Public tenders for building-cleaning in Bulgaria

Find all Cleaning tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for cleaning. Make a new search!

Building-cleaning services

„Пазари Север“ ЕАД | Published April 18, 2013  -  Deadline May 15, 2013
cpvs
90911200

Building-cleaning services

building-cleaning services

Национална агенция за приходите, Териториална дирекция - Пловдив | Published May 30, 2012  -  Deadline June 25, 2012
cpvs
90911200

building-cleaning services

Building-cleaning services

Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД | Published December 19, 2012  -  Deadline December 17, 2012
cpvs
90511000, 90911200

Building-cleaning services

Building-cleaning services

Българска национална телевизия | Published June 5, 2013
Winner
"Девня трейд" ООД, ЕИК 103290570ул. "Атанас Москов" № 308Варна 1000 +359 52571433 +359 52571432
cpvs
90911200

Building-cleaning services

Building-cleaning services

Natsionalen osiguritelen institut, chrez Rayonno upravlenie „Sotsialno osiguryavane" grad Varna | Published April 25, 2013
Winner
"ДИ-НАР" ЕООД ЕИК 124677168 ул."Васил Друмев" № 36, вх. Б, ап. 38 9000 Варна BULGARIA E-mail: di_nar@abv.bg Telephone: +359 52713114 Fax: +359 52713114
cpvs
90911200

Комплексно почистване на административните сгради на РУ ”СО” – гр. Варна, находящи се в гр. Варна, ул. ”Охрид” № 6, ул. ”Хан Аспарух” № 4 и архивохранилищата на бул. ”Сливница” № 191 и ул. ”Генерал Цимерман” № 38-40.

Building-cleaning services

Агенция по заетостта121604974 | Published April 12, 2013
Winner
"Бориван" ООД, ЕИК 131476607 ж.к. "Гоце Делчев", бл. 67, ет. 6, ап. 28 1387 София BULGARIA Telephone: +359 70016600
cpvs
90911200

Настоящата поръчка обхваща дейности по почистване - ежедневно и осем основни почиствания за срока на поръчката на сградите на Агенцията по заетостта - Централна администрация и сградите на Дирекциите "Регионални служби по заетост" и Дирекции "Бюро по труда" към тях, разпределени на 29 обособени позиции. На почистване подлежат офис помещенията, залите, сервизните помещения, санитарно-хигиенните възли, коридорните площи, фоайетата, стълбищата, външните входове, асансьорите, прилежащите райони към сградите - площадките пред входовете, тротоарите пред входовете, паркингите.

Building-cleaning services

Natsionalna agentsiya za prihodite, Teritorialna direktsiya - Plovdiv | Published April 20, 2013
Winner
"Бориван" ООД, ЕИК 131476607 р-н Триадица, ж.к. "Гоце Делчев", бл. 67, ет. 6, ап. 28 1000 София BULGARIA E-mail: borivan@gmail.com Telephone: +359 70016600 Fax: +359 29346690
cpvs
90911200

Абонаментно почистване на административни сгради на ТД на НАП - Пловдив, находящи се в гр. Пловдив.

Building-cleaning services

Районно управление „Социално осигуряване" гр. Пазарджик1210825210124 | Published March 6, 2013
Winner
ЕТ"ПЛАМЕКС-ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ" , ЕИК 831671838 Район Красно село, ул."Баба Илийца" №42 бл.1, вх. Г, ап.63 1612 София BULGARIA Telephone: +359 29559374
cpvs
90911200

"Ежедневно и периодично комплексно почистване на административните сгради на РУ"СО" - гр. Пазарджик"

Building-cleaning services

Териториално поделение на Национален осигурителен институт гр. Габрово1210825210055 | Published February 27, 2013
Winner
"Дейта" ЕООД, гр.Стара Загора бул. "Руски" № 45 6000 гр. Стара Загора BULGARIA E-mail: deitabg@mail.bg Telephone: +359 42605054 Fax: +359 42605054
cpvs
90911200

Ежедневно комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ гр. Габрово, архивохранилището в гр. Габрово и офиса в гр. Севлиево.

Building-cleaning services

Районно управление „Социално осигуряване" - гр. Враца | Published February 21, 2013
Winner
„Оптима Груп БГ“ ООД бул. "Владислав Варненчик" № 124, ет. 1, ап.5 9000 Варна BULGARIA E-mail: offise@optima.bg Telephone: +359 52611614 Fax: +359 52600253
cpvs
90911200

Ежедневно комплексно почистване на административната сграда на РУ "СО" - гр. Враца.

