Public tenders for cleaning in Bielsko-biala Poland

Find all Cleaning tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for cleaning. Make a new search!
CleaningPolandbielsko-biala

Cleaning services

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej | Published July 8, 2016
Winner
Konorcjum Firm: Impel Cleaning Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
cpvs

cleaning services

Cleaning services

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej | Published May 20, 2016  -  Deadline June 24, 2016
cpvs

cleaning services

Cleaning services

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej | Published May 21, 2016  -  Deadline June 24, 2016
cpvs

cleaning services

Cleaning services

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej | Published September 23, 2017  -  Deadline November 2, 2017
cpvs
90910000, 90911200, 90919200, 90914000, 77310000

The subject of the order is the provision of services / also after repairs / specialized cleaning and cleaning of hospital and administrative facilities of BCO - SM facilities at ul. Wyzwolenia 18, ul. Wyspiańskiego 21 and 26 and E. Plater 17, as well as the maintenance of cleanliness around buildings, roads, sidewalks, car parks and green areas.

The ordering party divided the subject of the order into 3 tasks: hospital package; administrative package; package of external areas together with internal transport.

Providing cleaning services in all cells of the medical part of the hospital. The detailed service is described in Appendix No. 1A to SIWZ.

The scope of the contract includes the provision of cleaning services in the offices and administrative offices of BCO - SM im. John Paul II in Bielsko-Biała located at ul. Wyzwolenia 18, ul. Wyspiańskiego 21 and 26 and ul. E. Plater 17.

Included in the scope of the contract is the service of cleaning of outdoor areas (lawns, roads, squares and car parks) on BCO-SM objects. John Paul II in Bielsko-Biała at the location at ul. Wyzwolenia 18, ul. Wyspiańskiego 21 and 26 and ul. E. Plater 17. 17.

Cleaning services

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej | Published September 29, 2017  -  Deadline November 6, 2017
cpvs
90910000, 90911200, 90919200, 90914000, 77310000

The subject of the order is the provision of services / also after repairs / specialized cleaning and cleaning of hospital and administrative facilities of BCO - SM facilities at ul. Wyzwolenia 18, ul. Wyspiańskiego 21 and 26 and E. Plater 17, as well as maintenance of cleanliness around buildings, roads, sidewalks, car parks and green areas.

The ordering party divided the subject of the order into 3 tasks: hospital package; Administrative package; A package of outdoor areas with internal transport.

Cleaning services

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Bielsku-Białej | Published April 15, 2015  -  Deadline May 12, 2015
cpvs
90910000, 90911200, 90911300, 90914000, 90919200, 90620000, 90630000, 90612000, 77314100

Jankowickiej 13, Social Security Inspectorates in Pless, Raciborzu, Tychy and in Wodzislaw Slaski, involving the internal cleaning of buildings and outdoor areas for cleaning and maintenance of green areas. Summary: The grounds covered by the inner horizontal cleaning: Reymonta 2: - surface cleaning 7 253.99 m², Jankowickiej 13: - surface cleaning 3 876.04 m², Copernicus 22: - cleaning area 2 081.40 m², 4) Social Security Inspectorate in Raciborzu Street. Meadow 28: - cleaning area 1 191,20 m², Ch. de Gaulle: - cleaning area 2 317.01 m², Witosa 30: - cleaning area 2 722.91 m². The total area of ​​cleaning: 19 442.55 m². The outer surface of the cured: Reymonta 2: - the area of ​​2 913 m², Jankowickiej 13: - the area of ​​3 664.50 m², Copernicus 22: - the area of ​​591.50 m², 4) Social Security Inspectorate in Raciborzu Street. Meadow 28: - area 1 324 m², Ch. de Gaulle 16: - area 1 254 m², Witosa 30: - area 2 346 m². The total area of ​​12 093 m². The outer surface of the green: Reymonta 2: - the area of ​​2 154 m², Jankowickiej 13: - the area of ​​2 660 m², 3) Social Security Inspectorate in Raciborzu Street. Meadow 28 - 670 m² surface 2, Ch. de Gaulle 16 - 780 square meters area, Witosa 30: - area 2 113,40 m².

Cleaning and sanitation services

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej | Published February 16, 2017
cpvs
90900000, 90910000

1. The contract is for the provision of cleaning services in the part of the hospital's medical facilities in the Beskid Oncology Centre - Municipal Hospital. Pope John Paul II at the location at ul. Liberation 18, ul. Wyspiańskiego 21 and 17 E. Plater.

2. The service referred to in paragraph 1 covers the full range of services of cleaning, hygiene and disinfection as well as auxiliary activities at the bedside.

