Call +44 800 9755 164

Public tenders for cleaning in Soest Netherlands

Find all Cleaning tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for cleaning. Make a new search!

EA Cleaning - Kennisnet

Stichting Kennisnet | Published September 14, 2016  -  Deadline October 31, 2016
Schoonmaakdiensten pand Paletsingel 32 Zoetermeer Binnen de huidige locatie zijn 106 personeelsleden werkzaam alsmede een aantal externen. Bij Kennisnet wordt flexibel gewerkt: werknemers worden in de gelegenheid gesteld tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Dat hoeft dus niet op de locatie Zoetermeer te zijn. Ten behoeve van haar medewerkers heeft Kennisnet 3 verdiepingen ter beschikking. Kennisnet heeft circa 80 flexibele werkplekken. Daarnaast bevinden zich in het pand 10 overlegruimten variërend van klein tot groot. Kennisnet heeft behoefte aan een gezonde en schone werkomgeving voor haar medewerkers. Het uitgangspunt hierbij is dat er taakgericht wordt vormgegeven aan de invulling van de schoonmaakdienstverlening met oog voor de beleving van de medewerkers van Kennisnet en een minimale verstoring van het primaire werkproces. Onder de beoogde schoonmaakdiensten vallen onder andere, maar niet uitsluitend, de schoonmaak van: de kantoorruimten (dagelijks)de receptieruimtede 3 toiletgroepen (3 maal per dag)de10 vergaderruimtende spoelkeukende 2 aanrechtbladen in de personeelskantinede tafels in de personeelskantineOok vallen de levering van sanitaire voorzieningen (inloopmat, wc-papier, papertowels, dameshygieneboxen, zeep, luchtverfrisser etc.) en de schoonmaak van de doucheruimte binnen de scope van deze aanbesteding. Buiten de scope van deze aanbesteding valt de inpandige en uitpandige glasbewassing. Het totaal aantal m2 vloeroppervlakte schoonmaak ruimte bedraagt circa: Begane grond laagbouw: 634m21e etage laagbouw: 892m23e etage hoogbouw: 477m2 Bij deze aanbesteding kunnen gegadigden voorafgaande aan inschrijving deelnemen aan een "schouw" van de locatie ten behoeve van hun inschrijving. Kennisnet is van mening, -gelet op 7:662 e.v. BW en de van toepassing zijnde CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf-, dat het personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de huidige schoonmaakdienstverlening dient te worden overgenomen door de partij die de uit deze aanbesteding voortvloeiende opdracht gegund krijgt. Doch is dit aan de inschrijvende partijen zelf om hier invulling aan te geven.

Cleaning Inside Sports - City of Utrecht

Gemeente Utrecht | Published September 11, 2016  -  Deadline October 25, 2016
De gemeente Utrecht is voornemens een overeenkomst af te sluiten met betrekking tot het schoonmaken van circa 62 binnensportaccommodaties. De accommodaties liggen verspreid door de gemeente Utrecht. De opdracht is verdeeld in drie (geografische) percelen. Deze en aanvullende informatie is terug te vinden in Documenten; Percelenoverzicht, Accommodatieoverzicht, Ruimtestaten accommodatie overzicht. Stadsbedrijven heeft op dit moment circa 62 binnensportaccommodaties in eigen beheer. Het aantal schoon te maken panden kan jaarlijks fluctueren door renovatie, nieuwbouw en overdracht naar of van andere organisatie(s) en/ of organisatieonderdelen. De binnensportaccommodaties worden verhuurd aan diverse gebruikers, zoals scholen en sportverenigingen. De schoonmaakwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd tussen 24.00 uur en 07.45 uur, zodat de eerste gebruikers vanaf 07.45 uur weer gebruik kunnen maken van de binnensportaccommodatie. Voor Sporthallen geldt de eindtijd 08.15 uur i.p.v. 07.45 uur. Het aantal binnensportaccommodaties dat binnen deze opdracht valt is op dit moment 55. Er zijn circa 7 locaties die expliciet buiten deze overeenkomst vallen. Dit zijn MFA locaties aangevuld met de turnzaal, waarvan de schoonmaak is ondergebracht in andere contracten. Per 01 augustus 2017 zullen deze locaties aan de percelen worden toegevoegd en dus onder deze raamovereenkomst gaan vallen. Het betreft het dagelijks schoonmaakonderhoud van de binnensportaccommodaties en het op afroep uitvoeren van andere schoonmaakwerkzaamheden/regie basis, zoals glasbewassing. Gymzalen en sportzalen worden op maandag tot en met vrijdag schoongemaakt. Sporthallen worden 7 dagen per week (dus ook in het weekend) schoongemaakt. Sportcentrum Galgenwaard is hierop de enige uitzondering. Deze wordt alleen in het weekend schoongemaakt. Alleen tijdens de zomervakantie (conform regio midden) komt het dagelijks schoonmaakonderhoud in de gymzalen te vervallen. De periodieke schoonmaak werkzaamheden kunnen wel in deze periode, net als in de andere schoolvakanties uitgevoerd worden. In de sporthallen komt het dagelijkse schoonmaakonderhoud in de maanden juni, juli en augustus te vervallen.

Announcement for multiple private procedure Housholds 2017 et seq municipalities Den Helder and Schagen Texel - Municipalities Den Helder and Schagen Texel

Gemeenten Den Helder, Schagen en Texel | Published July 19, 2016  -  Deadline November 14, 2016
This is a notice of social and other specific services. The municipalities of Den Helder and Schagen Texel intend to start in October 2016 with a Multiple private tender above the threshold (hereinafter tender) to conclude framework agreements with several contractors. The municipalities of Den Helder and Schagen Texel want to renew the current products' Help with huishouden1 "(cleaning and signaling) and" Help with housework 2 "(cleaning and direction). The services will include the following meaning: The alert is focused on changes in health status, living conditions and social environment of the client 2. The product "Practical support at home" is aimed at self-structures and in order keep their own household . On January 1, 2017 expired the current contracts for the supply of domestic help within the framework of the Social Support Act between the municipalities of Den Helder and Schagen Texel and the current providers. This tender relates to two lots, it's possible to sign up for one of the two lots. Mentioning the subject: "notification of contract HH ​​2017 municipalities Den Helder, Schagen Texel". To determine the best possible set of requirements program prior to sending invitations carried a market. Further information about the canvassing is this interested announced after the notification. Information regarding the program of requirements, minimum requirements and mandatory and optional grounds for exclusion, suitability requirements and award criteria and the market survey report will be announced during the award procedure.

Tender Municipal Montferland support a clean and livable house in 2017 - Municipality of Montferland

Gemeente Montferland | Published September 16, 2016  -  Deadline November 1, 2016
The Montferland municipality intends to award a contract for support in a clean and livable home, hereinafter referred to as SLH, in the context of the WMO 2015. The current agreements "clean and livable house" (household help) run by one January 2017 off. The municipalities Montferland want that date to conclude new agreements for the implementation of these customized supply.
  • 1