imprezie sportowej będzie realizowane w terminie do 24 godzin od jej zakończenia, chyba że Strony uzgodnią inny termin. h)	Wykaz pomieszczeń i częstotliwość sprzątania przedstawiono w załączniku nr 7 i 8 do niniejszej SIWZ. 4.	Wskazany przez Zamawiającego opis czynności sprzątania określa minimalny zakres działania do utrzymania czystości w pomieszczeniach. Zamawiający przypisał zadania sprzątania określonego typu pomieszczeń i powierzchni w obiekcie oraz na zewnątrz wraz z określeniem częstotliwości świadczenia usługi. 5.	Zestawienie powierzchni i pomieszczeń jest materiałem pomocniczym załączonym do SIWZ wyłącznie w celu ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w tym zestawieniu powierzchnie należy traktować jako orientacyjne. 6.	Oprócz codziennej usługi utrzymania czystości przedstawionej w załączniku nr 7 i 8 do SIWZ, Zamawiający przewiduje następujące ilości imprez do końca roku 2016r.: a)	Impreza sportowa duża w miesiącach sierpniu i wrześniu 2016r. w ilości 4 - bieżące utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu w związku z planowaną imprezą: przed imprezą, w trakcie imprezy oraz po imprezie. Zakres sprzątania określa załącznik nr 7 do SIWZ. b)	Impreza sportowa mała (trybuna zachodnia i północna) w miesiącach sierpniu i wrześniu 2016r. w ilości 2 - bieżące utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu |w związku z planowaną imprezą: przed imprezą, w trakcie imprezy oraz po imprezie. Zakres sprzątania określa załącznik nr 7 do SIWZ (UWAGA! Zakres sprzątania podczas imprezy sportowej małej zaznaczone kolorem niebieskim w kolumnie częstotliwość). c)	Impreza sportowa duża w miesiącach październik i listopad 2016r. w ilości 5 - bieżące utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz (cały stadion) obiektu w związku z planowaną imprezą: przed imprezą, w trakcie imprezy oraz po imprezie. Zakres sprzątania określa załącznik nr 8 do SIWZ. d)	Impreza sportowa mała (trybuna zachodnia i północna) w miesiącach październik i listopad 2016r. w ilości 4 - bieżące utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu w związku z planowaną imprezą: przed imprezą, w trakcie imprezy oraz po imprezie. Zakres sprzątania określa załącznik nr 8 do SIWZ (UWAGA! Zakres sprzątania podczas imprezy sportowej małej zaznaczone kolorem niebieskim w kolumnie częstotliwość). e)	Trening w miesiącach październik i listopad w ilości 5 - bieżące utrzymanie czystości wewnątrz obiektu po przeprowadzonym treningu. Zakres sprzątania określa załącznik nr 8 do SIWZ. f)	Impreza otwarcia (2 dni) w miesiącu październiku 2016r. - Pierwszy dzień - impreza rozpoczyna się około godziny 13:00 a zakończy się około godz. 19:00. Zakres sprzątania zbliżony do zakresu imprezy sportowej dużej. Wykonawca przygotuje stadion do mającej się odbyć imprezy i przekaże Zamawiającemu przygotowany obiekt na 4 godz. przed planowanym rozpoczęciem imprezy. Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania obiektu zaraz po zakończeniu imprezy tak aby obiekt był gotowy do drugiego dnia imprezy na godz. 8:00. - Drugi dzień - impreza rozpoczyna się około godziny 10:00 a zakończy się około godz. 19:00. Sprzątanie po imprezie będzie realizowane w terminie do 24 godzin od jej zakończenia, chyba że Strony uzgodnią inny termin 7.	Pozostałe uwarunkowania. 1)	Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty dokonania wizji lokalnej terenów i pomieszczeń objętych niniejszą SIWZ. 2)	Osoby wykonujące umówione usługi z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. 3)	Pracownicy Wykonawcy przebywać będą na obiekcie w jednolitych estetycznych strojach dostosowanych do charakteru pracy oraz wyposażeni zostaną w identyfikatory imienne. 4)	Wykonawca prowadził będzie książkę dyżurów, do której strony będą wpisywały wszelkie uwagi oraz istotne wydarzenia związane z realizacją przedmiotu umowy. Książkę dyżurów Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu raz w miesiącu w celu potwierdzenia/zweryfikowania wykonanych usług. 