Office cleaning services

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Bielsku-Białej | Published December 1, 2015
Winner
Gemina Sp. z o.o.
cpvs
90919200, 90911300, 90914000, 90612000, 90620000, 90630000, 77211500, 77314100, 98310000

Object Description: This is an office building with 3 floors-ground basement to be used for offices and archives, warehouses and technical rooms. Building "B" is a building of five floors above ground, basement type "Leipzig" for the purpose of offices and archives, warehouses and technical rooms. Building "C" is an office building on 5 floors above ground, not basement to be used for offices and archives and technical rooms. The complex ZUS Branch in Sosnowiec are garages in the amount - 7 pieces. The building has a basement, 3 floors above ground intended for offices and archives, warehouses and technical rooms. It is an office building with 3 floors above ground without basement to be used for offices and archives, warehouses and technical rooms. On the property is a utility room (BLASZAK). Statement area: The area covered by the inner horizontal cleaning: 1 May 25 - surface cleaning 2 493.30 m2 Partisan 1 - surface cleaning 5 263, 29 m2 Partisan 1 - surface cleaning 2 176,00 m2 Kosciuszko 48 - surface cleaning 2 638.35 m2 Grunwald 274 - surface cleaning 1 730.05 m2 Blanowskiej 2 - surface cleaning 1 933.30 m2 Total area cleaning: 16 234.29 m2 outer surface hardened (area): 1) ZUS Branch in Sosnowiec (including building A + B + C) - Area 4 508.37 m2 Kosciuszko 48 - Area 1 382.61 m2 274 Grunwald - Area 1 569.40 m2 Blanowskiej 2 EN Standard form 02 - Contract notice 5/20 - size 2 300,00 m2 Total area: 9 760 , 38 m2 outer green: 1) ZUS Branch in Sosnowiec (including building A + B + C) - 1 528,00 m2 area Kosciuszko 48 - 357.08 m2 area of ​​2 274 Grunwald - area of ​​823.40 m2 Blanowskiej 2 - Area 831 00 m2 Total area: 539.48 m2 5 Estimated amount of transmitted clothing and bedding sets per month - about 45 aprons doctors - about 10 sweatshirts medical - about 4 trousers doctors - about 10 screens - about 4 duvet covers, - about 8 pillowcases - about 10 towels,

Cleaning services

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej | Published July 29, 2016  -  Deadline September 7, 2016
cpvs
90910000, 90914000

The contract is for the provision of services / well after renovation / specialist cleaning and maintenance in public hospitals and administrative buildings BCO - SM Street. Liberation 18, ul. Wyspiańskiego 21 and 26 and E. Plater 17, and to maintain cleanliness around the buildings, roads, sidewalks, parking lots and green areas.

Purchaser divided the subject of a 3 tasks:

- Package hospital;

- Package Administration;

- Package outdoor areas with internal transport.

Cleaning services

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Published October 3, 2017  -  Deadline November 6, 2017
cpvs
90910000, 90912000, 90913000, 90914000, 90919200, 90630000, 90620000, 90610000, 90612000, 90911200, 90911300

1. Świadczenie usług w zakresie sprzątania powierzchni biurowych i klatek schodowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej oraz sprzątanie terenów zewnętrznych, a w okresie opadów śniegu odśnieżanie dróg, chodników, placów, parkingów (bez dużego pługu) oraz usuwanie śniegu, lodu i oblodzeń. Przedmiotowe budynki i tereny zewnętrzne zlokalizowane są w granicach administracyjnych Miasta Bielska-Białej:

1) świadczenie usług sprzątania odbywać się będzie w obrębie nieruchomości objętych zamówieniem określonych w Wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzątania w podziale na 5 części stanowiących załączniki nr 4, 4a, 4b, 4c i 4d do SIWZ i umowy,

2) przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania niniejszego zamówienia w zakresie opisanym w załączniku nr 3 do SIWZ i umowy – Szczegółowy zakres prac, który dotyczy wszystkich części zamówienia,

A) przewidywana ilość powierzchni do sprzątania w okresie trwania umowy wynosi:

— powierzchnia wewnętrzna biurowa – 2 545,00 m²,

— powierzchnia wewnętrzna (klatki schodowe, piwnice) – 16 798,00 m²,

— okna – 2 531,00 m²,

— powierzchnia zewnętrzna + komory śmieciowe, place zabaw itp. – 42 382,00 m²,

— tereny zielone (trawniki, żywopłoty, skwery itp.) – 81 883,00 m²,

— powierzchnia lokali (pustostanów) – 300,00 m²,

— ilość flag do wywieszenia ok. – 80 sztuk,

— ilość klatek schodowych ok. – 512 klatek,

— Zamawiający informuje, iż do odśnieżania (bez dużego pługu), posypywania, usuwania lodu z terenów zewnętrznych, schodów, placów itp. przewidziano ok. – 24 334,00 mý powierzchni, z całkowitej powierzchni zewnętrznej przeznaczonej do sprzątania,

b) usługa będzie świadczona zgodnie ze Szczegółowym zakresem czynności określonym w załączniku nr 3 do SIWZ i umowy,

c) szczegółowa lokalizacja nieruchomości, dla części 1 zamówienia – REJON I, została określona w załączniku nr 4 do SIWZ i umowy – wykaz nieruchomości dla części 1 zamówienia – rejon i,

