Call +44 800 9755 164

Public tenders for cleaning in Turku Finland

Find all Cleaning tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for cleaning. Make a new search!

Cleaning services

Turun Kaupunki | Published January 13, 2017  -  Deadline March 9, 2017
cpvs
90910000

Turku City Theatre cleaning services.

TYS cleaning 2017

Turun Ylioppilaskyläsäätiö | Published February 14, 2017  -  Deadline March 20, 2017
cpvs
70000000

Student Village Foundation of Turku (TYS) tenders for cleaning the common parts of their buildings are located in Turku. Cleaning is purchased so far of existing agreements. Property-cleaning programs are specified in the invitation to tender in the Annexes. Student Village Foundation of Turku (TYS) tenders for cleaning the common parts of their buildings are located in Turku. Cleaning is purchased so far of existing agreements. More detailed information is provided in the invitation to tender. Student Village Foundation of Turku (TYS) tenders for cleaning the common parts of their buildings are located in Turku. Cleaning is purchased so far of existing agreements. Property-cleaning programs are specified in the invitation to tender in the Annexes. Variants will be accepted (alternative tenders): no

Turku City Theatre cleaning services

Turun Kaupunki | Published January 12, 2017  -  Deadline March 9, 2017
cpvs
90910000

Turku City Theatre Turku City Theatre cleaning services Cleaning services of Turku City Theatre cleaning Variants will be accepted (alternative tenders): no

Washing and dry-cleaning services

Turun kaupunki | Published February 7, 2017  -  Deadline March 10, 2017
cpvs
98310000

City of Turku procurement and logistics center to request a mandate from the City of Turku wellness industry offers textile maintenance services 01.01.2018 -31.12.2022.

the subject of this acquisition are in the city of Turku wellness industry tekstiilienvuokraus-, and laundry facilities.

The acquisition has been divided into four (4) categories as follows:

1. workwear rental service staff;

2. Department of Textile rental services;

3. rental service cleaning of textiles;

4. Ownership of textiles laundry facilities.

The acquisition agreement is reached within one (1) with the service provider / group.

Annex 1 have been reported locations.

Products purchased according to real needs. The customer is not bound to a specific purchase amount or value.

In individual exceptional cases can a buyer contrast to the award decision to purchase the product was directly a one-off.

the subject of the contract is the staff of textile rental services, including comprehensive service and delivery process.

Attached as Annex 2 described the need to service a specific office.

the subject of the contract is the Department of Textile rental services, including comprehensive service and delivery process.

Department of Textiles include. medical textiles, cloth claims and others.

Attached as Annex 3 is described in the need to service a specific office.

the subject of the contract is the cleaning of textile rental services, including comprehensive service and delivery process.

Attached as Annex 3 is described in the need to service a specific office.

the subject of the contract are the ownership of textiles laundry facilities.

Ownership Textiles include. bed linen, curtains, carpets and vanhuskeskuksien residents personal clothing, etc.

Ventilation cleaning and adjustment of Southwest Finland hospital district puitejärjetelynä

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri kuntayhtymä | Published February 8, 2017
cpvs

Alkuperäisen hankintailmoituksen Liitettä 2 on korjattu ks. lisätiedot tämän korjausilmoituksen lopussa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus- ja säätötyöt. Hankinnan kohteena on Turun yliopistollisen keskussairaalan Kantasairaalan ja Kirurgisen sairaalan kiinteistöissä suoritettavat •	ilmanvaihtokanavistojen ja laitteistojen puhdistus työt ja ilmanvaihtojärjestelmien mittaus- ja säätö työt tuntityöveloituksella. •	kiinteähintaisena urakkana suoritettavat puhdistustyöt ja mittaus- ja säätötyöt, joista järjestetään erikseen kevennetyt kilpailutukset puitesopimustoimittajien kesken. Hankkeet ovat sisällöltään, kooltaan ja kustannuksiltaan erityyppisiä. Aikaveloitusperusteisten töiden laajuus määritellään hankekohtaisesti. Hankkeiden kohteiksi voidaan tarjota myös VSSHP:n muita kohteita Loimaalla, Salossa, Paimiossa, Raisiossa, sekä Vakka- Suomessa. Tarjousta tehtäessä on otettava huomioon, että hankkeet toteutetaan tilaaja päättämän aikataulun mukaisesti, jolloin hankkeet eivät välttämättä jakaudu tasaisesti sopimuskauden ajalle. Kyseessä on puitejärjestely, johon valitaan kolme (3) puitesopimustoimittajaa, ellei hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Sopimus ei muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Puitesopimustoimittajalla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia töitä. Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta, kuitenkin aikaisintaan 2.5.2017. Sopimuskausi päättyy 30.4.2019. Alkuperäisen hankintailmoituksen Liitettä 2 on korjattu ks. lisätiedot tämän korjausilmoituksen lopussa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus- ja säätötyöt. Hankinnan kohteena on Turun yliopistollisen keskussairaalan Kantasairaalan ja Kirurgisen sairaalan kiinteistöissä suoritettavat •	ilmanvaihtokanavistojen ja laitteistojen puhdistus työt ja ilmanvaihtojärjestelmien mittaus- ja säätö työt tuntityöveloituksella. •	kiinteähintaisena urakkana suoritettavat puhdistustyöt ja mittaus- ja säätötyöt, joista järjestetään erikseen kevennetyt kilpailutukset puitesopimustoimittajien kesken. Hankkeet ovat sisällöltään, kooltaan ja kustannuksiltaan erityyppisiä. Aikaveloitusperusteisten töiden laajuus määritellään hankekohtaisesti. Hankkeiden kohteiksi voidaan tarjota myös VSSHP:n muita kohteita Loimaalla, Salossa, Paimiossa, Raisiossa, sekä Vakka- Suomessa. Tarjousta tehtäessä on otettava huomioon, että hankkeet toteutetaan tilaaja päättämän aikataulun mukaisesti, jolloin hankkeet eivät välttämättä jakaudu tasaisesti sopimuskauden ajalle. Kyseessä on puitejärjestely, johon valitaan kolme (3) puitesopimustoimittajaa, ellei hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Sopimus ei muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Puitesopimustoimittajalla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia töitä. Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta, kuitenkin aikaisintaan 2.5.2017. Sopimuskausi päättyy 30.4.2019.