5)	Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad świadczeniem usługi w zakresie przedmiotu umowy. Pracownik upoważniony przez Zamawiającego ma prawo w książce dyżurów wpisywać uwagi dotyczące niewykonania, nienależytego wykonania lub zaniedbań w wykonaniu usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Książka dyżurów będzie znajdować się na Stadionie Miejskim i będzie dostępna dla Zamawiającego w każdym czasie. 6)	Zamawiający zapewnieni Wykonawcy dostępu do energii elektrycznej i wody w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpiecz¬ne prowadzenie prac będących przedmiotem zamówienia oraz na czas wykonywania tych prac odpowiedniego pomieszczenia na szatnię dla pracowników, składowanie materiałów, narzędzi i urządzeń. 7)	Wykonawca realizujący usługę winien posiadać własne materiały (środki myjąco-dezynfekcyjne), materiały sanitarne jak papier toaletowy, papiery do rąk, mydła w płynie, worki na śmieci, środków zapachowych do pisuarów oraz muszli klozetowych oraz własny profesjonalny sprzęt i maszyny dedykowane do poszczególnego typu prac, których zużycie wliczone jest w koszty wykonania usługi. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i mienie Wykonawcy. 8)	Mycie, dezynfekcja i czyszczenie obiektu odbywać się będzie przy użyciu własnych specjalistycznych środków chemicznych dostosowanych do poszczególnego rodzaju powierzchni w szczególności w pomieszczeniach medycznych, których zużycie wliczone jest w koszty wykonania usługi. Środki myjąco-dezynfekcyjne używane przez Wykonawcę do mycia i dezynfekcji muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, karty charakterystyk i pozwolenia Ministra Zdrowia. W przypadku wyrządzenia szkody Zamawiającemu przez Wykonawcę lub jego pracowników w związku z nieodpowiednim wykorzystaniem lub zastosowanie środków, sprzętu bądź urządzeń Wykonawca pokryje w całości koszty ich naprawy. Środki te nie mogą powodować przedwczesnego zużycia czyszczonej powierzchni lub części wyposażenia Zabawiającego. 9)	Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy bądź na żądanie Zamawiającego do przedłożenia wszelkich atestów PZH, certyfikatów, kart charakterystyk środków chemicznych stosowanych do wykonywania przedmiotu zamówienia. 10)	Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli środków czyszczaco-dezynfekujących, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany jest do zmiany środków na środki odpowiadające wymaganiom. 11)	Uwodnione odpady i popłuczyny z mycia powierzchni, które nie są odpadami niebezpiecznymi będą usuwane do wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca. W przypadku wystąpienia odpadów niebezpiecznych Wykonawca dokona utylizacji na swój koszt. 12)	Wykonawca zobowiązany jest do odbioru z obiektu własnych pojemników - opakowań po zużytych środkach czystości. 13)	Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy do przedstawienia Zamawiającemu wykazu pracowników (personelu) którzy będą świadczyć usługi z ramienia Wykonawcy. 14)	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie świadczenia usług wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa i higieny pracy. Opłaty i kary za przekroczenie - z winy Wykonawcy - norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi Wykonawca. 15)	Koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców. 16)	Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 17)	Wykonawca opracuje we współpracy z Zamawiającym, procedurę codziennego utrzymania w czystości Stadionu Miejskiego, procedurę przygotowania obiektu do imprezy sportowej uwzględniając jej charakter a także specyfikacje pomieszczeń i powierzchni. 18)	Harmonogram planowanych imprez, w tym określenie ich charakteru, będzie podany Wykonawcy po podpisaniu umowy. Aktualizacja kalendarza imprez będzie następowała na bieżąco, po uzyskaniu informacji od organizatora poszczególnej imprezy..
  • 1