Call +44 800 9755 164

Public tenders for cleaning in Hyvinge Finland

Find all Cleaning tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for cleaning. Make a new search!

Cleaning Equipment

Hyvinkään kaupunki | Published December 23, 2016  -  Deadline January 25, 2017
Hyvinkään kaupunki (myöhemmin hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjoustanne kaupungin moniin erikokoisiin kohteisiin siivouskoneista ja -laitteista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Puitejärjestelyn sopimustoimittajiksi valitaan kolme (3) tarjoajaa (mikäli hyväksyttyjä tarjouksia on vähemmän kuin kolme, valitaan toimittajiksi vähemmän kuin kolme tarjoajaa) myöhemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa ja sopimusluonnoksessa kuvatulla tavalla. Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissaan antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous tullaan hylkäämään. Tilaaja tekee tilauksia hankintatarpeen ilmetessä ja määrärahojensa puitteissa. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta tilaajalle. Tilauksia voivat tehdä Hyvinkään kaupungin lisäksi Hyvinkään Vesi -liikelaitos ja Hyvinkään kaupungin määräysvallassa olevat yhteisöt. Kaupungin tytäryhteisöt ovat Hyvinkään Kaivopiha -säätiö, Hyvinkään Lämpövoima Oy, Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy, Hyvinkään Vanhustentalosäätiö, Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy, Kaukasten Palvelutalo Oy, Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki, Kiinteistö Oy Hyvinkään Uudenmaankatu 47, Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas ja Teknologiakeskus TechVilla Oy. Sopimuksen käyttäjien määrä voi vaihdella sopimuskauden aikana toiminnan ja toimipisteiden muutoksen mukaan. Hankintapäätöksen tekee Hyvinkään kaupungin hallinto- ja toimintasäännön mukaan kelpoinen taho. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköisesti tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. HUOM! Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät tästä Hilma-ilmoituksesta. Hyvinkään kaupunki (myöhemmin hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjoustanne kaupungin moniin erikokoisiin kohteisiin siivouskoneista ja -laitteista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Puitejärjestelyn sopimustoimittajiksi valitaan kolme (3) tarjoajaa (mikäli hyväksyttyjä tarjouksia on vähemmän kuin kolme, valitaan toimittajiksi vähemmän kuin kolme tarjoajaa) myöhemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa ja sopimusluonnoksessa kuvatulla tavalla. Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissaan antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous tullaan hylkäämään. Tilaaja tekee tilauksia hankintatarpeen ilmetessä ja määrärahojensa puitteissa. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta tilaajalle. Tilauksia voivat tehdä Hyvinkään kaupungin lisäksi Hyvinkään Vesi -liikelaitos ja Hyvinkään kaupungin määräysvallassa olevat yhteisöt. Kaupungin tytäryhteisöt ovat Hyvinkään Kaivopiha -säätiö, Hyvinkään Lämpövoima Oy, Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy, Hyvinkään Vanhustentalosäätiö, Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy, Kaukasten Palvelutalo Oy, Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki, Kiinteistö Oy Hyvinkään Uudenmaankatu 47, Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas ja Teknologiakeskus TechVilla Oy. Sopimuksen käyttäjien määrä voi vaihdella sopimuskauden aikana toiminnan ja toimipisteiden muutoksen mukaan. Hankintapäätöksen tekee Hyvinkään kaupungin hallinto- ja toimintasäännön mukaan kelpoinen taho. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköisesti tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. HUOM! Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät tästä Hilma-ilmoituksesta.
  • 1