A) przewidywana ilość powierzchni do sprzątania w okresie trwania umowy wynosi:

— powierzchnia wewnętrzna biurowa – 741,00 m²,

— powierzchnia wewnętrzna (klatki schodowe, piwnice) – 6 718,00 m²,

— okna – 645,00 m²,

— powierzchnia zewnętrzna + komory śmieciowe, place zabaw itp. – 12 511,00 m²,

— tereny zielone (trawniki, żywopłoty, skwery itp.) – 4 157,00 m²,

— powierzchnia lokali (pustostanów) – 300,00 m²,

— ilość flag do wywieszenia ok. – 70 sztuk,

— ilość klatek schodowych ok. – 224 klatki,

— Zamawiający informuje, iż do odśnieżania (bez dużego pługu), posypywania, usuwania lodu z terenów zewnętrznych, schodów, placów itp. przewidziano ok. – 6 542,00 m² powierzchni,z całkowitej powierzchni zewnętrznej przeznaczonej do sprzątania,

b) usługa będzie świadczona zgodnie ze Szczegółowym zakresem czynności określonym w załączniku nr 3 do SIWZ i umowy,

c) szczegółowa lokalizacja nieruchomości, dla części 2 zamówienia, została określona w załączniku nr 4a do SIWZ i umowy – Wykaz nieruchomości dla części 2 zamówienia – Rejon II,

A) przewidywana ilość powierzchni do sprzątania w okresie trwania umowy wynosi:

— powierzchnia wewnętrzna (klatki schodowe, piwnice itp.) – 5 619,00 m²,

— okna – 498,00 m²,

— powierzchnia zewnętrzna + komory śmieciowe, place zabaw itp. – 27 363,00 m²,

— tereny zielone (trawniki, żywopłoty, skwery itp.) – 56 557,00 m²,

— powierzchnia lokali (pustostanów) – 300,00 m²,

— ilość flag do wywieszenia ok. – 50 sztuk,

— ilość klatek schodowych ok. – 242 klatki,

— Zamawiający informuje, iż do odśnieżania (bez dużego pługu), posypywania, usuwania lodu z terenów zewnętrznych, schodów, placów itp. przewidziano ok. – 12 530,00 m² powierzchni, z całkowitej powierzchni zewnętrznej przeznaczonej do sprzątania,

b) usługa będzie świadczona zgodnie ze Szczegółowym zakresem czynności określonym w załączniku nr 3 do SIWZ i umowy

c) szczegółowa lokalizacja nieruchomości, dla części 3 zamówienia, została określona w załączniku nr 4b do SIWZ i umowy – Wykaz nieruchomości dla części 3 zamówienia – Rejon III,

A) przewidywana ilość powierzchni do sprzątania w okresie trwania umowy wynosi:

— powierzchnia wewnętrzna (klatki schodowe, piwnice) – 7 056,00 m²,

— okna – 879,00 m²,

— powierzchnia zewnętrzna + komory śmieciowe, place zabaw itp. – 26 483,00 m²,

— tereny zielone (trawniki, żywopłoty, skwery itp.) – 58 393,00 m²,

— powierzchnia lokali (pustostanów) – 300,00 m²,

— ilość flag do wywieszenia ok. – 50 sztuk,

— ilość klatek schodowych ok. – 352 klatki,

— Zamawiający informuje, iż do odśnieżania (bez dużego pługu), posypywania, usuwania lodu z terenów zewnętrznych, schodów, placów itp. przewidziano ok. – 9 506,00 m² powierzchni,z całkowitej powierzchni zewnętrznej przeznaczonej do sprzątania,

b) usługa będzie świadczona zgodnie ze Szczegółowym zakresem czynności określonym w załączniku nr 3 do SIWZ i umowy

c) szczegółowa lokalizacja nieruchomości, dla części 3 zamówienia, została określona w załączniku nr 4c do SIWZ i umowy – Wykaz nieruchomości dla części 4 zamówienia – Rejon IV,

A) przewidywana ilość powierzchni do sprzątania w okresie trwania umowy wynosi:

— powierzchnia wewnętrzna (klatki schodowe, piwnice) – 7 771,00 m²,

— okna – 743,00 m²,

— powierzchnia zewnętrzna + komory śmieciowe, place zabaw itp. – 31 064,00 m²,

— tereny zielone (trawniki, żywopłoty, skwery itp.) – 40 560,00 m²,

— powierzchnia lokali (pustostanów) – 300,00 m²,

— ilość flag do wywieszenia ok. – 50 sztuk,

— ilość klatek schodowych ok. – 302 klatki,

— Zamawiający informuje, iż do odśnieżania (bez dużego pługu) posypywania, usuwania lodu z terenów zewnętrznych, schodów, placów itp. przewidziano ok. – 21 800,00 m² powierzchni, z całkowitej powierzchni zewnętrznej przeznaczonej do sprzątania,

b) usługa będzie świadczona zgodnie ze Szczegółowym zakresem czynności określonym w załączniku nr 3 do SIWZ i umowy,

c) szczegółowa lokalizacja nieruchomości, dla części 3 zamówienia, została określona w załączniku nr 4d do SIWZ i umowy – Wykaz nieruchomości dla części 5 zamówienia – Rejon V,

Cleaning services

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Bielsku-Białej | Published February 10, 2015
cpvs
90910000

Utrzymanie czystości w obiektach Oddziału ZUS w Sosnowcu.