Ventilation cleaning and adjustment of Southwest Finland hospital district puitejärjetelynä

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri kuntayhtymä | Published January 25, 2017  -  Deadline March 2, 2017
cpvs

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus- ja säätötyöt. Hankinnan kohteena on Turun yliopistollisen keskussairaalan Kantasairaalan ja Kirurgisen sairaalan kiinteistöissä suoritettavat •	ilmanvaihtokanavistojen ja laitteistojen puhdistus työt ja ilmanvaihtojärjestelmien mittaus- ja säätö työt tuntityöveloituksella. •	kiinteähintaisena urakkana suoritettavat puhdistustyöt ja mittaus- ja säätötyöt, joista järjestetään erikseen kevennetyt kilpailutukset puitesopimustoimittajien kesken. Hankkeet ovat sisällöltään, kooltaan ja kustannuksiltaan erityyppisiä. Aikaveloitusperusteisten töiden laajuus määritellään hankekohtaisesti. Hankkeiden kohteiksi voidaan tarjota myös VSSHP:n muita kohteita Loimaalla, Salossa, Paimiossa, Raisiossa, sekä Vakka- Suomessa. Tarjousta tehtäessä on otettava huomioon, että hankkeet toteutetaan tilaaja päättämän aikataulun mukaisesti, jolloin hankkeet eivät välttämättä jakaudu tasaisesti sopimuskauden ajalle. Kyseessä on puitejärjestely, johon valitaan kolme (3) puitesopimustoimittajaa, ellei hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Sopimus ei muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Puitesopimustoimittajalla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia töitä. Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta, kuitenkin aikaisintaan 2.5.2017. Sopimuskausi päättyy 30.4.2019. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus- ja säätötyöt. Hankinnan kohteena on Turun yliopistollisen keskussairaalan Kantasairaalan ja Kirurgisen sairaalan kiinteistöissä suoritettavat •	ilmanvaihtokanavistojen ja laitteistojen puhdistus työt ja ilmanvaihtojärjestelmien mittaus- ja säätö työt tuntityöveloituksella. •	kiinteähintaisena urakkana suoritettavat puhdistustyöt ja mittaus- ja säätötyöt, joista järjestetään erikseen kevennetyt kilpailutukset puitesopimustoimittajien kesken. Hankkeet ovat sisällöltään, kooltaan ja kustannuksiltaan erityyppisiä. Aikaveloitusperusteisten töiden laajuus määritellään hankekohtaisesti. Hankkeiden kohteiksi voidaan tarjota myös VSSHP:n muita kohteita Loimaalla, Salossa, Paimiossa, Raisiossa, sekä Vakka- Suomessa. Tarjousta tehtäessä on otettava huomioon, että hankkeet toteutetaan tilaaja päättämän aikataulun mukaisesti, jolloin hankkeet eivät välttämättä jakaudu tasaisesti sopimuskauden ajalle. Kyseessä on puitejärjestely, johon valitaan kolme (3) puitesopimustoimittajaa, ellei hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Sopimus ei muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Puitesopimustoimittajalla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia töitä. Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta, kuitenkin aikaisintaan 2.5.2017. Sopimuskausi päättyy 30.4.2019.

Real estate services

Turun Ylioppilaskyläsäätiö | Published February 15, 2017  -  Deadline March 20, 2017
cpvs
70000000

Student Village Foundation of Turku (TYS) tenders for cleaning the common parts of their buildings are located in Turku. Cleaning is purchased so far of existing agreements. Property-cleaning programs are specified in the invitation to tender in the Annexes.

Student Village Foundation of Turku (TYS) tenders for cleaning the common parts of their buildings are located in Turku. Cleaning is purchased so far of existing agreements. More detailed information is provided in the invitation to tender.

Textile Maintenance 01/01/2018 - 12/31/2022

Turun kaupunki | Published February 5, 2017  -  Deadline March 10, 2017
cpvs
98310000

The acquisition has been divided into four (4) groups as follows; The staff workwear rental service cleaning Textile rental service procurement is divided into four (4) groups as follows; The staff workwear rental service cleaning Textile rental service
  • 1