Call +44 800 9755 164

Public tenders for cleaning in Plovdiv Bulgaria

Find all Cleaning tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for cleaning. Make a new search!

Subscription complex cleaning of buildings and courtyard of Secondary School "St. Patriarch Evtimii" in the town of Plovdiv, ul. "Ivan Vazov" №19.

Средно училище /СУ/ "Свети Патриарх Евтимий" гр. Пловдив - /Старо наименование - Средно общообразователно училище /СОУ/ "Свети Патриарх Евтимий" гр. Пловдив/ | Published November 30, 2016  -  Deadline December 8, 2016
Осигуряване на качествено абонаментно почистване на двора и сградите на СУ„Свети Патриарх Евтимий”–Пловдив, ул.Иван Вазов”№19,представляващи: Основна сграда 4(четири) етажна, която включва кабинети,класни стаи,учителска стая, конферентна зала; кабинети в прилежащи сгради, коридори, стълбища, стълбищни площадки,тоалетни и други санитарни и сервизни помещения; Сграда на 1(един) етаж състояща се от физкултурен салон и кабинет по чужди езици; Сграда на 1(един) етаж състояща се от кабинети по музика, изобразително изкуство, чужди езици и целодневна организация на учебния процес за 5 клас; Сграда на 1(един) етаж представляваща Спортна зала, както и незастроен поземлен имот /двор/.Обучението на учениците се извършва на две смени. Услугите са в следния обем: -Ежедневното почистване включва:- Почистване на сградите, поддръжка на хигиената,обезпрашаване и почистване на кошчетата за смет – ежедневно,в работни дни,от служители на две смени от 6:00 до 14:30часа(с половин час обедна почивка) и от 12:00 до 20:30 часа (с половин час обедна почивка). - Измитане и измиване на подови настилки; на класни стаи, кабинети, конферентна зала, физкултурен салон, спортна зала,коридори,стълбищни площадки и стълбища, прилежащи, санитарни и други помещения в основната сграда и прилежащите сгради на училището – ежедневно, при необходимост два пъти на ден /един път на всяка смяна/; - Основно измиване, почистване и дезинфекция след приключване на учебните занятия за деня /след 18:30-19:00 часа/ на санитарни възли, подови настилки в коридорите и стълбищата в главната сграда; - Избърсване на прах от мебели, почистване на офис техника – ежедневно; - Изпразване на кошчета за смет и изхвърлянето им на подходящи за това места– ежедневно; - Почистване, хигиенизиране, дезинфекция и зареждане с консумативи на санитарни възли /тоалетна хартия и течен сапун/ - постоянно, ежедневно; - Измитане и почистване на целия поземлен имот, в който са построени сградите – ежедневно. Събиране и депониране на отпадъците от същите – ежедневно; - Поддържане доброто състояние на двата главни входа и зелените площи на СУ „Св. Патриарх Евтимий”, намиращи се от страната на ул.„Иван Вазов”19–ежедневно, на всяко междучасие и при сигнал на персонал от училището; - Почистване, обезпрашаване, измиване на подовите настилки и депониране на отпадъците от директорски кабинет и прилежащите му помещения, кабинет на заместник-директори, учителска стая, предверие към същите, кабинети на Гл.счетоводител, на Домакин, на Психолог и други кабинети, на прилежащи към тях санитарни боксове и помещения, както и зареждане на същите с консумативи. - Поддържане на остъкление на предверие, водещо към кабинет Директор – веднъж седмично и при сигнал на персонал от училището. -Задължения относно основно почистване: - Дълбоко професионално, машинно почистване на подови настилки на сградите на СУ „Св. Патриарх Евтимий”- Пловдив – 3 /три/ пъти годишно и извънредно при значителни замърсявания; - Основно професионално почистване и измиване на дограми, остъкления и прозорци /двустранно/ и на поставените щори – 3 /три/ пъти годишно и извънредно при значителни замърсявания. - Почистване на врати и контакти – 1 /един/ път месечно - Машинно пране и почистване на мека мебел – 2/два/ пъти годишно. - Осигуряване /за сметка на Изпълнителя на техника, материали, аксесоари и консумативи, за горепосочените услуги. - Задължения относно снегопочистване: - Снегопочистване пред входове и изходи, на тротоари и образуване на пътеки в имота, за осигуряване на нормалното преминаване на учениците и персонала – ежедневно при снеговалеж и натрупване на снежна покривка. - Опесъчаване и нанасяне на препарати против заледяване, снегонатрупване и подхлъзване. - Необходими материали и техника-Всички необходими служители, техника, материали, аксесоари и консумативи, за горепосочените услуги, се осигуряват за сметка на Изпълнителя.За изпълнение на поръчката по почистване да са предвидени минимум 6/шест/ хигиенисти.

After-sales servicing of computers and peripheral equipment RHIF - Plovdiv, including delivery and installation of spare parts

Районна здравноосигурителна каса - Пловдив | Published November 24, 2016  -  Deadline December 15, 2016
After-sales servicing of computers and peripheral equipment RHIF - Plovdiv, including delivery and installation of spare parts, which includes: 1. Servicing of computer and peripheral equipment, described in detail by the developer documentation for participation in post-warranty maintenance; 2. Maintenance and cleaning of computers and printers, including: For computers - diagnostic test weak links, test components, preventing fans, cleaning of components from dust, replacing the thermal paste on the CPU; Printers - diagnosis, cleaning box, cleaning the residual toner. 3. Repairs: 3.1. Diagnostics and repair of computers and power - hard drive, power supply AT / ATX, replacing the motherboard, changing fan and drugi.3.2. Diagnostics and repair of monitors. 3.3. Diagnostics and repair of laser printers. 3.4. Diagnostics and repair of scanners. 4. Delivery and installation of spare parts for computer and peripheral equipment;

Provision of services - in lots (regions) - for cars, trucks and special vehicles, trailers and other vehicles

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД | Published December 8, 2016
Provision of services - in lots (regions) - for cars, trucks and special vehicles, trailers and other vehicles related to: i) Maintenance, repairs and overhauls, tinsmith and painting services, including delivery and replacement of parts, assemblies, details, materials, consumables, lubricants and others; ii) external and internal cleaning and washing; iii) an annual technical inspection: Item I - Stara Zagora; Position II - Haskovo Region; Position III - Kardzhali Region
  • 1