Bielsko-Biala: cleaning drains with devices receiving, transporting and disposal of excavated waste at the site of the Municipal Department of Communications in Bielsko-Biala.

Miejski Zakład Komunikacyjny | Published August 29, 2016  -  Deadline August 29, 2016
Winner
EKO-SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,, ul. Sowia 6B, 32-500 Chrzanów, kraj/woj. małopolskie.
cpvs
90000000, 90400000, 90410000, 90470000, 90512000, 90513600, 90513700, 71700000

1. The proceedings cleaning along with the receipt, transport and disposal of waste from: 1.1. settlers TOS, separators of oil products, channels wash, 1.2. sewage technology, 1.3. storm water drainage manifold internal and rainy, 1.4. sewage livelihood and fat separator located within the Municipal Department of Communications in Bielsko-Biala. 2. Object of the contract has been divided into 3 tasks: 2.1. Cleaning of storm water drainage, settlers TOS-10 storm, the rain collector - Task No. 1. 2.2. Sewer cleaning car wash, sanitation technology, TOS-10 technology and separators of petroleum substances - Task No. 2. 2.3. Sewage cleaning livelihood and fat separator - Task No. 3. This means that each contractor may bid on any number of tasks. The list of waste, quantity, broken down into tasks specified in Attachment No. 2 man. 2 to the ToR ..

Bielsko-Biala: cleaning drains with devices receiving, transporting and disposal of excavated waste at the site of the Municipal Department of Communications in Bielsko-Biala

Miejski Zakład Komunikacyjny | Published July 27, 2016  -  Deadline August 10, 2016
cpvs
90000000, 90400000, 90410000, 90470000, 90512000, 90513600, 90513700, 71700000

1. The proceedings cleaning along with the receipt, transport and disposal of waste from: 1.1. settlers TOS, separators of oil products, channels wash, 1.2. sewage technology, 1.3. storm water drainage manifold internal and rainy, 1.4. sewage livelihood and fat separator located within the Municipal Department of Communications in Bielsko-Biala. 2. Object of the contract has been divided into 3 tasks: 2.1. Cleaning of storm water drainage, settlers TOS-10 storm, the rain collector - Task No. 1. 2.2. Sewer cleaning car wash, sanitation technology, TOS-10 technology and separators of petroleum substances - Task No. 2. 2.3. Sewage cleaning livelihood and fat separator - - Task No. 3. This means that each contractor may bid on any number of tasks. The list of waste, quantity, broken down into tasks specified in Attachment No. 2 man. 2 hereto. 71700000-5.

Cleaning and sanitation services

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej | Published October 20, 2016  -  Deadline November 30, 2016
cpvs
90900000, 90910000

A detailed description of the order is attached as Annex 1A to the Terms of Reference.

Delivery and installation of a double-positioned automatic car wash for cleaning and disinfecting endoscopes OLYMPUS for the Provincial Hospital in Bielsko-Biala.

 | Published December 5, 2014  -  Deadline December 16, 2014
cpvs
33191000

1. The contract is for the supply and installation of an automatic car wash double-positioned for cleaning and disinfecting endoscopes OLYMPUS for the Provincial Hospital in Bielsko-Biala meets the specifications and requirements of the limits specified in Annex 1 to siwz, under the conditions set out in the draft contract attached as Appendix No. 5 to siwz. 2. The delivery including unloading and assembly of the contract will take place at the expense and risk of the Contractor. 3. We offer the goods must be new and unused and have the documents listed in Section IV, paragraph. 11 pts. 2 siwz. 4. The Contractor in the price of the contract must provide with the delivery of wash liquid disinfectant and cleaning car wash compatible with the offered amount necessary for the implementation of 4500 cycles of washing and disinfection of endoscopes with the term shelf life of not less than the period of guarantee of quality offered on the subject of the contract ..