Building-cleaning services

Национален осигурителен институт - Районно управление „Социално осигуряване", гр. Хасково1210825210212 | Published March 15, 2013
Winner
ЕТ "Ванта - Димитър Димитров", ЕИК 126027333 ж.к. "Орфей" бл. 2, вх. Г, ет. 4, ап. 40 6300 Хасково BULGARIA E-mail: idimitrov_vantata@abv.bg Telephone: +359 38633879 Fax: +359 38607140
cpvs
90911200

Комплексно ежедневно почистване на административната сграда на РУ "СО", гр. Хасково и работно място гр. Димитровград.

building-cleaning services

Natsionalna agentsiya za prihodite, Teritorialna direktsiya - Plovdiv | Published August 10, 2012
Winner
ЕТ Тодор -97-Атанаска Ангелова ул."5-ти декември" №12 6000 Кърджали BULGARIA E-mail: maria_0704@abv.bg Telephone: +359 887739400
cpvs
90911200

„Абонаментно почистване на административната сграда на ТД на НАП - Пловдив, находяща се в гр. Кърджали на ул. Деспот Слав № 1”.

building-cleaning services

Natsionalna agentsiya za prihodite, TD na NAP Sofiya | Published October 12, 2012
Winner
"Це Ес Ге България" ООД, ЕИК 040500091 ул. "Георги Минчев" № 15-17 1505 София BULGARIA E-mail: csgbg@online.bg Telephone: +359 29713608 / 28700082 Fax: +359 29713608 / 28700082
cpvs
90911200

Предоставяне на услуга във връзка с текущо и основно почистване и осигуряване на необходимите за тази цел почистващи материали и поддръжка на санитарно-хигиенните възли и административната сграда за нуждите на ТД на НАП София.

building-cleaning services

"AETs Kozloduy" EAD | Published September 14, 2012  -  Deadline October 22, 2012
cpvs
90911200

:Почистване на административни сгради и производствени помещения и поддържане на интериорната растителност в сгради на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

building-cleaning services

Natsionalna agentsiya za prihodite, Teritorialna direktsiya gr. Burgas | Published September 20, 2012
Winner
Пепеляшка ООД, Булстат 102655436 ул. Княз Борис I №26 8000 Бургас BULGARIA Telephone: +359 56824326 Fax: +359 56821822
cpvs
90911200

Услуги по почистване на сгради /без жилищните/ за административните сгради на ТД на НАП Бургас.

building-cleaning services

"AETs Kozloduy" EAD | Published July 4, 2012
cpvs
90911200

:Почистване на административни сгради и производствени помещения и поддържане на интериорната растителност в сгради на площадката на "АЕЦ козлодуй" ЕАД, съгласно приложено Техническо задание.

building-cleaning services

NOI - Rayonno upravlenie "Sotsialno osiguryavane" grad Kardzhali1210825210074 | Published November 30, 2012
Winner
ЕТ "Тодор-97-Атанаска Ангелова" - гр. Кърджали ул. "5-ти декември" № 12 6600 Кърджали BULGARIA E-mail: maria_0704@abv.bg Telephone: +359 36127030
cpvs
90911200

Извършване на ежедневно комплексно почистване в сградата на РУ"СО" - Кърджали, съгласно пълното описание на поръчката, приложено в документацията на процедурата.

building-cleaning services

Natsionalna agentsiya za prihodite, Teritorialna direktsiya - Varna | Published November 6, 2012
Winner
"Вики Комфорт 2004" ЕИК 103877183 ул. "Александър Дякович" № 20, офис 2 9000 Варна BULGARIA Telephone: +359 52608448 Fax: +359 52608448
cpvs
90911200

Абонаментно комплексно почистване с препарати, консумативи и техника на сградния фонд на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич, Разград, Русе, Търговище и Шумен, в обем, по начин и при условия, съгласно приложения от № 1 до № 6 към техническите спецификации в документацията.

Building-cleaning services

Национален осигурителен институт, чрез Районно управление „Социално осигуряване", гр. Плевен1210825210177 | Published December 27, 2012
Winner
ЕТ „Пламекс - Пламен Михайлов" ул. „Баба Илийца" № 42, бл. 1, вх. Г, ап. 63 1612 София BULGARIA E-mail: plamex@abv.bg Telephone: +359 29559374 Fax: +359 29555785
cpvs
90911200

„Ежедневно комплексно почистване на административните сгради на РУ „СО" гр. Плевен".

Building-cleaning services

Национален осигурителен институт, Териториално поделение – гр. Монтана | Published January 8, 2013
Winner
ЕТ „Пламекс – Пламен Михайлов“ ул. „Баба Илийца“ № 42, ет. 1, ап. 63 1612 София BULGARIA E-mail: plamex@abv.bg Telephone: +359 29559374 Fax: +359 29555785
cpvs
90911200

Комплексно ежедневно почистване на административната сграда и архивохранилището на Районно управление „Социално осигуряване“ – гр. Монтана.