Public tenders for cleaning in Drogenbos Belgium

Find all Cleaning tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for cleaning. Make a new search!

Cleaning services

Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle | Published November 11, 2015  -  Deadline January 5, 2016
cpvs
90910000

Services de nettoyage

Cleaning services

Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle | Published May 27, 2016
Winner
Jette Clean SA
cpvs
90910000, 90911200, 90911300

The purpose of this contract is the maintenance of premises for offices, classrooms, in stairwells, corridors, halls, toilets, dining halls, car parks and external sites around Bruxelles Formation, according to technical descriptions contained in part B of this tender documents.

Cleaning services

Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle | Published October 31, 2015  -  Deadline January 5, 2016
cpvs
90910000

The purpose of this contract is the maintenance of premises for offices, class rooms, stairwells, corridors, halls, sanitary facilities, canteens, car parks and external edge sites Brussels Formation, according to technical descriptions contained in Part B of this tender documents.

Building-cleaning services

Commune d'Uccle | Published October 20, 2015  -  Deadline November 30, 2015
cpvs
90911300

Het betreft voor een opdracht aanneming van diensten. From uitvoeringstermijn is 2 jaar puts mogelijkheid tot voor een verlenging says max. duur 4 jaar van. Deze opdracht houdt rekening met het van Actieplan Lokale Agenda 21, goedgekeurd door het College van burgemeester in schepenen op 22.10.2009. From opdracht houdt rekening puts van duurzame ontwikkeling criteria. Verlenging: Voor percelen 1 3 4. opdracht kan max. 2 keer verlengd worden voor 1 jaar overeenkomstig artikel 37, §2 van de wet van 15.6.2006 betreffende of overheidsopdrachten in sommige Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen and services. 2 voor zijn er verlengingen perceel voorzien van max. 1 jaar min. 1 maand voor een max. duur 4 jaar van.

Cleaning services of telephone equipment

Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle | Published November 11, 2015  -  Deadline January 5, 2016
cpvs
90916000

The purpose of this contract is the maintenance of computer equipment and telephones of offices, classrooms, dining halls, servers Bruxelles Formation sites, according to technical descriptions occasions in Part B of this special specifications . This contract consists of one lot.

Cleaning contract relating to computer equipment and telephones Brussels Training

Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle | Published November 6, 2015  -  Deadline January 5, 2016
cpvs
90916000

The purpose of this contract is the maintenance of computer equipment and telephones of offices, classrooms, dining halls, servers Bruxelles Formation sites, according to technical descriptions occasions in Part B of this special specifications . This contract consists of one lot.

Sports complex cleaning and administrative buildings from 1 January 2016 to December 31, 2017

Gemeente Ukkel | Published October 15, 2015  -  Deadline November 30, 2015
cpvs
90911200, 90910000, 90911300, 90919200

This contract is a public service contract. The turnaround time is 2 years with a possible renewals and for a maximum total duration of four years. This market takes account of the action plan of the Local Agenda 21 approved by the College of Mayors and Aldermen 22 October 2009. The market takes into account the sustainable development criteria Renewal: For lots 1, 3 and 4 Market may be renewed twice for a maximum period of one year, in accordance with article 37, §2 of the Law of 15 June 2006 on public procurement and certain contracts for works, supplies and services. For lot 2, there are provided minimum maximum 1 year of renewals 1 month for a total of up to 4 years.

Refuse disposal and treatment

Commune d'Uccle | Published May 18, 2017  -  Deadline June 23, 2017
cpvs
90510000, 34913100, 90511400, 90513900, 90520000, 90500000

Object of the services: Waste disposal and treatment-2018.

Comment: Services include

1) Evacuation and treatment of waste by means of containers withdrawn by the tenderer.

Lot 1: waste from road works.

Lot 2: waste from the cleaning of public spaces.

Lot 3: Class 2 waste.

Lot 4: toxic waste (paint, car batteries, eternit, oils, ...)

Lot 5: green waste

2) Treatment of waste brought by the municipality.

Lot 6: waste from the cleaning of public spaces.

Lot 7: Drainage sludge from gullies.

Lot 8: Class 2 waste.

Lot 9: wood waste.

Lot 10: Class 3 waste.

Lot 11: green waste.

Lot 12: tires.

Lot 13: Paper / cardboard waste.

Place of the service: Various locations, 1180 Ukkel.

Renewal:

The contract may be renewed for periods of 1 year for a total duration of up to 4 years, ie until 31.12.2021, in accordance with Article 37, §2 of the law of 15.6.2006 on public procurement and certain Contracts for works, supplies and services.

If it wishes to renew the contract, the contracting authority will inform the successful tenderer in writing before the deadline for completion of the contract.

4 jaar ofwel tot 31.12.2021, overeenkomstig artikel 37, §2 van de wet van 15.6.2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

Bij een wens tot verlenging van de opdracht zal de aanbestedende overheid de aannemer schriftelijk informeren voor de vervaldag van de uitvoeringstermijn van de opdracht.

Bus shelters

Commune d'Uccle | Published January 14, 2017  -  Deadline February 23, 2017
cpvs
44212321, 50000000

The total annual fee payable by the purchaser will be calculated based on the number of actually used advertising space.

When for reasons of urban policy, standards of road safety or for any other reason, the advertising may be affixed to the sides of bus shelters, a display device, as described in the tender documents , will be placed near the bus shelter, upon obtaining the required planning permission.

The contractor shall make or cause to cleaning and complete maintenance of street furniture covered by this contract, at its expense and at least once a month.

It will proceed with the deletion or the uprooting of any sign or inscription affixed wild manner, including tagage and rehabilitate at its expense, street furniture damaged by accident or vandalism.

The quantities are presumed shelter and may be increased or decreased during the period of validity of the contract at the request of the Administration, STIB, on a proposal from the contractor after agreement of the Administration.

Total jaarlijkse vergoeding zal worden berekend op basis van het aantal werkelijk uitgebate publiciteitsoppervlakken.

Indian Publiciteit, omwille van stedenbouwkundige redenen, normen inzake Verkeersveiligheid of elke andere reden, op zijkanten van schuilhokjes niet aangebracht mag worden, mag een publiciteitsdrager, zoals beschreven in het bestek vlakbij het schuilhokje geplaatst worden, puts goedkeuring van de gemeente in desgevallend puts Vereiste stedenbouwkundige vergunning.

Aanbesteder of moet zelf instaan ​​- said of laten uitvoeren - voor de volledige Reiniging into schoonmaak van het stadsmeubilair, in bedoeld of onderhavige opdracht, op eigen kosten in één keer per maand minstens.

Hij zal elke illegaal aangebrachte poster, sticker of inscriptie verwijderen of lostrekken, zorgen van voor de verwijdering tags in het bij stadsmeubilair ongevallen of vandalism op eigen kosten herstellen.

Hoeveelheden of schuilhokjes vermoedelijk in zijn kunnen stijgen of verminderen gedurende of uitvoering van de opdracht, op verzoek van de gemeente to MIVB of op voorstel van dienstverlener, na goedkeuring van de gemeente.

  • 1