Cleaning facility Road Administration in Bielsko-Biala Street. Grażyńskiego 10, and passenger lifts at underpasses in the city.

 | Published October 23, 2014  -  Deadline November 3, 2014
cpvs
90910000, 90919200, 90914000

The contract is for the provision of services in the performance of work czystościowo - cleaning at the premises of the Municipal Road Administration in Bielsko-Biala, ul. Grażyńskiego 10 (ie, two-storey building. Ground floor and first floor, no elevator) and the maintenance of order on the premises, as well as passenger elevators at underpasses in the city of Bielsko-Biala. The scope of the contract includes, in particular: a) maintain the cleanliness of the building and the garage DGP; b) the maintenance of cleanliness in front of the DGP (to limit the street and in front of the garage and inside the fence); c) the maintenance of cleanliness in the cabins and the atria Lift the underpasses under the street. Zywiec in the vicinity of the hotel Magura (2 elevators), under the street. May 3, in the region of Pl. Brave (1 lift) and the street. Piast from the street. Mickiewicz and from the street. Traugutta (2 elevators). Keeping the above-mentioned order / in buildings should be done in a timely, accurate and timely manner, using materials and resources for non-destructive action on the cleaned parts of rooms and their decor. The detailed definition of the scope of the contract is contained in Chapters IV and V of the Terms of Reference.

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Miasto Bielsko-Biała – Urząd Miejski w Bielsku-Białej | Published March 11, 2015  -  Deadline April 23, 2015
cpvs
90000000, 90500000, 90513100, 34928480

The contract is for municipal waste collection from property owners in Bielsko-Biala and delivering them to the Regional Installation for Municipal Waste Processing - Department of Waste Management SA in Bielsko-Biala Street. Cracow 315 d, together with the provision of bins, containers, street baskets, containers of the type "Igloo", and bags for the collection of municipal waste Covered reception. The Contractor will provide all received from property owners to the aforementioned municipal waste. installation on the basis of an agreement between the City of Bielsko-Biala - Municipal Office in Bielsko-Biala, a leading system - the Department of Waste Management SA in Bielsko-Biala, in which the contract the Contractor shall be designated as the collecting municipal waste from property owners and delivering the waste to ZGO plant in Bielsko-Biala. This contract also includes the provision of so-called readiness. "Additional services" performed by the City of Bielsko-Biala - Municipal Office in Bielsko-Biala, referred to in the resolution of the City Council in Bielsko-Biala in this regard.

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Miasto Bielsko-Biała – Urząd Miejski w Bielsku-Białej | Published January 2, 2015
Winner
<CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME><ORGANISATION><OFFICIALNAME>SITA ZOM S.A.</OFFICIALNAME></ORGANISATION><ADDRESS>ul. Gazownicza 38</ADDRESS><TOWN>Bielko-Biała</TOWN><POSTAL_CODE>43-300</POSTAL_CODE><COUNTRY VALUE="PL"/></CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME>
cpvs
90000000, 90500000, 90513100, 34928480

The contract is for municipal waste collection from property owners in Bielsko-Biala and delivering them to the Regional Installation for Municipal Waste Processing - Department of Waste Management SA in Bielsko-Biala Street. Cracow 315 d. The Contractor shall provide all received from property owners to the aforementioned municipal waste. installation on the basis of an agreement between the City of Bielsko-Biala - Municipal Office in Bielsko-Biala, a leading system - the Department of Waste Management SA in Bielsko-Biala, in which the contract the Contractor shall be designated as the collecting municipal waste from property owners and delivering the waste to ZGO plant in Bielsko-Biala.

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Miasto Bielsko-Biała – Urząd Miejski w Bielsku-Białej | Published May 13, 2016
Winner
SITA ZOM S.A.
cpvs
90000000, 90500000, 90513100, 34928480

The contract is for "Pick selectively accumulated glass from property owners living and real estate, where there are cottages, or other property used for recreational purposes, to be used only for part of the year, and preventative collection of green waste (leaves) from property owners living. covered by the municipal waste management within the framework of the project entitled. »Reception of municipal waste from property owners in Bielsko-Biala and delivering them to the Regional Facility for Processing Municipal Waste - Department of Waste Management SA in Bielsko-Biala Street. Cracow 315 d ".".

Bielsko-Biala: cleaning services and ongoing maintenance of the proper state of cleanliness and hygiene - sanitary Municipal Stadium in Bielsko-Biala Street. Rychlińskiego 21

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Published August 18, 2016  -  Deadline August 17, 2016
Winner
INVICTUS SYSTEM Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
90910000, 90911200, 90911300, 90919200, 90914000

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na bieżącym utrzymywaniem w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21 w Bielsku-Białej wraz z terenem zewnętrznym. 2. W zakresie niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących usług: a) Usługi codziennego bieżącego utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu. b) Usługi bieżącego utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu przed planowaną imprezą, w trakcie imprezy oraz po imprezie. c) Usługi bieżącego utrzymania czystości wewnątrz obiektu w związku z przeprowadzonym treningiem. 3. Bieżące, utrzymanie w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym, pomieszczeń oraz terenu Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21w Bielsku-Białej polegać będzie w szczególności na: 1) Przygotowaniu pod względem czystości i należytego stanu higieniczno - sanitarnego, terenu oraz wszystkich pomieszczeń przedstawionych w załączniku nr 7 i 8 do SIWZ. a) Do zakresu prac wewnątrz obiektu będzie w szczególności należało sprzątanie: -W pomieszczeniach - węzła cieplnego, schowkach, przedsionkach, pomieszczeniach elektrycznych, pomieszczeniach teletechnicznych, pomocniczych, magazynowych, wentylatornii, sprzętu czystości oraz przedsionków, pomieszczenia SAP : mycie podłóg, drzwi i ram, przełączników, omiatanie ścian, omiatanie ścian; -Na terenie - klatek schodowych, klatek schodowych do toalet, powierzchni widowni, powierzchni komunikacji otwartej publiczności : mycie podłóg, barierek, poręczy, przełączników (klatki schodowe), popielnic; -Biura, Pomieszczenia Policji, sala monitoringu, pomieszczenia służb porządkowych, sale rozgrzewek, przebieralnie, pomieszczeń aneksów masażu : mycie podłóg, grzejników, futryn okiennych, drzwi i ram, kontaktów, przełączników, przetarcie opraw oświetleniowych, omiatanie ścian, oraz sprzętu elektrycznego, przecieranie mebli, stolików, krzeseł; - Hole, korytarze, sala operacyjna : mycie podłóg, grzejników, ROPów, czytników kart, kontaktów, przełączników, ram okiennych, przeszkleń - drzwi i szyb, przecieranie monitorów, drzwiczek wszelkich skrzynek i hydrantów, omiatanie ścian; - Pomieszczenia socjalne : mycie podłóg, grzejników, ram okiennych, drzwi, kontaktów, przełączników, omiatanie ścian, przecieranie mebli, stolików, krzeseł; - WC : mycie i dezynfekcja podłogi, umywalek, luster, podajników na ręczniki papierowe, mydło, grzejników, powierzchni ścian z glazury i zabudowanych powierzchni poziomych i pionowych przy umywalkach, mycie i dezynfekcja muszli, desek sedesowych, pisuarów, mycie pojemników na papier oraz chromowych spłuczek, uzupełnienie papieru do rąk, mydła w płynie, papieru toaletowego, środków zapachowych do pisuarów oraz muszli klozetowych, mycie ram okiennych, drzwi i ram, chromowanych skrzynek rewizyjnych, opróżnianie i mycie koszy, mycie uchwytów (dla niepełnosprawnych), mycie i dezynfekcja kabin prysznicowych; - Pokój delegata : mycie podłóg, grzejników, futryn okiennych, drzwi i ram, przetarcie lamp, kontaktów, przełączników, omiatanie ścian, przetarcie opraw oświetleniowych oraz sprzętu elektrycznego, przecieranie mebli, stolików, krzeseł, mycie korytek na kable; - Pokój wywiadów , sala konferencyjna : mycie podłóg, grzejników, futryn okiennych, drzwi i ram, przetarcie lamp, kontaktów, przełączników, omiatanie ścian, przetarcie opraw oświetleniowych oraz sprzętu elektrycznego, przecieranie mebli, stolików, krzeseł, odkurzanie wykładzin; - Jacuzzi - mycie i dezynfekcja wanny do jacuzzi, podłóg i ścian; - Loża VIP : mycie podłóg, grzejników, futryn okiennych, drzwi i ram, kontaktów, przełączników, przetarcie opraw oświetleniowych, omiatanie ścian, oraz sprzętu elektrycznego, przecieranie mebli, stolików, krzeseł, odkurzanie wykładziny dywanowej, uzupełnienie odświeżacza powietrza (wc); - Winda - wymycie wnętrza windy; - Pokój pierwszej pomocy, pokój antydopingowy, pokój lekarza, poczekalnia pokój zabiegowy - pomieszczenia medyczne (zgodnie z przepisami i wymogami obowiązującymi dla sprzątania i utrzymywania w czystości publicznych pomieszczeń medycznych) : mycie i dezynfekcja podłóg, grzejników, futryn okiennych, drzwi i ram, przetarcie lamp, kontaktów, przełączników, omiatanie ścian, przetarcie opraw oświetleniowych oraz sprzętu elektrycznego, przecieranie mebli, stolików, krzeseł; - Pokój sędziów, Pokój hostess, loże, Pokój trenera : mycie podłóg, grzejników, futryn okiennych, drzwi i ram, przetarcie lamp, kontaktów, przełączników, omiatanie ścian, przetarcie opraw oświetleniowych oraz sprzętu elektrycznego, przecieranie mebli, stolików, krzeseł. b) Do zakresu prac zewnątrz obiektu będzie w szczególności należało sprzątanie: - Plac wielofunkcyjny, plac treningowy boisko, kostka brukowa przy płycie boiska wraz z terenem zewnętrznym : zamiatanie kostki, usuwanie śmieci, mycie miejsc zabrudzonych np. odchody ptaków, rozlane napoje czy upuszczone jedzenie; - Chodnik od ul. Żywieckiej i Rychlińskiego : zamiatanie; - Mycie okien : (mycie dwustronne powierzchni zewnętrznych i zewnętrznych) powierzchnia okien 4714m² (suma powierzchni z zewnątrz i wewnątrz) uwaga 2100 m² będzie oklejone folią od wewnątrz, w pomieszczeniach medycznych użyty będzie inny rodzaj foli niż pozostałych pomieszczeniach; - Krzesełka : mycie i wizualna ocena (w razie stwierdzenia pęknięć lub uszkodzeń niezwłoczne powiadomienie zamawiającego); - Kołowroty : mycie kołowrotu, bramek wraz urządzeniem; - Kasy, depozyty - kompleksowe mycie przeszkleń oraz paneli aluminiowych na zewnątrz i wewnątrz, przecieranie mebli, stolików, krzeseł; - Boksy dla zawodników - mycie konstrukcji PCV zewnątrz i wewnątrz oraz siedzisk; c) Wykonawca zobowiązany jest do mycia koszy na śmieci oraz wymiana worków w pomieszczeniach i na terenie obiektu. d) Prace bieżącego utrzymania czystości od poniedziałku do piątku należy realizować w godz. od 10:00 do 18:00, przez co najmniej jedną osobę z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. e) Wykonawca przygotuje stadion do mającej się odbyć imprezy sportowej (meczu) i przekaże zamawiającemu przygotowany obiekt na 4 godz. przed planowanym rozpoczęciem imprezy. f) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości personelu sprzątającego na czas imprezy, który musi zapewnić bieżące utrzymanie czystości w trakcie imprezy. W trakcie imprezy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do utrzymania na bieżąco czystości w pomieszczeniach sanitarnych , usuwania na bieżąco zabrudzeń a podczas imprezy sportowej dużej dodatkowo utrzymanie czystości w lożach VIP. g) Sprzątanie po imprezie sportowej będzie realizowane w terminie do 24 godzin od jej zakończenia, chyba że Strony uzgodnią inny termin. h) Wykaz pomieszczeń i częstotliwość sprzątania przedstawiono w załączniku nr 7 i 8 do niniejszej SIWZ. 4. Wskazany przez Zamawiającego opis czynności sprzątania określa minimalny zakres działania do utrzymania czystości w pomieszczeniach. Zamawiający przypisał zadania sprzątania określonego typu pomieszczeń i powierzchni w obiekcie oraz na zewnątrz wraz z określeniem częstotliwości świadczenia usługi. 5. Zestawienie powierzchni i pomieszczeń jest materiałem pomocniczym załączonym do SIWZ wyłącznie w celu ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w tym zestawieniu powierzchnie należy traktować jako orientacyjne. 6. Oprócz codziennej usługi utrzymania czystości przedstawionej w załączniku nr 7 i 8 do SIWZ, Zamawiający przewiduje następujące ilości imprez do końca roku 2016r.: a) Impreza sportowa duża w miesiącach sierpniu i wrześniu 2016r. w ilości 4 - bieżące utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu w związku z planowaną imprezą: przed imprezą, w trakcie imprezy oraz po imprezie. Zakres sprzątania określa załącznik nr 7 do SIWZ. b) Impreza sportowa mała (trybuna zachodnia i północna) w miesiącach sierpniu i wrześniu 2016r. w ilości 2 - bieżące utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu |w związku z planowaną imprezą: przed imprezą, w trakcie imprezy oraz po imprezie. Zakres sprzątania określa załącznik nr 7 do SIWZ (UWAGA! Zakres sprzątania podczas imprezy sportowej małej zaznaczone kolorem niebieskim w kolumnie częstotliwość). c) Impreza sportowa duża w miesiącach październik i listopad 2016r. w ilości 5 - bieżące utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz (cały stadion) obiektu w związku z planowaną imprezą: przed imprezą, w trakcie imprezy oraz po imprezie. Zakres sprzątania określa załącznik nr 8 do SIWZ. d) Impreza sportowa mała (trybuna zachodnia i północna) w miesiącach październik i listopad 2016r. w ilości 4 - bieżące utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu w związku z planowaną imprezą: przed imprezą, w trakcie imprezy oraz po imprezie. Zakres sprzątania określa załącznik nr 8 do SIWZ (UWAGA! Zakres sprzątania podczas imprezy sportowej małej zaznaczone kolorem niebieskim w kolumnie częstotliwość). e) Trening w miesiącach październik i listopad w ilości 5 - bieżące utrzymanie czystości wewnątrz obiektu po przeprowadzonym treningu. Zakres sprzątania określa załącznik nr 8 do SIWZ. f) Impreza otwarcia (2 dni) w miesiącu październiku 2016r. - Pierwszy dzień - impreza rozpoczyna się około godziny 13:00 a zakończy się około godz. 19:00. Zakres sprzątania zbliżony do zakresu imprezy sportowej dużej. Wykonawca przygotuje stadion do mającej się odbyć imprezy i przekaże Zamawiającemu przygotowany obiekt na 4 godz. przed planowanym rozpoczęciem imprezy. Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania obiektu zaraz po zakończeniu imprezy tak aby obiekt był gotowy do drugiego dnia imprezy na godz. 8:00. - Drugi dzień - impreza rozpoczyna się około godziny 10:00 a zakończy się około godz. 19:00. Sprzątanie po imprezie będzie realizowane w terminie do 24 godzin od jej zakończenia, chyba że Strony uzgodnią inny termin 7. Pozostałe uwarunkowania. 1) Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty dokonania wizji lokalnej terenów i pomieszczeń objętych niniejszą SIWZ. 2) Osoby wykonujące umówione usługi z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. 3) Pracownicy Wykonawcy przebywać będą na obiekcie w jednolitych estetycznych strojach dostosowanych do charakteru pracy oraz wyposażeni zostaną w identyfikatory imienne. 4) Wykonawca prowadził będzie książkę dyżurów, do której strony będą wpisywały wszelkie uwagi oraz istotne wydarzenia związane z realizacją przedmiotu umowy. Książkę dyżurów Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu raz w miesiącu w celu potwierdzenia/zweryfikowania wykonanych usług. 5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad świadczeniem usługi w zakresie przedmiotu umowy. Pracownik upoważniony przez Zamawiającego ma prawo w książce dyżurów wpisywać uwagi dotyczące niewykonania, nienależytego wykonania lub zaniedbań w wykonaniu usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Książka dyżurów będzie znajdować się na Stadionie Miejskim i będzie dostępna dla Zamawiającego w każdym czasie. 6) Zamawiający zapewnieni Wykonawcy dostępu do energii elektrycznej i wody w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpiecz¬ne prowadzenie prac będących przedmiotem zamówienia oraz na czas wykonywania tych prac odpowiedniego pomieszczenia na szatnię dla pracowników, składowanie materiałów, narzędzi i urządzeń. 7) Wykonawca realizujący usługę winien posiadać własne materiały (środki myjąco-dezynfekcyjne), materiały sanitarne jak papier toaletowy, papiery do rąk, mydła w płynie, worki na śmieci, środków zapachowych do pisuarów oraz muszli klozetowych oraz własny profesjonalny sprzęt i maszyny dedykowane do poszczególnego typu prac, których zużycie wliczone jest w koszty wykonania usługi. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i mienie Wykonawcy. 8) Mycie, dezynfekcja i czyszczenie obiektu odbywać się będzie przy użyciu własnych specjalistycznych środków chemicznych dostosowanych do poszczególnego rodzaju powierzchni w szczególności w pomieszczeniach medycznych, których zużycie wliczone jest w koszty wykonania usługi. Środki myjąco-dezynfekcyjne używane przez Wykonawcę do mycia i dezynfekcji muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, karty charakterystyk i pozwolenia Ministra Zdrowia. W przypadku wyrządzenia szkody Zamawiającemu przez Wykonawcę lub jego pracowników w związku z nieodpowiednim wykorzystaniem lub zastosowanie środków, sprzętu bądź urządzeń Wykonawca pokryje w całości koszty ich naprawy. Środki te nie mogą powodować przedwczesnego zużycia czyszczonej powierzchni lub części wyposażenia Zabawiającego. 9) Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy bądź na żądanie Zamawiającego do przedłożenia wszelkich atestów PZH, certyfikatów, kart charakterystyk środków chemicznych stosowanych do wykonywania przedmiotu zamówienia. 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli środków czyszczaco-dezynfekujących, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany jest do zmiany środków na środki odpowiadające wymaganiom. 11) Uwodnione odpady i popłuczyny z mycia powierzchni, które nie są odpadami niebezpiecznymi będą usuwane do wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca. W przypadku wystąpienia odpadów niebezpiecznych Wykonawca dokona utylizacji na swój koszt. 12) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru z obiektu własnych pojemników - opakowań po zużytych środkach czystości. 13) Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy do przedstawienia Zamawiającemu wykazu pracowników (personelu) którzy będą świadczyć usługi z ramienia Wykonawcy. 14) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie świadczenia usług wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa i higieny pracy. Opłaty i kary za przekroczenie - z winy Wykonawcy - norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi Wykonawca. 15) Koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców. 16) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 17) Wykonawca opracuje we współpracy z Zamawiającym, procedurę codziennego utrzymania w czystości Stadionu Miejskiego, procedurę przygotowania obiektu do imprezy sportowej uwzględniając jej charakter a także specyfikacje pomieszczeń i powierzchni. 18) Harmonogram planowanych imprez, w tym określenie ich charakteru, będzie podany Wykonawcy po podpisaniu umowy. Aktualizacja kalendarza imprez będzie następowała na bieżąco, po uzyskaniu informacji od organizatora poszczególnej imprezy..